zirve

İşgöremezlik Belgesinin Bildirim Süreci Hakkındaki Tebliğ.!

Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
401
Rapor alan kişilerin raporlarının Raporlu oldukları süre içersinde SGK ilgili "Çalışılmadığına dair Bildirim Girişi"
yerden girişlerinin zorunlu olduğu, süresinde girilmez ise bir asgari ücret tutarında cezai işlem olacağı söyleniyor. doğrumu ? konu hk bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmisiniz.
 
Üyelik
8 Ara 2007
Mesajlar
165
Konum
KAHRAMANMARAŞ
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

merhabalar
benim uygulamam şuna kadar şöyle.işçi gelip rapor parasını almak istediğinde rapor girişini internetden yapıp evraklarınıda işçinin eline tutuşturup gönderiyorum.herhangi bir sorunla şu zamana kadar karşılaşmadım..

Saygılarımla
 

HR.

Üyelik
16 Mar 2009
Mesajlar
190
Konum
Bursa
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

işte sorumuzun cevabı geldi:)
yemediler içmediler buna da ceza getirdiler..
bugünden itibaren geçerlidir...

12 Mayıs 2010 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27579Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA

DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞAmaçMADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar ile 5 inci maddesine tabi sigortalıların istirahatli oldukları süreler için geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmelerine esas işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerince zorunlu olarak elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.Kapsam


MADDE 2 ? (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesine tabi sigortalıları çalıştıran işverenleri kapsar.DayanakMADDE 3 ? (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 100 üncü ve 102 nci maddeleri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci, 40 ıncı, 120 nci ve 121 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 ? (1) Bu Tebliğ uygulamasında;


a) Sigortalı: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamında adına kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmesi gereken kişiyi,


b) İşveren: Sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,


c) Elektronik ortam: Bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerin işverenlerce internet ve benzeri ortamda Kurumun veri tabanına aktarılmasını sağlayan elektronik portalı,ç) Bildirim: Sigortalıların istirahatli oldukları sürelerde işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerce elektronik ortamda Kuruma gönderilen bildirimi,


d) Hak edilen istirahat süresi: On günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü, on gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü,


e) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,


f) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,


ifade eder.


Bildirimin yapılması ve kuruma gönderilmesiMADDE 5 ? (1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde ?İŞVEREN? menüsü ?Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi?, ?Kullanıcı Şifre Ekranı?, ?Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri?, ?Giriş? bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.


Bildirimin gönderilmemesi veya süresi dışında gönderilmesi


MADDE 6 ? (1) Bildirimi göndermeyen veya 5 inci maddede belirtilen süre dışında gönderen işverenler hakkında Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.Yürürlük


MADDE 7 ? (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


YürütmeMADDE 8 ? (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,568
Konum
Ankara
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

Zorunluluk ve İPC uygulaması hayırlı olsun.. :-\
 

HR.

Üyelik
16 Mar 2009
Mesajlar
190
Konum
Bursa
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

üç kuruş rapor ücreti verecekler hem işçiyi hem işvereni uğraştırıyorlar :(
 
Üyelik
12 Kas 2008
Mesajlar
296
Konum
İstanbul
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

Doğum raporu olanlarda nasıl bir uygulama yapacaklar rapor süresinin bitimini mi beklemek gerekecek ???
 

HR.

Üyelik
16 Mar 2009
Mesajlar
190
Konum
Bursa
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

orada bir çelişki var zaten..

rapor süresini takip eden 5 gün içinde diyor.
ama rapor başlangıç tarihimi baz alınacak? bitiş tarihi mi baz alınacak?
 
Üyelik
12 Kas 2008
Mesajlar
296
Konum
İstanbul
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

merhaba konu ile ilgili çalışanlara duyuru yapmak istiyorum bununla ilgili yazı şablonu hazırlayan var mı acaba paylaşabilirmisiniz.

Tşk
 
Üyelik
4 Eki 2008
Mesajlar
39
Konum
ANTALYA
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27579

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA

DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar ile 5 inci maddesine tabi sigortalıların istirahatli oldukları süreler için geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmelerine esas işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerince zorunlu olarak elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesine tabi sigortalıları çalıştıran işverenleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 100 üncü ve 102 nci maddeleri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci, 40 ıncı, 120 nci ve 121 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Tebliğ uygulamasında;

a) Sigortalı: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamında adına kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmesi gereken kişiyi,

b) İşveren: Sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

c) Elektronik ortam: Bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerin işverenlerce internet ve benzeri ortamda Kurumun veri tabanına aktarılmasını sağlayan elektronik portalı,

ç) Bildirim: Sigortalıların istirahatli oldukları sürelerde işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerce elektronik ortamda Kuruma gönderilen bildirimi,

d) Hak edilen istirahat süresi: On günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü, on gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü,

e) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

f) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

ifade eder.

Bildirimin yapılması ve kuruma gönderilmesi

MADDE 5 ? (1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde ?İŞVEREN? menüsü ?Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi?, ?Kullanıcı Şifre Ekranı?, ?Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri?, ?Giriş? bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

Bildirimin gönderilmemesi veya süresi dışında gönderilmesi

MADDE 6 ? (1) Bildirimi göndermeyen veya 5 inci maddede belirtilen süre dışında gönderen işverenler hakkında Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 ? (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 ? (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

şimdiye kadar çıkartılan cezai sorumluluklar yetmezmişgibi birde bu çıktı şimdi. Kaldırılmasına yönelik ne yapılabilir. neden böyle bir zorunluluk çıkartıldı. raporlu olanlar zaten paralarını alırken bildiriliyor.
 

