Müdür Azli Hakkında

Üyelik
12 Haz 2017
Mesajlar
5
Konum
izmir
%50 hisseli 2 ortaklı şirkette dışardan müdür atanmış.Ancak ortaklardan biri artık o müdürü istemiyor.Diğeri istiyor.Bu anlaşmazlıkta müdür nasıl azil edilebilir.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,683
Konum
İSTANBUL
Genel Kurul Kararı ile Görevden Alınması

Şirket ana sözleşmesinde aksi öngörülmemişse şirket müdürünün görevden alınmasına ilişkin karar, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır.

Onun için burada ana sözleşmeye ve oy biçimine bakmak gerekir.

Mahkeme Kararı ile Görevden Alınması

Anonim şirketlerden farklı olarak limited şirketlerde müdür(ler) mahkeme kararı ile azledilebilirler. TTK'nun 630/2 maddesi uyarınca her limited şirket ortağı, pay oranı ne olursa olsun, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. TTK ile ortaklara tanınmış bu haktan vazgeçilemez veya feragat edilemez ya da bu hak genel kurul kararı ile sınırlandırılamaz veya kaldırılamaz. Ortağın belirtilen davayı açabilmesi için genel kurul kararı gerekmez. Bununla birlikte davacı ortağın ortaklık sıfatının dava sonuna kadar devam etmesi gerekmektedir.TTK ile müdüre tanınmış en önemli görevler şirketin yönetimi ve temsilidir. Müdürün yönetim ve temsil yetkisinin birlikte kaldırılması neticesinde müdürlük görevinin içi boşalmış olacaktır. Böylece belirtilen dava ile müdürün görevden alınması ile aynı sonuca ulaşılmış olunacaktır.Müdürlerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasına veya sınırlandırılmasına ilişkin davanın açılabilmesi için haklı sebebin bulunması gerekmektedir. TTK'nun 630/3 maddesinde haklı sebepler dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın özen ve bağlılık yükümü ile diğer kanunlardan ve şirket sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin ağır bir şekilde ihlal edilmesi veya şirketin iyi yönetimi için gerekli yeteneğin kaybedilmesi olarak kabul edilmiştir. Haklı sebepler belirtilenler ile sınırlı olmayıp, haklı sebebe ilişkin değerlendirme mahkemenin takdirindedir. Mahkemenin müdürü/müdürleri görevden alması halinde yeni müdür ancak şirket genel kurulu tarafından atanabilir.Müdürün/müdürlerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılması veya sınırlandırılmasına ilişkin dava şirket tüzel kişiliği aleyhine, şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açılır.Davada şirket müdür diğer müdür(ler) tarafından temsil edilir. Ancak şirket tek müdüre sahipse veya tüm müdürlerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılması talep edilmişse Mahkeme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 427 Maddesi uyarınca şirkete kayyum atar.Bununla birlikte TTK'nun 630/4 maddesinde genel kurul kararı ile veya mahkeme kararı ile görevden alınan müdürün/müdürlerin tazminat talep etme hakkı saklı tutulmuştur.
 
Üst