Hangisi Doğru?

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Metin Taş-Sezgin Özcan metin.tas@aksam.com.tr-sezgin.ozcan@aksam.com.tr

Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primlerin hangi durumlarda 'toptan ödeme' şeklinde geri alınabileceğini 12 Mayıs 2009 günü Akşam'da yazmıştık. 5510 sayılı Kanun'a göre 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olanların;
1 Ekim 2008 tarihinden önceki döneme ilişkin hem işverenin hem de kendilerinin ödediği,
1 Ekim 2008 tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak ise sadece sigortalının kendisi adına bildirilen,
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primler geri alınabiliyor. Geri alınan primlere 1 Ekim 2008 öncesine ilişkin olarak herhangi bir faiz (güncelleme katsayısı) uygulanmazken; 1 Ekim 2008 ve sonrası için faiz uygulanıyor.

YÖNETMELİKTE YER ALAN HÜKÜM
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 63. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hüküm aynen şöyle:
'Toptan ödeme tutarı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri güncelleme katsayısı ile güncellenerek hesaplanır. Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi (SSK ve Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalıların kendisinin ve işverenlerinin, (...) ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilir.'
...
Yazının Tamamı

 
Üst