İthalat İşlemlerinde Ba Bildirimi

Üyelik
28 Eki 2010
Mesajlar
3
Konum
İstanbul
İyi Günler,

Vergi idaresi bir tebliğ/kanun veya yönetmelik çıkarıyor ve genelde onu muallakta bırakır.

Buyrun size bir örneği;

İthalat işlemlerinin form Ba'da bildirim tarihi Gümrük Giriş Beyannamesi tarihidir. Eeeee sonrası.
Bayan edilecek rakam neye göre belirlenecek?

1-Kimilerine göre Gümrük Beyannamesindeki KDV matrahı baz alınacak. İyi de orada navlun var. İthalatçı firmalar genelde aynı nakliyeci ile çalıştıklarından ay içinde ki toplam fatura tutarı 5000 TL'yi geçer. Bu durumda nakliye firmalarının bildirimi zaten yapılıyor. KDV Matrahı rakamını baz alırsanız iki kez bildirim yapmış oluyorsunuz.

2-Ben şunu yapıyorum (ama doğruluğundan % 100 emin değilim). İthalat faturlarını fatura tarihindeki doviz alış kurundan resmi muhasebeye intikal ettiriyorum. Gümrük Giriş Beyannamesi tarihine göre bu faturaları resmi kayıtlara girdiğim rakam uzerinden beyan ediyorum.

Merak ediyorum bu konuda mukteza alan var mı?

Maliye Gümrük Giriş Beyannameleri bilgileri ile form BA'ları çarpaz karşılaştırabilir mi?

Yukarı tukursen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Gel de çık işin içinden. Bunun tek sorumlusu nokta vuruşu yapmayarak mukellefleri surumcemede bırakan maliyedir.

Saygılarımla

Başlık açarken büyük harf kullanmayınız.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,914
Konum
ADANA
Ynt: İthalat İşlemlerinde Ba Bildirimi

İthalat işleminde Ba nın çapraz kontrolü yok. İthalatlar Ba da gümrük beyannamesi tarihi esas alınacağına göre beyanname tarihindeki kuru esas almanız daha doğru olur. Ben peşin ithalatları ödemeyi yaptığım tarihteki tutarla ba da beyan ediyorum.
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Ynt: İthalat İşlemlerinde Ba Bildirimi

Ben bir muktezada okumuştum,GGB sindeki kdv matrahı BA formuna yazılır diye.Bana saçma gelmişti.
Bende GGB üzerindeki kura göre yurtdışı faturayı BA formunda belirtiyorum.
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,910
Konum
istanbul
Ynt: İthalat İşlemlerinde Ba Bildirimi

metyo ' Alıntı:
Ben bir muktezada okumuştum,GGB sindeki kdv matrahı BA formuna yazılır diye.Bana saçma gelmişti.
Bende GGB üzerindeki kura göre yurtdışı faturayı BA formunda belirtiyorum.

Bende aynısını yapıyorum
 
Üyelik
4 Kas 2008
Mesajlar
84
Konum
Bursa
Ynt: İthalat İşlemlerinde Ba Bildirimi

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)


Sayı : B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7930-712 11/11/2010

Konu: İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hk.


.
.
.
.
.
......

......, ithalatta vergiyi doğuran olayın, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili aşamasında meydana geldiği,

20/1'inci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun "İthalatta Matrah" başlıklı 21'inci maddesinde ise; "İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:

a)İthal edilen malın gümrük beyannamesi vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

b)İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

c)Gümrük Beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı kur farkı gibi ödemeler" hükmüne yer verilmiştir.

Yasal düzenlemeler çerçevesinde; ithalatta vergiyi doğuran olay, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili aşamasında meydana gelmekte olup, ithalatta KDV matrahı, gümrük beyannamesinin açılışına kadar oluşan mal maliyeti, masraflar (nakliye, sigorta vs maliyet unsurları) ve ithalde alınan gümrük vergisi ile diğer vergi, resim, fon ve harçları da içeren toplam ithal maliyetinden oluşmaktadır.

