zirve

Kar Dağıtım Tablosu

FUNDA

Katkı Sunan Üye
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
280
Konum
İstanbul
Merhaba arkadaşlar

Kar dağıtım tablosu kimler düzenlemek zorundadır? ve doldurulması ile ilgili bilgi bulabileceğim bir kaynak varmıdır?

ilgilenen herkese şimdiden teşekkürler
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
!!!

ek mali tablo düzenleme hadleri 2005 yılında aşağıda ki gibidir

Aktif Toplamı = 6.265.230 YTL
Net Satışlar Toplamı = 15.287.100 YTL
yıl sonunda gelir tablosunda görünen ticari kardan vergi, fon, yedek akçe ve varsa diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kar; anonim şirketlerde genel kurul kararı ile, limited şirketlerde ise, ortaklar kurulu kararı ile hissedarlara sermayeleri oranında kar payı olarak dağıtılabilir. Kar dağıtımı ve yasal yükümlülükler şirketinizin ana sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri de dikkate alınarak aşağıdaki gibi hesaplanır:

(+) DÖNEM TİCARİ KARI (Gelir Tablosundan alınacak)

(-) ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (Dönem karı üzerindeki vergi yükü)

(=) NET DÖNEM KARI

(-) GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

(-) BİRİNCİ TERTİP YEDEK AKÇE
(Türk Ticaret Kanununun 469’uncu maddesine göre, kar dağıtımı yapılması halinde yasal yedeklerin ayrılması zorunludur veya yedek akçeler ayrılmadıkça kar payı dağıtımı yapılamaz. Uygulamada yasal yedeklerin ayrılması zorunlu olduğu için kar dağıtımı yapılması zorunludur yönünde yorumlar da yapılmaktadır. Biz bu yoruma katılmamakla birlikte, şirketin anasözleşmesine bakılmasını ve ayrıca karın sermayeye ilave edilmesinden önce zorunlu yedek akçelerin mutlaka ayrılması gerektiğini öneriyoruz. Birinci tertip yedek akçe TTK Md. 466 gereğince, dönem karının 1/20’si kadar ayrılır. Ayrılmış birinci tertip yedek akçeler toplamı ödenmiş sermayenin 1/5’ine ulaştıktan sonra birinci tertip yedek akçe ayrılması ihtiyaridir. Birinci tertip yedek akçenin ödenmiş sermayeyi aşan kısmı olağanüstü yedek akçe olarak kabul edilir.)

(-) ŞİRKETTE BIRAKILMASI GEREKEN FONLAR (Sabir Kıymet Yenileme Fonu gibi)

(=) DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI

(-) ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ PAYI (Şirketler ödenmiş sermayelerinin en az %5’ini ortaklara kar payı olarak dağıtmak zorundadır. SPK’ya tabi halka açık şirketlerde bu oran %50’dir. Hisseleri borsada işlem gören halka açık şirketlerde kar dağıtımı oranı ihtiyaridir.)

(-) İKİNCİ TERTİP YEDEK AKÇE Net dönem karından geçmiş yıl zararları, birinci tertip yedek akçe ve ortaklara dağıtılacak birinci temettüden sonra kalan ve genel kurul tarafından dağıtılmasına karar verilen karın %10’u ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır. Dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5’i kadar veya daha az ise, ikinci tertip yedek akçe ayrılmaz.)

(-) PERSONELE VE YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (Anasözleşmede yazılı olması şartıyla)

(-) ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ

(-) DAĞITILACAK KAR ÜZERİNDEN HESAPLANAN KAR PAYI STOPAJI (GVK Md. 94/6)

(-) STATÜ YEDEKELERİ (Anasözleşmede yer alması şartıyla ayrılabilir, ihtiyaridir)

(-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER (Şirket genel kurul kararı ile dağıtım dışı tutulan ya da şirkette alıkonulan karlar isteğe bağlı olarak olağanüstü yedek olarak tutulabilir)
 
N

nane

Ziyaretçi
sy,turk_bey

Aktif Toplamı = 6.879.200 YTL olması gerekmiyormu?

50.000.000 (50 YTL) ve aşağısı 0, üstü ise 100 milyon (100 YTL) yuvarlanır.

2000 yılı 1.800.000.000.000
2001 yılı 2.757.600.000.000 %53,2
2002 yılı 4.384.600.000.000 %59,0
2003 yılı 5.634.200.000.000 %28,5
2004 yılı 6.265.200.000.000 %11,2
2005 yılı 6.879.200.000.000 TL - 6.879.200 YTL %9,8
 
Üst