zirve

Limited Şirket Arsa Trampası Hk

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
180
Konum
salihli
Müşterimiz limited şirket, fabrika binası yanında bulunan arsayı arsa sahibi ile görüşerek daha başka bir yerde bulunan şirket üzerine kayıtlı arsa ile trampa yapmak istiyor.
Üstadlar bu durum nasıl gerçekleşebilir, yardımlarınızı bekliyorum...
Saygılar...
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Özel hukuk açısından Borçlar Kanunun 282'nci maddesine göre düzenlenecek mal değişimi sözleşmesi ile trampa yapılır. Vergi hukuku açısından soruyorsanız tam olarak sorduğunuz noktayı belirtirseniz daha net bir cevap verebiliriz.
 
Son düzenleme:
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
180
Konum
salihli
Koray Bey,

Trampa yapılacak arsa şirketin aktifine yeni girdi. Dolayısıyla 2 yıl aktifte kalmadığı için belirli yükümlülükleri olacak. Kdv ve Kurumlar Vergisi Kanunu açısından inceleyebilirmiyiz ?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Koray Bey,

Trampa yapılacak arsa şirketin aktifine yeni girdi. Dolayısıyla 2 yıl aktifte kalmadığı için belirli yükümlülükleri olacak. Kdv ve Kurumlar Vergisi Kanunu açısından inceleyebilirmiyiz ?

Şimdi 2 tam yıl dolmuş olsa da KVK md.5/1-e istisnasından zaten yararlanamaz trampa suretiyle elden çıkarılan taşınmaz. Bu husus amaçsal bir yorum ile 1 Nolu KVK GT madde 5.6.2.4.1'de açıkça belirtilmiştir.

"5.6.2.4.1. Taşınmazlar ile iştirak hisselerinin para karşılığı olmaksızın devir ve temliki, trampası ve kamulaştırılması
İstisna uygulanabilmesi için taşınmazlar ile iştirak hisselerinin satılması ve bu işlemden bir kazanç elde edilerek, satan kurumun mali yapısında bir iyileşmenin olması gerekmektedir. Bu nedenle, söz konusu aktif kalemlerin para karşılığı olmaksızın devir ve temliki, trampası gibi işlemler istisna kapsamına girmemektedir.

Kat karşılığında arsa devrinde olduğu gibi, bir mal veya hakkın başka bir mal veya hak ile değiştirilmesini ifade eden trampa işlemlerinde de söz konusu istisna hükmü uygulanmayacaktır."

Kanunun lafzında açık bir düzenleme olmamakla birlikte, VUK md.3/a uyarınca amaçsal yorum yaptığımızda aynı ilke KDV Kanunu madde 17/4-r için de geçerlidir.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Üstad tapu da trampa diye bir işlem var mı yok sa satış hükmünde midir ?

Yeni Borçlar Kanununda trampa işlemi mal değişimi sözleşmesi olarak isimlendirilmiş ve mülkiyeti devir amacı güden sözleşmelerden satım sözleşmelerinin ilkelerine tabidir.

"Mal Değişim Sözleşmesi


A.Tanımı
MADDE 282- Mal değişim sözleşmesi, taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmedir.


B. Tabi olduğu hükümler
MADDE 283- Satış sözleşmesine ilişkin hükümler, mal değişim sözleşmesine de uygulanır; buna göre taraflardan her biri, vermeyi üstlendiği şey bakımından satıcı, kendisine verilmesi üstlenilen şey bakımından alıcı durumundadır.


C. Zapttan ve ayıptan sorumluluk
MADDE 284- Satış sözleşmesinin zapttan ve ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümleri uygun düştüğü ölçüde, mal değişim sözleşmesine de uygulanır."
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
180
Konum
salihli
üstad, kanun lafzından istisna olmadığı açık.
işlemlerin uygulanış biçimi hakkında da görüşlerinizi aktarabilirmisiniz.
trampa yapılan arsa elden çıkarken kdv li fatura kesmemiz gerekiyor herhalde.
kv açısından ise aktife girip çıkacağı için vergi çıkması söz konusu olmayacak. Yani alış satış değerleri arasında fark yok ise.
sadece kdv ödememiz yeterli olacak gibi.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
KDV olacağı kesin, ancak kurum kazancı çıkmayacağına o kadar da emin olmayın bence. Öncelikle VUK md.328'e göre trampa ile aldığınız arsa ile elden çıkardığınız arsanın mukayyet değeri arasındaki farkın MDV satış karı olarak gelir tablosuna yansıtılması gerekiyor. Ayrıca KDV matrahı da emsal bedel olacak KDV md.27 uyarınca, mukayyet değer değil.
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,660
Konum
İstanbul
Değerli üstadlar tapuda trampa diye bir işlem varmış ancak tapuların üzerinde edinme şekli trampamı yazacak ?
 
Üst