İşten Çıkarma

Üyelik
8 Ocak 2011
Mesajlar
47
Konum
Eskişehir
Çalışanlarımızdan birisi gece vardiyasında normalde 11-12.000 parça mal çıkartırken(üretim takip formlarıyla tespit edilen) 18.01.2011 tarihinde 9.000 parça mal çıkarmıştır. çalışanın hakkında eksik mal çıkardığına istinaden tutanak tutulmuş ihtarname yazılmış ve savunması istenmiştir. ihtarnameye yazdığı savunmasında ise gündüz şahsi işleri için uykusuz kaldığı ve gece vardıyasında 1 saat uyuyakaldığını bu yüzden eksik parça mal çıkardığını beyan etmiştir..

2 gün sonra 19.01.2011 yine gece vardıyasında çalıştığı makina arızalanmış ve gece vardiyası sorumlusu tarafından usta başına telefon edilmiştir. ustabaşı da tamam makina arızalıysa çalışana izin verin gitsin evine demiş fakat çalışan daha fabrikadan çıkmadan ustabaşı fabrikaya gelmiş makinanın arızalı olduğunu kendisi de görmüş fakat çalışanın makina haricinde fabrikada yapabileceği işler olduğunu görünce aRkasından başka bir çalışanı göndermiş ve geri çağırtmıştır. fakat çalışan bana ne bana izin verdiler dönmüyorum demiş ve fabrikayı terk etmiştir. bunun üzerine üretim sorumlusuyla beraber usta başı kişiye cep telefonundan telefon etmiş fakat şahısın fabrikayı terkedeli 2-3 dakika olmasına rağmen şahıs ben eve vardım artık geri dönemem diyerek geri dönmemiştir.

bu olaylarla ilgili tutanak tutulup ihtarname yazılmıştır ve savunması istenmiştir bu sabah. kendisi ihtarnameye imza atmayıp muhasebeye de çıkmayacağını savunma vermeyeceğini beyan etmiş. imzalamadığına dair başka bir tutanak tutmaktayım.

bunun dışında ben bu çalışanı işten çıkartabilir miyim?
 

aşkınbulduk

Tanınmış Üye
Üyelik
20 Ara 2008
Mesajlar
2,376
Konum
istanbul
Ynt: İşten Çıkarma

belli ki işçiye kafayı takmışlar.
tazminatını verip çıkartsınlar.
bu yukarda saydıklarınızla tazminattan kaçamazlar.
 
B

battibalikyangider

Ziyaretçi
Ynt: İşten Çıkarma

Kanaatime göre bu sormuş olduğunuz soru Tamamen sosyal yorum, tecrübe ve yüksek yargının davranma biçiminin bilinmesi ile ilgili bir soru.

Anlatmış olduğunuz olay kısıtlı ve mevcut uygulamada işçiye hak sağlayabilecek bir çok ihtimal olabilir. İşçinin tutacağı iş avukatı sizi nerelerden mağlup etmeye çalışacaktır değerlendirmeniz gerekiyor.

Bu doğrultuda iş kanunundan sizin olayla ilgili gördüğüm kısımları hatırlatmak istedim. Personelin belgeleri, bilgileri tam ise durumu kendisine ihtaren bildirip dava açmasını bekleyeceksiniz elbette. Fakat dava ne olur? "kazanırız" demek için yargıtayın bu konuda verdiği kararları bilmek gerekiyor. Maalesef o bilgi bende yok bende iş avukatımıza danışıyorum. Size de bu konuda İş hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukata danışmanızı tavsiye ederim.

Saygılar..


4857 sayılı iş kanunu ile ilgili Hatırlatmalarım.

Feshin geçerli sebebe dayandırılması

MADDE 18. - Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.


- Sözleşmenin feshinde usul

MADDE 19. - İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.


İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

MADDE 24. - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin
feshedebilir:


II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.- İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

MADDE 25. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:


II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:


g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.


Gece süresi ve gece çalışmaları
MADDE 69. - Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.

Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin "gece" başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir.

İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez.

Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir. Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. İşçilerinin sağlık kontrollerinin masrafları işveren tarafından karşılanır.

Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.

İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.

Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.9. BÖLÜM "Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler"
- Yazılı bildirim
MADDE 109. - Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: İşten Çıkarma

Tek ihtar ile işten çıkaramazsınız.
Çağırıp konuşmak lazım. İşçi nin sorunu nedir. çalışmak istemiyorsa iş başka
Ama tek bir olay için tazminatsız çıkış verilmemelidir.
 
Üyelik
8 Ocak 2011
Mesajlar
47
Konum
Eskişehir
Ynt: İşten Çıkarma

aşkınbulduk ' Alıntı:
belli ki işçiye kafayı takmışlar.
tazminatını verip çıkartsınlar.
bu yukarda saydıklarınızla tazminattan kaçamazlar.

kimseye takmış değiliz. adam 3.000 parça malı eksik çıkarmış ve biz de nedenini soruyoruz kendisi uyuyakaldığını söylüyor makina başında.. 2 gün sonra fabrikadan çıkmadan geri çağırılmasına rağmen gelmiyor bana ne diyip geçiyor.. çıkartılmak istense verilir tazminatı çıkartılır zaten bu zamana kadar kimseye yoktan yere tazminat vermemezlik yapmadık..

nguroy ' Alıntı:
Tek ihtar ile işten çıkaramazsınız.
Çağırıp konuşmak lazım. İşçi nin sorunu nedir. çalışmak istemiyorsa iş başka
Ama tek bir olay için tazminatsız çıkış verilmemelidir.

kendisini ihtarlarından dolayı yanıma çağırdım ve savunma vermesini istedim fakat gelmedi ben muhasebeye çıkmam diyormuş..bizde çıkarmak için tutanak tutmadık ama 2 gün içerisinde 2 ayrı olay ve kişinin lakayit davranışları bizi işten çıkartmaya itiyor. şu an elimizde kendi ifadesiyle uyuyup kaldığı ki makina başında, fabrikadan çıkmadan geri çağırılmasına rağmen gelmediği, bunu kendisine ihtar olarak tebliğ ettiğimiz ve imza atmadığı ayrıca bu olayla ilgili savunması istenmesine rağmen gelmediğine dair tutanakları bulunmakta.. bir tane daha böyle bir davranış sergilerse çıkartmak zorunda kalıcaz. kendisi de zaten tazminatımı verin çıkarabiliyosanız çıkarın diyormuş ama bu saatten sonra ben o kişiye tazminat verme taraftarı değilim
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: İşten Çıkarma

Haklısınız. Bu kasıtlı hale gelmiş. Bir tutanak daha tutup çıkarın.
 

Benzer konular

Üst