zirve

KGK'nın yetkilendireceği

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: KGK'nın yetkilendireceği Denetçi başvuruları başladı

Nedir şimdi bu?
 
Üyelik
10 Şub 2012
Mesajlar
95
Konum
İstanbul
Ynt: KGK'nın yetkilendireceği Denetçi başvuruları başladı

KGK'nın sitesinde herhangi bir link göremedim. Saman altından su mu yürütüyorlar yine ?
Hani şu, iptal edilen kanunda KGK'nın öngördüğü eğitim şartını mı sağlamaya çalışıyorlar ?
(Üstelik iptal edilen kanun maddesine dayanarak mı ?)
YMM ruhsatının istenmesi ve doğum yılının 1970 ve öncesi olarak belirlenmesi ayrımcılık. (Eğitim bedelini söylemiyorum bile)


Kanunla YMM'lere ve Ticaret Bakanlığı kadrosuna getirilen imtiyaza, SPK Lisanslıların itirazı sürecinde gösterdiğimiz dayanışmayı tekrar gösterip KGK'ya mail-faks yağdırmamız gerekiyor sanırım.
 
Üyelik
10 Şub 2012
Mesajlar
95
Konum
İstanbul
Ynt: KGK'nın yetkilendireceği Denetçi başvuruları başladı

muhasebe-ci ' Alıntı:
Şu anda geri çektiler başvuruları. Büyük oyunlar oynanıyor.

Şu anda sitede başvurulara hazırlık çalışması da yapılıyor olabilir. Yani deneme yapıyor olabilirler. Yakında bu şekilde karşımıza çıkartabilirler.

KGK'ya yoğunlaşalım hep birlikte, bilgi almak için.
 
Üyelik
6 Eyl 2007
Mesajlar
666
Konum
İSTANBUL
Ynt: KGK'nın yetkilendireceği Denetçi başvuruları başladı

Sakarya Ünv. görüştüm şu an KGM talimatıyla ekranı kapattıklarını ifade ettiler. KGM den talimat bekler durumdalar. Öğleden sonra KGM dönüp denildiği gibi irdelemek gerekiyor. Ankara da bulunan meslektaşlarımızdan azami ilgi lütfen...........
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: KGK'nın yetkilendireceği Denetçi başvuruları başladı

Ymm' lerin eğitimlerini yapacaklar anlaşılan.Kaş ile göz arasında muafiyetliklerini alacaklar yani...
 
Üyelik
10 Şub 2012
Mesajlar
95
Konum
İstanbul
Ynt: KGK'nın yetkilendireceği Denetçi başvuruları başladı

İyi de muafiyet almalarının dayanağı yok ki. Kanun maddesi de iptal edildi.
KGK'nın sitesinde "...eğitim ve sınav koşullarına ilişkin belirlemeler..." diye geçiyor.
YMM için ayrı bir ifade geçmiyor ki. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.
Yine perde arkası lobi ! Sessizlik boşuna değilmiş...
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: KGK'nın yetkilendireceği Denetçi başvuruları başladı

Arkadaşlar KGMDSK AB 8. Direktifine uygun hareket etmek zorunda, aksi halde uluslararası akredidasyonu alamaz. İSTİSNA HÜKÜMLEİ AŞAĞIDADIR.

BÖLÜM II

Onay, Sürekli Eğitim ve Karşılıklı Tanıma


Madde 3
Yasal Denetçilerin ve Denetim Firmalarının Onayı


1. Bir yasal denetim, münhasıran yasal denetimin uygulandığı Üye Ülke tarafından onaylanan yasal denetçiler ya da denetim firmaları tarafından uygulanacaktır.

2. Her Üye Ülke, yasal denetçilerin ve denetim firmalarının onaylanmasından sorumlu yetkili mercileri belirleyecektir.
Yetkili Merciler, Bölüm VIII?de sözü edilen kamu gözetimi kuralına tabi olmaları koşuluyla, mesleki kuruluşlar olabilirler.

3. Madde 11?e aykırı olmamak koşuluyla Üye Ülkenin yetkili mercileri, en azından aşağıdaki 4 ve 6-10. Maddeleri arasındaki bölümde yer alan koşulları yerine getirebilen gerçek kişileri yasal denetçiler olarak onaylayabilirler.