Buna göre, ithalatta verginin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21'inci maddesi gereğince gümrük beyannamesinin açılışına kadar oluşan mal maliyeti, masraflar (nakliye, sigorta vs maliyet unsurları) ve ithalde alınan gümrük vergisi ile diğer vergi, resim, fon ve harçları da içeren toplam ithal maliyetinden oluştuğundan, Form Ba Bildirim formunun da buna paralel olarak, katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedel dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
31 Eki 2008
Mesajlar
1,611
Konum
İstanbul
Ynt: İthalat İşlemlerinde Ba Bildirimi

metyo ' Alıntı:
Ben bir muktezada okumuştum,GGB sindeki kdv matrahı BA formuna yazılır diye.Bana saçma gelmişti.
Bende GGB üzerindeki kura göre yurtdışı faturayı BA formunda belirtiyorum.

Bende bu şekilde bildiriyorum.Mart ayında 3 adet 9.000 TL tutarında navlun faturası vardı.Ve firma da Bs'de beyan etmiş.Muktezaya göre yapmış olsam çift bildirmiş olacaktım.Mantıklı olanı 2 sinide ayrı ayrı bildirmek.
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,910
Konum
istanbul
Ynt: İthalat İşlemlerinde Ba Bildirimi

yeterlilik ' Alıntı:
Bende bu şekilde bildiriyorum.Mart ayında 3 adet 9.000 TL tutarında navlun faturası vardı.Ve firma da Bs'de beyan etmiş.Muktezaya göre yapmış olsam çift bildirmiş olacaktım.Mantıklı olanı 2 sinide ayrı ayrı bildirmek.

Aynen öyle. İthalatla ilgili ba sınırını aşan faturalar oluyor. Maliyete dahil etsem bu sefer o navlun faturasını kesenler bs formunda beyan ediyor
 
Üyelik
13 May 2006
Mesajlar
8
Ynt: İthalat İşlemlerinde Ba Bildirimi

form ba'da gümrüğe ödenen vergiler bize malı satan firmanın adına niye yazılıyor anlamadım.
 
Üyelik
7 Ocak 2009
Mesajlar
17
Ynt: İthalat İşlemlerinde Ba Bildirimi

Merhaba,
ithalatçı bir firmanın muhasebe yöneticisiyim. Yıllardır yaptığımız uygulama GGB üzerindeki tarihe göre faturayı kayıtlara almak ve bunu bildirmektir. İthalat sürecindeki diğer faturalarıda sınırı geçtikleri takdirde ayrı bildirim yapmaktayız. Beyannamedeki navlun , sigorta vb. giderleride fatura ile birlikte BA da bildirirsek mükerrer bildirim yapmış oluruz.
iyi günler dilerim.
 
Üyelik
4 Kas 2008
Mesajlar
84
Konum
Bursa
Ynt: İthalat İşlemlerinde Ba Bildirimi

Başlık Ba formu hazırlanırken fatura bedelinin mi yoksa fatura bedeline ilave edilen çeşitli vergilerin toplamı olan KDV matrahının mı yazılacağı hk.
Tarih 05/04/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-235
Kapsam


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü


Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-235 05/04/2011
Konu : İthalatın Ba formunda gösterilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, Ba formu hazırlanırken fatura bedelinin mi yoksa fatura bedeline ilave edilen çeşitli vergilerin toplamı olan KDV matrahının mı yazılacağı konusunda görüş talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 148, 149 ve mükerrer 257'nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak 350 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirme yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri konusunda açıklamalar yapılmıştır.
396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin; "1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler" başlıklı bölümünde;
"1.2.1. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.
1.2.2. Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" nun Tablo II alanında bildirilecektir."
Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisine dahil tutarlar dikkate alınacaktır."
Açıklamaları yer almaktadır.
Bu açıklamalara göre, ithalatta verginin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 21'inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri olarak belirlendiğinden, Form Ba'yı gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CIF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi) dahil, katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedeli dikkate alarak düzenlemeniz gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
4 Kas 2008
Mesajlar
84
Konum
Bursa
Ynt: İthalat İşlemlerinde Ba Bildirimi

Sadece Ankara değil, İstanbul ve Mersin Vergi dairesi başkanlıklarıda bu şekilde beyan edeceksiniz demesine rağmen ısrarla tersini yapmaya gerek yok arkadaşlar...
Tebliğ gayet net bir şekilde belirtmiş...

