zirve

Kebir ve karar defteri

husok

Katkı Sunan Üye
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
428
Konum
istanbul
Arkadaşlar kafama takılan birkaç soru var; birincisi şahıslar için kebir defteri tasdikliyormusunuz 2012 için? tasdiklenmese sorun olurmu? , karar defteri her yıl için mi tasdiklenecek bundan sonra, yoksa eskisi gibi devam mı? yeni yıl icin mesleki sözleşmeleri yeniden düzenleyip damga v. mi ödeyeceğiz tekrar ??
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,598
Konum
İstanbul
Ynt: Kebir ve karar defteri

Selamlar
Kebir defteri,VUK'a göre kullanılması zorunlu fakat tasdiki zorunlu olmayan defterler arasında sayılmıştır.Tabiki olayı sadece VUK açısından değerlendirmemek lazım.Birde TTK boyutu var ve biliniyor ki tasdiksiz hiçbir defter mahkemelerde ispat aracı olarak sunulamıyor.Bu nedenle kebir defteri tasdik etmek firma menfaatinedir.Ama tasdik etmeyenlerde nadirde olsa vardır.
Karar defteri her yıl tasdiklenmez.Geçmiş yıllarda bir an gündeme geldi fakat sonra kaldırıldı.Defter bittiğinde yenisi tasdiklenebilir.
Saygılar
 

husok

Katkı Sunan Üye
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
428
Konum
istanbul
Ynt: Kebir ve karar defteri

cevabınız için tşk ederim. karar defteriyle ilgili biryerde böyle birşey gözüme çarpmıştı o yüzden tereddütte kalmıştım. kebir-i şu yüzden sordum, geçen yıllarda (büfe,market vs.) aslında küçük işletme olmasına rağmen hadleri aştığından dolayı (ki Tekel alışları yüzünden) birinci sınıfa geçen şahış firmalarına tasdik ettirmemiştim. etrafımdaki birkaç muhasebeci arkadaşta aynı uygulamayı yapıyor. fakat biliyorsunuz ki yeni TTK ile kapanış tasdiki gelecek 2012 defterlerine , bu durumda bir ceza-i müeyyide varmıdır yokmudur o yüzden sormuştum.
birde Mesleki Sözleşmeleri yeniliyormusunuz, tekrardan DV ödenecek mi?
 

FATİH PESEN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ağu 2005
Mesajlar
804
Konum
İst
Ynt: Kebir ve karar defteri

Sözlesmeler subat ayının 23-24 üne kadar yenilenecek. ( subat ayında ocak beyannameleri verilmeden önce )
 
Üyelik
16 May 2006
Mesajlar
318
Ynt: Kebir ve karar defteri

Aşağıdaki bağlantıdaki makaleye göre sözleşmeye bir hüküm koyulursa damga vergisinin ödenmeyeceğinden bahsediyor. Bu konuda sizlerin yorumları nelerdir.?

MESLEK MENSUPLARININ MÜKELLEFLERİ İLE İMZALADIKLARI SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN DAMGA VERGİSİNDEN KAÇINMA YOLLARIYazar: MahmutTayyarERGÜL (*)

Yaklaşım Dergisi / Kasım 2006 / Sayı: 167

I- GİRİŞ

3568 sayılı (1) sayılı Kanun?a göre yetki almış meslek mensuplarının (SM-SMMM) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesine göre; meslek mensupları Defter Tutmak ve Süreklilik arz eden hizmetlerinde sözleşme yapılması zorunludur. Bu zorunluluğa riayet etmeyen meslek mensupları hakkında ise bağlı bulundukları odalar tarafından disiplin soruşturması yapılması gerekmektedir.

Meslek mensupları tarafından verilen muhasebe hizmetinin devamlılık arz ettiği ücret dışındaki hükümlerinin aynı kalmak şartı ile uzun süreli devam ettiğinden yenilenmeksizin kendiliğinden yürürlükte olup hükümlerinden yararlanılabilmektedir.

5281 sayılı (2) sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile damga vergisi uygulamasına yönelik önemli değişiklikler yapılmıştır. Damga vergisinde yapılan değişiklikle pul yapıştırmak suretiyle ödeme şekli yerine beyanname vermek suretiyle ödeme şekline geçilmiştir. Konuyla ilgili olarak da 43 Seri No.lu (3) Damga Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Makalemizin konusu yürürlükte bulunan kanun ve tebliğler çerçevesinde meslek mensuplarının mükellefleri ile sözleşmelerde nelere dikkat ederek damga vergisinden kaçınabilecekleri oluşturmaktadır.II- YASAL MEVZUAT

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu?nun 1. maddesinde damga vergisine tabi kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen işaret koymak suretiyle düzenlenen veya herhangi bir hususu ispat veya imza yerine geçen işaret koymak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için edilebilecek olan belgeleri ifade edeceği, aynı Kanun?un 2. maddesinde de vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu?na ekli 1 sayılı Tabloda; ?1- Akitlerle İlgili Kağıtlar? başlığı altında yer alan;

1. Mukavelenameler, taahhütler ve temliknameler,

a) Belli parayı ihtiva edenler (binde 7,5) oranında damga vergisine tabidir.

3- Aynı Kanun?un 5. maddesi ise aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

?Kağıt Nüshalarının Birden Fazla Olması: Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar ve nispette damga vergisine tabidir...?

Meslek mensuplarının mükellefleri ile yapacakları ile yapacakları sözleşmeleri bir den fazla nüsha halinde yapmaları halinde ayrı ayrı aynı miktarda damga vergisi ödemek mecburiyeti doğacaktır. Bu nedenle söz konusu sözleşmelerin ?Bir Asıl? olarak düzenlenmesi halinde sadece bir defa ödenmiş olacaktır.