4. Üye Ülkenin yetkili merciler, aşağıda belirtilen koşulları yerine getiren şirketleri denetim firmaları olarak onaylayabilirler:

(a) Denetim firması adına yasal denetim yürüten gerçek kişilerin, en azından aşağıdaki 4 ve 6-10. Maddeleri arasındaki bölümde yer alan koşulları yerine getirmeleri ve ilgili Üye Ülke tarafından yasal denetçiler olarak onaylanmış olmaları gerekmektedir;
(b) Bir şirketteki oy hakkının çoğunluğunun, herhangi bir Üye Ülke tarafından onaylanan denetim firmalarının ya da en azından 4 ve 6? 12. Maddeler arasındaki bölümde yer alan koşulları yerine getiren gerçek kişiler elinde bulundurulması gerekmektedir. Üye Ülkeler, bu gerçek kişilerin diğer bir Üye Ülke?de onaylanmış olma zorunluluğunu şart koşabilirler. Üye Ülkeler, 86/635/ECC sayılı Direktifin 45. Maddesinde bahsedilen kooperatif ve benzer şirketlerin yasal denetimi amacıyla, oy hakları ile ilgili olarak başka özel koşullar saptayabilirler;
(c) İşletmenin idari ya da yönetim organında yer alan üyelerin çoğunluğunu, -azami %75?e kadar- herhangi bir Üye Ülke tarafından onaylanan denetim firması olmalıdır ya da en azından 4 ve 6? 12. Maddeler arasındaki bölümde yer alan koşulları yerine getiren gerçek kişiler oluşturmalıdır. Üye Ülkeler, bu gerçek kişilerin diğer bir Üye Ülke?de onaylanmış olma zorunluluğunu şart koşabilirler. Söz konusu organın ikiden fazla üyesi olmaması durumunda, bu üyelerden birinin en azından bu fıkrada belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir;
(d) Firmanın 4. Maddede belirlenen koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

Üye Ülkeler, sadece (c) fıkrası ile ilgili olarak, ek şartlar getirebilirler. Söz konusu şartlar, izlenen hedeflerle orantılı olmalı ve katiyen gerekli olan şeylerin ötesine geçmemelidir.


Madde 4
İyi Şöhret


Üye Ülkelerin yetkili mercileri, sadece iyi şöhrete sahip gerçek kişilere ya da firmalara onay vereceklerdir.


Madde 5
Verilen Onayın Geri Alınması


1. Bir yasal denetçiye ya da denetim firmasına verilen onay, ilgili kişi ya da firmanın iyi şöhretinin ciddi bir biçimde zarar görmesi durumunda, geri alınır. Bununla birlikte, Üye Ülkeler, iyi şöhret şartlarının karşılanması için kabul edilebilir bir süre sağlayabilir.

2. Bir denetim firmasına verilen onay, Madde 3(4), fıkra (b) ve ( c)?de öngörülen koşulların artık yerine getirilmediği durumunda geri alınır. Bununla birlikte, Üye Ülkeler, denetim firmasının bu koşullara yeniden uygunluk sağlayabilmesi için, kabul edilebilir bir süre tanıyabilirler.

3. Bir yasal denetçiye ya da denetim firmasına verilen onayın, herhangi bir sebepten ötürü geri alındığı durumda, onayın geri alındığı Üye Ülkenin yetkili mercisi, Madde 16(1) (c)?ye göre adı ilk geçen Üye Ülkenin siciline kayıt olmuş yasal denetçi ya da denetim firmasın kabul edildiği Üye Ülkenin ilgili yetkili mercilerine onayın geri alınması ardındaki gerçekler ve nedenleri bildirecektir.


Madde 6
Eğitime İlişkin Koşullar


Madde 11?e aykırı olmamak koşuluyla, bir gerçek kişinin yasal denetim faaliyetlerinde bulunabilmesi için, önce üniversiteye giriş ya da eşit düzeyde eğitim veren bir eğitim kurumuna girmiş olması, daha sonra teorik bir eğitim programını tamamlamış olması, konuyla ilgili pratik eğitimi görmüş olması ve ilgili Üye Ülke tarafından düzenlenen ve resmen tanınan üniversite final ya da eşdeğer düzeyde bir mesleki yeterlilik sınavını vermiş olması gerekir.


Madde 7
Mesleki Yeterlilik Sınavı


Yukarıda Madde 6?da belirtilen mesleki yeterlilik sınavı, adayın yasal denetim alanındaki konulara ilişkin teorik bilgi düzeyinin yeterliliğinin ve adayın bu bilgileri başarıyla pratiğe uygulayabildiğinin kanıtı anlamına gelmektedir. Söz konusu yeterlilik sınavının en azından bir bölümünün yazılı olarak yapılması gerekir.


