zirve

Mayıs Ayında Değişen Agi Tutarı Hk.

Üyelik
20 May 2015
Mesajlar
3
Konum
Ankara
Merhabalar,
1800 lira brüt maaş alan, evli, eşinin geliri olmayan ve 4 çocuğu olan bir personelin Asgari Geçim İndirim tutarı 162,21 TL çıkıyor. Fakat bizim programımız 153,19 TL'den fazla AGİ tutarı hesaplamıyor. Bunun ilk 6 aylık dilimde hesaplanan Gelir Vergisi tutarının 153,19 TL olduğu için böyle olduğunu söylüyorlar. Personelin Gelir Vergisi tutarı 229,50 TL bu gelir vergisi 153,19 TL'yi geçtiği için AGİ tutarı da 162,21 TL olmak zorunda değil midir? Bu işin içinden çıkamadım yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.
 
Son düzenleme:
Üyelik
18 Mar 2007
Mesajlar
1,129
Konum
istanbul
mayıs ayından geçerli olmak üzere agi hesaplarında ufak bir değişiklik yapıldı.
programınızın hesaplaması doğrudur.

01 MAYIS 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMALARI DEĞİŞTİ!

23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6645 Sayılı Kanunun 8. maddesi ile 193 Sayılı Gelir vergisi kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “, üçüncü çocuk için %10,” ibaresi eklenmiştir. Eklenen hükme göre 01 Mayıs 2015 Tarihinden itibaren uygulanacak Asgari geçim indirimi hesaplamaları yeniden hazırlanmıştır.

Asgari Geçim İndirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen asgari ücretin yıllık brüt tutarına; (2015 Yılı İçin 1.201,50 TL)

- Mükellefin kendisi için % 50 si

- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10 u

- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 u

- Üçüncü Çocuk İçin % 10 (6645 Sayılı Kanunla eklendi) ve diğer çocuklar için % 5 i uygulanmak suretiyle hesaplanmaktadır. (1)

- Eşi Çalışmayan 3 çocuğu olan personelin alabileceği en fazla AGİ 153,19 TL.dir.
- Eşi Çalışmayan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 3 çocuktur.

- Eşi Çalışan 5 çocuğu olan personelin alabileceği en fazla AGİ 153,19 TL.dir.
- Eşi Çalışan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 5 çocuktur.
 
Üyelik
14 Şub 2015
Mesajlar
118
Konum
Ankara
AGİ hesaplamalarında asgari ücretin brüt tutarı esas alınır ve bahsettiğiniz durum için 153,19 tl AGİ olması gerekir. 162,21 tlyi nasıl buldunuz?
 
Üyelik
18 Mar 2007
Mesajlar
1,129
Konum
istanbul
birde hangi ayın bordrosunu hazırlıyorsunuz ?
bu dediğimiz mayıs/2015 bordrosundan itibaren geçerli
 
Üyelik
20 May 2015
Mesajlar
3
Konum
Ankara
Pardon 3 çocuk yazmışım 4 çocuk ve eşi çalışmıyor. Mayıs Ayı bordrosu hesaplıyorum.
50 kendisi + 10 eşi + 7.5 ilk çocuk + 7.5 ikinci çocuk + 10 üçüncü çocuk + 5 dördüncü çocuk için toplamda 90 oranı oluyor. Hesaplama yaptığım zaman 162,21 TL tutar geliyor.
 
Son düzenleme:
Üyelik
27 Tem 2011
Mesajlar
5
Konum
ordu
sayın AlperAsrav, eşi çalışmayan 4 çocuk 162,21 tl 3 çocuk 153,19 tl agi alabilir. mayıs ayı bordrosunu yaptığınızdan ve %50-%10-%7,5 ve %5 dilimlerini (mayıs ayı için) doğru yazdığınızdan emin olun derim, kontrol ediniz. Birde sayın ceres, Eşi Çalışmayan 3 çocuğu olan personelin alabileceği en fazla AGİ 153,19 TL.dir.
- Eşi Çalışmayan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 3 çocuktur.

