Mali Tatil beyan verme ve ödeme süreleri

Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Arkadaşlar tahakkuklarda 30.07.2011 çıkıyor. İsmmmo açıklaması 29.07.2011. Biz hangi tarihi baz alacağız
 
K

kbrs16

Ziyaretçi
Ynt: Mali Tatil beyan verme ve ödeme süreleri

GİB' Alıntı:
01/07/2011 30/07/2011 Haziran 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/07/2011 30/07/2011 Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/07/2011 30/07/2011 Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/07/2011 30/07/2011 Haziran 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/07/2011 30/07/2011 Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/07/2011 30/07/2011 Haziran 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/07/2011 30/07/2011 Haziran 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
01/07/2011 01/08/2011 2010 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2011 01/08/2011 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2011 01/08/2011 Haziran 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/07/2011 01/08/2011 Haziran 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/07/2011 01/08/2011 Haziran 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Not: 30/07/2011 C.tesi olduğundan 01/08/2011
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: Mali Tatil beyan verme ve ödeme süreleri

Hayır mali tatile denk gelen süreler 30.07.2011 son günü.Ondan önceki ilk iş günüde olduğu için 29.07.2011 cumadan yatırın vergilerinizi.01.08.2011' e sarkmıyor vergi ödemesi.

İsmmmo Duyurursu!
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Ynt: Mali Tatil beyan verme ve ödeme süreleri

İsmmmo gib açıklama beklediğini yazmış ama.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: Mali Tatil beyan verme ve ödeme süreleri

30.07.2011 günü saat 23:48' de yapacaktır!
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Ynt: Mali Tatil beyan verme ve ödeme süreleri

:) Mantıklı. 30.07.2011 ise 01.08.2011 sakıyor. 1 gün geriye çekerlerse 29.07.2011 olacak.

Mükelleflere net cevap vermeliyim
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,478
Ynt: Mali Tatil beyan verme ve ödeme süreleri

5604 sayılı kanunun 1/8 fıkrasına göre 29/07/2011 olmalı. Her ne kadar beyan süresinden sonraki 3 gün densede parantez içi hükümde açıkca "aynı ay içinde kalmak kaydıyla" hükmü var. Ağustosa sarkamayacağı için 29/07/2011 son gün. Tabii 30/07/2011 tarihinde ödeme yapabiliyorsanız (int bankacılığı veya c.tesi açık bir banka) yapabilirsiniz.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,439
Konum
İstanbul
Ynt: Mali Tatil beyan verme ve ödeme süreleri

Çok yanıltıcı bir durum.Tahakkukta belirtilen vadeden önce ödeme yapılması gerektiği nerede görülmüş.Vergi dairesi bu hataya nasıl düşer.Bende bütün firmalarıma 01.08 son ödeme tarihi diye uyarıyorum.ben 01.08 e sarkması gerektiğini düşünüyorum ama daireye yinede soracağım..
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Mali Tatil beyan verme ve ödeme süreleri

alıntıdır


31.07.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılması hk.

Tarih 22/07/2011
Sayı VUK - 48 / 2011-6 / Form Ba ve Form Bs - 10
Kapsam
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi BaşkanlığıVERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 48Konusu
: 31.07.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

Tarihi
: 22/07/2011

Sayısı
: VUK - 48 / 2011-6 / Form Ba ve Form Bs - 10

İlgili olduğu maddeler
: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257'nci maddesi.
1- Giriş:

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2011/Haziran dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

Bilindiği üzere, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle verilebileceği açıklanmıştı.

Ancak, 2011/Haziran dönemi Ba-Bs bildirimlerinin son verilme günü olan 31 Temmuz 2011 tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi "Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter" hükmü gereğince, elektronik ortamda bildirim verme süresi 01 Ağustos 2011 Pazartesi günü saat 24:00'e kadar uzamış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, ilgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 01 Ağustos 2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 05 Ağustos 2011 tarihi saat 24:00'e kadar uzatılmıştır.

