turkcell

Sağlık Kabini Hizmeti

Üyelik
27 Ara 2014
Mesajlar
41
Konum
Karaman
Sağlık kabin (pansuman iğne ve evde bakım hizmetleri vb.. ) hizmeti yapan bir iş yerinin defter türü serbest meslek mi yoksa işletme defterimi olması gerekiyor.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
193 sayılı GVK.nun 37. maddesinde;

"Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır." Denilmiştir.

Aynı Kanunun 65. maddesinde;

"Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.
Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır

66. maddesinin 5 numaralı bendinde;"VUK.nun 155. maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar (Şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000'i aşmayan yerlerde faaliyette bulunanların bu faaliyetlerine ilişkin kazançları gelir vergisinden muaftır.);
Bu işleri dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar."

Hükmü yer almıştır.

Söz konusu maddede belirtilen ve serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtilerine ilişkin 213 sayılı VUK.nun 155. maddesinde, serbest meslek erbabı için işe başlamayı gösteren belirtiler dört bent halinde sayılmış, aynı Kanunun 156. maddesinde de ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette işyerinin; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerler olduğu açıklanmıştır.

Buna göre:Muayene, yazıhane, atölye gibi özel işyeri açmak,


Çalışan yerde tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunduğunu ifade eden alametleri asmak,


Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak,


Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolunmak, suretiyle işe başlamayı ifade eden hallerden en az ikisini taşıdıklarını beyan eden sağlık kabini işletmeciliğinde bulunanların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların genel hükümler çerçevesinde serbest meslek kazancı olarak gelir vergisine tabi olması, bu şartlardan birine haiz olanların ve vergi dairesince de aksini gerektiren herhangi bir tespitin bulunamaması halinde ise sözü edilen serbest meslek erbaplarının bu faaliyetlerine ilişkin kazançlarının gelir vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.
 
Üst