zirve

Leasing Kayıtları Konusunda Yardım

Üyelik
21 Nis 2007
Mesajlar
2
selam sevgili formdaşlar bir konuda acil yardıma ihtiyacım var
bir müşterim
anapara 100,000,00 ytl toplam
faiz gider 42,000,00 ytl toplam
kdv si ½ 1 1,420,00 ytl toplam
leaisin kullandı ve 1 adet taşıtı 20,04,2007 tarihinde satın aldı
2007 nısan ayından 2010 nısan ayına kadar her ay 4039,00 ytl taksit ödeyeceğiz


bu işlemleri yaparken taşıtı alış kaydını nasıl yapacağım hangi kodları kullanacağım
bu işlemi yaparken faiz giderlerini gider leştirebilirmiyim giderleştirebilirsem hangi kodu kullanacağım
bu işlemi yaparken faiz giderlerini giderleştiremezsem taşıtı maliyetinemi atmam gerekir.
bu işlemin borç ödemesi bittiğinde taşıtlar hesabına nasıl atacağım
bu işlemi yaparken amortismanı % 20 5 yıl olarakmı uygulayacağım
bu konuda muhasebe kayıtlarına ihtiyacım vardır


saygılarımla
bilgisi olanlardan yardım rica ediyorum
 
M

M_Schumacher

Ziyaretçi
Ynt: leaising kayıtları konusunda yardım

Merhaba,

260 01 (B) 100.000,00 ytl ana para
302 01 (B) İlk sene faizi
402 01 (B) Sonraki sene faizleri

301 01 (A) Ana para İlk sene
301 02 (A) İlk sene Faiz
401 01 (A) Ana Para Sonraki Seneler
401 02 (A) Sonraki sene fazileri


1.taksit ödemesi

301 (B)
191 (B)
102 (A)

1.Ay sonunda faiz giderleştirme

780 (B)
302 (A)

1.Yıl sonu Amortisman Kaydı

730 (B)
268 (A)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010 Nisan Ayında

260 (A)
254 (B)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Amortisman 5 yıl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: leaising kayıtları konusunda yardım

amortısman suresı tebliğde yayınlanan yıpranma oranına gore değişir.
bu aracın öcelliğine gore değişir.

aracın kaydını 20,04,2007 tarihinde sozlesmede belırtılen aracın satıs tutarını yazman gerekır.

bazı makalelerde leaisin kullanılmasından dolayı ilk yıl faız gıderlerının aracın malıyetıne atılacağı yazıyor bunlara dıkkat etmenı tavsiye ederim.
leaisin kullanıldığı zaman faız gıderlerının tamamı dırek fınansman gıderlerıne atılır.
 
Üyelik
21 Nis 2007
Mesajlar
2
Ynt: leaising kayıtları konusunda yardım

herkese teşekkürlerde


bu işlemi yaparken faiz giderlerini gider leştirebilirmiyim giderleştirebilirsem hangi kodu kullanacağım
bu işlemi yaparken faiz giderlerini giderleştiremezsem taşıtı maliyetinemi atmam gerekir.
bu işlemin borç ödemesi bittiğinde taşıtlar hesabına nasıl atacağım
 
M

M_Schumacher

Ziyaretçi
Ynt: leaising kayıtları konusunda yardım

can yoldaş ' Alıntı:
herkese teşekkürlerde


bu işlemi yaparken faiz giderlerini gider leştirebilirmiyim giderleştirebilirsem hangi kodu kullanacağım
bu işlemi yaparken faiz giderlerini giderleştiremezsem taşıtı maliyetinemi atmam gerekir.
bu işlemin borç ödemesi bittiğinde taşıtlar hesabına nasıl atacağım

Merhaba,

1- Yukarıda işlemi yaptım.
2- İlk senenin faizini maliyete atabilirsin.
3- Yukarıda işlemi yaptım.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
179
Ynt: Leasing Kayıtları Konusunda Yardım

ilk yıl faizini gidere değil maliyete ekleyeceksiniz.
 
Üyelik
20 Mar 2007
Mesajlar
380
Konum
kocaeli
Ynt: Leasing Kayıtları Konusunda Yardım

merhaba
.
VUK?nun Mükerrer 298.Maddesinde yer alan Yeniden Değerleme hükmü 5024 S.Kanun?un 2.Maddesiyle, Keza, GVK?nun 41/8, KVK?nun 15/13.Maddesindeki Gider Kısıtlaması uygulaması da 5024 S.Kanun?un 9/b-c maddesiyle 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır
 
M

M_Schumacher

Ziyaretçi
Ynt: Leasing Kayıtları Konusunda Yardım

GÜREL YAVUZ ' Alıntı:
SELAM finansal kiralamada faiz ödemelerini maliyete eklemek daha mantıklı gelmektedir
ama giderleştirmekte mantıklı gelmektedir ve tereddüt içerisindeyim

bu sebeple ilgili kanun maddaesi ile beraber maliyetemi gideremi atacağız bu konuda dayanakaları ile bilgi gereklidirsaygılar
Merhaba,

Kredi faizleri ile ilgili açıklamalar : Banka kredisiyle oto alımındaki faizlerin sabit kıymet (binek oto) maliyetine ne şekilde intikal ettirileceği hususunda VUK?nun 163 sıra nolu Genel Tebliğinde ? ....yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine eklenmesi gerekmekte ; işletme dönemine ait olanların ise ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması ...? gerektiği açıklaması yapılmıştır.

