Reklamasyon

Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Sayın ebruşah,

Bu konu ile ilgili özellikli bir kısım var ki bu soruyu dordunuz diye düşünüyorum.

Ancak, sorunuzu biraz daha ayrıntılı yazarsanız yardımcı olabiliriz. Zira çok genel bir soru ve verilen cevaplar yanıltabilir sizi.
 
Üyelik
3 Tem 2006
Mesajlar
58
sayın A.B.G
bozulan mallarımıza istinaden reklamasyon faturası kesildi.
bu kesilen faturayının bizim ve karşı taraf muhasebe kayıtları nasıl yapılır?
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Ticaret Odası nın açıklamış olduğu fire oranları içerisinde kalıyor ise satışların maliyeti çerçevesinde gider kaydedebilirsiniz.

Eğer açıklanan oranları aşacak kadar çok ise aşan kısmı gider yazamıyacağınız gibi daha önce indirim konusu yaptığınız KDV sini söz konusu dönemde ilave KDV olarak dikkate almanız gerekmektedir.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Evet söz konusu faturayı iade olarak dikkate alabilirsiniz.

Dolaylı olarak söylediğim gibi yapmış olacaksınız zaten...
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,211
Konum
İstanbul
REKLAMASYON FATURALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
I- GENEL AÇIKLAMA
Satılan mal veya hizmetin istenilen kalite standartlarına uygun olmaması nedeniyle ortaya çıkan Reklamasyon son yıllarda özellikle tekstil sektörü ve diğer sektörlerde sıkça karşılaşılan uygulamadır. Bir firmanın diğerine fatura düzenlemesi biçiminde yaşanan reklamasyon olgusu, faturalarda sadece “reklamasyon” olarak ifade edilmesine rağmen özde çok farklı uygulamalar olabilir. Bu uygulamalar şu biçimde sıralanabilir.
1- Reklamasyon bir ıskontodur.
2- Reklamasyon bir iadedir.
3- Reklamasyon bir tazminat veya cezadır.
Bu ihtimalleri aşağıdaki gibi incelemek mümkündür.
II- İSKONTO BİÇİMİNDE REKLAMASYON
Satılan mal veya hizmetin istenilen kalite düzeyinde olmaması nedeni ile alıcının indirim talep etmesi ile ortaya çıkar. Satılan malın veya hizmetin satış bedeli üzerinden anlaşılan bir tutar üzerinde alıcı ile satıcı anlaşarak, alıcının satıcıya indirim faturası kesmesi biçiminde yaşanır. Ancak söz konusu indirimin bir kalitesizlik nedeni ile yaşanmış olması gerekir. Nakit , peşin veya erken ödeme ile ortaya çıkan “nakit ıskontosu” ile büyük miktarlarda alım yapılmasıyla ortaya çıkan miktar ıskontosunu reklamasyon olarak düşünmemek gerekir.
Iskonto biçiminde yaşanan reklamasyon aynı zamanda bir kalite maliyetidir. Kalite maliyetleri içersinde bir dışsal başarısızlık maliyeti olan “Uzlaşma-Concessions” maliyetidir.
Bu tür bir ıskonto uygulaması kanımızca hem kurumlar vergisi mükellefleri hem de gelir vergisi mükellefleri açısından kanunen kabul edilen bir gider özelliğindedir.
Konuyu şöyle örneklemek mümkündür;
Örnek:
a) İşletme toplam 800.000.000 TL’lik malı yarısı peşin, yarısı kredili olarak satmıştır. %15 KDV ayrıca peşin tahsil edilmiştir.
b) Alıcı firma satın aldığı malları yeterli kalitede bulmamış, bu nedenle %20 reklamasyon (uzlaşma) indirimi talep etmiştir. Satıcı da bu indirimi kabul etmiştir.
c) Alıcı borcunun kalan kısmını ödemiştir.
Çözüm:
a) Satış kaydı;
/
120 ALICILAR 400.000.000
100 KASA 520.000.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV 800.000.000
120.000.000

b) İndirim tutarı ve tahsilatın kaydı;
indirim tutarı 800.000.000 x % 20 =160.000.000 TL

