zirve

Kurumlar -geçici vergi

Üyelik
26 Mar 2007
Mesajlar
505
Konum
izmir
kurumlar vergisi beyyannemsini vermeye çalıştığımızda
bir uyarı alıyoruz yazdığınız kadar kadar geçici vergi alacağınız yoktur
kayıtlarınızı kontrol ediniz
geçici vergilerin bir kısmını kdv iade alacağımızın mahsubu ile ödedik
ancak vergi dairesi 2011 eylül kdv iade dosyasını yeni onayladı
sorun burdan çıkıyor gibi
bu durumla karşılaşıp beyanname onaylayan varmı
acaba.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kurumlar -geçici vergi

Ben karşılaşmadım ama şunu söyleyebilirim, eğer olayın gerçek mahiyeti geçici verginin bir kısmının KDV iade alacağına mahsuben ödenmesi ise beyannameyi bu şekilde göndermeniz gerekir. Elbette kurumlar vergisi beyannamesi verilme süresi sona ermeden önce Eylül/2011'e ilişkin mahsup işlemlerinin vergi dairesi tarafından onaylanmış olması şartıyla.
 
Üyelik
26 Mar 2007
Mesajlar
505
Konum
izmir
Ynt: Kurumlar -geçici vergi

sorunda orda ben geçici vergiyi
aralık-2011 kdv iade alacağından mahsup yaptım
ama vergi dairesi halen dosyaları onaylamadı .
vergi dairesi ile konuştum
25'ine kadar yetiştirmeye çalışacaklar
bu duruma rağmen sistem onay veriyormu
deneyen varmı diye
forma yazdım.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kurumlar -geçici vergi

Bu durumda 25'ine kadar beklemeniz gerekecek, 25'ine kadar mahsup işlemleri bitmezse zaten kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden mahsup yapamayacaksınız. Bu yüzden acele etmeyin, beyannameyi hazırda bekletin ve her gün vergi dairesini arayıp sorun. Aksi halde program onay verse bile mevzuata aykırı bir işlem yapmış olacaksınız, BDP'ye değil mevzuata göre hareket edin.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Kurumlar -geçici vergi

koraykarakaya ' Alıntı:
Bu durumda 25'ine kadar beklemeniz gerekecek, 25'ine kadar mahsup işlemleri bitmezse zaten kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden mahsup yapamayacaksınız. Bu yüzden acele etmeyin, beyannameyi hazırda bekletin ve her gün vergi dairesini arayıp sorun.
Koray Bey, bence mahsup yapılmasına engel bir durum yok, mahsup işlemi vergi dairesi tarafından (hizmet kusuru var) yapılmazsa dahi, mükellef tarafından mahsup yapılmış gibi beyan edilmesi gerekiyor. Sistem yalnızca uyarı mektubu ile uyarıyor. Sizinde bildiğiniz üzere mahsup talepleri mahsup talebinin yapıldığı tarih itibariyle işleme alınır.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kurumlar -geçici vergi

Mahsup talepleri başvuru tarihinde işleme alınıyor, işlem başlıyor ama aynı anda sonuçlanmıyor. Bazen aylarca beklediğimiz oluyor. Ancak benim görüşüme göre işlemler tamamlanıp, düzletme fişi onaylanmadan mahsup ve dolayısıyla mahsuben ödeme gerçekleşmemiş olur. Bu nedenle geçici vergiyi kurumlar vergisinden mahsup etmek yanlış olacaktır.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Kurumlar -geçici vergi

Sizin söylediğinizden hareket edersek, Gecikme zammı boyutu ne olacak. 1000-2000 TL'de sorun değil. Ancak 1.000.000-TL'de bayağı bir rakam çıkar. Hem bu hata vergi dairesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla mahsup eksik dahi yapılsa VErgi ziyaı kesemez. Kesse dahi rahatlıkla davada kazanılır.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kurumlar -geçici vergi

Bir de mahsup talebinden sonra 3 ay içerisinde mahsuben iade işlemi gerçekleşmediyse zaten mükellefin VUK md.112/4'e göre gecikme faizi isteme hakkı doğar, bu ayrı bir mesele, ve ilgili hizmet kusuru için kanun zaten özel bir düzenlemeyle giderim hakkı tanımış mükelleflere.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Kurumlar -geçici vergi

Bu söylediğiniz gecikme zammı talebi, nakden iadeler için geçerlidir.
Sizinde bildiğiniz üzere mahsuben iade tarh edilen bir verginin, vergi iaderesinden alacağımızdan mahsup edilmesidir. Dolayısıyla herhangi bir gecikme zammı olmaz.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kurumlar -geçici vergi

VUK md.112/4'i inceleyelim.

" Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin, ilgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz, 120 nci madde hükümlerine göre red ve iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenir."

