ödeme kaydedici cihazlar hakkında

Üyelik
15 Şub 2006
Mesajlar
4
mrb,
cam ticareti yapanlar yazarkasa kullanma mecburiyetindemidir?
ayrıca 15.05.2006 tarihinde işe başlıyor ama yazarkasa almamış ne yapılabilir ?
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
!!!

49 Seri nolu tebliğe göre cam takılması ile ilgili işler ödeme kaydedici cihaz kullanımından muaf tutulmaşlardır. ancak perakende olarak cam ve çerçeve satışı yapılacak ise 14/06/2006 tarihine kadar süreniz var.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
447
Konum
ÇORUM
İşyeriniz kalkınmada öncelikli yörede ise işe başlama tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ökc alacaksınız.diğer yörede ise 30 gün.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
116
selamlar ,
sayın canbolat kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün olduğunu nerden okudunuz elinizde yazı varsa gönderirseniz memnun olurum.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
447
Konum
ÇORUM
3100
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ

Maliye Bakanlığından

25/04/1995
22621
Seri No: 51
Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 36 seri no'lu genel tebliğde; yeni işe başlayan ve sonradan mecburiyet kapsamına giren mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetlerinin (tebliğde maddeler halinde sayıldığı şekilde) işe başlama ve mecburiyet kapsamına girme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başlayacağı açıklanmıştı.

Anılan Kanunun 10 uncu maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlaması ile ilgili bahse konu süre, mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz temininde karşılaşabilecekleri güçlükler nazara alınarak, münhasıran kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak 30 günden 60 güne çıkarılmıştır.

Buna göre, 36 seri no'lu genel tebliğde sayılan nedenlerle ödeme kaydedici cihaz kullanması gereken mükellefler, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak, cihazlarını işe başlama, götürü usulden gerçek usule geçme vb. tarihinden itibaren 60 gün içinde alıp kullanmaya başlayacaklardır. Bu genel tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin başlaması ile ilgili 30 günlük süresi dolan ancak, 60 günlük süresi dolmamış olanlar da yeniden belirlenen bu süreden yararlanabileceklerdir.

Öte yandan, 36 seri no'lu genel tebliğin yayımlandığı 12.11.1991 tarihinden bu genel tebliğin yayımlandığı tarihe kadar, kalkınmada öncelikli olan ve olmayan tüm yörelerde faaliyette bulunan mükelleflerden, süresinde ödeme kaydedici cihaz almadıkları halde (incelemesinin devam etmekte olması ve diğer sebeplerle) henüz Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilmemiş olanlar, cihazlarını 60 gün içinde almış bulunmaları şartıyla, 3100 sayılı Kanunun mükerrer 8/1. maddesine göre Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilmeyecekler ve haklarında herhangi bir vergi cezası uygulanmayacaktır.

Şu kadar ki, bu tebliğin yayımından itibaren ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde faaliyet gösteren mükellefler için yukarıda açıklandığı şekilde 60 gün, kalkınmada öncelikli olmayan diğer yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için ise eskiden olduğu gibi 30 gün içinde başlayacaktır.
Tebliğ olunur.
 
Üst