100 KASA 216.000.000
611 SATIŞ ISKONTOLARI
191 İNDİRİLECEK KDV 160.000.000
24.000.000
120 ALICILAR 400.000.000


III- İADE BİÇİMİNDE REKLAMASYON
Reklamasyon faturalarının iade biçiminde olması durumunda iade edilen mala ilişkin faturaya açıklama olarak sadece “Reklamasyon” ifadesi yazmak yeterli olmamaktadır. İade edilen malın teknik özelliklerinin ve miktarına ilişkin açık ifadenin faturada bulunması gerekmektedir. İade edilen malla ilgili olarak iade kaydının hem satılan “ticari mal” veya “mamulün” maliyetine ilişkin hem de satış fiyatına ilişkin iade işlemi yapılması gerekmektedir.
Birincisi; iade edilen mamul tümüyle değiştirilebilir veya yerine başka bir mamul verilebilir.
İkincisi; iade edilen mamul tamir edilir ve tamir edilen mamul müşteriye sağlam olarak teslim edilir.
Bu iki durum maliyetleme tekniği ve muhasebeleştirme açısından birbirinden farklı bir görünüm vermektedir. İki durumu ayrı ayrı ele alıp incelemek yararlı olacaktır.
A- MAMULLERİN TÜMÜYLE YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ
Satılan mamulün tümüyle yenisi ile değiştirilmesinde ortaya çıkan maliyet kaybı, maliyet hesaplama sistemini çok fazla ilgilendirmeyip, satış sonrası ortaya çıkan bir maliyet kaybı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu aynı zamanda bir kalite maliyetidir ve maliyet hesaplama sistemi dışında büyük defter ve yardımcı defter hesaplarında izlenmesi gereken bir maliyet gideridir. Sonuçta bu maliyetin 690-Dönem Kar ve Zararı hesabına aktarılması gereklidir.
Konuyu ancak geniş bir örnek ile açıklamak mümkün olacaktır.
Örnek
a) Üretim işletmesi 80.000 TL’ye mal ettiği bir X mamulünü 100.000 TL. ya peşin satmıştır. Ayrıca %15 KDV peşin tahsil edilmiştir.
b) Müşteri satın aldığı malı beğenmemiş, geriye reklamasyon olarak iade etmiştir. Yerine yeni bir mamul verilmiştir.
c) İade edilen mamulün değeri düşük mal olarak 10.000 TL.lık bir değeri olduğu saptanmıştır. Değeri düşen mal için karşılık ayrılmıştır.
d) İade alınan mal başka bir müşteriye 15.000 TL.ye satılmıştır. Ayrıca %15 KDV tahsil edilmiştir. (1. varsayım)
e) İade alınan malın tekrar üretimde hammadde olarak kullanılmasına karar verilmiştir. (2. varsayım)

Çözüm
a) Satış kaydı;
/
100 KASA 115.000
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV 100.000
15.000
/
620 SATILAN MALIN MALİYETİ 80.000
152 MAMULLER 80.000
/
b) Malın iadesi ve yerine yeni bir mamul verilmesi
/
157 DİĞER STOKLAR 80.000
620. SATILAN MALIN MALİYETİ 80.000
/
Daha önce satılan mamulün diğer stoklar hesabında izlenmesi, satılan mamullerin maliyeti hesabıyla karıştırılmaması gerekir. İade edilen malın yerine yeni bir mamul verildiği için daha önce maliyet fiyatıyla yapılan kaydın tekrar yapılması gerekir. satış fiyatı değişmediği ve ödemede iade olmadığı için satış fiyatıyla yapılan kaydın iptal edilmemesi gerekir.

c) Değeri düşük mal için karşılık ayrılması
80.000 TL’ye mal edilen mamulün satıldıktan sonra gerçekte 10.000 TL. değerinde olduğu saptanmıştır. Değer düşüklüğünün nedeni üretim aşamasındaki bir aksaklık, dağıtım kanalındaki bir arıza veya müşteri hatası olabilir. Nedeni ne olursa olsun, bu olayda kayıp aynı zamanda bir kalite maliyeti olarak mamulün değerinde ortaya çıkan düşmedir. Örneğimizde (80.000 TL. - 10.000 TL.) = 70.000 TL. dır. 70.000 TL.nın stok değer düşüklüğü karşılığı olarak ayrılması gerekmektedir.
/
654 KARŞILIK GİDERLERİ 70.000
654.030 İade Edilen Mamuller 70.000
158. STOK DEĞ. DÜŞ. KARŞILIĞI
158.001 Mam.Stok D.Düş. Kar 70.000
/
Bu aşamada, önemli bir noktayı daha vurgulamakta yarar bulunmaktadır. Maliyet kaybı maliyetleri olarak raporlanması gereken tutar iade edilen mamulün satış fiyatı veya işletmeye olan maliyetinin tümü değil, maliyetinde ortaya çıkan değer düşüklüğüdür. Bu da 654- Karşılık Gideri Hesabının yardımcı hesabı biçiminde izlenmeli ve dönem sonunda 690- Dönem Kar ve Zararı Hesabına devredilmelidir.

