Görev Tanımları

Üyelik
13 Kas 2012
Mesajlar
32
Konum
ankara
Çalışanlara; görev yetki ve sorumlulukları ile kendisinden beklenen hizmetle ilgili detayların tarif edildiği görev tanımlarının tebliğ edilmiş olmasının veya böyle bir tanımlama yapılmadan çalıştırılıyor olmasının İş Kanunu ve diğer sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirilmesi nasıldır.

Teşekkürler...
 
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
İşyerinde iş analizine paralel olarak görev tanımın belirlenmiş olması;
İş Kanunu yönünden çalışma koşulları çerçevesinde kalan görev tanımının detaylı belirlenmiş olması, iş ilişkisinin daha sağlıklı, sorunsuz ve etkin yürütülmesini sağlar,sgk mevzuatı yönünden iş kazaları, meslek hastalıkları, diğer riskler,meslek kodları,primler vs.yönlerinden önem arzeder,
Belirlenmemiş olması iş kanunu açısından genel de ihtilaf, verimsizlik ve çalışma ortamında huzursuzluk,çatışma vs.sgk yönünden iş kazası, meslek hastalıkları ve dğer risklerin önlenmesinde yetersizlik,meslek kodlarına paralel-ücret-primlerin düşüklüğü vs sözkonusu olabilir diye düşünüyorum.(bu nokta hk ilk aklıma gelenler bunlar -/+değerlendirilebilir)
 
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
Yeri gelmişken belirtelim;İş Kanunu (madde 22) yönünden, iş sözleşmesi veya işyeri personel yönetmeliği yada bunların dışında önceden düzenlenen ve işciye tebliğ olunan "görev tanım"ları, iş ilişkisi devam ederken ihtilaf çıkması yada dava konusu olması halinde,çalışma koşullarının tespiti noktasında önem arzeder.
Bu nedenle çalışanlara ilişkin görev tanımlarının, yukarıda belirtilen yöntemler içinde belirlenmesinde yarar var.
 
Üyelik
13 Kas 2012
Mesajlar
32
Konum
ankara
Şeref Bey; ilginize teşekkür ediyorum.

Sanırım, Kanunda konuyla ilgili en yakın hüküm, bahsettiğiniz üzere 22. maddede düzenlenmiş.

İşveren, işe aldığı kişiden beklediği hizmetin niteliğini bu şekilde yazılı olarak tarif ve tebliğ etmekle, iş ilişkisinin devam ettiği süre içerisinde çıkabilecek ihtilaflara ilişkin somut bir kaynak elde etmiş olacaktır.
Bununla birlikte ilk yazınızda da bahsettiğiniz üzere kişinin performansının yönetilmesi ve şirket verimliliğinin iyileştirilmesinde de önemli bir faktör olacaktır.

Ayrıca, işveren görev tanımlarına kişinin görevlendirildiği pozisyonda iş sağlığı ve güvenliği hususundaki yetki ve sorumluluklarını da ilave ederek konunun yayılımı ve organize edilmesinde kolaylık sağlar diye düşünüyorum, ne dersiniz.
 
Son düzenleme:
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
Ayrıca, görev tanımlarına kişinin görevlendirildiği pozisyonda iş sağlığı ve güvenliği hususundaki yetki ve sorumluluklarını da ilave ederek konunun yayılımı ve organize edilmesinde kolaylık sağlar diye düşünüyorum, ne dersiniz.

İş güvenliği uzmanları,İK nca belirlenen bu durumu(görev tanımlarını) 6331 sayılı kanun kapsamında ayrıca değerlendireceklerdir.
 
Üst