zirve

İnşaat Muhasebesi Uygulamasında Kat Karşılığı Muhasebe Uygulaması

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,938
Konum
İSTANBUL
Kat karşılığı inşaat işlerinde uygulamayı arsa karşılığında daire veya işyeri alınması şeklinde gerçekleşen ve kat karşılığı inşaat sözleşmesine bağlı olarak arsa üzerine müteahhit tarafından inşa edilecek daire veya işyerlerinden bir kısmının müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine devredilmesi şeklinde ifade edebiliriz.Kat karşılığı uygulamasında yapılan iş müteahhit (inşatın yapımını üstlenen..) açısından arsa alımı,arsa sahibi açısından ise daire veya işyerinin elde edilmesine yönelik arsa payı satışıdır.Müteahhit burada arsa karşılığında inşaat işini üstlenen konumundadır.Yaptığı iş bir hizmet faaliyeti değil,daire,işyeri şeklinde mamül elde etmeye yönelik bir üretim faaliyetidir.Müteahhit işin sonunda katlandığı maliyetlerin karşılığı olarak daire veya işyeri sahibi olacaktır.Ortaya çıkan üründen pay alacaktır.Müteahhit açısından yapılan faaliyetin adı,mamül üretim faaliyetidir.Bu uygulamada müteahhidin işletme türü mamül üretim işletmesidir.Örneğin arsa karşılığında 10 daire verecek olan bir müteahhit,24 dairelik bir inşatta 14 daire sahibi olacaktır.İşte bu 14 daireye sahip olabilmek için 24 dairelik inşatın maliyetine katlanmıştır.Arsa sahibine arsasının karşılığı olarak verilen dairelerin inşaat maliyeti,müteahhit açışından arsa maliyeti'dir.Kat karşılığı inşaat işinde
inşatın bitiminde müteahhide ait olan daire veya işyerlerine ilişkin arsa payları arsa sahibinin varlığından çıkmaktadır.İşin bitiminde tarafların daire veya işyeri olarak kendi payları tapuda ayrı ayrı tescil edilecek,bina tapuları çıkarılacaktır.Bu aşamada müteahhide ait olan daire veya işyerleri bina olarak arsadan pay alacaklardır.Dolayısıyla müteahhide ait olan daire veya işyerlerinin arsa payları arsa sahibinin varlığından çıkacak müteahhide devredilecektir.Bu işlemde arsa sahibi açısından gelir,arsanın karşılığında müteahhitten alınan daire veya işyerlerinin emsal değeri olurken ,maliyet ise devredilen arsa paylarının değeridir. Müteahhide devredilen arsa paylarının değeri ile karşılığında sahip
olunan daire veya işyerlerinin değeri arasındaki fark,arsa sahibinin kazancını oluşturacaktır.Müteahhit açısından ise katlanılan maliyet arsa sahibine arsasının karşılığı olarak bırakılan daire veya işyerleri dahil,toplam inşaat maliyetidir.Karşılığında elde ettiği ise kendisine kalan daire veya işyerleridir.Kat karşılığı inşaat işlerinde işin bitiminde iki ayrı işlem ortaya çıkmaktadır.Birincisi müteahhit inşa ettiği daire veya işyerlerinden bir kısmını sözleşme gereği arsa sahibine devretmektedir.İkinci işlem ise arsa sahibi müteahhitten aldığı daire veya işyerlerine karşılık olarak sahip olduğu arsasından bir kısım arsa payını müteahhite devretmektedir..Her iki işleminde ayrıayrı teslim hükmündedir.3065 sayılı KDV kanunun 2.maddesinde ''Teslim bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlere devredilmesidir''hükmü yer almaktadır.

Müteahhit arsa sahibine teslim ettiği bağımsız bölümler için genel hükümler çercevesinde KATMA DEĞER VERGİSİ hesaplamalıdır.(Fatura düzenlenmesini fatura üzerinde sadece KDV hesaplanmasına yönelik olduğununbelirtilmesini Hesaplanacak KDV'nin ilave edilecek KDV olarak beyan edilmesini fatura üzerindeki KDV matrahının Gelir olarak dikkate alınmaması gerekir)
Arsa sahibi tarafından müteahhide arsa paylarının tesliminde arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımının sürekli bir faaliyet olarak yapıyor olması halinde arsa sahibi tarafından daire veya işyeri karşılığında müteahhide yapılan arsa paylarının teslimi KATMA DEĞER VERGİ'sine tabidir.Ancak arsa sahibinin gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde arizi bir faaliyet olarak arsasını daire veya işyeri karşılığında müteahhide tesliminde KDV uygulanmayacaktır. (30 Seri Nolu Kdv Genel Tebliği) Kat karşılığı inşaat faaliyeti bir özel inşaat türüdür.Dolayısıyla muhasebe uygulamalarında özel inşaatlara özgü mamül üretim işletmesi hesap planı uygulanmalıdır.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,938
Konum
İSTANBUL
Ynt: İnşaat Muhasebesi Uygulamasında Kat Karşılığı Muhasebe Uygulaması