- Eşi Çalışan 5 çocuğu olan personelin alabileceği en fazla AGİ 153,19 TL.dir.
- Eşi Çalışan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 5 çocuktur.
ifadelerine katılmıyorum. Çünkü diğer çocuklar için %5 ibaresi nide dikkate almak gerekir kanaatimce.
Kanun AdGELİR VERGİSİ KANUNU
Madde No32
Kapsam
ecblank.gif
(5615 sayılı kanunun 2 nci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 1/1/2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere 04.04.2007) Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, (6445 Sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen ibare Yürürlük;01.05.2015)üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.
İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.
(5904 sayılı Kanunun 2 inci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük; 01.01.2009)Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır.
Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.
Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.(**)

 
Üyelik
14 Şub 2015
Mesajlar
118
Konum
Ankara
sn. kermit52, asgari geçim indirimi için gelir vergisi kanununda brüt asgari ücret ve bakanlar kurulu kararı sınırlaması yer almakta ancak 265 seri nolu gelir vergisi genel tebliğinde üstü kapalı bir şekilde %100 - %14 - %1= %85 olarak belirlemekte. Uygulamada da agi oranının %85'i geçemediğini biliyoruz.
 
Üyelik
20 May 2015
Mesajlar
3
Konum
Ankara
Gelirler idaresinin yayınladığı ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ'nde
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO'nun altında yazılan bir ibare var fakat bu Asgari Ücretli kişiler için uygulanan bir tablo.

İbare şu şekilde;
Asgari ücretin 2015 yılı ilk 6 aylık dönemi için hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 153,19 TL. olduğundan,
Asgari Geçim İndirimi 2015 yılında 153,19 TL.‟yi aşamayacaktır.

Fakat 1800 TL brüt ücretli bir kişinin hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 153,19 TL'yi aşıyor. Bu nedenle AGİ tutarı da 153,19 TL'yi aşar mı sıkıntı çektiğim konu bu anlayamadığım yani :).
 
Son düzenleme:

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,585
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

Konuyu daha önce blogumda sirküler olarak yayınlamıştım,

AGİ ‘DE DEĞİŞİKLİK
23 Nisan 2015 tarih ve 6645 sayılı yasa ile birçok yasada değişiklik oldu. Kimi maddeler eklendi kimi çıkarıldı. Bunlarla ilgili hızla yürürlüğe giren bir değişiklik ise Asgari Geçim İndirimi ile ilgili. Bilindiği gibi GV yasasının 32. Maddesi AGİ’yi düzenliyor. Bu maddenin ikinci paragrafına bir ekleme yapıldı. Bu ekleme maddeyi şu hale getirdi;
“Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7.5 , üçüncü çocuk için % 10, diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.”
Maddenin yürürlük tarihi ise; yasanın 88. Maddesinin b bendi gereğince “8 inci maddesi, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren,” olarak verilmiş. Yani 1 Mayıs 2015.
Anılan değişiklikle Yeni Agi değerleri 3 ve daha fazla çocuk sahibi olanlar için değişti. Yeni tablo;

BEKAR 90,11
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 108,14
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 121,65
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 135,17
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 153,19
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU 162,20
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 5 ÇOCUKLU 171,21
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 90,11
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU 103,63
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU 117,15
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU 135,17
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU 144,18
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU 153,19

Şeklindedir.
 
Üyelik
19 Ocak 2016
Mesajlar
1
Konum
sakarya
Merhabalar:
Eşim ve ben aynı işyerinde çalışıyoruz.İş yerinde 3 kişi sigortalı olduğumuz için maaşlarımızı elden alıyoruz.
1.Asgari Geçim İndiriminden Faydalanabilir miyiz?
2.Bide 4 yasında bı cocugumuz var onunla ilgili nasıl bi SGK mevzuatı söz konusu
3.Şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkürler
 

Rietveld

Tanınmış Üye
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,398
Konum
Lüleburgaz
AGİ'den faydalanabilirsiniz tabi ki.

Eşinizde sizde çalıştığınız için %50 oranında agi alacaksınız her biriniz. Ocak'tan itibaren 123,53 tl agi alacaksınız her biriniz yani. Çocuğunuz sadece biriniz üzerine eklenebilir. Hem eşiniz hem siz çocuktan dolayı agi alamazsınız biriniz alabilir sadece.Yani çocuk olduğundan dolayı artı %7,5 agiyi sadece biriniz alabilir.

İşin özü biriniz %50 agi alacak 123,53 tl, diğeriniz çocuk ile birlikte %57,5 oranında agi alacak 142,05 tl.
 

Benzer konular

Üst