d) İade edilen malın başka müşteriye satılması
/
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ 80.000
157 DİĞER STOKLAR 80.000
/
100 KASA 17.250

600. YURTİÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV 15.000
2.250
Karşılığın kapatılması
/
158 STOK DEĞER DÜŞ. KARŞILIĞI 70.000
644 KONUSU KAL. KARŞILIK. 70.000
/
e) İade edilen malın tekrar üretimde hammadde olarak kullanılması
/
150 İLK MADDE VE MALZEME STOK 10.000
158 STOK DEĞER DÜŞ. KARŞILIĞI 70.000
157 DİĞER STOKLAR 80.000

710 DİREKT İLK MAD. VE MALZ. GİD. 10.000
150.İLK MAD. VE MALZ. STOK 10.000
/
Yukarıdaki örneklerin incelenmesinden anlaşılacağı üzere maliye kaybı olarak dikkate alınması gereken, iade edilen mamuller için değer düşüklüğü karşılığı ayrılması durumunda, sadece ayrılan karşılık gideridir.
Uygulamada bazı malların müşteriye tesliminden sonra hiç iade alınmadığı ve yerine yenisinin verildiği gözlenmektedir. İade edilmesi gereken malın nakliyesine katlanmak bile ekonomik olmamaktadır. Böyle olduğunda, kanımızca tümüyle gider kaydedilen mallar için taktir komisyonu kararı uygun olacaktır.
B- MAMULLERİN TAMİR EDİLEREK MÜŞTERİYE TESLİMİ
Müşteriye teslim edildikten sonra çeşitli nedenler ile onarım amacıyla iade edilen mamuller için çeşitli maliyet giderlerine katlanılabilir. Bu maliyet giderleri ortaya çıkış biçimlerine göre muhasebe ve maliyet hesaplama sisteminde dikkate alınmalıdır.
Maliyet giderlerinin olası ortaya çıkış biçimlerini şu şekilde sıralamak mümkündür.
- Garanti kapsamında tamir ve onarımlar.
- Garanti kapsamı dışında ücretsiz bakım ve onarımlar.
- Garanti kapsamı dışında ücretli bakım ve onarımlar.
Bu ihtimalleri şu biçimde açıklamak mümkündür.
C- GARANTİ KAPSAMINDAKİ TAMİR VE ONARIMLAR (YÜKÜMLÜLÜKLER)
Bu kalite maliyetleri satış sonrası mamullere belirli süreler ile verilen garanti kapsamında ortaya çıkan her türlü onarım, tamir veya parça değişimine ilişkin giderlerdir. Bu tür kalite maliyetleri bu kalem içerisinde izlenmesi gerekmektedir.
Bazı işletmeler gerçekleştirdikleri iyi bir örgütlenme ile bu maliyet giderlerine satış sonrası servis ağı içerisinde katlanmaktadırlar. Böyle olduğunda üretici firma daha çok garanti kapsamındaki parça veya malzeme maliyetine katlanmakta, bunun dışındaki işçilik ve diğer maliyet giderleri satış sonrası servis hizmeti veren kurum veya kişiler tarafından verilmektedir.
Bunun dışında, söz konusu onarım, tamir veya parça değişimi işlemlerini kendi bünyelerinde çözen kuruluşlar her türlü malzeme, işçilik ve diğer giderlerine kendileri bizzat katlanmak zorunda kalmaktadırlar.
Bu biçimde belli bir süre tamir, bakım ve yenileme garantisi ile yapılan satışlarda, satış sonrası garanti şartları çerçevesinde yapılacak bakım onarım hizmetlerinin karşılığında ortaya çıkan maliyetler, satış bedelinin bir unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir. Satıcıların garanti süresi içinde ve garanti belgesi çerçevesinde müşterilerine sağladığı tamir, bakım ve yenileme hizmetlerine ait bedeller satış fiyatları içersinde daha önceden vergilendirilmiş olduğundan bu hizmetlerin verilmesi sırasında ayrıca müşteriden tahsilat yapılmayacak, fatura düzenlenmeyecek ve katma değer vergisi hesaplanmayacaktır. Bu tür garanti kapsamındaki hizmetlerin bedelsiz hizmet olarak kabul edilmemesi gerekir. (Şükrü Kızılot s.454) Bu biçimde ortaya çıkan giderlerin muhasebeleştirilmesinde iki yaklaşımdan söz edilebilir.
Birincisi;
Bu tür işletmelerde sözü edilen maliyet giderleri bir genel üretim gideri olarak düşünülmelidir. Bu maliyetler 730 Genel Üretim Gideri Hesabı’nın bir alt hesabı biçiminde izlenmelidir. Sonuçta mamul maliyetini ilgilendirmektedir. Hatta genel üretim gideri bütçesi yapılırken satış sonrası garanti kapsamındaki maliyet giderleri de dikkate alınmalıdır.
İkincisi;
Bu maliyetler “659 Diğer Gider ve Zararlar” hesabının bir alt hesabı biçiminde izlenmelidir. Sonuçta üretim sonrası ortaya çıkmış bir gider görünümündedir.
Yukarıda açıklanan özellikli durumlara ilişkin şu örnekler verilebilir.
Örnek 1:
Merkezi İstanbul’da bulunan bir işletme tüm ülkeyi kapsayan satış sonrası servis teşkilatını kurmuştur. İzmir servis teşkilatının talebi doğrultusunda 40.000.000 TL.lık malzeme İzmir’e gönderilmiştir. İzmir servis teşkilatı değiştirdiği parçaları İstanbul’daki merkeze teslim etmiştir.
Çözüm 1:
Gönderilen parçalar İzmir’de stokta bekletilerek veya bekletilmeden kullanılabilmektedir. Hemen kullanıldığında üretici firma için Diğer Olağan Gider ve Zarar görünümündedir. İzmir servis teşkilatında bir süre bekleme olduğunda; parçalar bu süreden sonra kullanıldığında; “İzmir Stok Hesabı”ndan ilgili hesaba aktarılmalıdır. Yukarıda açıklanan iki yaklaşıma ilişkin muhasebe kayıtları benzer biçimde yapılabilir.
Birinci yaklaşım, Genel Üretim Giderleri hesabında izlenilmesi;
/
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 40.000.000
730.038 Garanti Kaps. Yük.
150. İLK MAD. VE MALZ. STOK
150.003 İzmir Stok Hesabı 40.000.000

