Masraf faturaları

Üyelik
14 Eki 2011
Mesajlar
46
Konum
İSTANBUL
iyi çalışmalar
Firmamızın otomatik kapısı arızalandı, kartı vs.değişti bu yüzden 3.500 Tl ödendi.Bunu nasıl kayıtlara almam gerekir..Bir de firmamızın camları yenilendi ve bu da yaklaşık olarak 3.000 TL tutuyor.Elektirk tesisatı yenilendi 8.000 TL işyeri kira olduğundan
bunları özel maliyet olarak mı göstermem gerek.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Masraf faturaları

Özel maliyet olmaz zira özel maliyet kavramı VUK md.272'te "Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline eklenir.
(Bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve barındırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderlerle bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan giderler maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerdendir"
olarak tanımlanmıştır.

Burada sözü edilen giderlerden hiçbirisi taşınmazın iktisadi kıymetini devamlı surette arttıran giderlerden değil, daha önceden mevcut olan tesisatın eskimesi nedeniyle yerine yenisinin yapılması. Dolayısıyla bence doğrudan dönem gideri olarak dikkate alınmalıdır.
 
Üyelik
27 Ocak 2012
Mesajlar
31
Ynt: Masraf faturaları

özel maliyet olması için , iş yerinizin kiralık olması gerekir.Kiralık değilse baz alıncak ölçü yapılan işlemin tamir-bakımmı yoksa taşınmazın değerini artırmak geliştirmek içinmi yapıldığı,terettütde kalınırsa binalara eklenir.
 

SUF

Üyelik
27 Şub 2012
Mesajlar
64
Konum
AMASYA
Ynt: Masraf faturaları

İşletmelerin kiraladıkları gayrimenkulleri kendi ihtiyaçlarına uygun duruma getirmek için yaptıkları harcamalar sonucunda ortaya çıkan değerden, birden fazla hesap döneminde yararlanacağı için, bu tür harcamalar duran varlık niteliği kazanır ve amortisman yoluyla itfası zorunludur.
Gayrimenkuller için yapılan giderler hem iktisadi kıymeti artırıcı ve hem de tamir, bakım v.s. gibi giderlerden oluşuyor ise bu giderlerden aktifleştirilecek kısmın ayrılması gerekir. Bu bilgilere göre benim düşüncem kapı için yapılan tamir giderinin kullanım yerine göre ilgili gider hesabına diğer giderlerin ise özel maliyet hesabına işlenmesi gerekmektedir.
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,134
Konum
İstanbul
Ynt: Masraf faturaları

Selamlar
tam cevap verebilmek için fatura içeriğine ve birim fiyatlara bakmak gerek.
Kendi görüşüme göre;
1-otomatik kapı 1 yıldan uzun veya kısa süreli kullanımı gerektirsede değer artırıcı bir harcama değildir,duran varlık hesabına veya bedele göre gider hesabına alınmalıdır.
2- Camlarda ise durum farklı.Uzun ömürden bahsetmek mümkün değil.Sıklıkla kırılmalar ve değişmeler olduğu için rakam direk ilgili gider hesabına alınabilir.
3- Elektrik tesisatı hem uzun ömürlü olup hemde değer artırıcı bir yenilemedir.Tesisatın kendi bedelini özel maliyete,işçilik bedelinin ise ilgili gider hesabına alınması gerekir.
Saygılar
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Masraf faturaları

Sayon twolf taşınmazda zaten mevcut olan elektrik tesisatının yenisiyle değiştirilmesi nasıl değer arttırıcı gider olabilir ki? Sadece eskiyen tesisat yenilenmiş, hiç elektrik tesisatı olmayan bir binaya tesisat yapılmış olsaydı siz katılırdım.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Masraf faturaları

Ben burada VUK 272. madde kapsamında Koray beye katılıyorum.

Diğer tarafdan başka bir konuyu tartışmaya açıyorum.
Birinci mesele;
Kira sözleşmesi örneğin 3 yıl yapıldı, Kiracı gayrimenkulu 3. yıl sonunda boşalttı, burada Kiralanana yapılan değer artırıcı ilaveler 3. yıl sonunda mülk sahibine geçti.Bu durumda, Gelir Vergisi Kanunu'nun 72. maddesinde, kiracı tarafından gayrimenkulu
genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde
gayrimenkule ilave edilen kıymetler, kira süresinin sonunda bedelsiz olarak
kiralayana devrolunduğu takdirde, mezkur kıymetler kiralayan bakımından bu
tarihte aynen tahsil olunmuş addolunur denilmektedir. Buna göre kiralayan tarafından elde edilen gelir vergilendiriliyor. Buraya kadar her şey normal,

Peki şöyle düşünelim, Şayet yapılan kira sözleşmesinde, "kira süresi bitiminde kiracı işyerini aldığı gibi boş olarak teslim edecektir. Yapmış olduğu eklentileri vb. şeyleri yıkacaktır." ifadesinin yer alması özel maliyet açısından nasıl değerlendirilir.

