Kira Stopajı

Üyelik
14 Eyl 2006
Mesajlar
131
Konum
K.MARAŞ
Bir gerçek gelir vergisi mükellefi kiralamış olduğu işyerinin bir bölümünü başka bir gerçek gelir vergisine kiralıyor. Burda 1. kiracı kira meblağı üzerinden kira stp. ödeyecek ama 2. kiracının ödemesi hangi yolla olacak. Teşekkürler

Not: Konu başlığında ve mesaj içeriğinde büyük harf kullanmak yasaktır. Lütfen mesaj yazmadan önce Forum Kuralları'nı okuyunuz.
 
Üyelik
1 Ağu 2006
Mesajlar
16
Konum
DENİZLİ
Sayın mbozo Bu konu 18/09 tarihinde VUK bölümünde alt kiracı başlıgı ile sorulmuş ve işlenmişti. Oraya bakmanızı tavsiye ederim.
 
Üyelik
16 Şub 2006
Mesajlar
1
kira stopajı

alt kıracı dıye bırsey sozkonusu olamaz.Kiralanan yer ortak kullanılmaya başlandıgı andan ıtıbaren eskı kıra kontratının bır hukmu kalmayacaktır yenı kıra kontratı duzenlenecektır ıkı adet olarak her mukellef payına denk düştüğü kadar kıra ödemesı yapacak ve o odeme ustunden stopaj kesintisi yapacaktır. Her mükellef bağlı bulundugu vergı daıresıne bıldırımde bulunacaktır.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Eğer 1, kiracının sözleşmesinde başkalarına kiralama hakkı verilmişse kiralayabilir.
Bu önemli değil. Diyelim ki ilk sözlşemede böyle yetki yoktu , sonradan mal sahibin rızası alınarak da kiralama yapılabilir. Önemli olan mal sahibinin buna onay vermesidir.
Vergileme durumuna gelince mal sahibi eğer tacir ise fatura kesecektir. Değilse kiralayan stopaj yapacaktır.
İkinci kiracı içinse 1, kiracı fatura kesecektir. Çünkü birinci kiracı vergi veren bir iş sahibi.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
287
Konum
izmir
sn zana
ben kiraladığım bir yeri başka birine neden kiraya veremeyeyim anlamadım. neden böyle bir şey olmasın.
kira kontratında böyle bir yetkinin olması da gerekmez. var ya da yok bu vergi kanunlarını değil diğer kanunları ilgilendirir ve mülk sahibi ile kiracı arasında bir dava konusu oluşturur.
bence olayları değerlendirirken vergilendirmede gerçeklerden yola çıkmamız lazım. burada gerçek olan şey bir yer kiralanmış ve kiralanan bu yer 1.kiracı tarafından bir bölümü yada tamamı başka birine kiralanmış. ve bu konudan da mülk sahibinin haberi var yada yok. ortada bir kiralama olayı var. bu gözardı edilemez.

kiralanan işyerinin kiralayan gerçek kişi tarafından başka gerçek kişiye kiraya verilmesi halinde vergi kesintisi yapılacaktır.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
287
Konum
izmir
ayrıca sn gürsoy

şu maddeyi gözden kaçırmayalım,

gvk madde 70
...
Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında bu bölümdeki hükümler uygulanır.
...


yani işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerden elde edilen kazançlar gayrimenkul sermaye iradıdır.

saygılarımla
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Peki işletmeye dahil olup olmadığına nasıl karar vereceksiniz. Mülkiyet olsa (gayrimenkul, Taşıt) tamam. Fakat bu kiralama . Mal sahibi için bu göz önüne alınabilir. Peki 1, kiracı ne yapacak o da mı GMSİ olarak kabul edecek?
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
287
Konum
izmir
evet, kiracı olduğu için, elde ettiği kira gayrimenkul sermaye iradı olarak düşünülecek ve yıl sonunda gelir vergisi beyannamesinin gmsi bölümü doldurulacak ve yapılan kesinti düşülecek.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
287
Konum
izmir
katma değer vergisi kanununun 17/4. maddesi

"madde 17
..
4.diğer istisnalar
..
d) İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri,
..
"

saygılar
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
O zaman kiraladığımız gayrimenkul özel kullanım için kiralanmıştır. İşletmeye dahil olmadığına göre, bu gayrimenkulun kirası, elektrik, su, doğalgaz, telefon, aidat, vb gibi masrafları kiracı tarafından gider yazılmayacaktır.
Bu sonuç çıkıyor değil mi?
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
287
Konum
izmir
siz zaten kiralanan yerde faaliyetinize devam edeceğiniz için gider yazmanızda sorun yok. anladığım kadarı ile sadece alt kiracıya tekrar kiraya verirseniz bu sizin ticari faaliyetinizin bir parçası olarak değil ticari faaliyetinize ek bir gelir olarak sayılıyor. bu nedenle fatura ile ilişkilendirmiyor. ama beyannameye gmsi olarak ilave ettiriyor.
tabii bu arada gayrimenkulün tüm giderlerini (elektrik su gibi) siz gider yazıyorsanız alt kiracıya verdiğiniz kiraladığınız kısmın katkı payı olarak faturalandırılması gerekir.

