Rapor Parası Alabilmek için 90 Gün mü Gerekiyor.?

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Analıktan dolayı Rapor parası almaya giden işçiye rapor başlangıç tarihinden önce 90 gününüz yok diye rapor parasını vermemişler.
Böyle birşey varmı, yoksa sadece analık raporlarına mı geçerli, bilgisi olan varmı arkadaşlar.?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,910
Konum
istanbul
Ynt: Rapor parası alabilmek için 90 günmü gerekiyor.?

Maalesef analık sigortası için geriye dönük 90 günlük prim ödemesi istiyorlar.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: Rapor parası alabilmek için 90 günmü gerekiyor.?

Bilerek sigorta girişi yapılmasın diye böyle birşey yapmış sanırım devlet.Sağlık ve rapor parası için.Hamile kalınmadan önce sigorta girişi istesin bari.Dokuz ay önceden girişiniz başlamalı desin.
Olurda uyanık birileri çıkarda 90 gün önceden düşünebilirler böyle birşeyi.

Müşteriye de ne diyeceğimizi şaşırıyoruz.Ortada kalıyoruz.Bıktım bu işlerden yemin ediyorum.!
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,910
Konum
istanbul
Ynt: Rapor parası alabilmek için 90 günmü gerekiyor.?

Önceden 120 gündü ama şimdi 90 güne düşürdüler belli mi olur belki zamanla 90 60 30 olur
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
989
Ynt: Rapor parası alabilmek için 90 günmü gerekiyor.?

Geçici iş göremezlik ödeneği
Geçici iş göremezlik ödeneği
MADDE 18- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;
a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,
b) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,
c) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için,
d) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için,
geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
(Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir. Ancak bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre doğum öncesi ve doğum sonrası çalışmadığı sürelerde geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için yatarak tedavi şartı aranmaz.
(Değişik üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/11 md.) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.
 
Üyelik
12 May 2010
Mesajlar
300
Ynt: Rapor parası alabilmek için 90 günmü gerekiyor.?

mükellefimizin bir işçisi kaza geçirdi ve 23/06/2010 da raporu başladı..
rapor girişini raporun bitiminde verecektik ama mükellef 10'ar günlük girilmesini istedi..
bu tarihte (24/08/10) 10 ar günlük girişler ceza yer mi acaba?
çünkü 23/06/2010 tarihi geçti..kararsız kaldım..ne yapmalıyım sizce..?
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,910
Konum
istanbul
Ynt: Rapor parası alabilmek için 90 günmü gerekiyor.?

SGK dan yazı gelmeden önce rapor girişini yaparsanız ceza gelmez.
 
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,396
Konum
Lüleburgaz
Ek olarak şöyle bir bilgi de bulunmaktadır: SGK doğum parası ödemeleri doğumu takip eden bir sonraki hafta veya 10 gün içerisinde yatırılır. Bu süreci iyi takip etmenizde fayda var. Doğum parası ödemeleri PTT üzerinden yapıldığı için yatırıldıktan sonra sorgulama işlemlerini yapmazsanız paranızın geri iade edilme olasılığı var. Ayrıca İlk çocukta 300 TL, ikinci çocuğunuzda 400 TL, üçüncü çocuğunuzda ise 600 TL’lik bir ödeme alırsınız.
İkiz çocuğunuz olduğunda tek seferde 300 TL ve 400 TL toplamda 700 TL,
üçüz çocuğu olan bir anne ise 300 TL, 400 TL ve 600 TL olmak üzere toplamda 1300 TL'lik bir ödeme alırlar.
Kaynak

Ödemeler normalde ziraat bankası üzerinden yapılıyor. Eğer çalışan sgkya başvurursa ben ptt den almak istiyorum diye o zaman ptt ye yatıyor. Normal şartlarda parayı ziraat bankasından alabilir.
 
Üyelik
11 Nis 2018
Mesajlar
1
Konum
K.maraş
Eşimin doğum yapması itibarıyla geriye dönük 1 yıl içerisinde 84 gün sgk primi vardır. Ancak son 1 yıl içinde 3 ay da işkurun düzenlediği iş başı eğitim programı kapsamında çalışmıştır. İşbaşı eğitim programı kapsamında yatırılan primler Analık ödemesine etki eder mi? Analık ödemesi ala bilir mi?
 
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,396
Konum
Lüleburgaz
İşkur'un ödediğim primler sadece sağlıktan yararlanabilmek için. Yani sisteme prim günü olarak herhangi bir giriş olmuyor. Bu sebeple alamaz ne yazık ki.
 

Benzer konular

Üst