Madde 8
Teorik Bilgi Sınavı


1. Mesleki yeterlilik sınavının bir bölümünü oluşturan teorik bilgi sınavı, öncelikle aşağıda sayılan konuları kapsayacaktır:

(a) Genel muhasebe teorisi ve ilkeleri,
(b) Yıllık ve konsolide hesapların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan koşullar ve standartlar,
(c) Uluslararası muhasebe standartları,
(d) Finansal analiz,
(e) Maliyet ve yönetim muhasebesi,
(f) Risk yönetimi ve dahili kontrol,
(g) Denetim ve mesleki beceriler
(h) Yasal denetim ve yasal denetçilerle ilgili olarak yasal koşullar ve mesleki standartlar,
(i) Uluslararası denetim standartları,
(j) Profesyonel etik kuralları ve bağımsızlık,

2. Sınav aynı zamanda, denetime ilişkin oldukları ölçüde, aşağıda sayılan konuları da içerecektir:

(a) Şirketler hukuku ve şirket yönetimi,
(b) İflas kanunu ve benzeri prosedürler,
(c) Vergi hukuku,
(d) Medeni hukuk ve ticaret kanunu,
(e) Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Kanunu,
(f) Bilgi teknolojisi ve bilgisayar sistemleri,
(g) Ticari, Finansal ve genel ekonomi,
(h) Matematik ve istatistik,
(i) Kurumların finansal yönetimine ilişkin temel ilkeler.

3. Komisyon, yukarıda 1. bentte belirtilen teorik bilgi sınavının kapsamında yer alacak olan konuları içeren bir listeyi belirleyebilir. Bu uygulama ölçütlerini uygulamaya koyarken Komisyon, denetim ve denetim mesleğindeki gelişmeleri göz önünde tutar. Bu Direktiftin tali unsurlarını değiştirmek üzere tasarlanmış söz konusu önlemler, Madde 48 2(a)?da belirtilen tetkiklerle birlikte, düzenleyici prosedürlere göre adapte edilecektir.


Madde 9
Muafiyetler


1. Yukarıda Madde 7 ve Madde 8?de yer alan hükümlerden farklı olarak bir Üye Ülke, yukarıda Madde 8?de sayılan konuların biri ya da birkaçı ile ilgili üniversite seviyesinde ya da buna eşdeğerde bir sınavda başarılı olan, ya da ilgili konu ya da konularda üniversite seviyesinde bir diploma ya da buna eşdeğerde bir dereceye sahip bulunan bir adayı, ilgili sınav ya da diploma kapsamında yer alan konularla ilgili teorik bilgi sınavına girmekten muaf tutabilir.

2. Yukarıda Madde 7?de yer alan hükümlerden farklı olarak bir Üye Ülke, yukarıda Madde 8?de sayılan konuların birinden ya da birkaçından üniversite seviyesinde bir diploma ya da buna eşdeğerde bir dereceye sahip bir adayı, Üye Devlet tarafından resmen tanınan bir sınav ya da bir diploma ile ilgili alanlarda pratik eğitime sahip olduğunu kanıtlaması durumunda, ilgili adayı, sahip olduğu teorik bilgiler üzerindeki pratik becerilere ilişkin sınavdan muaf tutabilir.


Madde 10
Pratik Eğitim


1. Sınav kapsamına dahil edilen bir test aracılığı ile ölçülmek üzere, adayın sahip olduğu teorik bilgileri pratiğe uygulamadaki becerilerini geliştirmek üzere ilgili adayın, yıllık hesapların, konsolide hesapların ya da benzeri mali tabloların denetimi de dahil olmak üzere, ilgili konuları kapsayan asgari üç yıl süreyi kapsayan bir pratik eğitim sürecini tamamlaması gerekmektedir. Söz konusu pratik eğitimin az üçte ikisini kapsayan bir bölümü, Üye Ülke tarafından onaylanan bir yasal denetçi yanında, ya da bir denetim firmasında tamamlanacaktır.

2. Üye Ülkeler, tüm eğitimin, pratik eğitimi sağlayabilecek yeteneği olduğu konusunda yeterli garantiyi sağlayabilecek sahip kişiler tarafından verilmesini temin edeceklerdir.


Madde 11
Uzun Vadeli Pratik Eğitimle Kazanılan Yetkinlik


Bir Üye Ülke, yukarıda Madde 6?da belirtilen koşulları yerine getirmemiş bir adayın, aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmesi durumunda, yasal denetçi olarak onaylayabilirler:

(a) Adayın 15 yıl süreyle, kendisine finans, hukuk ve muhasebecilik konularında yeterli deneyim kazandırmış mesleki faaliyetlerde bulunmuş olması ve Madde 7?de belirtilen mesleki yeterlilik sınavında başarılı olması durumunda; ya da,

(b) Adayın 7 yıl süreyle, bu alanlarda mesleki faaliyetlerde bulunması ve ayrıca, Madde 10?da belirtilen pratik eğitimi tamamlaması ve Madde 7?de belirtilen mesleki yeterlilik sınavında başarı kazanması durumunda.


