zirve

Konsinye Satışlar

  • Konbuyu başlatan TAMER00
  • Başlangıç tarihi
T

TAMER00

Ziyaretçi
konsinye satışlarda belge işleyişi şu şekilde düzenlendiğini biliyorum.
farklı bir düzenleme var mı?
1- x firması konsinye mal olarak y firmasına mal gönderiyor. (x firması y firmasına sevk irsaliyesi düzenleyip konsinye şerhine yer veriyor)
2- y firması müşteri z firmasına malı satıyor. (y firması z firmasına irsaliye ile malı gönderiyor)
3- y firması x firmasına konsinye bedeli olarak hizmet faturası kesiyor.
4- x firması müşteri z firmasına fatura kesiyor.
 

muhasebe-ci

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Şub 2007
Mesajlar
285
Konum
Ankara
Ynt: konsinye satışlar

Sn. Tamer00,

Sanırım 3. ve 4. maddede bir problem söz konusu.
Şöyle olmalı diye düşünüyorum.
3- y firması z firmasına sattığı malı fatura ediyor.
4- x firması y firmasına konsinye olarak gönderdiği mallardan satılanları fatura ediyor.

Yanlışım varsa lütfen düzeltin.
 
T

TAMER00

Ziyaretçi
konsinye satışlar

bizim ymm firmamız da aynen sizin dediğiniz gibi belirtti. fakat bu sitedeki Sn.Talha Apak'ın makalesinden bir alıntı sunuyorum.benim bu makaleden anladığım ise sizin söylediğinizden ve bizim ymm nin belirttiğinden farklı...


II-VERGİ HUKUKU AÇISINDAN
Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 10/d maddesine göre, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi vergiyi doğuran olay olarak kabul edilmiştir.

Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinye suretiyle yapılan satışlarda; mal sahiplerince komisyonculara veya konsinyi ye yapılan mal tevdiinde, malın tasarruf hakkı devredilmemekte, mal sadece satılmak üzere bunlara verildiğinden, bu aşamada Kanunun anladığı anlamda bir teslimden söz etmek mümkün değildir.

Bu nedenle teslim, malların komisyoncuya ve konsinyiye tevdiinde değil, malların bunlar tarafından gerçek alıcısına verilmesi anında meydana gelmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 10/b maddesine göre malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir.
ÖRNEK:
-Kurumlar Vergisi mükellefi olan İstanbul?daki imalatçı (A), 10 adet makineyi 15.06.2002 tarihinde satması için Ankara?daki (B) firmasına göndermek üzere sevk irsaliyesi düzenleyerek sevk etmiştir. (B) firması makineleri 17.06.2002 tarihinde teslim almıştır. Söz konusu makinelerden 5 adedi (B) firması tarafından 15.07.2002 tarihinde (C) firmasına satılmasında vergiyi doğuran olay 15.07.2002 tarihinde meydana gelmektedir. 5 adedinin faturası 15.07.2002 tarihinden geçerli olmak üzere (A) firması tarafından (C) firmasına kesilecek ve komisyoncu (B) ise komisyon karşılığı faturasını (A) firmasına kesecek, satılmayan konsinyide kalan 5 adedi ise (A) firmasının stok kayıtlarında devam edecektir. Tüm taraflar için hasılat, hesaplana KDV, indirilecek KDV 15.07.2002 tarihi itibari ile doğmaktadır. Konun muhasebeleştirilmesi (EK.2) olarak düzenlenmiştir.


Konsinye olarak satılmak üzere teslim edilen emtia için faturanın, irsaliye tarihinden itibaren değil, satışın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 10 gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir.
 

muhasebe-ci

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Şub 2007
Mesajlar
285
Konum
Ankara
Ynt: Konsinye Satışlar

Verilen örnek kafanızı karıştırmış galiba. Burada olayı şöyle anlıyorum; konsinye ve komisyoncu birbiriyle karıştırılmış. Örnekte komisyoncudan bahsedilmek istenmiş ama arada konsinye ibaresi de geçmiş. Konsinyenin alıcısı ve müşterisi komisyoncuya göre daha farklı. Sanırım YMM'nizin ve benim söylediğim gibi uygulamanız gerekecek. Ayrıca YMM'den sirküler istemenizde fayda var.
 