3- Sonuç:

Buna göre, 2011/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 05/08/2011 tarihi Saat 24:00'e kadar verilebilecektir.

Duyurulur.

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Ynt: Mali Tatil beyan verme ve ödeme süreleri

hamdilevent ' Alıntı:
kdv muhtasar neden uzatılmamış ??? ::)

uzatılmaz mı??

Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzamış Olan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk.

Tarih 22/07/2011
Sayı VUK-47/2011-5/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-1
Kapsam
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi BaşkanlığıVERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/47

Konusu
: Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzamış Olan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

Tarihi
: 22.07.2011

Sayısı
: VUK-47/2011-5/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-1

İlgili olduğu maddeler
: 5604 sayılı Kanun Madde 1, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 28
1. Giriş

Malî tatil sebebiyle beyanname verme süreleri 27.07.2011 tarihine uzayan vergilerin beyan ve ödeme sürelerinin uzatılması işbu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzayan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten söz konusu madde kapsamındaki kanunî ve idarî süreler malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermekte ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesinde, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanunî süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, söz konusu maddedeki yetkiye istinaden, malî tatil nedeniyle verilme süreleri 27.07.2011 tarihine uzayan beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri 01.08.2011 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Mali Tatil beyan verme ve ödeme süreleri

??? :eek: ::) :'( ;D :eek:


alıntıdır

mustafagülşen
Tarih 22/07/2011
Sayı VUK-47/2011-5/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-1
Kapsam
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi BaşkanlığıVERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/47

Konusu
: Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzamış Olan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

Tarihi
: 22.07.2011

Sayısı
: VUK-47/2011-5/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-1

İlgili olduğu maddeler
: 5604 sayılı Kanun Madde 1, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 28
1. Giriş

Malî tatil sebebiyle beyanname verme süreleri 27.07.2011 tarihine uzayan vergilerin beyan ve ödeme sürelerinin uzatılması işbu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzayan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten söz konusu madde kapsamındaki kanunî ve idarî süreler malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermekte ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesinde, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanunî süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, söz konusu maddedeki yetkiye istinaden, malî tatil nedeniyle verilme süreleri 27.07.2011 tarihine uzayan beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri 01.08.2011 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Ynt: Mali Tatil beyan verme ve ödeme süreleri

Gelir İdaresi kendi dalında bir çığır açtı :) :) bu kadarını beklemiyordum
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Mali Tatil beyan verme ve ödeme süreleri

mali tatil ile adli tatil aynı tarihlerde bir olsa çok güzel olurdu ::)
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,478
Ynt: Mali Tatil beyan verme ve ödeme süreleri

Eyvahhhh! Maliyenin başına güneş geçti galiba ;D
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Ynt: Mali Tatil beyan verme ve ödeme süreleri

Bişeyler olduğu kesin bu yaptıkları neredeyse doğaya aykırı :)
 

acziyet

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2006
Mesajlar
670
Konum
İSTANBUL
Ynt: Mali Tatil beyan verme ve ödeme süreleri

En ilginç yanı ödeme süresinin bir sonraki ayda olması..
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,478
Ynt: Mali Tatil beyan verme ve ödeme süreleri

Dikkat bubi tuzağı kokusu var! Aman dikkat rehavete kapılıp beyanları 01/08, B formlarını 05/08 kadar yaymak hatasına düşmeyin. Çünkü Ağustos ayı geçici vergi dönemi ve 14/08 kadar süresi var. Hadi onuda uzattılar deseniz bu seferde kdv/muhtasar sıkışacak. Ayrıca oruç tutanlar için bu sıcaklarda işler daha zor yürüyecek.
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Mali Tatil beyan verme ve ödeme süreleri

bence adli tatil ile mali tatil birlikte uygulanmalı şimdi avukatlar kendi beyannamelerini kendileri gönderebilmekte adli tatile giren bir avukat mali tatilin bitmiş olması sebebi ile inceleme geçirebilir halbuki tatildeydi :eek: ??? ::)
 
Üst