resim

Poşet Beyannamesi Hangi Mükellefler Vermelidir ?

SerhanSerhan

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
936
Konum
istanbul
Ocak 2019 dan itibaren poşet beyannamesi verilmeye başlanacak
- Poşet beyannamesi hangi mükellefler verecektir örneğin tüm perakende satış yapanlar mı? Yoksa toptan satış yapan firmalar da yapacak mı?
- İlgili ayda poşet satışı olmayan firma yine de poşet beyanı vermeli midir?
- Poşet beyannamesi vermeme cezası nedir veya beyanname süresinde verip vergi artırıcı düzeltme beyannamesi verilmesini cezası var mıdır? Teşekkürler
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,191
Konum
İstanbul
Ben size bir siteden (linki silinir çünkü) uzunca bir alıntı yapayım. Okuyun lütfen.Kafalar karışık :)

Poşet Beyannamesini vermeme cezası 18.037 TL. Satış olmasa bile BOŞ BEYANNAME verilmesi mutlaka gerekiyor. Maalesef Poşet Beyanname linki İnteraktif vergi dairelerine eklenmek sureti ile bu işin angaryası Mali Müşavirlere bırakılmış gibi de görünüyor. 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la 2872 sayılı Çevre Kanununa eklenen ek 13 üncü madde ile plastik poşetlerin tüketiciye ücret karşılığı verilmesi hükmü getirilmiştir.

Poşet Beyanı Nasıl ve Nerden Verilecek
Plastik Poşet Beyan Sistemi girişleri, 01.02.2019 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi ve E-Devlet üzerinden verilebilecektir.

Poşet Beyannamesi Ne zaman Verilecek
Bildirimlerin satışı takip eden ayın içinde 15’ne kadar yapılması gerekmektedir

Poşet Beyannamesi Katılım Payı Ne zaman ve Nereye Odenecek
Plastik poşetleri ücret karşılığı satmak zorunda olanlar tarafından Bilgi Sistemine beyan edilen geri kazanım katılım payı, beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü banka hesabına ödenecektir.

Düzenlemeye Uymamanın Yaptırımları
Plastik poşetler, uzaktan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz verilmemesi, ücretsiz temine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilememesi kuralı bulunmaktadır. 25 Kuruşun altında bir ücretle poşeti satması yasaklanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri yapılacak izleme, kontroller ve/veya denetimler sırasında;

Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca

2019 yılında 18.037.-TL idarî para cezası,

2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (z) bendi uyarınca 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası,

Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (z) bendinin (bb) alt bendi uyarınca depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10.-TL idari para cezası, uygulanır.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Sistemine bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 2872 sayılı Kanunun 26 nci maddesi uyarınca 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.

Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.

Kapsamdışı Bırakılan Plastik Poşetler
Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 2 inci maddesinde kullanım alanları ve özellikleri bakımından;

a-Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,

b-Plastik içeren malzemelerden, dokumak veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler,

c-Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler,

ç- Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler,

d- Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler, (kuru temizleme, lostra ve benzeri),

e- Kargo poşetleri,

f- Gümrüksüz mağazadan alman ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler,

g- Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,

kapsam dışında tutulmuştur:

Bedel Karşılığı Tüketiciye Verilmesi Gereken Poşetler
Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında (tekstil, oyuncak, elektronik, unlu mamul, giyim, gıda vb.) plastik poşetlerin ücretli olarak satılması gerekmektedir.

Plastik poşet, plastikten yapılmış, satış noktalarında tüketicilere mal veya ürünleri taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız poşetler olarak tanımlanmıştır.

Plastik poşetten tamamen vazgeçerek başka materyallerden üretilen poşete geçenler Bakanlığa nasıl bir bildirimde bulunacaktır?
Eğer söz konusu satış noktaları 1 Ocak 2019’dan itibaren bir müddet plastik poşet satışı gerçekleştirdiler ise faaliyet gösterdikleri aylara ilişkin bildirimlerini Bildirim sistemi üzerinden yapmakla ve plastik poşetten tamamen vazgeçtiği tarihi yine ilgili sisteme girmekle yükümlüdür.