Madde 12
Pratik Eğitim ve Teorik Öğrenimin Birleşmesi


1. Üye Ülkeler, Madde 8?de belirtilen alanlarda sağlanan teorik öğrenimin sürelerini, söz konusu öğrenimin almış olduğu Üye Ülke tarafından resmen tanınan bir sınav ile tasdik edilmesi halinde, Madde 11?de belirtilen profesyonel faaliyet süresinden sayılmasını kabul edebilirler. Söz konusu öğrenimin bir yıldan kısa olmaması gerekir veya teorik öğrenim, mesleki faaliyet süresini 4 yıldan fazla bir süre için kısaltamaz.

2. Profesyonel faaliyet ve pratik eğitim süresi, Madde 10?da öngörülen teorik öğrenim ile pratik eğitim sürelerinin toplamından daha kısa olamaz.


Madde 13
Sürekli Eğitim


Üye Ülkeler yasal denetçilerin, teorik bilgi, mesleki beceri ve değerlerinin yeterince yüksek düzeyde olduğunu teyit etmek üzere uygun sürekli eğitim programlarına katılmaklarını ve sürekli eğitim konusunda öngörülen koşullara uymayanların Madde 30?da belirtildiği biçimde uygun yaptırımlara tabi olmalarını sağlayacaklardır.


Madde 14
Diğer Üye Ülkelerden Gelen Yasal Denetçilerin Onaylanması


Üye Ülkelerin yetkili mercileri, diğer Üye Ülkelerde onaylanan yasal onaylanmalarına ilişkin prosedürler belirleyeceklerdir. Bu prosedürlerin kapsamı, en az üç yıl süreli mesleki eğitim ve öğretimin tamamlanması hakkındaki yüksek öğretim diploma hakkının tanınması için genel sistem hakkındaki 21 Kasım 1988 tarihli 89/48/EEC Sayılı Konsey Direktifinin 4. Maddesi uyarınca uygulanan yetenek testinde başarılı olma koşulunun ötesinde olmayacaktır. Yetenek testi, ilgili Üye Ülkedeki uygulanan dil kurallarına göre izin verilen dillerin birinde yapılabilir, yasal denetim sürecine ilişkin olduğu ölçüde ilgili Üye Ülkenin yasaları ve yönetmelikleri üzerinde sadece yasal denetçinin, yeterli bilgi düzeyini kapsar.
 
Üyelik
18 May 2012
Mesajlar
9
Konum
İstanbul
Ynt: KGK'nın yetkilendireceği Denetçi başvuruları başladı

muhasebe-ci ' Alıntı:
Eğitimler sadece İstanbul ve Ankara'da 5 yıldızlı otellerde olacak 1'er hafta sürecek, Konaklamalı 5230 TL, Konaklamasız 4260 TL olacak yazıyordu sitede.

vay be rakamlara bak.
 
Üyelik
23 Eyl 2009
Mesajlar
299
Konum
istanbul
Ynt: KGK'nın yetkilendireceği Denetçi başvuruları başladı!

1970 ve öncesi doğumlu YMM leri kabul ediyorsa yani 42 yaşından küçük YMM olmaz demek istiyorlar demektir. Hani kanun değişmişti YMM'lerin boş durmayacağı belliydi de KGK da kanuna aykırı hareket mi ediyor dersiniz.
 
Üyelik
6 Kas 2008
Mesajlar
138
Konum
İstanbul
Ynt: KGK'nın yetkilendireceği Denetçi başvuruları başladı!

DİNLESOR ' Alıntı:
1970 ve öncesi doğumlu YMM leri kabul ediyorsa yani 42 yaşından küçük YMM olmaz demek istiyorlar demektir. Hani kanun değişmişti YMM'lerin boş durmayacağı belliydi de KGK da kanuna aykırı hareket mi ediyor dersiniz.

Kanun derken bak arkadaş ne diyor'' AB 8. Direktifine uygun hareket etmek zorunda'' yani bu AB standardı.
Bizde standart dedikleri sadece YMM ve bide torpilli bitirim bakanlık müfettişlerine veriyorlardı...
 
Üyelik
13 Şub 2009
Mesajlar
394
Ynt: KGK'nın yetkilendireceği Denetçi başvuruları başladı!

Değerli Meslektaşlar
Ankara SMMM Odası Disiplin Kurulu Başkanı Nusret Kurdoğlu bu konuda yöneticilerimizin takipte olduklarını bildirdi.
Şu an itibariyle yapacağımız gelişme olduğunda haberleşmek
Saygılarımla
 
Üyelik
13 Şub 2009
Mesajlar
394
Ynt: KGK'nın yetkilendireceği Denetçi başvuruları başladı!

Yukarıdaki yazıma ek yapıp Sayın Nusret Kurdoğlunun açıklamasını paylaşıyorum

YMM lerin doğrudan yetkiyi aldıkları biçindeki haberler doğru değil.