Tebliğde geçen ifadelerdeki, kuruluş döneminden; binek otonun alındığı yıl, işletme döneminden ise, sonraki yılların anlaşılması gerekmektedir.

İlgili tebliğdeki açıklamalar doğrultusunda şirketler, binek oto dahil tüm sabit kıymet alımlarına ait krediler için ödenen faizlerin iktisap yılına ait olan kısmını söz konusu sabit kıymetin maliyetine dahil etmek zorundadır. Ancak işletme dönemine ait faizleri bir başka ifadeyle sonraki yıllara ait faiz giderlerini ister maliyete isterse gidere atmasında seçimlik hakka sahiptir.
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: Leasing Kayıtları Konusunda Yardım

Kiralayan şirketler tarafından iktisadi kıymetin satın alınmasında Türk Lirası veya döviz cinsinden kredi kullanılmış ise ilk yıl için ödenen kur farkları ve faiz giderlerinin sözleşme yapılmasından önce kıymetin maliyetine ilave edilebilecek olması halinde maliyete ilave edilecek aksi halde ve diğer yıllarda ise doğrudan gider kaydedilecektir.

http://www.alomaliye.com/vuk_gen_teb_319.htm

finansal kiralama ile banka kredılerının uygulaması farklıdır.

302-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaptır.İşleyişi:Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark "Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz giderleri tutarları bu hesaba alacak, "66-Borçlanma Maliyetleri" hesap grubunda ilgili borçlanma gideri hesabına borç olarak kaydedilir.
 
Üyelik
20 Mar 2007
Mesajlar
380
Konum
kocaeli
Ynt: Leasing Kayıtları Konusunda Yardım

http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/vergiusul/8284.
T.C

MALİYE BAKANLIĞI

İstanbul Defterdarlığı

Usul Gelir Müdürlüğü

16.09.2003*8284

SAYI : B.07.4.DEF.0.34.20./ VUK-mük.290/
KONU :Finansal Kiralama yoluyla edinilen iktisadi
kıymete ait kira ödemelerinin, kayıtlara direkt
gider olarak intikal ettirilip ettirilemeyeceği h.kİLGİ: Müdürlüğüne hitaben yazılan tarihsiz dilekçeniz.

İlgi dilekçenizden; plastik kalıp imalatı işiyle iştigal ettiğiniz ve işyerinizde kullanmak üzere finansal kiralama yoluyla edineceğiniz makinaların kira bedellerinin defter kayıtlarına nasıl intikal ettirilmesi gerektiği hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; 01.07.2003 tarihinden itibaren yapılacak kiralama işlemlerine uygulanmak üzere, 4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 25?inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa finansal kiralama işlemlerinde değerleme hükümlerini düzenleyen mükerrer 290?ıncı madde eklenmiştir.

Anılan maddenin 3?üncü fıkrasında finansal kiralama; ?Kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile yararların kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır.? şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı maddenin 2?inci fıkrasında ise; ?Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı, bu Kanunun mükerrer 298?inci maddesi ve üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci bölümünde kiralama konusu iktisadi kıymet için belirlenmiş esaslar çerçevesinde yeniden değerlemeye ve amortismana tabi tutulur.

Kiralayan tarafından, finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin bu maddenin (1) numaralı fıkrasının üçüncü paragrafına göre belirlenen değeri üzerinden amortisman ayrılmaya devam olunur.

Bu madde kapsamında değerlenen borç ve alacak tutarları reeskonta tabi tutulmaz.

Kiracı tarafından finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılır. Ayrıştırma işlemi her bir dönem sonunda ana para geri ödemelerinin düşülmesi sonucu kalan tutar üzerinden sabit bir dönemsel faiz oranı yaratacak şekilde hesaplanması suretiyle tahakkuk ettirilir.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 01.07.2003 tarih, 25155 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 319 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükerrer 290?ıncı maddenin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar açıklanmıştır.

Söz konusu tebliğin; B-Kiracıya İlişkin hükümler başlıklı bölümünde finansal kiralama işlemine konu iktisadi kıymeti kullanma hakkının ve sözleşmeden doğan borcun, kiralama konusu iktisadi kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile değerleneceği; finansal kiralama konusu iktisadi kıymetin, kullanım hakkı olarak aktife alınacağı karşılığında ise kiralayana olan borcun pasife kaydedileceği kullanım hakkının, Vergi Usul Kanunu ve ilgili genel tebliğlerde bu iktisadi kıymet için tespit edilmiş amortisman sürelerinde amorti edileceği belirtilmekte ve ?Finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılacak ve bu ayrıştırma her bir dönem sonunda kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılacaktır. Kiralayan açısından yorumu yapılan ?her bir dönem sonu? ifadesi, kiracı açısından sözleşmede belirtilen kira ödeme tarihidir.? denilmektedir.