İkinci yaklaşım, Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabında izlenilmesi.
/
659 DİĞER OLAĞAN GİD. ZAR. 40.000.000
659.038 Garanti Kapsamındaki Yük.
150 İLK MAD. VE MALZ. STOK
150.003 İzmir Stok Hesabı 40.000.000


Örnek 2:
Üretici işletme garanti kapsamındaki onarım, tamir ve parça değiştirmeler nedeniyle bir dönemde 10.000.000 TL’lik malzeme kullanmış, 30.000.000 TL’lik işçilik tahakkuk etmiş ve diğer giderler için 5.000.000 TL. ödenmiştir.
Çözüm 2:
Muhasebe kaydı;
Birinci yaklaşım, Genel Üretim Giderleri hesabında izlenilmesi;
/
730 GENEL YÖNETİM GİDERİ 45.000.000
730.038 Garanti Kapsamındaki Yükümlülükler

150.İLK MAD. VE MALZ. STOK
381.GİDER TAHAKKUKLARI
100. KASA 10.000.000
30.000.000
5.000.000
İkinci yaklaşım, Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabında izlenilmesi.
/
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZAR. 45.000.000
659.030 Garanti Kapsamındaki Yükümlülükler

150 İLK MAD. VE MALZ. STOK
381 GİDER TAHAKKUKLARI
100. KASA 10.000.000
30.000.000
5.000.000
D- TAZMİNAT BİÇİMİNDE REKLAMASYON
Üretilen mal veya hizmetin alıcı tarafından tüketilmesi esnasında ortaya çıkan zarar veya ziyan üretici firma tarafından tazmin edilmesi söz konusu olabilir. Bu zararın tazmin esnasında zarar gören alıcı, imalatçı firmaya tazminat biçiminde reklamasyon faturası düzenlemelidir. Sonuç olarak hesap planında 68-Olağandışı Gider ve Zararlar grubunda izlenmesi uygun olabilir.