Plastik poşetleri 25 kuruştan fazla fiyata satan satış noktaları için uygulama nasıl işleyecek?
Plastik poşetlerin ücretlendirilmesinde belirlenen taban ücret 25 kuruş olup, satışların bu fiyattan yapılması esastır.

Ancak, Bakanlığımızca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik olarak belirlenmiş bir tavan ücret sınırı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca belirlenen taban ücret (25 Kuruş) üzerinde uygulanan/uygulanacak olan meblağlar Satış Noktalarının kendi kararına bağlıdır.

Satış Noktaları tarafından Plastik poşetlere uygulanan 25 kuruşluk ücretin 15 kuruşu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılmakla birlikte kalan 10 kuruşunda plastik poşete ilişkin zorunlu giderlerden (maliyet, vergi vb) fazla olan kısmının da Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin usul ve Esasların 5 inci maddesi yedinci fıkrası gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, plastik poşetleri 25 kuruştan fazla fiyata satan satış noktaları tarafından plastik poşete ilişkin zorunlu giderler haricinde kalan kısmın tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılacaktır.

Ücrete tabi plastik poşetlerin sağlaması gereken özellikler nelerdir?
31/3/2019 tarihinden itibaren ücrete tabi plastik poşetlerin;

Barkodlu olarak sunulması zorunludur.
Çift kat kalınlığı 40 mikron ve üzerinde olmak zorundadır. Bu kapsamda, belirtilen tarihe kadar 15-40 mikron arasında olan plastik poşetlerin satışı mümkün olup bu tarihten sonra istisnai hükümler hariç (açık gıda hijyeni ve eczanelerde sadece ilaç için kullanılan) çift kat kalınlığı 40 mikron ve altında olan plastik poşetler ücretli veya ücretsiz olarak verilemez.
En az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılır. Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logoları poşetin tek yüzeyinin (sap hariç) alanının yüzde yirmisini geçemez. İstemesi halinde plastik poşetin her iki yüzünde de belirtilen çerçevede kullanılabilir.

Plastik poşetlerde barkod uygulaması nasıl gerçekleştirilecektir?
Plastik poşetlerin satışa tabi ürün olarak tanımlanması amacıyla barkod uygulaması yapılmaktadır. Söz konusu barkodun içeriğine dair Bakanlığımızca gerçekleştirilen herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Plastik poşet üreticileri satışa tabi plastik poşetleri barkodlu olarak üretmekle yükümlüdür.

Satış noktalarının stoklarında bulunan poşetlerinin satışını teminen barkod uygulamasına geçişte 31 Mart 2019 tarihine kadar geçiş süresi tanınmıştır. 01 Ocak 2019-31 Mart 2019 tarihleri arasında barkodsuz satış mümkün olup bu şekilde gerçekleştirilen plastik poşetlerin satış belgelerinde gösterilmesi ise zorunludur.

Barkod okuma/tarama/işleme sistemi bulunmayan satış noktaları tarafından bu sistemin kurulumu için zorunluluk bulunmamakla birlikte 31 Mart 2019 tarihinden sonra barkodsuz poşet kullanmamaları gerekmektedir. Buna mukabil, satış belgelerinde plastik poşet kalemi ve adedi gösterilmek amacıyla yazar kasalarda gerekli düzenleme yapılması zorunludur.

Uzaktan satışlarda uygulama nasıl yapılacak?
Uzaktan / mesafeli / online satış işlemi gerçekleştiren tüm firmaların 31 Mart 2019 tarihine kadar alternatif taşıma ekipmanı temin etmesi zorunludur. Bu süre dahilinde ve sonrasında kullanıcı veya tüketiciye plastik poşet isteyip istemediği sorulmalıdır. Tüketici tarafından plastik poşet seçeneği tercih edilmesi halinde poşetlerin satışı zorunludur.

Eczanelerde plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması gerçekleştirilecek midir?
Eczanelerde;

Sadece ilaç satışında kullanılan,
Çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan,
200×350 (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük olan,
saplı/sapsız poşetler ücretli satış zorunluluğundan muaf olup ücretsiz olarak verilebilirler.