Vergi mevzuatımıza göre iade iki türlü olabilir 1-Nakden İade 2-Mahsuben İade. Mahsuben iade de bir vergi iadesi türü olduğundan VUK md.112/4'e göre hesaplanacak faiz mahsuben iadeyi de kapsar.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Kurumlar -geçici vergi

Koray Bey,
Mahsuben iade, zaten vergi dairesinden bir alacağınızı, verginin vade tarihinde vergi borcunuza karşılık bu alacağınızdan vazgeçmenizden ibarettir. Dolayısıyla bence burada karşılıklı olarak her iki tarafında alacağından vazgeçmesi olduğu için her iki tarafda gecikme zammı hesaplayamaz. Sonuö

Bence bu husus nakden iadeler için geçerlidir. Nitekim KDVK 84. sayılı tebliğe göre

"Mahsup dilekçesi ve iade için aranan belgelerin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte vergi dairesine ibraz edilmiş olması kaydıyla, vergi dairelerince yapılan işlemler sırasında meydana gelen gecikme nedeniyle zamanında mahsubu yapılamayan vergiler için gecikme zammı uygulanmaz."
 
Üyelik
23 Ocak 2012
Mesajlar
210
Konum
Antalya
Ynt: Kurumlar -geçici vergi

koraykarakaya ' Alıntı:
VUK md.112/4'i inceleyelim.

" Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin, ilgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz, 120 nci madde hükümlerine göre red ve iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenir."

Vergi mevzuatımıza göre iade iki türlü olabilir 1-Nakden İade 2-Mahsuben İade. Mahsuben iade de bir vergi iadesi türü olduğundan VUK md.112/4'e göre hesaplanacak faiz mahsuben iadeyi de kapsar.

Üstat,

Mantıken, mahsuben iade için de faiz hesaplanması gerekir. Ha parayı nakden almışsın, ha nakden ödemek zorunda olduğun vergiden mahsup etmişsin. Eğer faiz hesaplanmasa, mahsup edeceğin tutar sabit kalırken, mahsup ederek azaltacağın borç tutarın artmaya devam edecek, gibi garip bir durum ortaya çıkıyor.

Fakat, ilgili maddenin sonundaki ödenir ifadesi de kafa karıştırmıyor değil hani!
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kurumlar -geçici vergi

İyi ama 84 Nolu KDV Genel Tebliğinde yer alan "gecikme zammı hesaplanmaz" ifadesi, mahsuben iadenin vergi dairesinden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi durumunda mükellefin vadesinde ödeme yapmamış sayılması nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesi uyarınca gecikme zammı uygulanmamasına ilişkin bir düzenleme.

Oysa VUK md.112/4'te 6183'ün 51'inci değil, 48'inci maddesindeki tecil faizine atıf yapılıyor.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kurumlar -geçici vergi

Tuna 07 oradaki ödenir ifadesi şu demek, nakden veya mahsuben iadenin 3 aydan fazla gecikmesi durumunda hem nakden veya mahsuben iade yapılır, hem de bunun üzerine 6183 sayılı Kanunun 48'inci maddesine göre tecil faizi oranında hesaplanan faiz ayrıca mükellefe ödenir.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Kurumlar -geçici vergi

koraykarakaya ' Alıntı:
İyi ama 84 Nolu KDV Genel Tebliğinde yer alan "gecikme zammı hesaplanmaz" ifadesi, mahsuben iadenin vergi dairesinden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi durumunda mükellefin vadesinde ödeme yapmamış sayılması nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesi uyarınca gecikme zammı uygulanmamasına ilişkin bir düzenleme.

Oysa VUK md.112/4'te 6183'ün 51'inci değil, 48'inci maddesindeki tecil faizine atıf yapılıyor.
Koray Bey, bu söylediğiniz madde mükellefin nakit iadelerinin zamanında yapılmaması halinde geçerlidir.

İlgili 84 sayılı tebliğde de mükellefin mahsup talebi halinde işlemler zamanında yetiştirilemesse vergi dairesi tarafından gecikme zammı alınmayacağı ile ilgilidir.

Buna göre bu işleri sürekli uygulayan biri olarak olayı şöyle düşünmenizi temenni ediyorum.
Örneğin;
Ocak/2011 döneminde ihracat nedeniyle mükellef leyhine 10.000,00-TL KDV iadesi oluştu. Aynı dönemde aynı tutarda Muhtasar ödemesi oluştu.
Mükellef 84 sayılı tebliğe göre gerekli belgelerle vergi dairesine başvurarak bu alacağının bu borcundan mahsup edilmesini istedi.
Bu aşamadan sonra işlemler vergi dairesine aittir. Vergi daireside diyorki, işlemlerin benim tarafımdan geciktirilmesi nedeniyle herhangi bir gecikme zammı uygulamıyacağımm diyor. Sizde diyorsuniz ki işlemleri zamanında yetiştiremedin. Bu yüzden bana tecil faizi ver bakalım :) Burada bir tuhaflık yokmu sizce!
Mahsup işleminde mükellef borcuna karşılık alacağından vazgeçiyor. Nasıl faiz alacakki!
Yada olayı şöyle düşünün mükellef bu vergi borcunu götürüp vergi dairesine 10.000,00-TL olarak ödeseydi. Aynı sürede de 10.000,00-TL vergi dairesinden alsaydı. Herhangi bir faiz hesaplaması olmayacaktı. Kimsede faiz ve gecikme zammı ile uğraşmayacaktı.
İdarede bu para alma verme olayını ortadan kaldırmak için mahsuben iadeyi getirdi. Burada mükellefin servetinde bir eksilme veya artma meydana gelmiyor.
Bence mahsuben iade de mükellef faiz alamaz.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kurumlar -geçici vergi