Sözkonusu tebliğin ?A-Kiralayana ilişkin hükümler? başlıklı bölümünün 3?üncü fıkrasında da; ?Gelecek dönemlere ait faiz gelirleri, kiralanan iktisadi kıymetin finansal kiralama sözleşmesinin yapıldığı tarihteki rayiç bedelinden, her bir dönem sonunda anapara geri ödemelerinin düşülmesi sonucu kalan tutar üzerinden sabit bir dönemsel faiz oranı yaratacak şekilde hesaplanması suretiyle tahakkuk ettirilecektir. Tahakkuk tarihinden vadenin bitiminin anlaşılması gerekmektedir. Her bir dönem sonu ifadesinden kira sözleşmesi ekindeki ödeme planındaki ödeme dönemlerinin anlaşılması gerekmektedir. Örneğin, 4 yıllık kiralama dönemi, yılda bir kez ödemeli ve her yıl 30/09? tarihinde kira ödemesi öngörülmüşse, ?her bir dönem sonu? ifadesinden 30/09?., 30/09?. ve sonraki yıllar tarihlerini anlamak gerekmektedir. Bu durumda, her bir 30/09?. tarihi itibariyle faiz ve ana para ayrıştırması yapılarak pasifleştirilen faiz gelirlerinden 30/9?. tarihi itibariyle bakiye anapara borcuna isabet eden faiz tutarı gelir kaydedilmelidir.? denilerek dönem sonu ifadesinden ne anlaşılması gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre; finansal kiralama yoluyla iktisap edeceğiniz makineye ait kira ödemelerini kayıtlarınıza intikal ettirirken, öncelikle anapara ve faiz gideri olarak ayrıştırmanız gerekmektedir. Bu ayrıştırma her bir dönem sonunda (finansal kiralama sözleşmesinde yer alan kira ödemelerinin yapılacağı tarih) kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılacağından, sadece ilgili yılda uygulanabilecek faiz gideri, dönem giderleri arasında yer alacaktır. Ancak iktisadi kıymet kullanım hakkı olarak aktifleştirilip, bu değer üzerinden amortisman ayırmak suretiyle dönem giderleri içerisinde yer alacağından , anapara ödemeleri dönem gideri olarak dikkate alınmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
18 Kas 2006
Mesajlar
115
Ynt: Leasing Kayıtları Konusunda Yardım

meraba arkadaşlar
peki leasing sözleşmesini işletme usulunda bir mükellef yapsa yapılacak kayıt nasıl olcak.kepçe almış 2010 yılına kadar ödeme planı var.işletme hesabında mnuhasebe kaydı nasıl olcak.kepçenin faydalı ömrü ne kadar.
teşekkür ederim
 
Üyelik
20 Mar 2007
Mesajlar
380
Konum
kocaeli
Ynt: Leasing Kayıtları Konusunda Yardım

http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2005/gelirvergisi2005/gv-11645.htm

Bu açıklamalara göre; işletme hesabı esasına tabi olmanız Vergi Usul Kanunu?nun mükerrer 290.madde hükmünden yararlanmayacağınız sonucunu doğurmamaktadır. Dolayısıyla, işletme hesabı esasına tabi olduğundan ?Finansal Kiralama Sözleşmesine? istinaden iktisap etmiş olduğunuz iktisadi kıymeti, mükerrer 290.madde ve 319 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda envanter kayıtlarına alınarak amortismana tabi tutacağınız ve ayrılan amortismanların ayrıldıkları dönemler itibariyle giderleştirileceği hususu dikkate alınarak, aylık dönemler itibariyle yapılan kira ödemelerine ait anapara ve faizin ayrıştırılmak suretiyle sadece faizin işletme hesabı esasına göre tutulan defterlerin gider kısmına kaydedilmek suretiyle giderleştirmeniz mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: Leasing Kayıtları Konusunda Yardım

benım bıraz kafam karıstı.
işletme defterine finansal kıralamayı yazarken
demirbas tablosuna kıra bedelıne esas tutarı yazıp
aylar ıtıbarıyle fatura karsılığı yaptığımız odemelerde sadece faiz ve kdv yımı kayıt altına almamız gerekıyor. :eek:
 
Üyelik
20 Mar 2007
Mesajlar
380
Konum
kocaeli
Ynt: Leasing Kayıtları Konusunda Yardım

merhaba
demir baş tutarına bugünkü peşin değeri
ödemelerde faiz gidere kdv indirilecek
amortisman ayırma oranına göre dönem itibarı ile ayırma
 
Üst