Muafiyet için bu poşetlerin yukarıda verilen üç temel şartı aynı anda sağlıyor olması gerekmektedir.

Eczanelerde, çift kat kalındığı 15 mikrondan küçük olan plastik alışveriş poşetleri ilaç satışı dışındaki herhangi bir amaç için ücretli veya ücretsiz olarak verilemez.

Zorunlu Ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetler hangileridir?
Usul ve Esasların” 2.Maddesinin 2.Fıkrasında ayrı ayrı tanımlandığı üzere;

Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdalar için birincil ambalaj olarak kullanılan (doğrudan gıda ile teması bulunan) ve gıda hijyenini sağlayan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir. (Detaylı açıklama için tıklayınız.)

Dokumalı (woven) veya dokumasız (nonwoven) metotlarla üretilen tekstil ürünlerinden yapılmış torba/poşet/çantalar plastik içeren malzemelerden üretilmiş olsa dahi zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

Canlı sucul hayvanların satışının yapıldığı yerlerde sadece söz konusu canlıların su içerisinde taşındığı birincil poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışı için kullanılan birincil poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

Herhangi bir ürün satışının yapılmadığı hizmet noktalarında (Terzihane, Kuru Temizleme, Lostra, Tamirhane, Görüntüleme Merkezi, Laboratuvar v.b ) verilen poşetler ücretlendirme uygulamasına tabi değildir. Ancak, hizmet noktaları bir ürün satışı yapıyorlarsa, bu ürünü koydukları poşetler zorunlu ücretlendirmeye tabidir.

Kargo poşetleri zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir

Gümrüksüz bölgelerde yer alan satış noktalarından satın alınan ve ilgili mevzuatı gereği kullanılma zorunluluğu getirilen plastik poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

Aynı zamanda, yukarıda sayılan ve ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetler bu Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile getirilen diğer hükümlerden de muaftır.

Zorunlu Ücretlendirmeye Tabi Olan Plastik Poşetler Hangileridir?
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen “plastik poşet” tanımı kapsamında kalan poşetlerin tamamı ücretlendirmeye tabi olup bu ücretlendirmeden muaf tutulan plastik poşetler bahse konu Usul ve Esasların” 2.Maddesinin 2.Fıkrasında ayrı ayrı tanımlanmıştır.

Dolayısı ile usul ve esaslarda muaf tutulan plastik poşetler haricinde kalan, plastikten yapılmış olan ve satış noktalarında kullanıcılara/tüketicilere mal veya ürünlerin taşınması amacıyla temin edilen tüm saplı veya sapsız poşetler ücretlendirme uygulamasına tabidir.
 

SerhanSerhan

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
936
Konum
istanbul
Ben size bir siteden (linki silinir çünkü) uzunca bir alıntı yapayım. Okuyun lütfen.Kafalar karışık :)

Poşet Beyannamesini vermeme cezası 18.037 TL. Satış olmasa bile BOŞ BEYANNAME verilmesi mutlaka gerekiyor. Maalesef Poşet Beyanname linki İnteraktif vergi dairelerine eklenmek sureti ile bu işin angaryası Mali Müşavirlere bırakılmış gibi de görünüyor. 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la 2872 sayılı Çevre Kanununa eklenen ek 13 üncü madde ile plastik poşetlerin tüketiciye ücret karşılığı verilmesi hükmü getirilmiştir.

Poşet Beyanı Nasıl ve Nerden Verilecek
Plastik Poşet Beyan Sistemi girişleri, 01.02.2019 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi ve E-Devlet üzerinden verilebilecektir.

Poşet Beyannamesi Ne zaman Verilecek
Bildirimlerin satışı takip eden ayın içinde 15’ne kadar yapılması gerekmektedir

Poşet Beyannamesi Katılım Payı Ne zaman ve Nereye Odenecek
Plastik poşetleri ücret karşılığı satmak zorunda olanlar tarafından Bilgi Sistemine beyan edilen geri kazanım katılım payı, beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü banka hesabına ödenecektir.

