resim

Kira kontratı yenilemede damga vergisi.

Üyelik
17 Kas 2005
Mesajlar
450
Konum
ankara
işyerimize ait büro kira kontaratını 01.01.2010 da yeniledik 50 tl artış oldu.Kontratı vergi dairesine vermedik. Vermemiz gerekiyormuydu damga vergisi mi hesaplanacaktı. Damga vergisi hesaplamadık ödemedik de bir soruun olur mu....Şimdi bildirsek 01.01.2010 tarihli kontarı ceza yer miyiz.
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
992
Ynt: kira kontraı yenilemede damga vergisi

kira kontratında kira artış oranı yazılı mı? Kontrat üzerine ek ifade yazdınız mı veya kontratı bir şekilde yenilediniz mi?
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,361
Konum
İSTANBUL
Ynt: Kira kontratı yenilemede damga vergisi.

kontrat yenilenmesede kirada artış olmuşsa damga vergisini ödemek zorundadır.
 
Üyelik
20 Mar 2009
Mesajlar
197
Ynt: Kira kontratı yenilemede damga vergisi.

Damga vergisinin konusu nedir arkadaşlar yada şöyle sorayım damga vergisini doğuran olay nedir ? Onu bulun soruyu çözersiniz ..
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Kira kontratı yenilemede damga vergisi.

371 pişmanlıkla verin vergi ziyaı olmaz
sadece usülsüzlük cezası yersiniz
sonuçta kira sözleşmesi yapılıyor artış olsada olmasada damge vergisi ödenmelidir
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
992
Ynt: Kira kontratı yenilemede damga vergisi.

araştırdım. Damga vergisi artış üzerinden değil belge üzerinden alınır. Belgede bir yenileme var mı?
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,361
Konum
İSTANBUL
Ynt: Kira kontratı yenilemede damga vergisi.

istanbul mali müşavirler odasından tarafıma verilen cevap
18.09.2009 13:14 İsmail ATMANLIOĞLU
(Üye)
Soru : Şirketimiz depo kiralamıştır ve kira kontratında herhangi bir süre yazmamaktadır.yani süresi belli değil dolayısı ile bir yıllık kira bedeline ilişkin damga vergisi tutarını vergi dairesine süresinde ödedim. 1-kira süresi 3 yıl oldu ve kira kontratı her sene yenilenmedi. son iki yılın damga vergisini ne şekilde ödemeliyiz yada kira kontratında herhangi bir değişiklik olmadığı için yani yenilenmediği için damga vergisi ödememize gerek yokmudur.

Cevap : Sayın Atmanlıoğlu, Kira sözleşmesi yenilenmemiş ve kira tutarında artış olmamış ise damga vergisi ödemenize gerek yoktur. Sözleşme yenilenmeyip kira tutarı artmış ise 2 yıllık yeni bedel üzerinden damga vergisini hesaplayıp ödemeniz gerekmektedir. Danışma Birimi
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
992
Ynt: Kira kontratı yenilemede damga vergisi.

