Sermaye Ödemeleri 8.000 Tl Altı Nakit Yapılabilinir mi ?

SerhanSerhan

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
1,069
Konum
istanbul
Limited şirket ortağı sermaye borcu olan 40.000 TL tutarı yıl içerisinde 5.000-3.500 TL gibi 8.000 TL altı nakit ödemelerle yapmak istiyor
Bu uygulamada herhangi bir sakınca varmıdır? Teşekkürler
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,598
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

Bazı konularda yorum yapmak biraz daha dikkat gerektiriyor. Kısaca "Tevsik Zorunluluğu" dediğimiz olay Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi, Maliye Bakanlığına, mükelleflerin muameleleri ile ilgili tahsilât ve ödemelerini banka veya benzeri finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamasına ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi vermiştir.

Bu yetkiye dayanarak, genel tebliğlerle birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, kazancı basit usulde tespit edilenlere, defter tutmak zorunda olan çiftçilere, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafa, kendi aralarında yapacakları ticari işlemler ile nihai tüketicilerden (Türkiye’de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 8000 YTL'yi aşan tahsilat ve ödemelerini banka veya özel finans kurumları yahut PTT aracı kılınarak yapmaları ve bu kurumlarca düzenlenen hesap belgesi (dekont) veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik etmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu durum 320, 323, 324 ve 332 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde ve 2003/1 sayılı VUK sirküleriyle düzenlenmiştir.

Maliye Bakanlığı aynı yetkiyle işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilât ve ödemelerin de banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin açıklamaların yer aldığı 268 sıra no.lu Vergi Gelir Vergisi Genel Tebliğini yayınlamıştır.

Yukardaki açıklamalara bakılınca da zaten Sermaye Taahhüdü ödemelerinin bu kapsamda olmadığını görmek mümkündür.

Ancak, Sermaye ödemeleri öyle "Cari Hesap Bakiyesi" ödenir gibi ödenmez. Önce ana sözleşmedeki ödeme şartlarına bakılır , sonra orada yazılı kurallara göre ancak ödemeler kabul edilir. Yetki verilmiş organ (YK) Ana sözleşmede verilmiş yetkiye göre tarih/yer/zaman/miktar şartlarını belirler ve işlemleri tamamlar. Çünkü bu şartlara göre ödemenin yapılmaması ayrı yasal müeyyidelere tabidir.

Şirketlerle ilgili tüm işlemler TTK kapsamındadır unutmayalım.
 
Üst