Düzenlemeye Uymamanın Yaptırımları
Plastik poşetler, uzaktan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz verilmemesi, ücretsiz temine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilememesi kuralı bulunmaktadır. 25 Kuruşun altında bir ücretle poşeti satması yasaklanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri yapılacak izleme, kontroller ve/veya denetimler sırasında;

Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca

2019 yılında 18.037.-TL idarî para cezası,

2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (z) bendi uyarınca 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası,

Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (z) bendinin (bb) alt bendi uyarınca depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10.-TL idari para cezası, uygulanır.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Sistemine bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 2872 sayılı Kanunun 26 nci maddesi uyarınca 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.

Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.

Kapsamdışı Bırakılan Plastik Poşetler
Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 2 inci maddesinde kullanım alanları ve özellikleri bakımından;

a-Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,

b-Plastik içeren malzemelerden, dokumak veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler,

c-Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler,

ç- Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler,

d- Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler, (kuru temizleme, lostra ve benzeri),

e- Kargo poşetleri,

f- Gümrüksüz mağazadan alman ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler,

g- Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,

kapsam dışında tutulmuştur:

Bedel Karşılığı Tüketiciye Verilmesi Gereken Poşetler
Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında (tekstil, oyuncak, elektronik, unlu mamul, giyim, gıda vb.) plastik poşetlerin ücretli olarak satılması gerekmektedir.

Plastik poşet, plastikten yapılmış, satış noktalarında tüketicilere mal veya ürünleri taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız poşetler olarak tanımlanmıştır.

Plastik poşetten tamamen vazgeçerek başka materyallerden üretilen poşete geçenler Bakanlığa nasıl bir bildirimde bulunacaktır?
Eğer söz konusu satış noktaları 1 Ocak 2019’dan itibaren bir müddet plastik poşet satışı gerçekleştirdiler ise faaliyet gösterdikleri aylara ilişkin bildirimlerini Bildirim sistemi üzerinden yapmakla ve plastik poşetten tamamen vazgeçtiği tarihi yine ilgili sisteme girmekle yükümlüdür.

Plastik poşetleri 25 kuruştan fazla fiyata satan satış noktaları için uygulama nasıl işleyecek?
Plastik poşetlerin ücretlendirilmesinde belirlenen taban ücret 25 kuruş olup, satışların bu fiyattan yapılması esastır.

Ancak, Bakanlığımızca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik olarak belirlenmiş bir tavan ücret sınırı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca belirlenen taban ücret (25 Kuruş) üzerinde uygulanan/uygulanacak olan meblağlar Satış Noktalarının kendi kararına bağlıdır.

Satış Noktaları tarafından Plastik poşetlere uygulanan 25 kuruşluk ücretin 15 kuruşu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılmakla birlikte kalan 10 kuruşunda plastik poşete ilişkin zorunlu giderlerden (maliyet, vergi vb) fazla olan kısmının da Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin usul ve Esasların 5 inci maddesi yedinci fıkrası gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, plastik poşetleri 25 kuruştan fazla fiyata satan satış noktaları tarafından plastik poşete ilişkin zorunlu giderler haricinde kalan kısmın tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılacaktır.

Ücrete tabi plastik poşetlerin sağlaması gereken özellikler nelerdir?
31/3/2019 tarihinden itibaren ücrete tabi plastik poşetlerin;

Barkodlu olarak sunulması zorunludur.
Çift kat kalınlığı 40 mikron ve üzerinde olmak zorundadır. Bu kapsamda, belirtilen tarihe kadar 15-40 mikron arasında olan plastik poşetlerin satışı mümkün olup bu tarihten sonra istisnai hükümler hariç (açık gıda hijyeni ve eczanelerde sadece ilaç için kullanılan) çift kat kalınlığı 40 mikron ve altında olan plastik poşetler ücretli veya ücretsiz olarak verilemez.
En az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılır. Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logoları poşetin tek yüzeyinin (sap hariç) alanının yüzde yirmisini geçemez. İstemesi halinde plastik poşetin her iki yüzünde de belirtilen çerçevede kullanılabilir.