ÖRNEK : 50 daire 4 işyeri inşaatında kat karşılığı inşaat sözleşmesi üzerinden müteahhit arsa sahibine 20 daire 1 işyeri teslim edecektir.2009 yılında başlanan inşaat 25.08.2010 yılında tamamlanmıştır.Arsa gerçek kişiye ait olup bu kişinin şahsi garimenkuludür.

Arsa Sahibine Teslim Edilecek Yerler


20 daire*120 m2'den.........................................................2.400 m2

1 işyeri*40 m2.................................................................... 40m2

Müteahhide Ait Yerler

30 daire*120 m2'den..........................................................3.600m2

3 işyeri*40 m2'den............................................................... 120m2

İnşatın toplam alanı : (2.440+3.720)...................................6.160 m2


İşletmenin inşaat faaliyeti İle İlgili Bilgileri2009 Yılı
________

İlk madde malzeme .........................................................1.350

İnşatta kullanılan ilk madde malzeme..................................1.300

Direk İşçilik Giderleri............................................................280.000

Genel Üretim Giderleri.........................................................310.000

Paz.Sat.Dağ.Giderleri..........................................................50.000

Genel Yönetim Giderleri.......................................................120.0002010 Yılı
_________


İlk Madde malzeme alımı........................................................740.000

İnşatta kullanılan ilk madde malzeme.....................................490.000

Direk İşçilik Giderleri................................................................110.000

Genel Üretim Giderleri............................................................240.000

Paz.Sat.Dağ.Giderleri.............................................................60.000

Genel Yönetim Giderleri..........................................................180.0002009 Yılına ait muhasebe kayıtları
___________________________


KDV'LER İHMAL EDİLMİŞTİR.
_________________________/__________________________

150-ilk mad.malz. 1.350.000
320-Satıcılar 1.350.000

_İLK MADDE MALZEME SATIN ALINMASI________________________/_____________________________________


___________________________________/________________________________

710-DİMM Gideri 1.300.000
150-İlk madde mlz 1.300.000

Üretimde kullanılan ilk madde malzeme
________________________________/____________________________________

720-DİG 280.000
730-GÜG 310.000
760-Paz.Sat.Dağ.Gid 50.000
770-Genel Yön.Gid. 120.000

151-Yarı mamüller/üretim 760.00

Dönem Giderlerinin kaydı (istenirse 760 ve 770 hesaptan pay verilebilir
______________________________/_____________________________

151-Yarı mamüller/üretim 1.890.000711-DİMM YANS 1.300.000
721-DİG YANS 280.000
731-GÜG YANS 310.000

Üretim maliyeti

_________________________________/_______________________________

631-Paz.Sat.Dağ.Gid 50.000
632-Genel Yön.Gid 120.000
761-Paz.Sat.Dağ.Gid 50.000
771-Genel Yön.Gid 120.000
___________________________________/___________________________________

711 1.300.000
721 280.000
731 310.000
761 50.000
771 120.000

710 1.300.000
720- 280.000
730 310.000
760 50.000
770 120.000
yansıtma hesaplarının kapatılması
____________________________________/________________________________________

690 170.000
631 50.000
632 120.000
___________________________________/____________________________________________

692 170.000
690- 170.000
_____________________________________/________________________________________

591 170.000

692 170.000
____________________________________/_____________________________________________

31.12.2009 tarihi itibariyle dönem zarar - 170.000 tl 2009 yılına ait bilançoda yer alacaktır.İşletmede inşaatlar henüz tamamlanmamıştır.2009 yılı bilançosunda ilk madde ve malzemeler hesabı 50.000.-tl Yarı mamüller/Üretim hesabı 1.890.000.-tl olarak Varlıklar arasında yer almaktadır.İşletme 201 yılına bu devir değerleriyle başlayacaktrı
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,938
Konum
İSTANBUL
Ynt: İnşaat Muhasebesi Uygulamasında Kat Karşılığı Muhasebe Uygulaması

