KDV Bey.den; Tel., Su, Elektrik ve Benzine ödenen KDV lerin çıkarılması İstendi

Üyelik
30 May 2011
Mesajlar
167
Konum
izmir
Merhaba,

bir mükellefim home-ofis çalışıyor. Yani kiralık dairenin bir odasını işyeri diğer bölümler ev olarak kullanıyor. Serbest meslek erbabıda değil, ticari kazanç sahibi..

Şimdi arkadaşlar bu mükellefin ihracattan doğan kdv iadesi var. Bugün KDV kontrol servisi ile görüşmeye gittiğimde; bana ihracat dönemlerindeki verilen KDV beyannamelerinde İNDİRİLECEK KDV' in içinden; elektrik, su, telefon ve benzin fişlerinin kdvlerini ya oranlamam gerektiğini yada bunların KDV tutarlarını çıkartmam gerektiğini söylediler.. Ben bu giderlerin kdvlerini yüklenilen listesinde göstermediğime rağmen; indirilecek kdv listesinden çıkartmam gerektiğini anlayamadım. Memurda açıklama olarak; ne kadarlık kısmının işle ilgili ne kadarlık kısmının ev ile ilgili olduğunu ortaya koymam gerektiğini söyledi. Ama bunun tespiti zaten mümkün değilki, neticede bu bir giderdir ve KDV si indirilebilir.
Memur bu kdv ler beyannamelerden çıkarıldıktan sonra; elektronik ortamda verdiğin indirlecek kdv listesindende çıkartman için tenzil dilekçesi vermem gerektiğini daha sonra bunları pasife alıp, o listeden de çıkartmam gerektiğini söyledi.
Bu giderlerin kdv leri oranlama yöntemine göre nasıl dikkate alabilirim yada tamamıyle mi çıkartmam daha uygun olur?

idarenin bu görüşü sizce haklı mı? :(
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: KDV Bey.den; Tel., Su, Elektrik ve Benzine ödenen KDV lerin çıkarılması İstendi

İdarenin görüşü doğrudur. Ölçümleme mümkün olmadığında 1/2 sini indiriniz.
 
Üyelik
30 May 2011
Mesajlar
167
Konum
izmir
Ynt: KDV Bey.den; Tel., Su, Elektrik ve Benzine ödenen KDV lerin çıkarılması İstendi

yani yarısını mı göstereceğim bu gider kdvlerin
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: KDV Bey.den; Tel., Su, Elektrik ve Benzine ödenen KDV lerin çıkarılması İstendi

evet. Yarısını gösterebilirsiniz.
 
Üyelik
30 May 2011
Mesajlar
167
Konum
izmir
Ynt: KDV Bey.den; Tel., Su, Elektrik ve Benzine ödenen KDV lerin çıkarılması İstendi

çok teşekkür ederim
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Ynt: KDV Bey.den; Tel., Su, Elektrik ve Benzine ödenen KDV lerin çıkarılması İstendi

En başında yapmanız gereken yarısını kayıtlara almanızdı.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: KDV Bey.den; Tel., Su, Elektrik ve Benzine ödenen KDV lerin çıkarılması İstendi

Tamam yarısını alalım ama bu uygulamanın yasal dayanağı ne olacak? Diğer taraftan hepsini çıkartmak da olmaz,hakkaniyete aykırı. Bu konuda mevzuatta boşluk var gibi görünüyor
 
Üyelik
23 Ocak 2012
Mesajlar
210
Konum
Antalya
Ynt: KDV Bey.den; Tel., Su, Elektrik ve Benzine ödenen KDV lerin çıkarılması İstendi

sanki şöyle bir şey hatırlıyorum üniversite zamanlarındaki derslerden; ev-ofis tarzı işletmelerdeki bu tip giderlerin tespitinde evin m2'si ile iş için kullanılan alanın m2'si birbirine oranlanıp masraf dağıtılabilir.
ama dediğim gibi; sanki...
 
Üyelik
13 Şub 2012
Mesajlar
7
Ynt: KDV Bey.den; Tel., Su, Elektrik ve Benzine ödenen KDV lerin çıkarılması İstendi

idarenin vermiş olduğu yanıt doğrudur.eğer bir büroyu hem işyeri hemde ev meskeni olarak kullanıyorsa orda harcadığı elekrik su doğalgaz vb.şeyleri yarısını ind.kdv den indirebilir gideride yarısını siz kdv listesi hazırlarken yarısını yansıtacaktınız.idare bu şekilde kabul eder.
 
Üyelik
30 May 2011
Mesajlar
167
Konum
izmir
Ynt: KDV Bey.den; Tel., Su, Elektrik ve Benzine ödenen KDV lerin çıkarılması İstendi

Günaydın..


:(
maalesef idare ile şifahi görüşmeler sonunda; idare, bu giderlerin KDV lerinin yarısını indirmeme müsade etmiyor..
Bu giderler için ödenen KDV lerin tamamı; ilgili dönem KDV beyannamesindeki Bu döneme ait ind. KDV içinden çıkarıcakmışım.. Aynı şekilde ihracat nedeniyle elektronik olarak gönderdiğim İnd. KDV Listesinden de çıkıcakmış.. Şİmdi o listeleri pasife çektirdim düzeltme yapıcam..

