zirve

İngilizce Fatura Düzenlenebilinir mi?

Üyelik
7 May 2010
Mesajlar
95
İyi günler
yurtdışına fatura kesilecek fakat talep üzerine faturanın açıklaması, para yazımı vs.tüm düzenleme ingilizce yapılacaktır
bu uygulama nedeniyle bir usülsüzlük oluşurmu
ne yapmalıyız teşekkürler
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: İngilizce Fatura Düzenlenebilinir mi?

Düzenlenebilir. Sizde kalan nüshasına döviz kuru yaınız muhasebeleştrirken o kuru kullanırısnız.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: İngilizce Fatura Düzenlenebilinir mi?

Üstad, Türkçesinide fatura üzerine yazmak şartıyla değil mi ?
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: İngilizce Fatura Düzenlenebilinir mi?

tamamen yabancı dilde fatura isteniyorsa asıl faturaya ek olarak proforma fatura ingilizce düzenlenip gönderilebilinir düşüncesindeyim

YABANCI DİLDE FATURA DÜZENLENİR Mİ?

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 215 nci maddesinde, "Bu kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması mecburidir." , aynı kanunun 227 nci maddesinde de, "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, vergi kanunlarına göre tutulacak olan defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğu bulunduğundan faturaların da Türkçe tutulması gerekmektedir.
Ancak faturaların yabancı dilde düzenlenmesinin gerekmesi halinde belge üzerinde hem Türkçesinin hem de yabancı dilde bunların karşılıklarının birlikte yer alması icap etmektedir.
Bu şekilde düzenlenen fatura geçerli olabilecektir
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,940
Konum
ADANA
Ynt: İngilizce Fatura Düzenlenebilinir mi?

İhracat yapan firmalar onaylı faturanın yanında, alıcıya göndermek üzere aynı bilgileri içeren onaysız faturada keserler. Onaylı faturada bilgiler Türkçe olarak yazılır, onaysızda da yabancı dilde yazılır.
 
Üyelik
27 Şub 2009
Mesajlar
5
Ynt: İngilizce Fatura Düzenlenebilinir mi?

Yurtdışındaki müşterilere kesilen faturaları ingilizce veya bir başka dilde kesebilirsiniz. İstenilir ise üzerinde hiç bir türkçe ibarede koymaya bilirsiniz. (Döviz Kuru ) .Ancak kayıtlarınıza alırken fatura tarihindeki Merkez Bankası Döviz Alış Kurunu dikkate almanız gerekmektedir.

Kaynak: VUK 215. Madde
 

emansur

Tanınmış Üye
Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
1,493
Konum
İstanbul
Ynt: İngilizce Fatura Düzenlenebilinir mi?

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul MüdürlüğüSayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1-12169 05/05/2006*3436

Konu : Faturanın yabancı para cinsinden düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.

??????????MÜDÜRLÜĞÜNEİlgi : Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğüne gönderilen 06/04/2006 tarihli elektronik posta.??????..tarafından ?????..adresinden gönderilen 06/04/2006 tarihli elektronik postadan; inşaat işi ile iştigal eden firma adına yapım işi ile ilgili danışmanlık yapan firmanın fatura düzenlemesi durumunda, gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ile, yabancı para biriminde fatura düzenlenmesinin mümkün olup olamayacağı hususunda görüş talep ettiği anlaşılmaktadır.Konu ile ilgili olarak, Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünden alınan 27/04/2006 tarih ve 8116 sayılı yazıda belirtilen hususlar da dikkate alınmak suretiyle gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.Bilindiği üzere, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 1?nci maddesinde;?Aşağıda yazılı kurumların kazançları Kurumlar Vergisine tabidir.A)Sermaye şirketleri,

B)Kooperatifler,

C)İktisadi Kamu Müesseseleri,

D)Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,

E)(3239 sayılı Kanunun 71. maddesiyle eklenen bent) (01/01/1986 tarihinden geçerli olmak üzere) İş ortaklıkları

?

Kurum kazancı, Gelir Vergisi mevzuuna giren gelir unsurlarından terekküp eder.? hükmü yer almaktadır.Ayrıca, aynı Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinin birinci maddede yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin 2. fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu?nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.Bu hüküm ve açıklamalara göre, yapım işinde danışmanlık hizmeti veren firma tarafından inşaat faaliyeti yürüten firmaya verilen danışmanlık hizmeti karşılığında, danışmanlık hizmeti veren firma tarafından elde edilen gelir ticari kazanç olarak değerlendirileceğinden, fatura karşılığı yapılacak bu ödemeler üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.Diğer taraftan; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 215?nci maddesinde; ?1-Bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek diğer defterlere de yapılabilir.2-a)-Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranılmaz?? hükmü yer almaktadır.Buna göre; yurt içindeki firma adına düzenleyeceğiniz faturalarınızın, Türk para birimi ile düzenlenmesi esas olup, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla yabancı para birimine göre de düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.???????.
Grup Müdür V.
 
Üst