Sanırım ilk defa bu sefer ben mükellef lehine,siz aleyhine düşünüyorsunuz. Gerçi şahsen mükellefin lehine veya aleyhine yorum yapmak gibi bir kaygım yok benim. Sadece mer'i mevzuatı somut olaylar karşısında yorumlamaya çalışıyorum.

Gelelim esas konumuza 1.cisi mahsuben iadelerin gecikmesinde idare faiz ödemek istemiyorsa, bunun tek çaresi VUK md.112/4'te değişiklik yapıp, faizin sadece nakden iadelerin gecikmesi durumunda ödeneceğine dair açık bir hüküm koymak maddeye. Mevcut haliyle kanun lafzından anlaşılan hem nakden, hem de mahsuben iadelerde 3 aydan fazla gecikme olması durumunda mükellefe ayrıca faiz ödemesi yapılması gerektiği. VUK madde 3/a'da vergi kanunlarının lafzı ve ruhu ile hüküm ifade ettiği belirtilmiştir. Esas olan lafzi yorumdur, lafzın açık olmadığı hallerde amaçsal ve sistematik yoruma gidilebilir.

Diyelim ki lafız bu konuda açık değil, o zaman 4369 sayılı Kanunun 2'nci maddesinin gerekçesine bakalım orada mahsuben iadelerde faiz uygulanmasını engelleyen bir hüküm var mı;

"Madde 2. - Bu madde ile fazla ve yersiz tahsil edilen veya kanun gerei iadesi
gereken vergilerin mükellefe red ve iadesinde mükellef hukukunun gözetilmesi, enflasyonist etkilerin mükellef alacaında yaratacaı aınmanın giderilmesi ve idarenin haklı
ve yasal iade ilemlerinde gereksiz zaman kaybının önlenebilmesi amacıyla düzenlemeler yapılmaktadır.
Buna göre, mükellefin, ilgili mevzuat uyarınca kendisinden istenilecek bilgi ve
belgeleri iadeyi yapacak idareye tesliminden itibaren üç aylık normal bir iade süreci ba-
layacaktır. Bu süre içinde iadenin yapılamaması durumunda, üç ayı aan süreler için, aynı
dönemde uygulanmakta olan ve 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen
tecil faizi esas alınmak suretiyle bir faiz hesaplanacak ve bu faiz, iadesi gereken
miktarlarla birlikte mükellefe ödenecektir. Bu faiz, üç aylık sürenin sonundan itibaren
düzeltme fiinin mükellefe tebli edildii tarihe kadar geçen süre için hesaplanacaktır.Üç aylık normal iade sürecinin, mükellefin eksik bilgi ve belgeleri tamamladığı tarihten itibaren balayacaı kukusuzdur. Red ve iadenin mükellefe bildirilmesi üzerine 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 120 nci maddesinde sözü edilen bir yıllık hak düşürücü süre ilerlemeye başlayacaktır."


Gördüğümüz üzere gerekçede de mahsuben iadelerin gecikmesi durumunda faiz talep edilmesini engelleyen bir hüküm yok. Diğer taraftan 84 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde gecikme zammı hesaplamamaya ilişkin hükmün VUK md.112/4 maddesini ortadan kaldırması veya sınırlaması da hukukun temel prensiplerinden biri olan "normlar hiyerarşisine" aykırıdır. Genel tebliğle yasa hükmüne sınırlama getiremezsiniz.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Kurumlar -geçici vergi

Koray Bey, şu hususta birbirimizden ayrılıyoruz. Mahsup, mükellefin alacağını ortadan kaldırıyor. Mahsup işlemi mükellefin borcuna karşılık yapılıyor. Dolayısıyla ortada ne bir borç nede alacak var. Neyin üzerinden faiz hesaplayacaksınız. Nakit iadelerde size tamamen katılıyorum.
Neyse bu konuda farklı düşünüyoruz.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kurumlar -geçici vergi

Bu konuda anlaşamayacağımız belli, her ikimizin de düşünceleri belli. Bence bu noktada duralım,kararı okuyanlar kendi bakış açılarına göre versinler.
 
Üst