Bu konuda KGMDSK tarafından yayımlanacak yönetmelik beklenecek. Bu noktada
uygulamaya girmemiş bir yasa ile kazanılmış hak da söz konusu olamaz diye
düşünüyorum.

Öte yandan, TTK'un 400. ve ve meslek yasamızın 2. maddesine göre, denetin
açısından SMMM ile YMM arasında hiç bir fark yoktur.

Oda ve Birlik Yöneticilerimiz bu konular üzerinde sıkı takipteler.

Saygılarımla
 
Üyelik
19 Tem 2012
Mesajlar
4
Ynt: KGK'nın yetkilendireceği Denetçi başvuruları başladı

Ali PINAR ' Alıntı:
Arkadaşlar KGMDSK AB 8. Direktifine uygun hareket etmek zorunda, aksi halde uluslararası akredidasyonu alamaz. İSTİSNA HÜKÜMLEİ AŞAĞIDADIR.

BÖLÜM II

Onay, Sürekli Eğitim ve Karşılıklı Tanıma


Madde 3
Yasal Denetçilerin ve Denetim Firmalarının Onayı


1. Bir yasal denetim, münhasıran yasal denetimin uygulandığı Üye Ülke tarafından onaylanan yasal denetçiler ya da denetim firmaları tarafından uygulanacaktır.

2. Her Üye Ülke, yasal denetçilerin ve denetim firmalarının onaylanmasından sorumlu yetkili mercileri belirleyecektir.
Yetkili Merciler, Bölüm VIII?de sözü edilen kamu gözetimi kuralına tabi olmaları koşuluyla, mesleki kuruluşlar olabilirler.

3. Madde 11?e aykırı olmamak koşuluyla Üye Ülkenin yetkili mercileri, en azından aşağıdaki 4 ve 6-10. Maddeleri arasındaki bölümde yer alan koşulları yerine getirebilen gerçek kişileri yasal denetçiler olarak onaylayabilirler.

4. Üye Ülkenin yetkili merciler, aşağıda belirtilen koşulları yerine getiren şirketleri denetim firmaları olarak onaylayabilirler:

(a) Denetim firması adına yasal denetim yürüten gerçek kişilerin, en azından aşağıdaki 4 ve 6-10. Maddeleri arasındaki bölümde yer alan koşulları yerine getirmeleri ve ilgili Üye Ülke tarafından yasal denetçiler olarak onaylanmış olmaları gerekmektedir;
(b) Bir şirketteki oy hakkının çoğunluğunun, herhangi bir Üye Ülke tarafından onaylanan denetim firmalarının ya da en azından 4 ve 6? 12. Maddeler arasındaki bölümde yer alan koşulları yerine getiren gerçek kişiler elinde bulundurulması gerekmektedir. Üye Ülkeler, bu gerçek kişilerin diğer bir Üye Ülke?de onaylanmış olma zorunluluğunu şart koşabilirler. Üye Ülkeler, 86/635/ECC sayılı Direktifin 45. Maddesinde bahsedilen kooperatif ve benzer şirketlerin yasal denetimi amacıyla, oy hakları ile ilgili olarak başka özel koşullar saptayabilirler;
(c) İşletmenin idari ya da yönetim organında yer alan üyelerin çoğunluğunu, -azami %75?e kadar- herhangi bir Üye Ülke tarafından onaylanan denetim firması olmalıdır ya da en azından 4 ve 6? 12. Maddeler arasındaki bölümde yer alan koşulları yerine getiren gerçek kişiler oluşturmalıdır. Üye Ülkeler, bu gerçek kişilerin diğer bir Üye Ülke?de onaylanmış olma zorunluluğunu şart koşabilirler. Söz konusu organın ikiden fazla üyesi olmaması durumunda, bu üyelerden birinin en azından bu fıkrada belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir;
(d) Firmanın 4. Maddede belirlenen koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

Üye Ülkeler, sadece (c) fıkrası ile ilgili olarak, ek şartlar getirebilirler. Söz konusu şartlar, izlenen hedeflerle orantılı olmalı ve katiyen gerekli olan şeylerin ötesine geçmemelidir.


Madde 4
İyi Şöhret


Üye Ülkelerin yetkili mercileri, sadece iyi şöhrete sahip gerçek kişilere ya da firmalara onay vereceklerdir.


Madde 5
Verilen Onayın Geri Alınması


1. Bir yasal denetçiye ya da denetim firmasına verilen onay, ilgili kişi ya da firmanın iyi şöhretinin ciddi bir biçimde zarar görmesi durumunda, geri alınır. Bununla birlikte, Üye Ülkeler, iyi şöhret şartlarının karşılanması için kabul edilebilir bir süre sağlayabilir.

