Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
MADDE 22- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?100.000.000 lira?, ?50.000.000 lira? ve ?25.000.000 lira? ibareleri sırasıyla ?1.000 Türk Lirası?, ?500 Türk Lirası? ve ?250 Türk Lirası? şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

?Ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmaz.?

?Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/2 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: gelir vergisi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun

Daha resmi gazetede yayımlanmadı ancak davalarda dayanak noktası kaybedildi, ayrıca sigortalardaki muafiyet tutarı nedeniyle sigortanın maliyeti arttı.
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,567
Konum
Ankara
Ynt: Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

MADDE 2- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır.


4691 no'lu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve uygulama yönetmeliğine göre bölgede yer alan Arge personelinin ücretlerinin her türlü vergiden 31/12/2013 e kadar istisna olması sebebiyle Agi uygulaması ile ilgili aşağıdaki tebliğ uyarınca asgari geçim indirimi de uygulamıyorduk.Bu maddeye göre artık uygulamamız mı gerekecektir?

04 Aralık 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26720
Maliye Bakanlığından:GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 265)
....
Aşağıda sayılan ücret geliri elde edenler asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanamayacaklardır.
... Başka bir kanun hükmü (3218, 4490, 4691 sayılı kanunlar v.b.) uyarınca
ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar.
 
Üst