saygılarımla
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Sn Kalyon,
Bu kanıya nasıl vardınız ? Bana açıklayıp yasal dayanak gösterebilirmisiniz?
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
287
Konum
izmir
bunun dayanağı olmaz ki, bu foruma yazdığım dayanaklardan çıkartılan bir yorum dur. zaten cümlemin başında da "anladığım kadarı ile" diye yazdım.

ayrıca tam takıldığınız yeri söylerseniz daha iyi olur.

saygılarımla
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Sn. Kalyon

Bir şahış tricaret yapmak üzere, bir yer kiralıyor. Örneğin ofis olarak kullanılmak üzere bir apartıman dairesi, daha sonra bu dairenin bir kısmını başka birine kiraya veriyor.
Bu durumda daireyi kiralayan bunu iktisadi işletmenin dışında niye tutsun. Mesken olarak kullanmıyor ki.
Ayrıca yukarda belirttiğiniz, madde KDV ile ilgilidir

(katma değer vergisi kanununun 17/4. maddesi

"madde 17
..
4.diğer istisnalar
..
d) İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri)

Burda söz konusu olan ise GMSİ dir.Yani gelir vergisidir.
Sizin bahis ettiğiniz işletmeye dahil olmayan gayrimenkuller kavramı, Tacir olan bir kişinin bireysel kullanımı için sahip olduğu gayrimenkuller içindir. Örneğin ticari işletmesi olan veya limited şirketi olan bir şahsın özel mülk edinmesi ve bu mülkü kiraya vermesi durumudur.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
287
Konum
izmir
sn guroy,
bunlar hep yorum. uygulama bu yönde.
bu yönde farklı yorumlar bulursam buraya taşırım.


saygılarımla
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
287
Konum
izmir
sn güroy, mesela bu muktezadan işletme aktifine kayıtlı olması ne anlama geliyor, onu anlayabiliriz

"
T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü


SAYI : B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-98-10867

KONU : A.Ş.’nin aktifinde kayıtlı gayrimenkullün kiralanması halinde tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNEİLGİ : a).2004 tarih ve sayılı yazımız.

b).2004 tarih ve sayılı yazınız.İlgi (b)’de kayıtlı yazınız incelenmiş olup, konu hakkında görüşlerimiz aşağıda açıklanmıştır.Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.maddesinde kimlerin tevkifat yapacakları açıklanmış olup, söz konusu maddenin 5.bendinin (a) fıkrasında 70.maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında nakten veya hesaben yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 70.maddesinde de gayrimenkul sermaye iradının tarifi yapılmıştır. Buna göre aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları tarafından irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtilmiş ve gayrimenkul sermaye iratları maddeler halinde sıralanmıştır.Maddenin son paragrafından yukarıda yazılı mallar ve haklar ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticari ve zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır denilmiştir.Ticari işletmeye dahil olma ifadesinden ise; kurumlar ve bilanço esasına tabi olan işletmelerde bilançonun aktifinde kayıtlı mal ve hakların anlaşılmasının gerekeceği açık olup, işletme hesabı esasına göre defter tutan ferdi işletmelerde ise işletme faaliyetiyle doğrudan ilgili olan ve envantere alınmış bulunan iktisadi kıymetlerin anlaşılmasının gerekeceği tabiidir.Diğer taraftan, konuya ilişkin olarak 128 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 4.bölümündeki vergi tevkifatı ve esaslarının açıklanmasına ilişkin 4.maddede ise herhangi bir işletmenin aktifinde kayıtlı gayrimenkul ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelir, gelir vergisi kanunu yönünden ticari kazanç olarak kabul edildiğinden gayrimenkul sermaye iradı niteliğinde olmayan bu tür ödemelerden vergi tevkifatı yapılmayacağı açıklanmış bulunmaktadır.Bu hükümler uyarınca, San. Ve Tic. A.Ş.’nin aktifine kayıtlı gayrimenkulün’ya kiraya verilmesi karşılığında yapılacak kira ödemeleri kiraya veren bakımından ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirileceğinden herhangi bir tevkifat söz konusu olmayacaktır.Diğer taraftan,. A.Ş.’ye fatura karşılığı tarafından ödenen kira ödemelerine ilişkin KDV’nin anılan A.Ş. tarafından tahsil edilip, dairenize beyan edilmemesi halinde VUK’nun ilgili hükümlerine istinaden gerekli cezalı tarhiyatın anılan A.Ş. nezdinde yapılarak sonucundan anılan A.Ş.’ye, kiracı ve Müdüriyetimize bilgi verilmesini rica ederim."
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Sn. Kalyon


Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz özelge ile benim söylediklerimi teyid ediyorsunuz.