T

TAMER00

Ziyaretçi
peki bu durumda bir komisyon bedeli faturasının kesilmesinden bahsedilmiş. x firması aracı y firmasına satış faturası keserse y firması neden komisyon faturası kessin. ve de herkes o zaman bu 7 günlük fatura kesme sınırını geçmek için irsaliyelerine konsinye ibaresini yazar sonra istendiği zaman faturalandırılır. yani sizin anlattığınız durum 7 gün içinde fatura kesmek istemeyenlerin art niyeti olarak kullanılabilir.
 

muhasebe-ci

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Şub 2007
Mesajlar
285
Konum
Ankara
Ynt: Konsinye Satışlar

Sayın Tamer00,
"Türk'ün aklı"na en güzel örneklerden birisiniz. Hep doğru yol varken yanlış yolu düşünüyoruz. Sadece siz değil hepimiz böyleyiz. Konsinye satış özellikli bir satıştır. Üretime konu olan satışlar ile hizmet satışları gibi durumlarda bunu uygulayamazsınız. Yani malı alan taraf aldığı gibi satmalıdır.
Sorunuza cevap vermiş olduğumu umuyorum. nokta
 
T

TAMER00

Ziyaretçi
Ynt: Konsinye Satışlar

Sn.Muhasebe-ci. aramızda geçen dialog sonucunda araştırmalarıma devam ettim ve de hem sizin hem de benim söylediğim şekilde olabildiğini ama benim bir önceki mesajımda belirttiğim örnekteki uygulamanın daha etik olduğu aşağıda ismmmo sitesinden alıntı yaptığım yazıda bulunmaktadır. nokta...


archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/61MaliCozum/28-61%20ORHAN%20AKI%C5%9EIK%20.doc

3. KONSİNYE SATIŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Konsinye satışlarla ilgili olarak yapılacak muhasebe kayıtları, satıcının, satış faturasını nihai alıcı veya konsinyatör adına düzenlemesine göre farklılık gösterecektir. Bu tür satışlarda mallar, emaneten konsinyatörde bulunduğundan dolayı satış faturasının nihai alıcı adına düzenlenmesi bize göre daha doğru bir uygulama olsa da, bazen fatura konsinyatör adına da düzenlenebilmektedir.

Bu bölümde, konsinye satışların muhasebeleştirilmesi ile ilgili işlemlere, faturanın nihai alıcı ve konsinyatör adına düzenlenmesi durumlarına göre ayrı ayrı yer verilmiştir.

Örnek:

Jeneratör imalatı ve satışı ile uğraşan Gün Limited Şirketi, maliyeti 250 milyon TL., perakende satış fiyatı ise 300 milyon TL. olan 10 adet jeneratörü satılması kaydıyla 10.05.200X tarihinde konsinyatör (A)?ya göndermiştir.

Satıcı ve konsinyatörün yapacakları muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

3.1. SATIŞ FATURASININ NİHAİ ALICI ADINA DÜZENLENMESİ
DURUMUNDA YAPILACAK MUHASEBE KAYITLARI

3.1.1. SATICININ YAPACAĞI KAYITLAR

Hatırlanacağı üzere, önceki bölümlerde, konsinye satışlarda malın mülkiyetinin, mal nihai alıcı tarafından satın alınana kadar satıcının üzerinde kaldığını belirtmiştik.
Ancak satıcının mal üzerindeki sahipliği devam etse bile mal, fiziken satıcının stoklarında yer almayacaktır. Bu durumda, konsinye olarak gönderilen malın 152 ? Mamuller veya 153 ? Ticari Mallar hesabı altında açılacak bir alt hesapta gösterilmesi doğru olacaktır.