2. Bir denetim firmasına verilen onay, Madde 3(4), fıkra (b) ve ( c)?de öngörülen koşulların artık yerine getirilmediği durumunda geri alınır. Bununla birlikte, Üye Ülkeler, denetim firmasının bu koşullara yeniden uygunluk sağlayabilmesi için, kabul edilebilir bir süre tanıyabilirler.

3. Bir yasal denetçiye ya da denetim firmasına verilen onayın, herhangi bir sebepten ötürü geri alındığı durumda, onayın geri alındığı Üye Ülkenin yetkili mercisi, Madde 16(1) (c)?ye göre adı ilk geçen Üye Ülkenin siciline kayıt olmuş yasal denetçi ya da denetim firmasın kabul edildiği Üye Ülkenin ilgili yetkili mercilerine onayın geri alınması ardındaki gerçekler ve nedenleri bildirecektir.


Madde 6
Eğitime İlişkin Koşullar


Madde 11?e aykırı olmamak koşuluyla, bir gerçek kişinin yasal denetim faaliyetlerinde bulunabilmesi için, önce üniversiteye giriş ya da eşit düzeyde eğitim veren bir eğitim kurumuna girmiş olması, daha sonra teorik bir eğitim programını tamamlamış olması, konuyla ilgili pratik eğitimi görmüş olması ve ilgili Üye Ülke tarafından düzenlenen ve resmen tanınan üniversite final ya da eşdeğer düzeyde bir mesleki yeterlilik sınavını vermiş olması gerekir.


Madde 7
Mesleki Yeterlilik Sınavı


Yukarıda Madde 6?da belirtilen mesleki yeterlilik sınavı, adayın yasal denetim alanındaki konulara ilişkin teorik bilgi düzeyinin yeterliliğinin ve adayın bu bilgileri başarıyla pratiğe uygulayabildiğinin kanıtı anlamına gelmektedir. Söz konusu yeterlilik sınavının en azından bir bölümünün yazılı olarak yapılması gerekir.


Madde 8
Teorik Bilgi Sınavı


1. Mesleki yeterlilik sınavının bir bölümünü oluşturan teorik bilgi sınavı, öncelikle aşağıda sayılan konuları kapsayacaktır:

(a) Genel muhasebe teorisi ve ilkeleri,
(b) Yıllık ve konsolide hesapların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan koşullar ve standartlar,
(c) Uluslararası muhasebe standartları,
(d) Finansal analiz,
(e) Maliyet ve yönetim muhasebesi,
(f) Risk yönetimi ve dahili kontrol,
(g) Denetim ve mesleki beceriler
(h) Yasal denetim ve yasal denetçilerle ilgili olarak yasal koşullar ve mesleki standartlar,
(i) Uluslararası denetim standartları,
(j) Profesyonel etik kuralları ve bağımsızlık,

2. Sınav aynı zamanda, denetime ilişkin oldukları ölçüde, aşağıda sayılan konuları da içerecektir:

(a) Şirketler hukuku ve şirket yönetimi,
(b) İflas kanunu ve benzeri prosedürler,
(c) Vergi hukuku,
(d) Medeni hukuk ve ticaret kanunu,
(e) Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Kanunu,
(f) Bilgi teknolojisi ve bilgisayar sistemleri,
(g) Ticari, Finansal ve genel ekonomi,
(h) Matematik ve istatistik,
(i) Kurumların finansal yönetimine ilişkin temel ilkeler.

3. Komisyon, yukarıda 1. bentte belirtilen teorik bilgi sınavının kapsamında yer alacak olan konuları içeren bir listeyi belirleyebilir. Bu uygulama ölçütlerini uygulamaya koyarken Komisyon, denetim ve denetim mesleğindeki gelişmeleri göz önünde tutar. Bu Direktiftin tali unsurlarını değiştirmek üzere tasarlanmış söz konusu önlemler, Madde 48 2(a)?da belirtilen tetkiklerle birlikte, düzenleyici prosedürlere göre adapte edilecektir.


Madde 9
Muafiyetler


1. Yukarıda Madde 7 ve Madde 8?de yer alan hükümlerden farklı olarak bir Üye Ülke, yukarıda Madde 8?de sayılan konuların biri ya da birkaçı ile ilgili üniversite seviyesinde ya da buna eşdeğerde bir sınavda başarılı olan, ya da ilgili konu ya da konularda üniversite seviyesinde bir diploma ya da buna eşdeğerde bir dereceye sahip bulunan bir adayı, ilgili sınav ya da diploma kapsamında yer alan konularla ilgili teorik bilgi sınavına girmekten muaf tutabilir.