"İthalatı Form Ba da gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CIF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi) dahil, katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedeli dikkate alarak düzenlemeniz gerekmektedir."
 
Üyelik
31 Mar 2007
Mesajlar
243
Ynt: İthalat İşlemlerinde Ba Bildirimi

yukarıda arkadaşın biri yazmış ithalat alışları için;ithalat işleminde ba nın çapraz kontrolü yok.demiş.
peki ba nın yanlış olduğunu nasıl tespit edecekki maliye? Ancak geniş kapsamlı bu konu üzerine inceleme yaparsa ortaya çıkar o zaman . yanılıyormuyum?

bugüne kadar bende sadece ithalat mal bedelini ba ya yazıyordum.Ama görünen o ki bundan sonrakilerinde kdv matrahını dikkate almakta yarar var.çünkü maliyenin görüşü bu yönde.
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Ynt: İthalat İşlemlerinde Ba Bildirimi

Merhaba,
Çok saçma gelmesine rağmen dedimki bu yıl ithalatları BA da bildirirken maliyenin isteğine göre bildireyim.Yani GGB sindeki her türlü masraf dahil kdv matrahını bildireyim.
Aşağıya gümrük giriş beyannamesinin dökümü yapılmıştır.
Fatura 650.000-TL
cif 650.000-TL
Y.dışı 16.000-TL (bu yurtdışında ödenen komisyon)
G.V mat 666.000-TL
GV 89.910-TL
Y.içi masrf 17.000-TL (bu fiktif belirleniyor biliyorsunuz)
KDV matr 772.910-TL
Şimdi eski yöntemle ben 650.000-TL bildiriyordum.Zira diğer kısımlarda gerek yurt dışı gerekse yurt içi faturalarda 5000-TL yi geçen olduğu için ayrıca beyan ediyordum.
Verilen özelgelerde anlaşılacağı üzere diyelimki 772.910-TL bildirdim.Bu durumda sizce yurtdışı komisyonu BA da belirtmeli miyim?
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Ynt: İthalat İşlemlerinde Ba Bildirimi

Bir soru daha.Bildirimi yaparken GGB tarihi baz alınıyor bildiğiniz üzere.GGB açılırken eldeki belgelere göre açılıyor.GGB tarihi 10.03.2012 diyelim
fatura 580.000-TL
GV 24.940-TL
Yiçi 17.000-TL
KDVM 621.940-TL
malın boşaltımı 20.03.2012 tarihinde bitti ve fazla mal çıktı.Redresse beyannamenin detayı aşağıda dır.
Fatura 580.000-TL
ydışı 7.000-TL (fazla çıkan mal bedeli)
GV m 587.000-TL
GV 25.241-TL
Yiçi 17.000-TL
KDVM 629.241-TL

Bu ithalatı bildirirken BA da hangi beyannameyi esas alacaksınız.Tebliğde ithalatların form Ba da dildirilmesinde GGB tescil tarihi esas alınacağını söyluyor.Dolayısıyla bana ilk hali ile bildirmem gerekirmiş gibi geliyor.Yani Redresse beyanname değil.Birde tescil ile kapanış arasında ay atladığını düşünün ve tescil aşamasında vergiyi ödeyerek katileştiğini düşünün.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,914
Konum
ADANA
Ynt: İthalat İşlemlerinde Ba Bildirimi

Sn Metyo Hangi beyannameyi esas alacaksınız diye sormuşsunuz. Redrese yeni (ikinci) beyanname değildir. Sizin beyanınızla fiili durum arasında bir farklılık olursa redrese yapılarak işlem düzeltilir. Redreseyi gümrük muayene memuru yapar. Siz redresedeki tutarları esas alacaksınız.
Bir çok özelgede ba formunda beyannamedeki kdv matrahı esas alınır diyor. Ben önceden o şekilde yapmıyordum ama artık özelgelere göre yapıyorum. Ayrıca muhasebe kayıtlarında maliyeti kdv matrahına denk getireceğim diye bir durum yok.. Fiili masraflar neyse maliyette odur.
 