Satıcı, irsaliyeyi düzenleyerek malları konsinyatöre sevkedecek ve aşağıdaki kaydı yapacaktır.

Malların konsinyatöre sevki;


1) ------------------------------------ 10.05.200X -----------------------------------------------------

152 Mamuller 2,500,000,000
152.50 Konsinye Gönderilen
Mamuller
152.50.01 Konsinyatör (A)

152 Mamuller 2,500,000,000
152.10 Stoktaki Mamuller
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malların satışı;

Konsinyatör (A), jeneratörlerden 3 adedini 17.06.200X tarihinde Birlik Kollektif Şirketine satmış ve satış işlemini satıcı Gün Limited Şirketine 18.06.200X tarihinde bildirmiştir. Bunun üzerine, Gün Limited Şirketi nihai alıcı Birlik Kollektif Şirketi adına satış faturasını düzenleyerek, nihai alıcıya ulaştırması için bir dekont ekinde konsinyatör (A)?ya gönderecektir.
Satıcı firma, satış faturasını düzenledikten sonra sırasıyla aşağıdaki kayıtları yapacaktır.
Satış işleminin kaydı:

2) ---------------------------------- 17.06.200X --------------------------------------------------

120 Alıcılar 1,062,000,000
120.10 Yurtiçi Alıcılar
120.10.20 Birlik Koll. Şti.

600 Yurtiçi Satışlar 900,000,000
600.10 Mamul Satışları
600.10.20 Birlik Koll. Şti.

391 Hesaplanan KDV 162,000,000
391.10 Mal ve Hizmet Teslimleri
391.10.06 Haziran ayı KDV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satışı yapılan malların, satıcı firmanın stoklarından düşülmesi;

3) --------------------------------- 17.06.200X -------------------------------------------------------

620 Satılan Mamuller Maliyeti 750,000,000

152 Mamuller 750,000,000
152.50 Konsinye Gönderilen
Mamuller
152.50.01 Konsinyatör (A)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satıcı ve konsinyatörun aralarında yapmış oldukları sözleşmeye göre, satıcı firmanın, satılan her bir jenerator için konsinyatör (A)?ya satış fiyatının % 5?i oranında komisyon ödeyeceğini varsayalım.

Satıcı firma, konsinyatörün tahakkuk eden komisyona ilişkin faturasının kendisine ulaşmasından sonra aşağıdaki kaydı yapacaktır.

4) ---------------------------------- 23.06.200X -------------------------------------------------------

760 Pazarlama, Satış ve 45,000,000
Dağıtım Giderleri
760.30 Komisyon Giderleri
760.30.10 Konsinyatör (A)

191 İndirilecek KDV 8,100,000
191.10 Mal ve Hizmet Alışları
191.10.06 Haziran ayı İndirilecek
KDV

320 Satıcılar 53,100,000
320.10 Yurtiçi Satıcılara Borçlar
320.10.20 Konsinyatör (A)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.2. KONSİNYATÖRÜN YAPACAĞI KAYITLAR

Konsinyatör (A)?nin, sevkedilen malları, mülkiyeti satıcının üzerinde olduğundan stoklarına ilave etmeyip Nazım hesaplarda göstermesi gerekir.
Buna göre, malları teslim aldığında, konsinyatör (A) aşağıdaki kaydı yapacaktır.

1) ---------------------------------- 12.05.200X -------------------------------------------------------

932 Emanet Alınan Kıymetler 3,000,000,000
932.20 Emanet Alınan Stoklar
932.20.20 Jeneratör


933 Emanet Kıymet Verenler 3,000,000,000
933.20 Emanet Verilen Stoklar
933.20.20 Gün Ltd. Şti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malların satışında;

Mallar, nihai alıcıya sevk irsaliyesine bağlanarak gönderildikten sonra konsinyatör (A), satışa ilişkin komisyon faturasını düzenleyerek, satıcı firmaya gönderecek ve aynı zamanda Nazım hesaplarda gerekli düzeltmeleri yapacaktır.