Elektrik, su, doğalgazı anladım ama Benzin fişlerindeki KDV neden kabul görmüyor onu anlayamadım :(
 
Üyelik
30 May 2011
Mesajlar
167
Konum
izmir
Ynt: KDV Bey.den; Tel., Su, Elektrik ve Benzine ödenen KDV lerin çıkarılması İstendi

darling44 ' Alıntı:
idarenin vermiş olduğu yanıt doğrudur.eğer bir büroyu hem işyeri hemde ev meskeni olarak kullanıyorsa orda harcadığı elekrik su doğalgaz vb.şeyleri yarısını ind.kdv den indirebilir gideride yarısını siz kdv listesi hazırlarken yarısını yansıtacaktınız.idare bu şekilde kabul eder.

bu GVK madde 68 deki hüküm.. Ancak bu mükellef serbest meslek erbabı değil, Ticari kazanç sahibi home-ofis çalışıyor. Bir odası büro, dairenin diğer bölümlerini de ev olarak ikamet etmekte.

Çözemediğim şey şu; ticari kazanç gelir unsuruna sahip mükellefin yapmış olduğu bu giderlerin KDV lerini Devir KDV leri etkilediği için hem beyannameden hemde listelerden, idarenin görüşü doğrultusunda kayıtlardan çıkardım, ancak matrahı gider olarak yazabilir miyim?

Örneğin KDV dahil 100.-TL lik benzin fişininin KDV si kabul etmiyorlar.
Ben bunu şöyle kayıtlara atabilir miyim;

770 84,75
100 84,75

KDV siz tutarlı olarak.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: KDV Bey.den; Tel., Su, Elektrik ve Benzine ödenen KDV lerin çıkarılması İstendi

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

TARİH: 02.06.2008

SAYI : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.17.4916
KONU :Kiralanan ikametgahın bir kısmının işyeri olarak kullanılması halinde kira, doğalgaz, elektrik, su, apartman aidatı vb. giderlerin GV ve KDV karşısındaki durumu.


İlgi dilekçeniz incelenmiştir.

I- GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazancın konusunu teşkil eden 37.maddesinde ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş ve ticari kazançta vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına bağlanmıştır.
Aynı Kanunun 38.maddesinde; "Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır.", 39.maddesinde ise; elde edilen hasılat, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları; giderler ise tediye olunan ve borçlanılan meblağları ifade eder." hükmü yer almaktadır.
Yine aynı Kanunu'nun 40.maddesinde ise; "Safı kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:
1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; (İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.)

..." hükmü yer almaktadır.
Konu ile ilgili olarak 128 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin X-a bölümünde, "... tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler yalnızca ticari, mesleki veya zirai faaliyetlerine ilişkin olarak kiraladıkları mal ve haklar için ödedikleri kira bedellerinden tevkifat yapacaklardır. Aynı zamanda hem işyeri hem ikametgah olarak kiralanan gayrimenkuller vergi mevzuatımız açısından işyeri olarak kabul edildiğinden bu gayrimenkuller için ödenecek kiraların tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır..." açıklamaları bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre, yat kiralama ve organizasyon faaliyeti, ticari faaliyet olarak vergilendirilecek ve ticari kazancın tespitinde Gelir Vergisi Kanunu'nun 40.maddesinde sayılan giderler indirilebilecektir. Ticari kazancın tespitinde tahakkuk esası geçerli olduğundan, bir giderin safı kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmiş olması, kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında bir illiyet bağının bulunması, kazancın elde edilmesine yönelik olması, bu giderlerin tevsik edici belgelere dayanması ve yasal kayıtlarda izlenmesi, karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve maliyete dahil edilecek giderlerden olmaması gerekeceğinden, vergilendirmede olayın gerçek mahiyeti esas olmak üzere, adı geçenin kiralayarak bir kısmını ikametgah olarak bir kısmını da işyeri olarak kullanması halinde bu gayrimenkule ilişkin olarak yapılan kira bedelinden brüte gidilerek, söz konusu brüt kira bedelinin tamamının gider olarak yazılması gerekir. Ancak, doğalgaz, elektrik, su, apartman aidatı vb. giderlerin tamamını yapılan işle ilgili ve yapılan işin önem ve genişliği ile mütenasip olarak kullanıldığını ispat etmek suretiyle, ticari faaliyetin elde edilmesi ve idamesine isabet eden kısmının indirim konusu yapılması mümkündür.


II- KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 29/1-a maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV?yi indirebilecekleri; 29/3. maddesinde ise indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılacağı,
Kanunun 30/d maddesinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, doğalgaz, elektrik ve su giderlerinizin yapılan işle ilgili ve yapılan işin önem ve genişliği ile mütenasip olması ve gelir vergisine tabi kazancınızın tespitinde indiriminin kabul edilmesi kaydıyla, adınıza düzenlenen doğalgaz, elektrik ve su faturalarında (ticari faaliyetin elde edilmesi ve idamesine isabet eden kısmının) gösterilen hesaplanan KDV?nin Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1 maddesi gereğince aynı dönemde yaptığınız vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV?den indirmeniz mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Üst