İsmail Bey, istanbul odasının verdiği cevap sizi bilmiyorum nederece bağlar ancak beni bağlamaz.
_________________________________________________
AYNI SÖZLEŞME İLE KREDİ KULLANDIRILMASINA DEVAM EDİLMESİ HALİNDE DAMGA VERGİSİ SALINAMAYACAĞI HK
YEDİNCİ DAİRE
e:1995 5516
k:1993 5576
20/12/1995
KARAR METNİ
AYNI SÖZLEŞME İLE KREDİ KULLANDIRILMASINA DEVAM EDİLMESİ HALİNDE KA- NUNU ARADIĞI ANLAMDA SÜRE UZATILMASINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR ŞERH VEYA MEKTUP BULUNMADIĞI SÜRECE VERGİYİ DOĞURAN OLAY GERÇEKLEŞMEYECEĞİNDEN DAMGA VERGİSİ SALINAMAYACAĞI HK.<
1990 yılının Ocak dönemine ilişkin olarak düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden tarh edilen kaçakçılık cezalı damga vergisini; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1. ve 2.maddelerinden bahisle, dosyanın ve ara kararı ile getirtilen sözleşmelerin incelenmesinden, süresiz olarak imzalanan ve borçlu cari hesap şeklinde çalışan genel kredi ve cari hesap sözleşmelerinin düzenlendiği tarihte damga vergisinin öden- diğinin ve bu sözleşmelerin süresinin uzatıldığına ilişkin herhangi bir mektup veya şerh bulunmadığının görüldüğü, ancak davalı idarece, borçlu cari hesap şeklinde çalışan genel kredi ve cari hesap sözleşme- lerinin kredi kullanma süreleri tamamlandığı halde, sözleşmelerin ye- nilenmesi işlemleri yapılmadan aynı sözleşmelerle kredi kullandırılma- ya devam edilmesi halinde mukavelenamenin süresinin uzatılmış sayıla- cağından hareketle vergi tarhiyatının yapılmış olduğu, oysa vergi hu- kukunda vergiyi doğuran olayın her vergi nev'inde ayrı ayrı belirtil- diği, damga vergisinde vergiyi doğuran olayın, kanunda belirlenmiş kağıtların düzenlenmesiveya bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesi, uzatılması ve değiştirilmesi, devri veya bozulmasının şerh edilmesi ile meydana geleceği, sözleşmelerde sürenin uzatıldığına ilişkin Damga Vergisi Kanununun 2.maddesine uygun bir şerh veya mektup bulunmamakla birlikte, süre uzatılmaksızın aynı sözleşmelerle kredi kullandırılma- sına devam edilmesi halinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmemesine rağmen sürenin zımnen uzatılmış olduğundan hareketle vergi salınmasın- da yasal isabet bulunmadığı gerekçesiyle terkin eden Ankara 2.Vergi Mahkemesinin 8.4.1993 gün ve 1993/295 sayılı kararının; 4 numaralı Bankalar Kanunu Tebliğinde, kredilerde vadenin 18 ayı geçemeyeceğinin belirtildiği, bu nedenle 18 aylık sürenin tamamlanmasından sonra aynı sözleşmeye dayanılarak kredi kullandırılmaya devam edilmesi halinde, ilk kredi kullandırılması tarihinin Damga Vergisi Kanunu açısından sü- re uzatım tarihi olacağı, bu durumda yapılan cezalı damga vergisi tar- hiyatında yasal isabetsizlik bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme kararının bozulma- sını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine, ka- rarın onanmasına karar verildi. (MT/ES) (DAN-DER; SAYI:91)
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Kira kontratı yenilemede damga vergisi.

Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı'na verilen 11.10.2006 tarih ve 078765 sayılı görüşünde "Meslek mensuplarının muhasebe hizmeti verdiği mükellefler ile düzenlediği sözleşmelerin uygulama süresi içinde ücretin artma durumunda, sözleşme hükümlerini değiştiren herhangi bir kağıt (makam oluru, ek sözleşme vb.) düzenlenmesi halinde ücret artışı üzerinden binde 7,5 nispetinde damga vergisi hesaplanması gerekir. Ancak, bu kabil ücret artışı ile ilgili olarak ilk sözleşme hükümlerine tesir eden herhangi bir kağıt düzenlenmemesi halinde damga vergisinin aranılmaması gerekir.

SONUÇ
Muhasebe ve mali danışmanlık hizmeti, işin gereği olarak uzun süreli bir iş olarak karşımıza çıkmakta meslek mensupları tarafından mükellefleri ile her yıl sözleşme yapılması bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Mükelleflerle imzalanan sözleşmelerin sürelerinin yeni bir sözleşme veya sözleşme yerine geçecek bir kağıt düzenlemeksizin veya mevcut sözleşmede süre uzatımı yönünden bir şerh koyulmaksızın kendiliğinden uzaması durumunda uzayan süreye ilişkin olarak yeniden damga vergisi hesaplanmasına ve beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.
 
Üyelik
9 Şub 2010
Mesajlar
148
Ynt: Kira kontratı yenilemede damga vergisi.

herkese kolay gelsin,
bir müşterimizden c/h karşılık teminat senedi aldık borcunu ödediğinde iade edilecektir. bu t.senedi için damga vergisi hesaplanacakmıdır.
saygılarımla;
 
Üyelik
25 Mar 2010
Mesajlar
154
Ynt: Kira kontratı yenilemede damga vergisi.

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,65)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 8,25)
 
Üst