Katma Değer Vergisi beyanında ve fatura düzenlenmesinde gecikmeye neden olmamak için, satışın, konsinyatör tarafından satıcıya bir an önce bildirilmesinde yarar vardır. Zira malların alıcı firmaya sevkiyle birlikte teslim de gerçekleşmiş olmakta, bu andan itibaren 10 gün zarfında satış faturasının satıcı tarafından düzenlenip alıcıya ulaştırılması gerekmektedir.

Komisyon gelirinin kaydı;

2) ---------------------------------- 18.06.200X ----------------------------------------------------

120 Alıcılar 53,100,000
120.10 Yurtiçi Alıcılar
120.10.30 Gün Ltd. Şti.


600 Yurtiçi Satışlar 45,000,000
600.20 Hizmet Satışları
600.20.30 Gün Ltd. Şti.

391 Hesaplanan KDV 8,100,000
391.10 Mal ve Hizmet KDV?si
391.10.06 Haziran ayı KDV?si

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazım hesapların satılan mallara ilişkin bölümünün kapatılması;

3) ---------------------------------- 18.06.200X -------------------------------------------------------

933 Emanet Kıymet Verenler 900,000,000
933.20 Emanet Verilen Stoklar
933.20.20 Gün Ltd. Şti.

932 Emanet Alınan Kıymetler 900,000,000
932.20 Emanet Alınan Stoklar
932.20.20 Jeneratör

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komisyon tutarının konsinyatörün hesabına havale edilmesi;

Konsinyatör (A), komisyon bedelinin hesaplarına geçtiğini belgeleyen banka dekontunu aldıktan sonra aşağıdaki kaydı yapacaktır.

4) ----------------------------------- 28.06.200X -----------------------------------------------------

102 Bankalar 53,100,000
102.10 Vadesiz TL Mevduat
102.10.010 (A) Bankası

120 Alıcılar 53,100,000
120.10 Yurtiçi Alıcılar
120.10.30 Gün Ltd. Şti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: Konsinye Satışlar

konsinye satışı çalıştığım firmada ben takip ediyorum,

Adam bana irsaliyeyle yolluyor malları satmam için ,müşteriye satıyorum ,sattığım miktarı aylık ona yolluyorum, o da bana fatura ediyor. bu kadar.
 
Üyelik
9 Şub 2010
Mesajlar
148
Ynt: Konsinye Satışlar

arkadaşlar konsinye satışlar da 3.firma olmak zorunda mı?
firmamız bir firmaya konsinye satış yapacak ancak firma bu malı çok büyük ihtimalle kendi faaliyetin de kullanacak, kullandığı vakit biz de faturasını keseceğiz.
bu işlem yasal mıdır. yapabilir miyiz.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,939
Konum
ADANA
Ynt: Konsinye Satışlar

a-ce ' Alıntı:
arkadaşlar konsinye satışlar da 3.firma olmak zorunda mı?
firmamız bir firmaya konsinye satış yapacak ancak firma bu malı çok büyük ihtimalle kendi faaliyetin de kullanacak, kullandığı vakit biz de faturasını keseceğiz.
bu işlem yasal mıdır. yapabilir miyiz.
Alıcının, aldığı malı kendi kullanacağı teslim anında belli ise konsinye teslim sayılacağını sanmıyorum. Ayrıca ileride bile kullanacak olsa ispatlaması güçtür. Özellikle kdv den dolayı ceza kesilir diye düşünüyorum. Geçici vergi dönemi de geçmişse duruma göre oradan da ceza gelebilir.
 

Benzer konular

Üst