Ödenen Sigorta Muameleleri Vergisi

Üyelik
4 Nis 2007
Mesajlar
61
Ynt: Ödenen sigorta muameleleri vergisi

Sorunuz tam anlaşılır değil, ne için BSMV ödediniz, şirketinizin faaliyet konusu nedir ?
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,194
Konum
İstanbul
Ynt: Ödenen sigorta muameleleri vergisi

Siz sanırım bir sigorta acentesisiniz.Vergi mükellef olduğunuz Smv yi gider yazmak istiyorsunuz ama bu aynı kdvyi gider yazamadığımız gibi smv yide gider yazamazsınız.

Zaten Bsmv poliçesi kesilen mükelleften alınıp devlete verilmesi gereken bir vergidir.Bunu sizin gider yazmanız ne kadar doğru olur.

Sadece 15,10-ytl lik damga vergisini gider yazabilirsiniz.


Kolay gelsin.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Ödenen Sigorta Muameleleri Vergisi

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun mükellefi belirleyen 30. maddesinde "Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder." hükmü yer almaktadır. Ancak, adı geçen vergi vasıtalı bir vergi olduğundan müşterilere yansıtılabilir.

Uygulamada bankalar müşterileri ile yaptıkları sözleşmelerde tahakkuk eden BSMV?ni müşterilerine yansıtmaktadırlar. Tabi müşterinin bundan haberi bile olmamaktadır. Eğer ödenen bu vergi ticari kazancın elde edilmesinde yapılan bir gider mahiyetinde ise ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,194
Konum
İstanbul
Ynt: Ödenen Sigorta Muameleleri Vergisi

OSMAN EROL ' Alıntı:
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun mükellefi belirleyen 30. maddesinde "Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder." hükmü yer almaktadır. Ancak, adı geçen vergi vasıtalı bir vergi olduğundan müşterilere yansıtılabilir.

Uygulamada bankalar müşterileri ile yaptıkları sözleşmelerde tahakkuk eden BSMV?ni müşterilerine yansıtmaktadırlar. Tabi müşterinin bundan haberi bile olmamaktadır. Eğer ödenen bu vergi ticari kazancın elde edilmesinde yapılan bir gider mahiyetinde ise ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir.
Kesinlikle indirim yapılamaz.
Nasıl Kdv vergisini tüketiciden alıp devlete ödüyorsa normal bir işletme, sigorta acenteleri içinde smv öyledir.
Kaldıki şahıslar sigorta yaptırabilmek için tercihlerine göre bana bsmv kes yada kesme demiyorlar, tercihlerinde olan birşey değil bir kere.
Kolay gelsin.
 
Üyelik
20 Kas 2006
Mesajlar
18
Ynt: Ödenen Sigorta Muameleleri Vergisi

Mükellefimizin sigorta acentesi var..Bu kafama takıldı dün akşam..Cevaplarınız için teşekkür ederim ..
 
A

akin94k.t.m.l.

Ziyaretçi
Ynt: Ödenen Sigorta Muameleleri Vergisi

Benimde aklıma takıldı bir ara

Ama soruyu şöyle sormak laızm bence biz sigorta acentesiyiz diyelim aralık ayı için yaptığımız poliçeler toplamı 10.000 ytl bunun 2.000 ytl sini ana sigorta kurumu bize komisyon olarak veriyor biz de bu komisyonu gelir olarak yazıyoruz Ayrıyetten smv yi de ödüyoruz

A-Smv yi şirket ayrıyetten bize veriyormu yada biz ona vermiyormuyuz (eğer böyleyse sorun yok gider yazılmamalı

B-Şirket bize sadece komisyonumu biz cebimizden mi ödüyoruz bsm yi (böyle ise gider yazılabilmesi lazım )

Nasıl oluyor gerçekten 2.000 ytl komisyonun içinde smv de varmı
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Ödenen Sigorta Muameleleri Vergisi

Soruyu soran arkadaş nihayet soruyu açıklığa kavuşturdu. Mükellef sigorta acentesiymiş. Soru sorulduktan sonran soran kişinin ilgi alanını aşıp foruma mal olduğundan verilen cevabın da bu sorumluluk çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir kanaatindeyim. Bu nedenle tekrar cevaplandırıyorum.