IV- SONUÇ
Kesilen reklamasyon faturasının sadece fatura üzerinde “Reklamasyon” ifadesi ile kesilmesi son derece yetersizdir. Reklamasyonun iade mi? indirim mi? veya tazminat mı? olduğu ifade edilmelidir. Her bir reklamasyonun muhasebe ve vergi açısından sonuçları farklı olacaktır.
 
Üyelik
23 Haz 2006
Mesajlar
123
Konum
ISTANBUL
Merhabalar,

Reklamasyonu bir iade gibi düşünürsek eğer;

KDV Durumu : Ben A firmasından kumaş aldım %8 KDV. B firmasına boyattım %18 KDV. Gelen mallarda B firmasının yapmış olduğu hatalardan dolayı kumaşlarımın kullanılamaz olduğunu tespit ettim. B firmasına keseceğim reklamasyonu hesaplarken kumaş+boya bedelini yansıtmam gerekir. Bu durumda kumaş ve boya maliyeti ayrı ayrı hesaplanıp KDV oranı da buna göre mi belirlenmeli yoksa direk % 18 den mi kesilmeli...

İşleyiş : Ben bu durumu iade gibi değerlendirip işleyecek olursam; Diyelim ki kumaş maliyetim 1.200.-YTL Boya maliyetim 1.000.-YTL. Yine bu şekilde ilgili kalemlerden iade düşmeliyim diye düşünüyorum. Yoksa farklı bir hesap mı kullanmalıyım? Tamamını boya iadesiymiş gibi düşünürsem, giriş-çıkış rakamlarım farklı olacak.

Görüşlerinize teşekkürlerimle,
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Sayın fatmatoprak,

Durumu 2 farklı şekilde değerlendirirebiliriz.

1. Boyacıdan kumaş geldikten sonra, boya kısmı-kumaş kısmı ayrımı gözetmeksizin o ürün artık kumaş oluyor ve % 8 KDV ye tabi oluyor. Bu durumda boyacıya fatura edeceğiniz tutar toplam tutar olacak ve % 8 KDV uygulanacaktır ( Bir nevi kumaş satışı gibi ).

2. Boyacıdan gelen kumaş hatalı olduğundan kabul edilmemiştir. Dolayısıyla ortada boyalı bir kumaş yoktur. Bu durumda boyacının kestiği faturayı iade edersiniz % 18 KDV uygulayarak. Kumaş bedelini ise % 8 KDV uygulayarak yansıtırsınız ( Ham kumaşı satan firma farklı olduğundan boyacıya keseceğiniz fatura iade faturası değildir).

Ben 2. seçeneği tercih ederim. Böylelikle ortada KDV farkı da olmayacaktır. Zira 1. seçenekte boya faturası % 18, yansıtılırken % 8 KDV uygulanacak ve arada cari hespa farkı çıkacaktır.
 
Üyelik
23 Haz 2006
Mesajlar
123
Konum
ISTANBUL
Merhaba, Sayın A.B.G

Öncelikle yorumunuz için teşekkürler.

Bence de ikinci seçenek daha uygun gibi. Boyacıya boya bedelini iade ederiz. Yine boyacıya kumaş bedelini %8 KDV ile reklamasyon keseriz. Yalnız buradaki çekingem şu KDV açısından: İleride "reklamasyon, genel oranda KDV ye tabidir" gibi bir açıklamayla karşılaşmak.

İşleyiş açısından da boya bedelini iade düşerim hesaplarımdan. Kestiğim reklamasyondaki kumaş bedelini de kumaştan düşmeliyim. Boyadan düşemem. Ancak boyadan düşülecek diye bir görüş var.

Şu anda aklıma gelen bir diğer soru da şu: Hizmette iade olur mu? Ben boyacıya sadece boyama hizmetini nasıl iade edeceğim. Sadece bu örenkte değil mesela dikim atölyesi 1000 ad dikim bedeli yazacağına 1500 ad yazmış ft.ye. Bu durumda benim 500 ad dikim işçilik iadesi kesmem nasıl olur? Sadece mamullerin üzerindeki dikiş işçiliğini iade ediyoruz. Aslında bu ayrıca ele alınabilir. Belki daha önce de tartışılmıştır forumda, bakmalıyım...

Bu vesileyle iyi baylamlar, iyi seneler...
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Sayın fatma toprak,

1. İade faturasında ürüne ait KDV yi çekinmeden uygulayabilirsiniz. Sizin keseceğiniz fatura rekalamasyon faturası değildir. Kaldı ki reklamasyonlarda da ürüne ait KDV uygulanmaktadır.