Eğer bir gayrimenkulu şirletinizde kullanmak üzere kiralamış iseniz, bu sizin kiralamış olduğunuz bir HAK olur ve işletmenize dahil olur. Bu hakkı tamamen veya kısmen başka birine kirlarsanız bu da işletmenize dahil bir hakkın kiralanması olur ve ticari kazanç olarak değerlenir. Fatura kesilir, kdv hesaplanır.Yani GMSİ değildir.
 
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
560
Ticari veya Zirai Bir işletmeye Dahil Olan Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Elde Edilen Gelirlerin Niteliği

GVK’da sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen değerlerin,gayrimenkul sermaye iradı sayılabilmesi için bunların işletmelerin aktifindeyer almaması gerekir.

İşletmelerin aktiflerinde kayıtlı mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, işletmelerin esas faaliyetlerinden elde etmiş olduğu kazançlargibi değerlendirilir ve ona göre vergilendirilir. Dolayısıyla, bu mal ve haklardan elde edilen kira bedelleri gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmez.

Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle,hak
ların kiralanması karşılığında elde edilen gelirler ise gayrimenkul sermaye
iradı kapsamında değerlendirilirler

Kirlanan yerin tamamını veya bir kısmını başkasına kiraya verilemesi

a)Borçlar kanununa tabi kira akitlerinde; Sözleşmede bu konuda aksine bir hüküm yoksa kiralayan taşınmazı bir başkasına kiralayabilir. (B.K.259)

b) 6570’e tabi yerlerde; bu konu alınan yasanın 12. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede “Kiracının mukavelede açıkça aksine bir hüküm olmazsa kiralananı tamamen veya kısmen bir başkasına kiralamayacağı” şeklinde bir hüküm getirilmiştir.
Bu kurala uymayanlar fuzuli şağil durumuna düşerler ve bunlar hakkında hiçbir ihtara hacet kalmaksızın sulh hukuk mahkemelerinde tahliye davası açılabileceği kabul edilmektedir.


KDV açısından olayı değerlen dirirsek

"25 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (A) bölümünde ise kiraya verme işlemlerinde katma değer vergisinin, hizmet ifalarına ait esaslar çerçevesinde, kira bedelinin tahsil edildiği vergilendirme döneminde hesaplanarak beyan edileceği açıklanmıştı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 1. maddesinin 3/f bendi hükmü uyarınca da söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri katma değer vergisine tabi tutulmuştur

Olayı irdelersek:
şirketin (A), başkasından (B) kiraladığı iş yerini , bir diğer şirkete (C) kiralaması,

A’nın bu gayrimenkulü, C’ye kiraya vermeye hakkı varmıdır?
Sözleşmeye bağlı…

A işletmesi B şahsından kiraladığı bir mülkü C işletmesine kiraya veriyor. Bu durumda A B ye ödediği kiradan kesinti yapacak, bunu da muhtasarla beyan edip ödeyecek.

Yine A; C'ye kira sözleşmesinde belirlenen ödeme tarihleri itibarıyla fatura düzenleyecek. Ve bu faturada da KDV hesaplayacak, fakat stopaj söz konusu olmayacak.

Bu konuyu da şöyle irdeleleyelim. Bilindiği gibi fatura düzenlenmesi malın teslimi veya hizmetin ifasına bağlıdır. Burada bir hizmet ifası var mı? Evet, var. Nedir bu hizmet ifası? A işletmesinin C işletmesine B şahsından kiralamış olduğu mülkü kiraya verme olayıdır.

Demekki ortada bir hizmet ifası var. O halde fatura da söz konusu olacaktır.

Hizmet ifası sözkonusu olduğundan uygulama bu yönde olur.
Mülkün A işletmesine ait olmaması veya A işletmesinin envanterine kayıtlı olmaması da bunu değiştirmez.

Kolay gele....
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
287
Konum
izmir
sn guroy


size gönderdiğim yazının hangi kısmından bu yorumu yaptığınızı anlamadım. konu açık. benim gönderdiğim mukteza " Ticari işletmeye dahil olma ifadesinden" ne anlaşılması gerektiği yönünde idi.
ben sadece koyu yazılan yeri okumanızı istedim. muktezanın sonuna kadar okunması halinde şirketin aktifine kayıtlı bir gayrimenkul den bahsediliyor.

neyse
aslına bakarsanız benim de çok aklıma yatmıyor ama ben kanun maddesini bu şekilde yorumluyorum. duygularımla hareket ettiğim zaman sizin gibi düşünüyorum. ama kanun maddesini okuduğum zaman farklı yorum yapıyorum.

saygılarımla
 
Üst