Eğer sigorta acentesi tali acente değilse BSMV?ne tabi olur. Bu durumda düzenlediği sigorta poliçelerinde mükellef sıfatı ile BSMV tahakkuk ettirir. Diğer taraftan tahakkuk ettirilen bu verginin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılamayacağına dair kanunda bir açıklık yok.

KDVK?nun 58. maddesinde bu verginin indirime konu olamayacağı özellikle belirtilmesine rağmen BSMV Kanununda bu verginin indirim konusu yapılamayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

BSMV bir gider vergisidir. Bu durumda GVK?nun 40. maddesinin 6. bendi gereğince bu verginin de mükellefi tarafından ticari kazanç matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi gerekir.

Nitekim Ankara Defterdarlığının konu ile ilgili bir özelgesinde ödenen BSMV?nin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceğine dair bir görüşü var.

Bu özelge aşağıdadır.
.............................................................


T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü​

SAYI : B.07.4.DEF.0.06.11/GVK-11080
KONU : Aracı kurumlara ödenen performans ücreti hk.(24.3.2004)

Sn: ??????

İLGİ : ????.. tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; hisse senedi alış satış işlemlerinizin bir aracı yatırım kuruluşu tarafından yapıldığı, elde edilen kazancın bir bölümünün performansa dayalı ücret (başarı ücreti) olarak aracı kuruluş tarafından BSMV?si ile birlikte mahsup edildiği belirtilerek aracı kuruluş tarafından alınan ücret ile BSMV?ni vergi ödemesine esas olan toplam kazancınızdan indirip indiremeyeceğiniz hakkında görüş talep edilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun ?Değer artışı kazançları? başlıklı mükerrer 80?inci maddesinde; (4369 sayılı Kanunun 82/3-d maddesiyle 1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış olup; 4783 sayılı Kanunun 4?üncü maddesiyle yeniden düzenlenmiştir.)(1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere) ?Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

1- (4842 sayılı Kanunun 8?inci maddesiyle değişen bent)(24.4.2003 tarihinden geçerli olmak üzere) (2003 yılı gelirleri dahil) İvazsız olarak iktisap edilenler, Türkiye?de kurulu menkul kıymet borsalarında işlem gören ve üç aydan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Üç aylık süreyi bir yıla kadar çıkartmaya veya tekrar kanuni süreye kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
?
Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının on milyarlık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.
?? hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu istisna miktarı 2004 yılı gelirleri için 2003/6578 sayılı Kararın 4?üncü maddesiyle 12.000.000.000.TL olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan aynı Kanunun ?Safi değer artışı? başlıklı mükerrer 81?inci maddesinde; (4369 sayılı Kanunun 82/3-d maddesiyle 1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış olup; 4783 sayılı Kanunun 6?ncı maddesiyle yeniden düzenlenmiştir.) (1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere) ?Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Hasılatın ayın ve menfaat olarak sağlanan kısmının tutarı Vergi Usul Kanununun değerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit olunur.
Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir.? hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, Türkiye?de kurulu menkul kıymet borsasında işlem gören hisse senetlerinizi üç ay içerisinde elden çıkartmanız halinde elde ettiğiniz satış bedelinden, bu hisse senetlerinin alımı için ödediğiniz bedellerle birlikte alım satım sırasında ödediğiniz ve uhdenizde kalan komisyon ve benzeri masrafların toplamını iktisap bedeli olarak dikkate alarak, hisse senedinin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsü?nce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında endeksleme sonucu bulduğunuz tutarı düşmeniz halinde kalan tutar safi değer artışı kazancınız olacaktır.

Öte yandan 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu?nun 28?inci maddesinin birinci fıkrasında, ?Banka ve sigorta şirketlerinin 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.? hükmü yer almakta olup aynı Kanunun 30?uncu maddesinde ise banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak, banka ve sigorta muameleleri vergisi vasıtalı bir vergi olduğundan, mükellefler ödedikleri vergiyi müşterilerine yansıtabilirler.