2. Keseceğiniz iade faturasındaki boya bedelini gider hesabından düşersiniz. Kumaş bedelini ise satış gibi değerlendirip 602 hesaba kaydedebilirsiniz. Aldığınız kumaş faturasını ise 157 hesaba aktarıp oradan da 623 hesaba yansıtırsınız.

3. Hizmette iade elbette olmaktadır. Bir hizmeti beğenmeyerek kabul etmezsiniz ve iade faturası kesersiniz.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Merhaba Topik ilk sorudan uzaklaştı ebruşah cevabını alamadan gitti bence ama fatmatoprak!ın sorusuna cevap vermiş olduk.

Tekrar farklı bir açıdan bakacağım senaryoya,

% 8 kumaş fasona teslimi birebir % 8 den geri almak (kar/zarar ve KDV farkı yaratmadan). (iade reklamasyonu). Soran ceza reklamasyonu şeklinde % 18 reklamasyon faturası kesmek. Yani ABG'nin 2. senaryosu.

Ama bu durumda dikkat edilecek en önemli hususlar:

1- reklamasyon Rayic satış bedelinden doğan karı aşmamalıdır. (transfer fiyatlaması)
2-Malın kullanılamaz duruma düştüğünün takdir komisyonu kararı ile tespiti. (değerini yitiren mallar ve KDV karşısındaki durumu)

Neden....

Bu şekilde malı döndürerek karşı firmaya belli bir çorba parası karşılığı fatura kesersem ne olucak. Mal bende hala ama karşı tarafa gider yaratmışım bedavadan....

Nasıl Senaryo :)))))))
 
Üyelik
11 Ara 2014
Mesajlar
19
Konum
istanbul
reklamasyon

Merhabalar,

Reklamasyonu bir iade gibi düşünürsek eğer;

KDV Durumu : Ben A firmasından kumaş aldım %8 KDV. B firmasına boyattım %18 KDV. Gelen mallarda B firmasının yapmış olduğu hatalardan dolayı kumaşlarımın kullanılamaz olduğunu tespit ettim. B firmasına keseceğim reklamasyonu hesaplarken kumaş+boya bedelini yansıtmam gerekir. Bu durumda kumaş ve boya maliyeti ayrı ayrı hesaplanıp KDV oranı da buna göre mi belirlenmeli yoksa direk % 18 den mi kesilmeli...

İşleyiş : Ben bu durumu iade gibi değerlendirip işleyecek olursam; Diyelim ki kumaş maliyetim 1.200.-YTL Boya maliyetim 1.000.-YTL. Yine bu şekilde ilgili kalemlerden iade düşmeliyim diye düşünüyorum. Yoksa farklı bir hesap mı kullanmalıyım? Tamamını boya iadesiymiş gibi düşünürsem, giriş-çıkış rakamlarım farklı olacak.

Görüşlerinize teşekkürlerimle,
peki Süleyman Yükçünün makalesinde reklamasyon 689 a atılabilir diyor tazminat reklamasyonunda. MUhasebe kayıtları ile yardımcı olabilecek biri var mıdır acaba...
 
Üyelik
11 Ara 2014
Mesajlar
19
Konum
istanbul
1.3.Tazminat Ceza Niteliğindeki Reklamasyon
Tazminat-ceza niteliğindeki reklamasyon türünde söz konusu malların kullanılması aşamasında ortaya çıkan zarar ve kayıpların imalatçı firma tarafından tazmin edilmesi halinde gerçekleşmesi gündeme gelmektedir. Bu aşamada zarar gören alıcılar imalatçı firmaya tazminat ceza niteliğinde reklamasyon faturası düzenlemelidirler. Bu şekilde ortaya çıkan reklamasyon türünde maliyetlerin 689-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar grubunda izlenmesi önerilmektedir.
Örnek:
a) Yurt dışına tekstil ihracı yapan X firmasının imalatçı firmadan 100.000 TL maliyetli ve % 10 KDV li kumaş satın almıştır.
b) İhracatçı firmanın üretim sattığı mallarda kumaş kaynaklı 10.000 TL lik zarar ve kayıp meydana gelmiştir. Yurt dışındaki alıcı firma işçilik, genel üretim giderleri ve yurtdışındaki alıcıya teslim edemediği mal dolayısıyla imalatçıya reklamasyon faturası düzenlenmiştir
 
Üst