Plastik poşetlerde barkod uygulaması nasıl gerçekleştirilecektir?
Plastik poşetlerin satışa tabi ürün olarak tanımlanması amacıyla barkod uygulaması yapılmaktadır. Söz konusu barkodun içeriğine dair Bakanlığımızca gerçekleştirilen herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Plastik poşet üreticileri satışa tabi plastik poşetleri barkodlu olarak üretmekle yükümlüdür.

Satış noktalarının stoklarında bulunan poşetlerinin satışını teminen barkod uygulamasına geçişte 31 Mart 2019 tarihine kadar geçiş süresi tanınmıştır. 01 Ocak 2019-31 Mart 2019 tarihleri arasında barkodsuz satış mümkün olup bu şekilde gerçekleştirilen plastik poşetlerin satış belgelerinde gösterilmesi ise zorunludur.

Barkod okuma/tarama/işleme sistemi bulunmayan satış noktaları tarafından bu sistemin kurulumu için zorunluluk bulunmamakla birlikte 31 Mart 2019 tarihinden sonra barkodsuz poşet kullanmamaları gerekmektedir. Buna mukabil, satış belgelerinde plastik poşet kalemi ve adedi gösterilmek amacıyla yazar kasalarda gerekli düzenleme yapılması zorunludur.

Uzaktan satışlarda uygulama nasıl yapılacak?
Uzaktan / mesafeli / online satış işlemi gerçekleştiren tüm firmaların 31 Mart 2019 tarihine kadar alternatif taşıma ekipmanı temin etmesi zorunludur. Bu süre dahilinde ve sonrasında kullanıcı veya tüketiciye plastik poşet isteyip istemediği sorulmalıdır. Tüketici tarafından plastik poşet seçeneği tercih edilmesi halinde poşetlerin satışı zorunludur.

Eczanelerde plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması gerçekleştirilecek midir?
Eczanelerde;

Sadece ilaç satışında kullanılan,
Çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan,
200×350 (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük olan,
saplı/sapsız poşetler ücretli satış zorunluluğundan muaf olup ücretsiz olarak verilebilirler.

Muafiyet için bu poşetlerin yukarıda verilen üç temel şartı aynı anda sağlıyor olması gerekmektedir.

Eczanelerde, çift kat kalındığı 15 mikrondan küçük olan plastik alışveriş poşetleri ilaç satışı dışındaki herhangi bir amaç için ücretli veya ücretsiz olarak verilemez.

Zorunlu Ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetler hangileridir?
Usul ve Esasların” 2.Maddesinin 2.Fıkrasında ayrı ayrı tanımlandığı üzere;

Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdalar için birincil ambalaj olarak kullanılan (doğrudan gıda ile teması bulunan) ve gıda hijyenini sağlayan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir. (Detaylı açıklama için tıklayınız.)

Dokumalı (woven) veya dokumasız (nonwoven) metotlarla üretilen tekstil ürünlerinden yapılmış torba/poşet/çantalar plastik içeren malzemelerden üretilmiş olsa dahi zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

Canlı sucul hayvanların satışının yapıldığı yerlerde sadece söz konusu canlıların su içerisinde taşındığı birincil poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışı için kullanılan birincil poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

Herhangi bir ürün satışının yapılmadığı hizmet noktalarında (Terzihane, Kuru Temizleme, Lostra, Tamirhane, Görüntüleme Merkezi, Laboratuvar v.b ) verilen poşetler ücretlendirme uygulamasına tabi değildir. Ancak, hizmet noktaları bir ürün satışı yapıyorlarsa, bu ürünü koydukları poşetler zorunlu ücretlendirmeye tabidir.

Kargo poşetleri zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir

Gümrüksüz bölgelerde yer alan satış noktalarından satın alınan ve ilgili mevzuatı gereği kullanılma zorunluluğu getirilen plastik poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

Aynı zamanda, yukarıda sayılan ve ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetler bu Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile getirilen diğer hükümlerden de muaftır.

Zorunlu Ücretlendirmeye Tabi Olan Plastik Poşetler Hangileridir?
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen “plastik poşet” tanımı kapsamında kalan poşetlerin tamamı ücretlendirmeye tabi olup bu ücretlendirmeden muaf tutulan plastik poşetler bahse konu Usul ve Esasların” 2.Maddesinin 2.Fıkrasında ayrı ayrı tanımlanmıştır.

