zirve

Satın Alınan Araca İlişkin Satış Faturasının Gönderilmemesi

  • Konbuyu başlatan UDikenli
  • Başlangıç tarihi
U

UDikenli

Ziyaretçi
Mükellefim Okul Servisi İşiyle uğraşıyor.servis hizmetlerinde kullanmak 14.08.2007 tarihinde noter satış sözleşmesi ile bir araç aldı.
sorum şu
aracı noter satış sözleşmesi ile aktifimize kaydedebilirmiyiz ?
araca ilişkin fatura bütün ısrarlarımıza rağmen istanbuldan mükellefime gönderilmedi.müklelefim bağlı bulunduğu vergi dairesine şikayetde bulunursa hukuki sonuçlarını merak ediyorum.
ne yapabilirim ? görüş ve önerilerinizi bekliyorum.
saygılarımla iyi çalışmalar ???
 
Üyelik
9 Mar 2007
Mesajlar
396
Ynt: Satın Alınan Araca ilişkin satış faturasının gönderilmemesi

sayın UDikenli,

Aracı aldığınız kişi vergi mükellefi ise mutlaka fatura kesmek zorundadır.

Araç satanı fatura kesmesi konusunda zorlayın. Fatura kesmedikleri takdirde vergi dairesine bildireceğinizi belirtin. Bir sonuç çıkmazsa bildirimde bulunun. Buna rağmen de fatura kesilmiyorsa noter satış sözleşmesi ile kayıtlarınıza alın derim.

Ayrıca Vergi dairesine yapılacak bildirim ihbar niteliğinde olup, inceleme sebebidir.
 
Üyelik
13 May 2007
Mesajlar
81
Ynt: Satın Alınan Araca ilişkin satış faturasının gönderilmemesi

alabilirsiniz ama kdv indiremzsiniz
 
U

UDikenli

Ziyaretçi
Ynt: Satın Alınan Araca ilişkin satış faturasının gönderilmemesi

sayın Gmance
aracı satın aldığımız kişi fatura kesmemekte diretirse
fatura olmamasına rağmen aracın Kdv'sini indirim konusu yapabilirmiyiz.
Neticede fatura kesilmesse vergi dairesine ihbarda bulunacağımızı belirttim.
saygılarımla
iyiçalışmalar
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
63
Konum
İZMİR
Ynt: Satın Alınan Araca ilişkin satış faturasının gönderilmemesi

Noter Satış sözleşmesinde aracın satışı eğer vergi mükellefi olduğu belli bir satıcıdan yapılıyorsa, Noter satış rakamının yanına KDV dahil YTL ibaresi koymuştur. Eğer belirtmediyse KDV 'yi indirim konusu yapmak biraz riskli olur. Çünkü bu sefer sanki ortada satış KDV hariçmiş gibi algılanabilir ve sizin KDV yi ödeyip ödemediğinizi isbatınız fatura olmadığı için zorlaşır.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Satın Alınan Araca İlişkin Satış Faturasının Gönderilmemesi

Fatura temin edilemez ise bence KDV yi indirim konusu yapmayın. Noter satış senedine istinaden deftere işleyebilirsiniz. Fatura gelmezse toplam tutarı sabit kıymete alın.
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Satın Alınan Araca İlişkin Satış Faturasının Gönderilmemesi

Minübüsle serviş işletmeciliği yapanlar genelde Basit usule tabidir. Öncelikle bunu öğrenin, eğer öyle ise fatura kesilmesi gerekmiyor. Ayrıca Noter satış senedi üzerinden KDV nin indirim yapılması mümkün değildir.
 
Üyelik
9 Mar 2007
Mesajlar
396
Ynt: Satın Alınan Araca ilişkin satış faturasının gönderilmemesi

Bu konu tartışmalı bir konu olup, yazılabileceğine dair danıştay kararı vardır.
Ancak KDV 29 md gereği kdvnin satıcı tarafından hesaplanması ve kdv' nin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.Danıştay Yedinci Daire

Tarih : 2.2.1994

Esas No : 1991/5501

Karar No : 1994/363

Katma değer vergisinin noter satış senedine göre hesaplanması mümkün iken, ayrıca gösterilme şartı aranmaz.

İstemin Özeti: Noter satış senedinde ayrıca gösterilmeyen katma değer vergisinin haksız yere indirdim konusu yapıldığından bahisle yükümlü şirket adına 1987 Mart dönemi için salınan kaçakçılık cezalı katma değer vergisini; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 34. maddesinin 1. bendinde yurt içinde sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceğinin hükme bağlandığı, mahkemelerince ara kararı ile getirilen belgelerin incelenmesinde yükümlü şirket tarafından 11.11.1986 tarihinde noter senedi ile32.700.000.TL bedelle bir adet yolcu otobüsü satın alındığının ve bu satışa ilişkin katma değer vergisini ayrıca gösterilmediğinin ancak,, noter satış senedinde ?katma değer vergisi dahildir? şerhine yer verildiğinin anlaşıldığı, olayda satış bedeli üzerinden, kanuni nispetler esas alınarak verginin ayrılması mümkün olduğundan, bu satışa ilişkin katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağının kabulü ile cezalı tarhiyat yapılmasında isabet bulunmadığı gerekçesiyle terkin eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddine, kararın onanmasına karar verildi.
 
Üst