Üyelik
24 Haz 2013
Mesajlar
216
Konum
Akhisar
Merhaba,

İthalat Giriş Beyannamesindeki bilgiler şöyle;

Fatura Tutarı...............138.949,91
CIF Tutarı.....................138.949,91

Y.İçi Harcamalar................2.000,00
Gümrük Vergisi Matrahı.....138.949,91

KDV Matrahı...................139.246,42

ben BA da hangi tutarı beyan etmeliyim?
 
Üyelik
30 Kas 2012
Mesajlar
147
Konum
İstanbul
Merhaba,

İthalat Giriş Beyannamesindeki bilgiler şöyle;

Fatura Tutarı...............138.949,91
CIF Tutarı.....................138.949,91

Y.İçi Harcamalar................2.000,00
Gümrük Vergisi Matrahı.....138.949,91

KDV Matrahı...................139.246,42

ben BA da hangi tutarı beyan etmeliyim?

Gümrük Vergisi ödediyseniz 138.949,91, ithal ettiğiniz mal Gümrük Vergisinden muaf ve siz sadece KDV ödediyseniz 139.246,42 TL, Hem Gümrük vergisi hem de KDV Ödediyseniz 138.949,91 TL, İthal ettiğiniz mal Gümrük Vergisinden ve KDV'den de muaf ise (Yatırım Teşvik vs.) 139.246,42 TL sizin BA tutarınız olur.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,536
Konum
İstanbul
Sayın Ayşe Gültekin,

Konu ile ilgili olarak 418 sayılı VUK tebliğinde yapılan düzenleme şöyledir;

5. 396 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler
4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 396 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin;

.............
- 3.2.2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3.2.2. İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içiyle yaptıkları alış-satış işlemlerinin bildirilmesinde; gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmesi hallerinde bu beyannamelerin kapanma tarihleri ve tutarları, gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmemesi durumlarında ise serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.

İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde tutar alanına; 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymet, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedel yazılacaktır.

Ayrıca, malın gümrük sahasına getirildikten sonra kısım kısım ithalatın gerçekleşmesi durumunda, her bir işlemin gerçekleştiği tarih dikkate alınarak bu Tebliğde belirtilen haddi aşması halinde form Ba bildirimine dâhil edilecektir.

Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde "1111111111", ihracat işlemlerinde ise "2222222222" olarak kodlanacaktır."
 
Üyelik
24 Haz 2013
Mesajlar
216
Konum
Akhisar
Sayın Simkeşyan,

işe ben orayı karıştırıyorum. Orada alıntı yaptığınız yerde diyorki gümrük vergisine esas olan kıymet diyor, ben İthalat Gümrük Beyannamesine bakıyorum Gümrük vergisi Matrahı diyor, bu mal için gümrük vergisi ödenmedi ama KDV de ödenmedi.. Buna göre Gümrük vergisi matrahını alacağım değil mi?
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,914
Konum
ADANA
Sayın Simkeşyan,

işe ben orayı karıştırıyorum. Orada alıntı yaptığınız yerde diyorki gümrük vergisine esas olan kıymet diyor, ben İthalat Gümrük Beyannamesine bakıyorum Gümrük vergisi Matrahı diyor, bu mal için gümrük vergisi ödenmedi ama KDV de ödenmedi.. Buna göre Gümrük vergisi matrahını alacağım değil mi?
Beyannamede gümrük vergisi sıfır görülüyorsa kdv matrahını, gümrük vergisi varsa gümrük vergisi matrahını bildireceksiniz.
 
Üst