resim

Serbest Bölge Firmalarının Kar Dağıtması Vergileme Ve Muhasebe Kaydı

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,688
Konum
İSTANBUL
Serbest Bölgelerdeki Firmaların kar dağıtımında bulunması halinde bu kar dağıtımının vergi tevkifatına tabi tulup tutulmayacağı hala sorulan ve güncelliğini yitirmemiş bir konudur.Daha önce bu konuyu formda incelememize rağmen gelen e-mail'lere istinaden bir kez daha konuyu formda yazmaya karar verdim

Kanun maddelerine değinmeden önce çok kısa olarak serbest bölgelerde dağıtılan karın hem kurum stopajı yönünden hemde ortakların elde ettikleri gelir açısından vergiye tabi olduğudur.

Kar Paylarının Dağıtılması halinde Serbest Bölgeler Kanunu'nun Geçici 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki istisna hükmünün,Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin birinci fıkrası (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi bulunmamamktadır.

Serbest Bölgelerde Faaliyette bulunan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin bu bölgelerde elde ettikleri kazançları dağıtmaları halinde dağıtılan kar payları üzerinden GELİR VERGİ'si Tevkifatı yapmaları gerekir.


ÖRNEK : Serbest bölgede faaliyet gösteren Delta Ltd.Şti'nin 2010 yılı dönem karı 60.000.-tl'dir.Şirketin toplam sermayesi 100.000.-tl olup tamamı ödenmiştir.Şirket iki ortaklı olup ortakların sermaye payları eşittir.Şirketin K.K.E.G 16.000.-tl Gideri bulunmaktadır.Şirketin şimdiye kadar ayırdığı 1.terip yedek akçe tutari 6.000.-tl'dir.Şirket Genel Kurulu dönem karından yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmın 31.12.2010 tarihinde dağıtılmasına karar vermiştir.KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ HESAPLANMASI
____________________________________________

DÖNEM KARI 60.000

İNDİRİMLER ------

İLAVELER 16.000

-K.K.E.G 16.000

MALİ KAR 76.000

KURUMLAR VERGİSİ.....(76.000.-*0.20) 15.200.-


I.TERTİP YEDEK AKÇE HESAPLANMASI
____________________________________

(Dönem Karı*%5)...................60.000*%5 3.000


I.TEMETTÜ HESAPLANMASI
__________________________

(Sermaye*%5.....................100.000*%5 5.000II.TERTİP YEDEK AKÇENİN HESAPLANMASI
______________________________________

DÖNEM KARI 60.000

KURUMLAR VERGİSİ (-) 15.200

I.TERTİP YEDEK AKÇE (-) 3.000

I.TEMETTÜ (-) 5.000

II.TERTİP YEDEK AKÇE MATRAHI 36.800

II.TERTİP YEDEK AKÇE.....36.800*%10 3.680


II.TEMTTÜNÜN HESAPLANMASI
_______________________________

DÖNEM KARI 60.000

KURUMLAR VERGİSİ (-) 15.200

I.TERTİP YEDEK AKÇE (-) 3.000

I.TEMETTÜ (-) 5.000

II.TERTİP YEDEK AKÇE 3.680

II.TEMETTÜ 33.120GELİR VERGİSİ STOPAJININ HESAPLANMASI
_______________________________________

I.TEMETTÜ 5.000

II.TEMETTÜ 33.120

GELİR VERGİSİ STOPAJI MATRAHI 38.120

GELİR VERGİSİ STOPAJI........38.120*%15 5.718
KAR DAĞITIM TABLOSU

DÖNEM KARININ DAĞITIMI

DÖNEM KARI 60.000

ÖDENECEK VERGİ VE YAS.YÜKÜM.(-) 15.200

-Kurumlar Vergisi 15.200

Dönem Net Karı 44.800

-Geçmiş Dönem Zararı -----

-I.Tertip Yasal Yedek Akçe (-) 3.000

Dağıtılabilir Net Dönem Karı 41.800

-Ortaklara I.Temettü (-) 5.000

KALAN 36.800

-Personel Temettü ----

-Yönetim Kuruluna Temettü ----

-Ortaklara II.Temettü 33.120

-II.Tertip Yasal Yedek Akçe 3.680


MUHASEBE KAYDI


_________________________________/___________________________________________

570-Geçmiş Yıllar Kar.Hes. 44.800331-Ortaklara Borçlar 38.120

I.Temettü 5.000

II.Temettü 33.120


540-Yasal Yedekler 6.680

I.Tertip Yedek Akçe 3.000

II.Tertip Yedek Akçe 3.680

______________________________________/________________________________________________


Ortaklara Kar Payı Ödenmesi


_______________________________________/__________________________________________________

331-Ortaklara Borçlar Hs. 38.120

I.Temettü 5.000

II.Temettü 33.120
102-Bankalar 32.402

360-Öd.Vergi Fon 5.718

__________________________________________/_____________________________________________


Gelir Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilmesi


_________________________________________/_______________________________________________

360-Öd.Vergi Fon 5.718
102-Bankalar 5.718


________________________________________/__________________________________________________
 

Benzer konular

Üst