Bu yapılan harcamalar.
1- Özel maliyetmidir.
2- Diğer maddi duran varlıkmıdır
3- Dönem giderimidir.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Masraf faturaları

Mohicans çok güzel bir konuya değinmişsiniz, tebrik ederim. Bu ince ayrıntının cevabı aslında kanunda gizli. Şöyle ki VUK md.272'de sayılan bir gayrimenkule ilişkin özel maliyet bedeli (kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette arttıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetler) o gayrimenkulün mütemmim cüzü(bütünleyici parçası) olup, söz konusu gayrimenkulün sahibi tarafından bir başkasına devri özel maliyet bedelinin de gayrimenkulle birlikte devrini gerektirecektir.

Eğer söz konusu kıymetler eşya hukuku açısından bütünleyici parça değil de eklenti ise bunun vergi usul hukukundaki yansıması özel maliyet bedeli değil, demirbaş ve/veya makine tehçizat olacaktır. Bir şeyi asıl eşyanın bütünlüğüne zarar vermeden sökebiliyorsanız-yıkabiliyorsanız bu durumda bütünleyici parça ve buna bağlı özel maliyetten söz edemeyiz.

Ayrıca yeri gelmişken belirtmek gerekir ki özel maliyet bedellerinin tahliye sırasında mal sahibine bırakılması KDV Kanunun 1/1 ve 27'nci maddeleri uyarınca emsal bedel üzerinden KDV hesaplanmasını gerektirmektedir.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Masraf faturaları

Rica ederim, Koray Bey aslında bu özel maliyet konusunu biraz daha açmak gerekiyor. Zira bu konu pek fazla bilinmiyen bir konu.
Peki başka bir açıdan konuya bakalım, Kira süresinin bir yıl olması veya sonradan uzatılması halinde özel maliyetler nasıl değerlendirilecektir.
Bilindiği üzere kiralayanlar, kira bedellerini bağımsız olarak her yıl yeniden belirlemek veya başkaca nedenlerle (almanyadan oğlum geldi :) ) kira sürelerini 1 yıl yapmaktadırlar. Bu durumda nasıl hareket etmek gerekir. Örneğin kira başlangıç tarihi 01.01.2011 bitiş tarihi 31.12.2011 olan kira sözleşmelerinde kira süresi bitimi 31.12.2011 olacağı için kiralanana yapılan harcamalar dönem gideri olarak muhasebeştirilecektir. Tabi burada muvazaa olup olmadığı ayrıca değerlendirme konusudur.
Diğer tarafdan normalde kiralananı boşaltma süresi 14 gündür. Bu süre içerisinde kiracı kiralayanla yeni bir anlaşma yaparsa, işlemler geriye doğru düzeltilemiyeceğine göre burada yapılan harcamalar;
1- Dönem Giderimidir.
2- Özel Maliyetmidir.
Burada benim şahsi fikrim VUK.3 madde kapsamında dönem gideri olacağı yönündedir.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Masraf faturaları

Eğer kira süresi 1 yıl ise ve birbirini takip eden dönemlerde 1 yıllık sürelerle yenileniyorsa kira süresinin belirsiz olduğu kabul edilir( genel kabul gören yaklaşım bu) ve VUK md.327 uyarınca itfa süresi 5 yıl olur.

Diğer 14 günlük kısma gelince, ben de size katılıyorum, o 14 gün için kiralayan ve kiracı arasındaki kiralama sözleşmesi hukuken var olmuyor, dolayısıyla bu 14 güne isabet eden giderleri VUK md.272'e sokamayız, ama 273'üncü maddeye de girmez. Mecburen doğrudan dönem gideri olacak, bu kadar extrem bir durum olursa varsın doğrudan dönem gideri yazsın mükellefler,bir şey olmaz :)
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Masraf faturaları

koraykarakaya ' Alıntı:
Eğer kira süresi 1 yıl ise ve birbirini takip eden dönemlerde 1 yıllık sürelerle yenileniyorsa kira süresinin belirsiz olduğu kabul edilir( genel kabul gören yaklaşım bu) ve VUK md.327 uyarınca itfa süresi 5 yıl olur.
Aslında Koray bey, kira süresinin uzayıp uzamayacağı belli değil, sizin söylediğiniz yönteme ben şöyle olursa katılıyorum. Örneğin kira süresi 1 yıl olup kira süresi bitiminden önce taraflar karşılıklı olarak bir birlerine bildirim yapacaklar ve bu bildirime göre yeni bir kira sözleşmesi düzenlenecek ifadesi olması halinde kira süresi belirsiz oluyor. Burada özel maliyet 5 yıl da itfa edilebiliyor. Buna bir itirazım yok.
Ancak sözleşme 31.12.2011 tarihinde bitecektir. İfadesi yer alıyorsa, bu durumda ne olacak, normalde kira süresi uzamayacağı düşünülerek dönem gideri olarak muhasebeleştirmek gerekir. Ancak örneğin yine bu 2 haftalık işyerini boşaltma süresi içerisinde yeni bir anlaşma yapıldı ve yeni bir kira sözleşmesi yapılarak kira süresi 1 yıl daha uzatıldı.
Bu durumda dönemsellik ilkesi gereğince sizce bu 2011 yılında yapılan harcamalar dönem giderimidir, özel maliyetmidir. Normalde 31.12.2011 tarihinde kira süresi bitti. Kira süresinin uzayıp uzamayacağı belli değil, 14.01.2012 tarihinde süresi 1 yıl olan yeni bir kira kontratı yapıldı.
Bu durumda siz dönem gideri olarakmı dikkate alırsınız, özel maliyet olarakmı dikkate alırsınız.
Muvazaa konusuna girmeden ben bu işlemi dönem gideri olarak dikkate alırım :)
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Masraf faturaları