2. Yukarıda Madde 7?de yer alan hükümlerden farklı olarak bir Üye Ülke, yukarıda Madde 8?de sayılan konuların birinden ya da birkaçından üniversite seviyesinde bir diploma ya da buna eşdeğerde bir dereceye sahip bir adayı, Üye Devlet tarafından resmen tanınan bir sınav ya da bir diploma ile ilgili alanlarda pratik eğitime sahip olduğunu kanıtlaması durumunda, ilgili adayı, sahip olduğu teorik bilgiler üzerindeki pratik becerilere ilişkin sınavdan muaf tutabilir.


Madde 10
Pratik Eğitim


1. Sınav kapsamına dahil edilen bir test aracılığı ile ölçülmek üzere, adayın sahip olduğu teorik bilgileri pratiğe uygulamadaki becerilerini geliştirmek üzere ilgili adayın, yıllık hesapların, konsolide hesapların ya da benzeri mali tabloların denetimi de dahil olmak üzere, ilgili konuları kapsayan asgari üç yıl süreyi kapsayan bir pratik eğitim sürecini tamamlaması gerekmektedir. Söz konusu pratik eğitimin az üçte ikisini kapsayan bir bölümü, Üye Ülke tarafından onaylanan bir yasal denetçi yanında, ya da bir denetim firmasında tamamlanacaktır.

2. Üye Ülkeler, tüm eğitimin, pratik eğitimi sağlayabilecek yeteneği olduğu konusunda yeterli garantiyi sağlayabilecek sahip kişiler tarafından verilmesini temin edeceklerdir.


Madde 11
Uzun Vadeli Pratik Eğitimle Kazanılan Yetkinlik


Bir Üye Ülke, yukarıda Madde 6?da belirtilen koşulları yerine getirmemiş bir adayın, aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmesi durumunda, yasal denetçi olarak onaylayabilirler:

(a) Adayın 15 yıl süreyle, kendisine finans, hukuk ve muhasebecilik konularında yeterli deneyim kazandırmış mesleki faaliyetlerde bulunmuş olması ve Madde 7?de belirtilen mesleki yeterlilik sınavında başarılı olması durumunda; ya da,

(b) Adayın 7 yıl süreyle, bu alanlarda mesleki faaliyetlerde bulunması ve ayrıca, Madde 10?da belirtilen pratik eğitimi tamamlaması ve Madde 7?de belirtilen mesleki yeterlilik sınavında başarı kazanması durumunda.


Madde 12
Pratik Eğitim ve Teorik Öğrenimin Birleşmesi


1. Üye Ülkeler, Madde 8?de belirtilen alanlarda sağlanan teorik öğrenimin sürelerini, söz konusu öğrenimin almış olduğu Üye Ülke tarafından resmen tanınan bir sınav ile tasdik edilmesi halinde, Madde 11?de belirtilen profesyonel faaliyet süresinden sayılmasını kabul edebilirler. Söz konusu öğrenimin bir yıldan kısa olmaması gerekir veya teorik öğrenim, mesleki faaliyet süresini 4 yıldan fazla bir süre için kısaltamaz.

2. Profesyonel faaliyet ve pratik eğitim süresi, Madde 10?da öngörülen teorik öğrenim ile pratik eğitim sürelerinin toplamından daha kısa olamaz.


Madde 13
Sürekli Eğitim


Üye Ülkeler yasal denetçilerin, teorik bilgi, mesleki beceri ve değerlerinin yeterince yüksek düzeyde olduğunu teyit etmek üzere uygun sürekli eğitim programlarına katılmaklarını ve sürekli eğitim konusunda öngörülen koşullara uymayanların Madde 30?da belirtildiği biçimde uygun yaptırımlara tabi olmalarını sağlayacaklardır.


Madde 14
Diğer Üye Ülkelerden Gelen Yasal Denetçilerin Onaylanması


Üye Ülkelerin yetkili mercileri, diğer Üye Ülkelerde onaylanan yasal onaylanmalarına ilişkin prosedürler belirleyeceklerdir. Bu prosedürlerin kapsamı, en az üç yıl süreli mesleki eğitim ve öğretimin tamamlanması hakkındaki yüksek öğretim diploma hakkının tanınması için genel sistem hakkındaki 21 Kasım 1988 tarihli 89/48/EEC Sayılı Konsey Direktifinin 4. Maddesi uyarınca uygulanan yetenek testinde başarılı olma koşulunun ötesinde olmayacaktır. Yetenek testi, ilgili Üye Ülkedeki uygulanan dil kurallarına göre izin verilen dillerin birinde yapılabilir, yasal denetim sürecine ilişkin olduğu ölçüde ilgili Üye Ülkenin yasaları ve yönetmelikleri üzerinde sadece yasal denetçinin, yeterli bilgi düzeyini kapsar.