HR.

Üyelik
16 Mar 2009
Mesajlar
190
Konum
Bursa
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

nirvana3482 ' Alıntı:
merhaba konu ile ilgili çalışanlara duyuru yapmak istiyorum bununla ilgili yazı şablonu hazırlayan var mı acaba paylaşabilirmisiniz.

Tşk

Ben bir mail ile idari personele duyurdum.
herkes kendi birimine asıp personelini bilgilendirsin...

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,İstirahatlı olunan sürelere ilişkin verilen Çalışamazlık Belgeleri ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yeni bir uygulama getirdi.

Daha önceden bu uygulama vardı.

Ancak ?personelin rapor ücretlerini SGK? dan talebine kadar? şeklinde uygulanmaktayadı ve bildirimin işveren tarafından yapılmaması durumunda İdari Para Cezası yoktu.?12 Mayıs 2010 Tarihli Resmi Gazete İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ? de istirahat raporlarının 5 gün içerisinde işverenlerce sisteme girilmesi aksi halde İdari para cezası uygulaması başlamıştır.Bu bağlamda; kendiniz ve personeliniz için istirahatlı olduğunuz günlere ait raporlarınızı takip etmenizi ve en geç 2 gün(hafta tatili, SGK sistem arızaları göz Önünde bulundurularak) içerisinde İnsan Kaynakları Birimi'ne teslim etmenizi önemle rica ederim.İyi çalışmalar.
 

HR.

Üyelik
16 Mar 2009
Mesajlar
190
Konum
Bursa
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

abdsis ' Alıntı:
şimdiye kadar çıkartılan cezai sorumluluklar yetmezmişgibi birde bu çıktı şimdi. Kaldırılmasına yönelik ne yapılabilir. neden böyle bir zorunluluk çıkartıldı. raporlu olanlar zaten paralarını alırken bildiriliyor.

bence birçok işveren bu durumdan habersizken yada bir dünya işin arasında boğuşup bu konuyu atlarken cezalara maruz kalacaklar.
hal böyle olunca da rapor ücretlerinin büyük bir kısmı işverenlerden karşılanmış olacak :-\
eski uygulamaları bazen arıyorum.elektronik ortamlar işverene daha çok yükümlülükler getirdi.devlet memurlarını rahatlatmak için işverene fazla baskılar uygulanıyor..
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

Merhaba ;

Bu arada tebliğin 4.maddesinin d bendine de dikkat çekmek isterim.

d) Hak edilen istirahat süresi: On günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü, on gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü,

İçinde bulunduğumuz hafta SGK haftası ya bu tebliğ ve daha çok inceleyemedim ama yönetmelik de hediyemiz sanırım.

Çok övünülen alt yapı ,teknoloji nerede kaldı ? Rapor alan SGK üyesini sistem kendi kendinde takip etsin. Firmalardaki personel servislerinin işi zor kabul de muhasebe büroları olarak bizlerin durumu ???
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

raporun süresinde bildirilmemesi durumunda, cezai müeyyideden kurtulmak için ilgili ay aylık hizmet belgesinde primi tam bildirilebilirmi yoksa her halukarda rapor bildilmesimi gerekiyor.
 
Üyelik
18 Mar 2007
Mesajlar
1,129
Konum
istanbul
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

offff arkadaşlar ya,birde rapor peşinde koşacağız şimdi.
12/05/2010 tarihinde yürürlüğe girer diyor. mart, nisan aylarına ait raporlarımı cezasız girebilecek miyim acaba ????
 

HR.

Üyelik
16 Mar 2009
Mesajlar
190
Konum
Bursa
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

primi tam gösterip ücreti de tam yatırırsanız sıkıntı olmaz.
ama analık ve işkazası durumlarında bu uygulanamaz.

cezalar da oldukça ağır arkadaşlar asgari ücretin beş katı :-[
 

HR.

Üyelik
16 Mar 2009
Mesajlar
190
Konum
Bursa
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

parlak1980 ' Alıntı:
offff arkadaşlar ya,birde rapor peşinde koşacağız şimdi.
12/05/2010 tarihinde yürürlüğe girer diyor. mart, nisan aylarına ait raporlarımı cezasız girebilecek miyim acaba ????

bugün itibariyle yürürlüğe giriyor.umarım olmaz ???

SGK'nın sistemi belli olmaz..Yarın öbür gün gününde girdiğimiz halde sistemde görünmüyor girmemişsiniz diye ceza keserlerse şaşırmam.
ne kayıt numarası veriyor nede bir göküm
ekran görüntüsünü döküp ekine eklemek mi lazım acaba ???
 
Üyelik
18 Mar 2007
Mesajlar
1,129
Konum
istanbul
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

5 gün çok az bir süre bence :((
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

asgari acretin 5 katı. ne bu ya kaçakcılıkmı yapılıyor.
 
Üyelik
18 Mar 2007
Mesajlar
1,129
Konum
istanbul
Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

2 günlük istirahatleri çoğumuz bildirmiyorduk.
bildirmek zorunlu oldu mu acaba bilen var mı ?
 

Benzer konular

Üst