Dolayısı ile usul ve esaslarda muaf tutulan plastik poşetler haricinde kalan, plastikten yapılmış olan ve satış noktalarında kullanıcılara/tüketicilere mal veya ürünlerin taşınması amacıyla temin edilen tüm saplı veya sapsız poşetler ücretlendirme uygulamasına tabidir.
- Poşet beyannamesi hangi mükellefler verecektir örneğin tüm perakende satış yapanlar mı? Yoksa toptan satış yapan firmalar da yapacak mı? veya belli sektörler mi? ASIL SORUN BU
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,191
Konum
İstanbul
Anlayabilen beri gelsin.
Ancak yukarıda bahsedildiği şekilde (perakende ya da toptan olarak ayrım yapılmamış) poşetle ürün satışlarını kim yapıyorsa onlar verecek.Allah'tan bende şu an hiçbiri yok (çoğunluk hizmet) ben rahatım. Ama olana da Allah kolaylık versin diyorum.Altından kalkmak çok zor.
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,191
Konum
İstanbul
Yalnız işin enteresan bir durumu var.
İnteraktif vergi dairesine istisnasız tüm mükellefler için poşet beyannamesi eklentisi yapılmış. (inşaat ve gümrük müşavirleri de dahil)
Boş beyanname vermemenin de cezası var.Ama özellikle bazı sektörlerin poşetle ilgisi dahi yok,örneğin hizmet sektörleri.Bu durumda bunlarında boş beyanname vermesi gerekecek?
Ya da bir dilekçe yazıp sektör ve faaliyet konusu gereği beyanname vermeyi gerektirecek bir satışımız yoktur, diye dilekçemi vermek gerekir acaba?
Çözemedik ki şu sorunu.
 

smmm-ankara-

Katkı Sunan Üye
Üyelik
7 Eyl 2012
Mesajlar
301
Konum
ankara
Çevre Şehircilik Bakanlığına sorduk, (hizmet firmaları da boş beyanname verecek mi diye), boş beyanname konusunda bir netlik olmadığını, beklememiz gerektiği söylendi.
 
Üyelik
20 May 2006
Mesajlar
36
Merhaba,

Bir soru da ben sorayım müsadenizle :) yardımcı olacak üstadlara şimdiden teşekkürler.

* Poşet bildirimlerini yaparken satış noktası bazında mı bildirim yapılacak? Eğer öyle ise her bir şube için ayrı bildirim ve ayrı tahakkuk mu oluşacak. Yoksa toplu olarak merkez üzerinden mi beyanda bulunulacak. Ayrı ayrı beyan verilecek ise yandık. 370 şube işyerimiz var :(
* Şube işyeri bazında beyanda bulunulacağını varsayar isek; henüz yoklaması tutulmamış olan şube işyerlerine ait bildirimleri beyan döneminde nasıl beyan edeceğiz? İnternet Vergi Dairesi üzerinden şube bilgileri (şube işyeri kodu) sistemsel olarak kontrol ediliyor mu?
* Maliyetin 0,25TL'nin üzerinde olduğu durumlarda yine de 0,15TL'lik Geri Kazanım Katılım Payı bildirimi yapılacak mı?

Saygılar,
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,191
Konum
İstanbul
Merhaba,

Bir soru da ben sorayım müsadenizle :) yardımcı olacak üstadlara şimdiden teşekkürler.

* Poşet bildirimlerini yaparken satış noktası bazında mı bildirim yapılacak? Eğer öyle ise her bir şube için ayrı bildirim ve ayrı tahakkuk mu oluşacak. Yoksa toplu olarak merkez üzerinden mi beyanda bulunulacak. Ayrı ayrı beyan verilecek ise yandık. 370 şube işyerimiz var :(
* Şube işyeri bazında beyanda bulunulacağını varsayar isek; henüz yoklaması tutulmamış olan şube işyerlerine ait bildirimleri beyan döneminde nasıl beyan edeceğiz? İnternet Vergi Dairesi üzerinden şube bilgileri (şube işyeri kodu) sistemsel olarak kontrol ediliyor mu?
* Maliyetin 0,25TL'nin üzerinde olduğu durumlarda yine de 0,15TL'lik Geri Kazanım Katılım Payı bildirimi yapılacak mı?

