Sermaye Azaltımı

Üyelik
14 May 2012
Mesajlar
102
Merhaba,

geçmiş yıllarda (1998-2002 arası) elde edilen karlar (nakden) ve maddi duran varlık yeniden değerleme değer artış fonlarıyla birlikte geçmiş yıl karları kalemleri kullanılarak sermaye artırımında bulunmuştuk.

Fakat şirket şimdi sermaye azaltımına gidiyor ve nakdi olarak artırılan sermayenin ortaklara dağıtımını karar aldılar.

Burada sermayenin ortaklara dağıtılması işlemi stopaja tabi tutulur mu?

yani kısaca sermayeye eklenen karın, sermaye azaltımı nedeniyle ortaklara dağıtılmasında stopaj var mıdır?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Elbette sermayeye ilave dilmiş geçmiş yıl karları ve sermaye düzeltmesi olumlu farklarının ortaklara dağıtılırken stopaj yapılması gerekiyor.
 

5520

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
330
Konum
ankara
- Ortaklardan tarafından nakdi olarak yatırılan sermayeyi dağıtırsanız ticari sermayenin bir unsuru olduğundan herhangi bir vergilendirme yapılmayacak,

- Sermayaye eklenmiş olan YDA Fonunun dağıtılması halinde kurumlar vergisi ödenecek, vergi sonrası dağıtılan kar da tevkifata tabi tutulacak,

- Geçmiş yıl karlarını dağıtırsanız kar dağıtım tevkifatına tabi tutulacak,

Ancak, siz her ne kadar ortaklar tarafından nakdi olarak yatırılan sermayeyi dağıtacağız deseniz de GİB in görüşleri öncelikle YDA fonunun, sonra geçmiş yıl karlarının en sonda ayni/nakdi sermayenin dağıtıldığının kabul edileceği yönünde.

GİB in özelgeler kısmına bakarsanız birden fazla özelge görebilirsiniz.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Sayın 5520 bahsettiğiniz özelgelerden bir sürü var. Ancak ben bu şahsen bu özelgelerde açıklanan görüşlere kesinlikle katılmıyorum. Diyelim ki 500 SERMAYE hesabının altında 500.01 Ödenmiş Sermaye, 500.02 Sermayeye İlave Edilen Geçmiş Yıl Karları gibi bir ayrım var. Sermaye azaltımında 500.02 yerine, 500.01'e alacak kaydı yaparsam ve bu işlem muhasebe kayıtlarımdan açıkça görülebiliyorsa, stopaj yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben olsam böyle bir durumda ihtirazi kayıtla beyanname verip, dava açma yoluna giderdim.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Yeniden Değerleme Artış Fonu açısından 2003 yılında yapılan Enflasyon Düzeltmelerini hatırlarsak bu fonlar sermaye arttırımı olarak sayılmıyordu. Hatta "503- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI hesabı MAF, YD Artış Fonu gibi hesapların Sermaye Arttırımı sayılmaması nedeniyle kullanılmakta idiler. Sonuç olarak YD fonları için stopaj konusu bu açıdanda ele alınmalı.

VUK 328.Tebliğ
VI.2.3. 1/1/2004 Tarihinden Önce Ayrılmış ve Sermayeye İlave Edilmiş Olan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Gibi Fonlar

1/1/2004 tarihinden önce ayrılmış olan ve sermayeye ilave edilen yeniden değerleme değer artış fonu gibi fonların sermayeye ilavesi nedeniyle
oluşan sermaye artışları, artış olarak dikkate alınmayacak ve bunlar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.


Sermayenin, düzeltmeye esas tutarına ulaşılırken düşülmesi gereken (sermayeye ilave edilmiş olan) bu değerler aşağıda gösterilmiştir.

· İşletmenin aktifine kayıtlı maddi duran varlık kalemlerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yeniden değerlenmesinden oluşmuş değer
artışları,

· İşletmenin iştirakleri ile bağlı ortakları bünyesinde Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan yeniden değerleme dolayısıyla oluşmuş değer
artışları.

· Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesine istinaden gayrimenkul, iştirak hisseleri ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin
satış kazancının maliyet bedelinin arttırılan kısmına tekabül eden kısımları


Kısaca bu hesapların yerini 2003 yılında yapılan Enfl.Düz.502,503,580,570 hesaplar aldı. Konuyu bide bu yönden araştırın derim
 

5520

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
330
Konum
ankara
Sayın 5520 bahsettiğiniz özelgelerden bir sürü var. Ancak ben bu şahsen bu özelgelerde açıklanan görüşlere kesinlikle katılmıyorum. Diyelim ki 500 SERMAYE hesabının altında 500.01 Ödenmiş Sermaye, 500.02 Sermayeye İlave Edilen Geçmiş Yıl Karları gibi bir ayrım var. Sermaye azaltımında 500.02 yerine, 500.01'e alacak kaydı yaparsam ve bu işlem muhasebe kayıtlarımdan açıkça görülebiliyorsa, stopaj yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben olsam böyle bir durumda ihtirazi kayıtla beyanname verip, dava açma yoluna giderdim.

Şuanda bu durum özelgelerden ibaret ancak bir kaç dava açan olursa bununla ilgili yasal düzenleme yapılır diye düşünüyorum.
 

Benzer konular

Üst