Kira sözleşmesinin 1 yıl olması ve her yıl yenilenmesi durumunda kira süresinin belirsiz kabul edilmesi ve itfa süresinin 5 yıl olması literatürde yaygın kabul göre bir görüş, muvazaa,ya da daha doğrusu peçeleme olmasa bile böyle. Peki bunun yasal dayanağı nedir derseniz, açık bir kanun,genel tebliğ,sirküler hükmü gösteremem. Daha çok VUK'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yaklaşık 50 yıldır kabul görmüş bir uygulama. Direkt dönem gideri yazarsanız kesinlikle vergi incelemesinde eleştiri konusu yapılır, konu yargıya taşınırsa sonuç ne olur bilemem ama.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Masraf faturaları

Koray bey, burada kendimi net olarak ifade edemediğim kanatindeyim.
Şöyleki, normalde kira sözleşmesi, mevcut kira sözleşmesine göre uzamayacak. 31.12.2011 tarihinde mevcut kira sözleşmesi son buldu. Firma taşınmazı boşaltmaya başladı. Ancak kiracı kiralayanla anlaşarak 14.01.2012 tarihinde aynı taşınmaz için yeni bir kira sözleşmesi düzenledi. Şimdi buna göre 31.12.2011 tarihinde bunu dönemsellik ilkesi gereğince dönem gideri olarak muhasebeştirebilirmisiniz. Evet vergi denetmeni bu işi muvazaaya götürüp eleştirebilir. Ancak dava konusu yapılırsa kazanılabilecek gibi duruyor.
:)
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Masraf faturaları

Yok ben doğru anladım sanırım. Zaten 14 günlük boşluk olması durumunda sizle hem fikirim, bunu daha önceki mesajımda belirtmiştim. Benim kira süresi belirsiz kabul edilmeli dediğim durum, kira sözleşmesinin 1 yıl olarak yapılması ve her sene sonunda kendiliğinden veya yeni bir sözleşme ile 1 er yıl daha uzatılması. İki durum bir birinden farklı ve yaratacağı hukuki sonuçlar da farklı. 14 günlük boşluk konusunda benim de doğrudan dönem gideri yazılması hususunda(ama sadece bu 14 günlük zaman zarfı içinde yapılan giderler için) bir çekincem yok.

Şu da ayrı bir durum tabi, her sene sonunda kasten 14 günlük boşluk yaratıp sonra hadi kira sözleşmesini uzatalım gibi bir durum olursa elbette peçeleme eleştirisi gelecek.

DİPNOT= Muvazaa(danışıklık) ve peçeleme bir birine çok benzer, ama birbirinden farklı kavramlardır. Bir hukuki olguyu vergi hukuku açısından tartışırken muvazaa değil peçeleme kavramının kullanılması gerekir.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Masraf faturaları

Evet aslında bu durum bir defa yapılıyorsa, peçeleme kavramına girmez gibi duruyor. Birden fazla yapılırsa peçeleme kavramına girer.
(Hukuki doktirinde genellikle muvazaa deyimini kullanmakta olduğumuz için, bir ağız alışkanlığı oluştu. Vergi hukukunda peçeleme kavramı kullanılmalıdır.Düzeltme işlemi için teşekkürler )
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Masraf faturaları

Rica ederim, peçeleme literatürde şöyle tanımlanıyor,

"Vergi yükümlülükleri ve sorumluları özel hukuk biçimlerini ve kurumlarını olağan kullanımları dışında kötüye kullanarak vergi kaçırma amacı güdüyorlarsa bu amaca yönelen sözleşmelere peçeleme sözleşmesi adı verilir. Bu durumda idare ve vergi yargısı organları vergilendirmede görünüşteki sözleşmeyi değil, gerçek ekonomik durumu göz önüne alırlar

Bu arada sanırım özel maliyetler ve 1 yıllık kiralamalar konusunda tamamen aynı fikirdeyiz, ki bu da nadiren olan bir şey :)
 
Üst