Saygılar,
Şu an için çalışmadığımız yerlerden sorular geldi :(
 
Üyelik
17 Ocak 2017
Mesajlar
8
Konum
İzmir
Satışı yaparken
--120 Borç 0,25 TL
---------------------391 Alacak 0,04 TL
---------------------602 Alacak 0,21 TL
olarak kaydımızı yaptık.

Peki 0,15 TL'yi muhasebemizde nasıl göstermeliyiz?
a)
--760 Borçlu 0,15 TL
--------------360 Alacaklı 0,15 TL

b)
--120 Borç 0,25 TL
--------------------391 Alacak 0,04 TL
--------------------602 Alacak 0,06 TL
--------------------360 Alacak 0,15 TL

c) sizin görüşleriniz?
 
Üyelik
17 Ağu 2012
Mesajlar
25
Konum
ist
BOŞ Beyanname verme mantığını anlayamadım? Vergi mantığı gibi düşünmemek gerekir. Acaba beyannameden Damga vergisi tahakkuku mu var?
 
Üyelik
20 May 2006
Mesajlar
36
Merhaba,

Satış noktası bazında bildirimle ilgili Bakanlıktan bilgi istedik. Sözlü olarak aldığımız bilgiye göre; mükellefiyetsiz olarak açılmış tüm satış noktaları (tek vkn) merkez üzerinden bildirimde bulunacakmış.

Saygılar,
 

SinanN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
29 Ara 2005
Mesajlar
114
Konum
İstanbul
Merhabalar,

Poşetle ilgisi olmayan mükelleflerde boş beyanname verecekler mi? Örneğin mimarlık firması, inşaat firmaları , toptancılık yapıp, perakende ile ilgisi olmayıp,işi gereği poşet kullanmayan vs. gerçek veya tüzel kişiler...

cevap için teşekkür ederim
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Merhaba,
Mükelleflerin nace kodlarının içerikleri Çevre Kanunu ve Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usül ve Esaslarda tanımlanan kapsamlara girmiyor ise "boş"ta olsa beyan yükümlülüğü yoktur olarak değerlendirebiliriz.
 

husok

Katkı Sunan Üye
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
421
Konum
istanbul
Arkadaşlar, matbaa faaliyeti yürüten mükellef poşet beyannamesi vermek zorunda mıdır? poşet kullanımı yok, basımını yaptığı ürünleri kağıt ile sarıp veya karton kutuya koyup veriyor. bizden önceki muhasebeci arkadaş ilk dönem vermiş boş olarak, biz iki dönemdir vermiyoruz. sonuç ne olur? dilekçe mi vermeliyiz vergi dairesine? v.daire ceza yiyeceksiniz diyor.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,269
Konum
İstanbul
Poşet beyannamesi (GEKAP) güncellendi ve karton, kağıt, metal, cam, plastik vs. hepsi için kapsamı genişletildi. 2020'nin ilk altı ayı için de tek beyanname olacak şekilde temmuz ayına uzatıldı.
 

husok

Katkı Sunan Üye
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
421
Konum
istanbul
Poşet beyannamesi (GEKAP) güncellendi ve karton, kağıt, metal, cam, plastik vs. hepsi için kapsamı genişletildi. 2020'nin ilk altı ayı için de tek beyanname olacak şekilde temmuz ayına uzatıldı.
yani matbaa işi yapan kapsamda mı diyorsunuz kesin olarak? matbaacı mükellefi olup veren var mı arkadaşlar?
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,269
Konum
İstanbul
Mükellef veya sektör olarak ayrım yapılmıyor, bir ürün üretiyor veya ithal ediyorsanız, ürünlerinizde de ambalaj kullanıyorsanız kapsama giriyor ve beyannameyi vermelisiniz.
 

Benzer konular

Üst