Belirli süreli olarak düzenlenen sözleşmelerde (Asgari Ücretin Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre en az 1 yıllık olması şarttır.) süre bitiminden önce taraflardan birinin diğerine ihbarda bulunmaması ve sebeple sözleşme süresinin otomatik olarak uzaması halinde, herhangi bir belge düzenlenmediği veya sözleşmeye bu hususta ayrıca şerh konulmadığından damga vergisi alınmasına imkan yoktur.

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesine göre taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler. Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler sahiplerine geri verilir. Tarafların tazminat hakları genel hukuk kurallarına tabidir.

Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı?na verilen 11.10.2006 tarih ve 078765 sayılı görüşünde ?Meslek mensuplarının muhasebe hizmeti verdiği mükellefler ile düzenlediği sözleşmelerin uygulama süresi içinde ücretin artma durumunda, sözleşme hükümlerini değiştiren herhangi bir kağıt (makam oluru, ek sözleşme vb.) düzenlenmesi halinde ücret artışı üzerinden binde 7,5 nispetinde damga vergisi hesaplanması gerekir. Ancak, bu kabil ücret artışı ile ilgili olarak ilk sözleşme hükümlerine tesir eden herhangi bir kağıt düzenlenmemesi halinde damga vergisinin aranılmaması gerekir.

Söz konusu sözleşmelerin sürelerinin bitmesinden sonra sözleşmeye konulan bir şerhe istinaden sözleşme süresinin uzatılması halinde, şerh sözleşme hükümlerini değiştiren bir belge vasfında olduğundan, süresi uzayan bu sözleşmelerden yeniden damga vergisi alınması gerekmektedir. Diğer taraftan süre uzatımın gerçekleşmesinden sonra meydana gelen ücret artışlarına ilişkin düzenlenecek kağıdında ayrıca vergilendirilmesi gerekmektedir.?III- SONUÇ

Muhasebe ve mali danışmanlık hizmeti, işin gereği olarak uzun süreli bir iş olarak karşımıza çıkmakta meslek mensupları tarafından mükellefleri ile her yıl sözleşme yapılması bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Mükelleflerle imzalanan sözleşmelerin sürelerinin yeni bir sözleşme veya sözleşme yerine geçecek bir kağıt düzenlemeksizin veya mevcut sözleşmede süre uzatımı yönünden bir şerh koyulmaksızın kendiliğinden uzaması durumunda uzayan süreye ilişkin olarak yeniden damga vergisi hesaplanmasına ve beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.* Vergi Denetmeni, Vergi Uygulama Müdür V.

(1) 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.

(2) 31.12.2004 tarih ve 25687 mükerrer 3 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.

(3) 04.02.2005 tarih ve 25717 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Ynt: Kebir ve karar defteri

yTTK ile birlikte ceza (40000 TL gibi) ile karşılaşmak istemiyorsanız mutlaka büyük df (kebir) tasdik ettirin.
 
Üyelik
26 May 2010
Mesajlar
661
Konum
MERKEZ
Ynt: Kebir ve karar defteri

Merhaba,

Şirketler için Defter-i kebir tasdik ettiriyoruz. Ancak şahıs bilançolara tasdik ettirmiyorduk. Yeni ttk 01.07.2011 de yürürlüğe giriyor ve defter-i kebir tasdiki yapılmamasına ilişkin ceza geliyor.

Sizler Şahıslar için defteri kebir tasdik ettiriyor musunuz?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Kebir ve karar defteri

Bilanço usulune tabi ise elbette hem kebir hem de envanter olacaktır.
 

husok

Katkı Sunan Üye
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
428
Konum
istanbul
Ynt: Kebir ve karar defteri

Şirketlere defteri kebirleri önceden beri tastik ettiriyoruz.
Şahıs bilançolara ise defteri kebir yatırmadık.

01.07.2012 de yürürlüğe girecek olan TTK da Defteri kebir tastik edilmemesine ve kapanış tasdiklerinin yapılmamasına ceza geliyor.
2012 yılı defterlerinin kapanış tasdiklerini 2013/6 ayın sonuna kadar yaptırmak gerekiyor. Burada yevmiye ve envanter defterlerinin kapanışı yapılmalıdır. Çünkü 31.12.2011 tarihi itibariyle Yeni TTK yürürlükte değildir. Defteri kebir tastiki yapılmadı diye cezalı işlem olmamalıdır.

2013 yılı için ise defteri kebir tasdikleri hem şahıs hemde tüzel kişiler için yapılmalıdır.
 

husok

Katkı Sunan Üye
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
428
Konum
istanbul
Ynt: Kebir ve karar defteri

defteri kebir nedir arkadaşlar yevmiye defterinde olan bilgilerin aktarıldığı eskiden mizan çıkarmaya yarayan bir defterdi. şimdi elimizde bilgisayarlar var daha fazla ağaçların yok olmaması için bu defterin tasdik olmasını bırakın ortadan kalması gerekir. siz yevmiye defterinde olmayan bir bilgiyi kebire aktarabilirmisiniz.Asıl olan yevmiye defteridir... Noterleride hiç bir sorumlulukları olmadığı bu işlem için daha fazla zengin etmeyelim.Aslında o defterleri bile bizim tasdik etmemizi tartışıp hayata geçirelim. Defteri yazan biz hesabı veren biz defterin tasdiğini yapan noter bizim mühürler ne işe yarıyor.
 

Benzer konular

Üst