2010 Yılına ait muhasebe kayıtları
___________________________


KDV'LER İHMAL EDİLMİŞTİR.
_________________________/__________________________

150-ilk mad.malz. 740.000
320-Satıcılar 740.000

_İLK MADDE MALZEME SATIN ALINMASI________________________/_____________________________________

___________________________________/________________________________

710-DİMM Gideri 490.000
150-İlk madde mlz 490.000

Üretimde kullanılan ilk madde malzeme
__________________________________/___________________________________
________________________________/____________________________________

720-DİG 110.000
730-GÜG 240.000
760-Paz.Sat.Dağ.Gid 60.000
770-Genel Yön.Gid. 180.000

151-Yarı mamüller/üretim 590.000

Dönem Giderlerinin kaydı (istenirse 760 ve 770 hesaptan pay verilebilir
______________________________/____________________________________
______________________________/_____________________________

151-Yarı mamüller/üretim 840.000711-DİMM YANS 490.000
721-DİG YANS 110.000
731-GÜG YANS 240.000

Üretim maliyeti

_________________________________/_______________________________

2010 yılındaki gider hesaplarının yansıtılmasıda 2009 yılındaki hesaplar gibi yapılacaktır.İnşaatlar 25.8.2010 yılında tamamlanmıştır.bu tarih itibariyle 151-Yarı Mamüller/üretim hesabında toplanan inşaat maliyetleri 152-Mamüller Hesabına aktarılır__________________________________/___________________________________
152- Mamüller Hs. 2.730.000

151-Yarı Mamül/üretim Hs 2.730.000

__________________________________/__________________________________
İŞLETME İÇİN ARSA MALİYETİNİN HESAPLANMASI
_____________________________________


Toplam İnşaat Maliyeti 2.730.000

Toplam İnşaat Alanı 6.160 m2

Birim m2 Maliyeti (2.730.000/6.160 m2) 443.18.-tl


ARSA SAHİBİNE AİT YERLER
________________________

Daireler (2.400 m2*443.18.-tl) 1.063.632

İşyeri (40 m2*443.18.-tl) 17.728


İŞLETME İÇİN ARSA MALİYETİ
_________________________

İşletme için arsa maliyeti (1.063.632+17.728) 1.081.360
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,938
Konum
İSTANBUL
Ynt: İnşaat Muhasebesi Uygulamasında Kat Karşılığı Muhasebe Uygulaması

ARSA SAHİBİNE DÜZENLENMESİ GEREKEN FATURA
________________________________________

KDV HESABI

Daireler için hesaplanan arsa maliyeti...................................................................... 1.063.632

Vergi Usul Kanunu Md.267 (emsal bedel)(+) %10................................................... 106.363

KDV MATRAHI... 1.169.995

%1 Kdv (daireler 150 m2'den küçük)....................................................................... 11.700


İşyeri için hesaplanan arsa maliyeti............................................................................ 17.728

Vergi Usul Kanunu Md.267 (emsal bedel)(+) %10...................................................... 1.772

KDV MATRAHI... 19.500

%18 Kdv (işyeri olduğu için)....................................................................................... 3.510


Arsa karşılığında 20 daire 1 işyeri teslimi.(1.169.995+19.500)........................................ 1.189.495

Hesaplanan Kdv (11.700+3.510)........................................................................................15.210

İşletme tarafından arsa sahibinden alınması ve beyan edilmesi gereken kdv 15.210.tl


İŞLETMEYE AİT YERLER
____________________

30 daire*120 m2'den....................................................................... 3.600 m2

3 işyeri *40 m2'den......................................................................... 120 m2
_______________

TOPLAM 3.720 M2'DİR

İşletme 3.720 m2 inşaata sahip olabilmek için toplam 2.730.000.-tl inşaat maliyetine katlanmıştır.(152-Mamüller hesabında yer alan tutar


Toplam İnşaat maliyeti.............................................................................2.730.000

İşletmeye ait inşaat alanı.......................................................................... 3.720 m2

İşletme için M2 birim maliyet.................................................................. 733.87

152-Mamüller Hesabının Dökümü


30 daire....(3.600 m2*733.87 )..............................................................2.641.935

3 işyeri......(120 m2*733.87).................................................................. 88.065
_____________
2.730.000İşletme için bir dairenin maliyet 2.641.935/30 daire..............................................88.065

İşletme için bir işyerinin maliyeti 88.065/3 işyeri.................................................. 29.355
 

Benzer konular

Üst