Bu çerçevede, üç ay içinde elden çıkardığınız hisse senetlerine ilişkin olarak aracı kuruma ödediğiniz performans ücretini (başarı primi komisyonu) ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini değer artışı kazancınızın tespitinde indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde 2003 yılında elde ettiğiniz safi değer artış kazancınızı beyan ederken on milyar lira istisna tutarını indirim konusu yapacağınız tabiidir.

Diğer taraftan, hisse senetlerinin alım satım faaliyetini ticari organizasyon içinde yapmanız durumunda söz konusu faaliyet sonucu elde edeceğiniz gelirin ticari kazanç olarak değerlendirileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,194
Konum
İstanbul
Ynt: Ödenen Sigorta Muameleleri Vergisi

Bsmv yi (Gider vergisi) sigorta acenteleri kesmez, Sigorta şirketleri (Axa, AkSigorta gibi) keser.Sigorta acenteleride Sigorta şirketlerinin kestiği bu vergiyi poliçe kestiği müşteriden tahsil edip Smv beyannamesi ile devlete öder.Bu durumda sigorta acentelerinin müşteriden alıp, devlete ödedikleri bir vergiyi indirim (gider) konusu yapması yanlış olur.

Sayın OSMAN EROL beyin yazdığı özelgedeki durum ile bu tamamen alakasız konular olduğunu düşünüyorum.
Bir hisse senedi alış satış işlemi sırasında yapılan bsmv yada vss.komisyon giderlerinin gider olarak işlenmesi pek tabidir.

Ancak buradaki durum aynı normal bir şirketin ödediği KDV tahakkukundaki tutarı gider yazamadığı ile aynıdır.

Konuları karıştırmamak lazım.
Kolay gelsin.
 
Üyelik
13 Ağu 2008
Mesajlar
42
Ynt: Ödenen Sigorta Muameleleri Vergisi

Merhabalar

özellikle sayın zindan sizi sigorta acentalığı ile ilgili mesajlarımla oldukça rahatsız ediyorum bugun mükellefle anlaştık yarın kuruluş işlemlerne başlayacağım .benim burada sormak istedigim soru kdv mükellefiyeti olmayan sigorta acentalarının yaptıkları giderlerine ilişkin belgelerdeki kdv lerin gider yazılıp yazılamayacağı forumda genel gorus giderleştirilmesi yönünde ama KDVK 58. MADDE düşününce biraz aklım karışıyor indirilecek KDV GV VE KV de gider olarak dikkate alınamaz dolayısıyla indirilemeyen KDV maliyete atılır, giderleştirilir.Sigorta acentalarının KDV karşısındaki durumunu da boyle mi degerlendiriyorsunuz KDV mükellefiyeti yok dolayısıyla söz konusu belgelerdeki KDV yi indirim konusu yapamaz giderleştirir?

saygılarımla
Sayın zindan a en içten teşekkürlerimle...
SMMM
D.ALP
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,194
Konum
İstanbul
Ynt: Ödenen Sigorta Muameleleri Vergisi

deniza ' Alıntı:
Merhabalar

özellikle sayın zindan sizi sigorta acentalığı ile ilgili mesajlarımla oldukça rahatsız ediyorum bugun mükellefle anlaştık yarın kuruluş işlemlerne başlayacağım .benim burada sormak istedigim soru kdv mükellefiyeti olmayan sigorta acentalarının yaptıkları giderlerine ilişkin belgelerdeki kdv lerin gider yazılıp yazılamayacağı forumda genel gorus giderleştirilmesi yönünde ama KDVK 58. MADDE düşününce biraz aklım karışıyor indirilecek KDV GV VE KV de gider olarak dikkate alınamaz dolayısıyla indirilemeyen KDV maliyete atılır, giderleştirilir.Sigorta acentalarının KDV karşısındaki durumunu da boyle mi degerlendiriyorsunuz KDV mükellefiyeti yok dolayısıyla söz konusu belgelerdeki KDV yi indirim konusu yapamaz giderleştirir?

saygılarımla
Sayın zindan a en içten teşekkürlerimle...
SMMM
D.ALP
Evet.Aynen düşündüğünüz gibi sayın deniza.
 
Üst