Fatura ile Fiş Arasındaki Fark Nedir?

Üyelik
31 Eki 2007
Mesajlar
1
Arkadaslar sorum başlıkta yeteri kadar açık, bu konuda maliyeyi bile aradım, merak ediyorum fatura ile fiş arasında ne fark var sadece bildigim faturaya başlık bilgisi yazıldığı, fişe ise böyle bir bilgi yazılmadığı, detaylı bilgisi olan varsa sevinirim, bu arada maliyeyi aradım, herkes birbirine aktardı, en sonunda pes ettim....
 
K

keating

Ziyaretçi
Ynt: Fatura İle Fiş Arasındaki Fark Nedir?

:)))
 
Üyelik
19 Tem 2006
Mesajlar
166
Konum
antalya
Ynt: Fatura İle Fiş Arasındaki Fark Nedir?

Kanun dili ile izah etmek gerekirse ;

Vergi Usul kanunu
Faturanın tarifi:
MADDE 229 - Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.
Fatura kullanma mecburiyeti:
MADDE 232 - Birinci ve (4369 sayılı Kanunun 81/A-7 maddesiyle değişen ibare)(1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tesbit edilenlerle (Œ) defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:
1- Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2- Serbest meslek erbabına;
3- (4369 sayılı Kanunun 81/A-7 maddesiyle değişen ibare)(1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara; ()
4- Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5- Vergiden muaf esnafa;
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.
(4444 sayılı Kanunun 13/C-4 maddesiyle değişen ibare)(14.8.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden (Ž) satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (2006 yılı için yeniden değerleme oranının % 7,8 olması ile değişen miktar)(1.1.2007 tarihinden geçerli olmak üzere) 560.- (*) YTL.'yi geçmesi veya bedeli 560.- (*) YTL.'den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir. (**)
Perakende satış vesikaları:
MADDE 233 - (2686 sayılı Kanunla değişen şekli) Birinci ve (4369 sayılı Kanunun 81/A-7 maddesiyle değişen ibare)(1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) İkinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle (Œ) defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.
1 - Perakende satış fişleri;
2 - Makineli kasaların kayıt ruloları;
3 - Giriş ve yolcu taşıma biletleri.
Perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir.
Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa kullanılıp da müşteriye fiş (makineli kasanın önceki fıkrada belirtilen malumatı ihtiva eden fişi) verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşteriye verilmesi mecburidir.

Halk dili ile izah etmek gerekirse;
Esnaf vatandaşa mal ve hizmet satışı yaparsa 2007 yılı için 560,00 YTL yi aşmayan satışı karşılığı fiş,yazarkasa fişi,bilet verir.
Esnaf ,Esnafa işyerinde kullanması amacı ile mal veya hizmet satışı yaparsa Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve alıcı esnafda fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.
 

husok

Katkı Sunan Üye
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
421
Konum
istanbul
Ynt: Fatura İle Fiş Arasındaki Fark Nedir?

Fatura büyüktür, fiş küçük :)
 
Üyelik
18 Ağu 2006
Mesajlar
560
Ynt: Fatura İle Fiş Arasındaki Fark Nedir?

bu konuyu merak etme amacın ne arkadaşım? o açıdan değerlemek daha doğru olur
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Fatura İle Fiş Arasındaki Fark Nedir?

Sanırım Kayıtlara alma noktasında fark nedir diye soruyorsunuz.
Oda şudur.

Kırtasiye, Yemek, Tüketim malzemesi gibi giderler için parakende satış fişleri kayda alınabilir. Ancak ticari mal alımlarında 560,00 YTL nin altındaki alımlar için bile olsa fiş kullanılmamalıdır.
Fatura (İrsaliyeli fatura değilse) yanında irsaliyede kesilmesi gerekir. Veya üzerinde işyeri teslimi diye bir şerh olmalıdır. Ancak parakende satış fişlerinde böyle bir şart yoktur. Buda şu anlama gelmektedir parekende satış fişleri satış anında kesilir. Ayrıca irsaliyeler parekende satış fişlerine bağlanamaz.

Yani ana başlıklar halinde ayrım budur.

İyi çalışmalar
 
Üyelik
27 Kas 2007
Mesajlar
89
Konum
HATAY-İSKENDERUN
Ynt: Fatura ile Fiş Arasındaki Fark Nedir?

fiş 560,00 ytl nin altına olan satışlara fatura ise 560,00 ytl yi aşan satışlara düzenlenir
bu sadece gider kalemleri için önemlilik arz etmez
emtialarada ise stok takibi ve alış maliyeti açısından sınır gözetmeksizin fatura kesilmelidir
bu arada yazar kasa fişi yerli açıklayıcılıkta ise cinsi ve edeti bakımından kalem kalem ayrı
ayrı belirtilmişse belge düzenleme sınırı haricinde fat.ve fiş arasında hiç bir fark yoktur
 
Üst