Hisse Devrinden Vergi Doğacak mı ?

Üyelik
5 Eki 2012
Mesajlar
106
Konum
İSTANBUL
Arkadaşlar merhaba;

Ltd şti ortağı dağıtılmayan kar olan 165.000 TL nı sermayeye ilave etmiş.. 5.000 TL eski sermaye 170.000 TL olmuş.

Bu ortak şirketin % 90 'na sahip ve sermaye artırımından 1 sene sonra sermayenin % 90 nı olan hissesini 153.000 TL ' na devrederek şirketten ayrılmış.

Bu durumda herhangi bir vergi ödeyecek mi ?

Bir taraftan sermayesi son durumda 153.000 TL idi VE 153.000 TL na devretti. Kar yok..

Diğer taraftan dağıtılmayan kar bir şekilde cebe girdi... Açıkçası ne yapmamız gerek bilemedik. Yardımcı olabilirseniz seviniriz..

Saygılar..
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,799
Konum
İstanbul
Selamlar
Hisse nominal değerden satıldığı için herhangi bir vergi durumu söz konusu değil..
Şirket tasfiyesinde ortaklar sermaye paylaşımına girerlerse,haliyle arttırılan kısım kadar (dağıtılmayan kar kadarı) dağıtım yapılacak ve stopaj doğacaktır.
Saygılar..
 
Üyelik
23 Nis 2013
Mesajlar
40
Konum
İSTANBUL
Başlık Sermaye artırımında bulunan Limited Şirketin ortaklarının sahip olduğu ortaklık paylarının satışının vergilendirilmesi hk.
Tarih 14/08/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[Mük.80-2012/687]-2553
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)


Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[Mük.80-2012/687]-2553

14/08/2012

Konu

:

Sermaye artırımında bulunan Limited Şirketin ortaklarının sahip olduğu ortaklık paylarının satışının vergilendirilmesi.İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz ve 2011 yılında elde edilen geçmiş yıl karları kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunduğunuz belirtilerek, şirket ortakları tarafından sahip olunan ortaklık paylarının satılması halinde değer artışı kazancı olarak vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Değer artışı kazançları" başlıklı mükerrer 80 inci maddesinde;

"Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

...

4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

...

Bu maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 8.800.- Türk Lirası (01/01/2012 tarihinden itibaren) gelir vergisinden müstesnadır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, şirketinize ait ortaklık paylarının devri veya satışı yoluyla elden çıkarılmasından doğan kazancın Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında değer artışı kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,799
Konum
İstanbul
O halde bu özelgeden şunu mu anlamalıyız.
Nakdi sermaye arttırımı dışında diğer iç kaynaklar kullanılarak yapılan sermaye arttırımlarından sonra; yeni sermaye üzerinden hisse devri yapılırsa;aradaki arttırılan sermaye devri, değer artış kazancı sayılır..
yani şöyle örneklendirirsem;
Bu hissedarın sermayesi 10.000 lira ve kuruluşta nakdi olarak taahhüt etmiş..Daha sonra diğer iç kaynaklar kullanılarak sermaye arttırılmış ve yeni sermayesi (bu şahsın) 50.000 lira olmuş ve 50.000 olarakta hisse devri yapmış..Aradaki 40.000 lira değer artış kazancı mıdır?
Hal böyle ise ve imkan varsa; nakdi sermaye arttırımları dışında, diğer artış kalemleri kullanılmadan hisse devri yapılmalı..Sermaye arttırımı gerekirse sonradan yapılmalı..
Bunu mu anlamalıyız?
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,799
Konum
İstanbul
Eğer düşüncem doğruysa,olayın birde şöyle bir yönü var..(sesli düşünüyorum)
Ola ki yeni anlaştığınız bir firmada böyle bir gelişme yaşanacak ve hisse devri yapılacak.Sermayelerin son şeklinin,kuruluştan mı yoksa sonradan mı arttırıldığı,bu arttırımda hangi kaynakların kullanıldığının vs. bilinmesi lazım.Allah muhafaza vergi kaçakçılığına sebebiyet veririz :)
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,613
Konum
İstanbul
Sayın TLHOMR,

Konu biraz karmaşık. Uzun yıllar dağıtılmamış karların sermayeye ilavesi stopaj gerektiriyordu. Açılan birçok dava sonucu Danıştay Dava Daireleri Kurulunun İçtihadı Birleştirme Kararıyla mesele kesin sonuca bağlandı. Mali İdare de bu karara uydu ve 243 sayılı tebliğle bu görüşü benimsedi ve sorun kapandı. Ancak Mali İdarenin Sermayenin azaltılması veya çekilmesi ile Tasfiye nedeniyle sermayelerin ortaklara iadesi esnasında ilave edilen bu bedellerin eklenen kar paylarının gelir elde etme mahiyetinde olduğuna ve vergilendirilmesi gerektiğine dair birçok görüş açıkladığını biliyoruz. Bu şartlarda vergilendirmeler yapıldığını da. Bu gibi bir işlem nedeniyle açılmış ve sonuca ulaşılmış bir dava bilgisi de yok.

Aynı bakış açısıyla hisse devri nedeniyle esasen artırılan kar payının satış esnasında vergilendirilmemiş bir gelir olduğu yorumuna ulaşmak da mümkündür. Bu nedenle konu hakkında bir mukteza almakta yarar var diyebilirim. Ancak sermayenin ortaklara iadesinin de bu tarz değerlendirilmesini gerektirecek herhangi bir yasal düzenleme de benim anı kayıtlarımda yok.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,613
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

Sayın Batuhan Yıldız'ın paylaştığı özelgenin bu konuyla kesinlikle ilgisi yok. Hisselerin satışı esnasında alım satım bedelleri arsında oluşan müspet farkın vergilendirilmesi ile ilgili bu özelge, karıştırmayın. Örneğin alım yada nominal bedeli 5.000 TL olan bir hissenin varsayalım 9.000 TL tutarla satılması halinde meydana gelen 4.000 TL karın vergilendirilmesi esasını anlatıyor.
 
Üyelik
5 Eki 2012
Mesajlar
106
Konum
İSTANBUL
Tüm arkadaşlara değerli yorumlarından dolayı teşekkür ederim.. Araştırmalarımız ve sizlerin değerli görüşleri çerçevesince herhangi bir işlem yapmamaya karar verdik... Vergi doğuracak bir emsal durum, bir örnek, bir karara rastlamadık..
 
Üst