Ali bey bana çeviri değil baştan yazım gibi geldi, biz şimdiye kadar yüzlerce çeviri okuduk hepsinde bir absürtlük olurdu maşallah bu bazılarının isteği gibi ve akıcı olmuş. Paylaşımın güvenilirliğinden emin değilseniz paylaşmayınız veya link koyarsanız seviniriz. Böyle sanki birilerinin ağzından gibi oluyor...
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Üyelik
19 Tem 2012
Mesajlar
4
Ynt: KGK'nın yetkilendireceği Denetçi başvuruları başladı!

Ali PINAR ' Alıntı:
Link isteyen arkadaşlar okusunlar metinleri, burada kopyala yapıştır bilgi vermiyorum. Bilgi sahibi olalım ki fikir sahibi olalım diye eklenmiş metindir.

isteyenler yukarıdaki metninde içerisinde bulunduğu AB 8. Direktifini okuyabilirler.

http://www.tmud.org.tr/doc/KomisyonKarari.pdf
http://www.iktisadidayanisma.com/up...fi/AB Denetim Direktifi-Tadil 2008 -temiz.doc
Ali bey polemiğe girmek istemiyorum yanlış anlaşılmasın, son mesajımdır. SMMM'im ve insanların yanlış bilgilendirilmesini istemiyorum. İnternette çok fazla bilgi kirliliği var, bunlarda onlardan olabilirmi diye sormak istiyorum. TMUD inceledim 1450 üyesi var üye olmak için yazısında ise;
Sayın Üyelerimiz, 2012 yılı üyelik aidatı 80.00 TL.'dir.
Üyelik aidatlarınızı;... diye gidiyor.
Bunun yazdığı yazıya ve çeviriye güvenebilirmiyiz? Bunlar için demiyorum ama birilerinin çıkarlarına hizmet ediyor ve etmek istiyor olabilirler. En saygın kurumumuz olan TBMM bile kimsenin haberi olmadan gece yarısı kendikleri öyle istiyor diye hopp kanun yayınlıyorlar...

Ben şahsen bu yazılanlara inanmıyorum, böyle birşey olsa yukarıdan inme gelen üstadlar her yerde bundan bahsedip yetkilerini şimdiye kadar 20 defa almışlardı.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: KGK'nın yetkilendireceği Denetçi başvuruları başladı!

Dikkat edilirse Masum TÜRKER'in internete koyduğu metindir. Kısaca bu metin Doç.Dr.Tamer AKSOY'un Basel II 2010 baskı kitabında da mevcuttur. AB Bakanlığından bilgi edinme ile de istenebilirmi bilemiyorum açıkcası ama dikkat ediniz, Meslek Mensubu, Kamu Gözetimi, Denetçi Sertifikasyonu, Rotasyonu Türkiye de adım adım bu 8.direktife göre yapıla gelmekte.

Burada YMM muafiyet diye birşey yazmıyor. 9. madde genel muafiyetten bahsediyor. Dolayısı ile bir muafiyet olacaksa bundan SMMM ve YMM AB 8. direktifine göre ve şartlarda yayarlanmalıdır.

Hatta dikkat ediniz 11. madde ne anlama geliyor. Bilgi aşağıda fikrimizi paylaşalım.

Madde 11
Uzun Vadeli Pratik Eğitimle Kazanılan Yetkinlik


Bir Üye Ülke, yukarıda Madde 6?da belirtilen koşulları yerine getirmemiş bir adayın, aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmesi durumunda, yasal denetçi olarak onaylayabilirler:

(a) Adayın 15 yıl süreyle, kendisine finans, hukuk ve muhasebecilik konularında yeterli deneyim kazandırmış mesleki faaliyetlerde bulunmuş olması ve Madde 7?de belirtilen mesleki yeterlilik sınavında başarılı olması durumunda; ya da,

(b) Adayın 7 yıl süreyle, bu alanlarda mesleki faaliyetlerde bulunması ve ayrıca, Madde 10?da belirtilen pratik eğitimi tamamlaması ve Madde 7?de belirtilen mesleki yeterlilik sınavında başarı kazanması durumunda.

Bakınız lütfen 3568/Geçici 11. madde 5786 ile nasıl ve niçin eklenivermiş. Hepsi 8.Direktife gidiyor.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: KGK'nın yetkilendireceği Denetçi başvuruları başladı!

Bendede açılmadı
 
Üyelik
6 Kas 2008
Mesajlar
138
Konum
İstanbul
Ynt: KGK'nın yetkilendireceği Denetçi başvuruları başladı!

Madem birşey yapacaksınız adam akıllı yapın bari, PDF dosyası veriyorsunuz koskaca sayfa boş geliyor.
Nasıl bir ciddiyettir anlamış değilim.
 
Üst