zirve

İşyerinde Telefon Faturası Şoku!

Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
70
Konum
Ankara
Sahte ya da yanıltıcı fatura kesen firmalar, bilmeden de olsa bu belgeleri kullanan şirketlerin başını ağrıtıyor. Son mağdur Türk Telekom oldu. Sakıncalı mükellef listesine giren şirketin telefon faturalarını mali defterlerine işleyenlere Maliye, “Ya Türk Telekom’a ait KDV’leri talep etmekten vazgeçmeniz ya da faturaları banka kanalıyla ödediğinizi ispat etmeniz gerekiyor. Aksi halde size KDV iadesi yapılmayacaktır” yazısı gönderdi. BİR firmanın, işlediği veya daha sonra işleyeceği bir suç, o firmadan fatura alanları zor durumda bırakabiliyor. Örneğin, mal alınan firmanın daha önce sahte ya da muhteviyatı (kapsamı) itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) kullanması halinde, faturayı alan şirket bilmediği daha doğrusu bilemeyeceği bu fiil nedeniyle zor durumda kalabiliyor. Aynı şekilde, mal aldığı firmanın daha sonra defter ve belgelerini Maliye’ye ibraz etmemesi ya da adresinde bulunmaması durumunda, o firmadan mal alan mükellef zor durumda kalabiliyor.

SMİYB KULLANMA
Bir şirketin aldığı faturalardan birisi dahi sahte ya da kapsamı itibariyle yanıltıcı belge olursa, o şirket “sakıncalı mükellef” listesine giriyor. Bu kez o Şirketten mal alan ya da hizmetinden yararlananlar zor durumda kalabiliyor. Örneğin KDV iadesi yönünden sorun yaşayabiliyorlar. Bu durumda olan şirketlerden biri de sabit telefonda pazar payının yaklaşık yüzde 90’ına sahip olan bir iletişim şirketi. Maliye Bakanlığı elemanları yaptıkları incelemede, Türk Telekom’un, “Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge” kullandığını tespit etti. Bakanlık 2011 yılı Nisan ayında bu şirketi kara listeye aldı. Böyle olunca, 4 Eylül 2012 tarihinde düzenlenen, 2 Ekim 2012 tarihinde ise tebliğ edilen 033435 sayılı ‘KDV İadesi Kontrol Raporu’ ile Türk Telekom’dan fatura alan vergi mükellefi zor duruma düştü.

KDV İADESİ ALANLAR SORGULANIYOR
Türk Telekom’dan fatura alanlar arasında, en ciddi sorun yaşayanlar, Maliye’den KDV iadesi talep edenler (örneğin ihracatçılar, yap-satçı inşaat firmaları, yayın evleri, fırınlar, oteller, lokantalar, organizatörler) oluyor. Bunlara Maliye tarafından bir yazı gönderiliyor. Deniliyor ki; “Defterlerinizde Türk Telekom’a ait faturalar var. Türk Telekom’un sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı tespit edildi. Size KDV iadesi yapabilmemiz için; Türk Telekom’a ait KDV’leri talep etmekten vazgeçmeniz ya da Türk Telekom’a ait fatura bedellerini banka kanalıyla ödediğinizi ispat etmeniz gerekiyor. Aksi halde size KDV iadesi yapılmayacaktır.”

Olay nedir?
Olay sadece Türk Telekom faturaları ile ilgili değil.
1- Sahte ya da muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullananlar,
2- Defter ve belgelerini, inceleme elemanına ibraz etmeyenler,
3- İşletme kapasitesi ile iş hacmi arasında açık nispetsizlik tespit edilenler,
4- Adreslerinde bulunamayanlar,
5- Beyanname vermedikleri konusunda tespitte bulunanlar,
Maliyece, sakıncalı mükellefler listesine başka bir anlatımla kara listeye alınıyorlar (Bununla ilgili ayrıntılar 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde ayrıntılı olarak açıklanıyor).

Kara listedekilerden fatura alan ne yapacak
KDV iadesi talep edenler;
1- Kara listede yer alan sakıncalı mükelleflerden aldıkları faturayı KDV iade listesinden çıkarırlarsa, sorun kalmıyor.
2- Sakıncalı mükelleflerden (örneğin Türk Telekom’dan) aldıkları faturayı, banka aracılığıyla ödediklerini ispat ederlerse yine sorun yok.
3- Yukarıdaki iki yoldan birini seçmeyenler, kara listedeki fatura KDV’lerinin dört katı tutarında banka teminat mektubu verecekler. Ayrıca vergi incelemesine alınacaklar.
4- Yukarıdaki yollardan herhangi birine başvurmayanlara, KDV iadesi yapılmıyor.

Maliye bir tebliğ ile çözüm bulmalı
TÜRK Telekom, Türkiye’de “en çok vergi ödeyen mükellefler” sıralamasında, TC Merkez Bankası’ndan sonra ikinci sırada yer alan büyük bir şirket. 10 milyar lira civarında cirosu, milyarlarca lira kazancı olan Telekom, Maliye’ye de Kurumlar Vergisi, KDV olarak milyarlarca lira vergi ödeyen bir şirket konumunda. Böyle bir şirketin, cirosunun onbinde biri civarında bir fatura alımı nedeniyle sakıncalı mükellef kabul edilip, kara listeye alınması doğru değil. Mevcut uygulamadan hem Türk Telekom hem de yüzbinlerce vergi mükellefi mağdur oluyor. Maliye’nin bir tebliğ ile bu ve benzeri olaylara çözüm bulmasında yarar var.
Kaynak: yerinde telefon faturas oku - kr KIZILOT - Hrriyet
 
Üst