İşten Ayrılma Hk.

Üyelik
20 Haz 2005
Mesajlar
1,499
Konum
DİYARBAKIR
bir apartman kapıcısını tazminatı vererek işten çıkardık.bununla ilgili ne gibi işlem yapmalıyız resmi olarak teşekkür ederim
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Ek-2 bildirgesi düzenlenecek.Ertesi ayın 15 ine kadar Çalışma müdürlüğüne verilecek.
İ.A.B düzenlenecek.çıkış tarihinden itibaren 15 gün içinde İşkur a veriniz.
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
44
Öncelikle aldığı tazminat miktarlarını gösteriri ibraname imzalatmalısınız.

Tazminat hesabını gösterir bordro düzenleyip imzalatabilirsiniz.

Ayrıca ücret hesap pusulalarını her ay imzalatmış olmalısınız. Son ayında ücret hesap pusulasını imzalatmalısınız.

Bunun dışında nakdi ödemelerin tamamını muhtemelern evrak karşılığı yapmışsınızdır (tediye makbuzu vs. gibi) zaten bunları muhafaza etmelisiniz.

Ayrıca resmi kurumlarla ilgili işlemleri ise;
ÇSGB: dosya numaranız olması lazım tabii ek-2 takip eden ayın 15. gününe kadar
SSK: Aylık bildirgede çıkış. takip eden ayın sonuna kadar
İşkur: İAB çıkış tarihinden itibaren 15 gün

İnşaallah yardımcı olmuşuzdur.
 
Üyelik
2 Mar 2006
Mesajlar
416
işten ayrılam bildirgesini iş kura vermek içimn gerekli olan şartları tamamlamış olması gerekmektedir yan ;son çalıştığı yerde 120 gün ve 3 yıl içinde 600 işgününü tamalamış olmalıdr...

eğer bu şartları taşımıyorsa İAB vermek şart değildir
 
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
560
mhmt79' Alıntı:
işten ayrılam bildirgesini iş kura vermek içimn gerekli olan şartları tamamlamış olması gerekmektedir yan ;son çalıştığı yerde 120 gün ve 3 yıl içinde 600 işgününü tamalamış olmalıdr...

eğer bu şartları taşımıyorsa İAB vermek şart değildir
İAB vermeme hakkında kaynak rica edebilir miyim?
 
Üyelik
2 Mar 2006
Mesajlar
416
Sayın M. Hayri ANDAÇ


(Bu yazı iş kur tarafından yayınlanmıştır)
İşverenlerin İŞKUR’a vermek zorunda oldukları belge ve formlar:Form 4.1 İşten Ayrılma Bildirgesi,

Form 7-1 İşyeri bilgi formu ,

Form 7-2-2 Aylık işgücü çizelgesi ve

Form 7-3 İstihdamı zorunlu olanların takibi çizelgesidir.FORM 4.1. İşten Ayrılma Belgesi: Çalışanlarınızın işten ayrılmalarında; İşsizlik Sigortası Kanununun 51’inci maddesinde belirtilen hallerden birisine dayalı olarak hizmet akitleri sona ermiş olan sigortalılar hakkında “işten ayrılma bildirgesi” 15 günlük süre içinde Kuruma göndermeyen işverenlere her bir fiil için ayrı olmak üzere idari para cezaları uygulanır. (Tıklayınız)


FORM 7.1.İşyeri Bilgi Formu: İşyerinin kimlik bilgilerini ve mesleki istihdam bilgilerini kapsar. Özel işyerleri için 10 işçi ve daha yukarısını istihdam eden işyerlerinin doldurması gerekmektedir. Kurumumuza bir defaya mahsus olmak üzere verilen “işyeri bilgi formu”na istinaden, işyerinize numara verilip Kurumumuz ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde size yardımcı olacaktır. (Tıklayınız)FORM 7.2.2 Aylık İşgücü Çizelgesi: 10 ve daha yukarı işçi istihdam eden işyerinin doldurup her ay Kurumumuza düzenli gönderdiği çizelgedir. Yerel düzeyde istihdam ve işgücü hareketlerini güncel ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlar. Toplu işten çıkarmaların, işyeri kapanmalarının ve istihdamı zorunlu olanların takip edilmesine yardımcı olur. (Tıklayınız)FORM 7.3. İşgücü İstem Formu: (İstihdamı Zorunlu Olanların Takibi Çizelgesi) İşgücü istemleri, işverenlerin açık işlerini (istihdam eksiği) kapamak üzere işyerine en yakın Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerine bildirdikleri işgücü kayıtlarıdır. İşverenin bizzat başvurumu ile, Kurum personelinin işyeri ziyaretleri, posta, telefon, fax veya e-mail yoluyla alınır.

(Tıklayınız)İşverenin dikkat etmesi gereken en önemli husus; işyerinde istihdam edeceği işçinin niteliklerini eksiksiz bir şekilde Kuruma bildirmesidir. Kurum bildirimi dikkate alarak işyerinize en uygun işçi göndermesini yapacaktır.Kaynak: İSKUR

-------------------------------------------------------------------------------------


ilgili olan kısın kalın puntalı yazıdır. (form 4.1) burada belirtilen;


"Çalışanlarınızın işten ayrılmalarında; İşsizlik Sigortası Kanununun 51’inci maddesinde belirtilen hallerden birisine dayalı olarak hizmet akitleri sona ermiş olan sigortalılar hakkında" yazısı sizi aydınlatır sanırım fakat ben size 51. maddeyide göndereyim daha aydınlatıcı olur...

MADDE 51. – Bu Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri, hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.

a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi veya 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 16 ncı maddesi ya da 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen bildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olmak,

b) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesinin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalı tarafından feshedilmiş olmak,

c) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin (I) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (III) numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre işveren tarafından feshedilmiş olmak,

d) Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 7 nci maddesinin (II) numaralı bendinde belirtilen hizmet akdinin belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle sefer sonunda işsiz kalmak,

e) İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (IV) numaralı bendindeki nedenlerle işsiz kalmak,

f) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işsiz kalmak.

Ancak, işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin başvuru sırasında grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmamış olması ve sigortalının herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan gelir veya aylık almaması gerekmektedir.


iyi çalışmalar..
 
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
560
öncelikle açıklamalar için teşekürler,

Ama diyerek şunu belirtmek istiyorum.

Sayın mhmt79,belirttiğiniz açıklamalar işten çıkarılan kişinin
hangi durumlarda işsizlik ödeneğinden yararlanılır kısmına dikkat çekiyor.
ve nezaman işten ayrılma belgesi verilir kısmıyla alakalı.
Benim dikkat çekmek istediğim husus.
51 maddeye istinaden 120 gün ve 600 gün şartlarını taşımayan kişinin İAB formunun verilip verilmemesi hakkında.Sizin açıklamalrınıza göre taşımıyorsa verilmez...

Ama benim görüşüme göre eğer kişi 51 maddeye istinaden işten ayrılmışsa işveren 15 gün içinde, kendiside bir ay içinde işkur a bilgi vermesi gerekir..120 gün ve 600 gün şartlarını yerine getirilip getirilmemesi bakılmaz...

Hayırlı çalışmalar..
 
Üst