zirve

Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

Üyelik
16 May 2006
Mesajlar
318
Merhaba

Bir şirket ürünlerinin satışı için (halı+mobilya) showromm (gösteri salonu) açacak. POS Cihazı koyup müşterilerin beğendiği ürünlerin ödemelerini bu pos cihazı ile veya nakit olarak alacak, Fakat beğenilen ürün satışlarını depodan yapacak, showromdan ürün satışı gerçekleşmeyecek.
Bu durumda yazar kasa kullanılması mecburiyeti varmıdır?
Ticaret odasına şube olarak tescil yapılmasına gerek varmı dır?

Teşekkürler.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

1- İlgili showroom gösteri merkezi özelliği taşıması ve satış yapılmayacak olması nedeniyle, Ödeme kaydedici cihaz kullanmasına gerek bulunmamaktadır. Diğer tarafdan depodan yapacağınız satışlar için Ödeme Kaydedici cihaz kullanmanız zorunludur. Vergi Dairesine dilekçe vereceksiniz, vereceğiniz dilekçede bu durumu etraflıca açıklayınız.
2- Ticaret Odasına şube olarak tesciline gereke bulunmamaktadır. TOBB Kanunu madde 9
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

Sayın Mohicans benim bu sorudan anladığım kadarıyla showroomda satış yapılıyor. Borçlar Hukuku özel hükümlerine göre satış sözleşmesi(satış sözleşmelerinin yazılı şekil şartına bağlı olmadığını unutmayalım, sözlü de olabilir) showroomda gerçekleşiyor,üstelik satılan emtianın bedeli de showroomda ödeniyor, tek özellikli durum satış sözleşmesine konu mallar sözleşme kurulduğu anda fiziken başka bir yerde ki, bu da Medeni Kanunun 766'nci maddesine göre hükmen teslimdir. Daha sonraki bir zamanda emtianın fiziken alıcıya devredilmesi zilyetliğin devridir. Vergi Usul Kanunun 233'üncü maddesinde perakende satış vesikasının satışın yapılması ile düzenleneceği belirtilmiştir, zilyetliğin devri ile değil.

Tüm bu yasal gerekçelerle ödeme kaydedici cihazın depoda değil,showroomda olması gerektiği kanaatindeyim.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

Sayın Koray Bey, her ne kadar yukarıda da belirttiğiniz kanunlara göre satış vaadi gerçekleşmişse de
daha henüz mallar teslim edilmemiştir. Bilindiği üzere teslim, KDV Kanunun 2. maddesinde de belirtildiği üzere,
"1. Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir."
Dolayısıyla yukarıda anlatılanlar ve sizinde bahsettiğiniz üzere, burası malların tanıtımın ve tahsilatının yapıldığı yer sayılır. Benim şahsi fikrim yazar kasa kullanmasına gerek bulunmamaktadır.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

Sayın Mohicans eğer ki VUK'ta "perakende satış vesikası 3065 sayılı KDV Kanunun 2/1'inci maddesine göre teslimin gerçekleştiği anda düzenlenir" deseydi size %100 katılırdım. Ne var ki VUK md.233'te PSV'nin düzenlenmesi satış işlemine bağlanmış,teslime değil ve de KDV'den hiç bahsetmiyor.
Borçlar Kanunu md.182 satım sözleşmesini tanımlamıştır. Sözleşmenin başlıca unsurları;

Satılan mal: Ekonomik değeri olan herşey satış sözleşmesinin konusu olabilir.
Satış bedeli : Türk parası yada döviz olabilir.
Tarafların bu hususlarda anlaşmaları : Yanların karşılıklı birbirine uygun irade beyanları sözlemeyi oluşturur.

Müşteri showroomda geliyor, malı beğeniyor, satış bedeli belli, taraftlar satılan malım cinsi ve tutarı konusunda anlaşmaya varıyorlar ve karşılıklı olarak irade beyanında bulunuyorlar. Sözleşmenin tüm unsurları mevcut. Dediğim gibi eğer VUK KDV Kanunda olduğu gibi mülkiyetin devrine bağlamış olsaydı, menkul mallarda mülkiyetin devri için zilyetliğin devri de şart olsaydı siz %1000 haklı olurdunuz.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

Sayın Koray Bey,
Aslında aynı şeyleri söylüyoruz. Ama bu konuda farklı düşünüyoruz.
Şöyleki, Satış Vaadinin gerçekleştiği konusunda hem fikiriz. Ancak showroom da malın teslimi gerçekleşmiyor.
VUK?nun 19.Maddesinde, vergiyi doğuran olayın tanımı şu şekilde yapılmıştır: ?Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.? Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, bir vergi alacağından söz edebilmek için; bu vergi alacağına ilişkin olayın meydana gelmesi ya da hukuki işlemin tamamlanmış olması gerekmektedir.

VUK?nun 231.Maddesinin 5 numaralı bendine göre; ?Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami Yedi Gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır? hükmüne haizdir.

Bu hükme göre; Faturanın düzenlenmesi mecburiyeti, malın teslimine veya hizmetin ifasına bağlanmıştır. Başka bir ifadeyle; Faturanın düzenlenmesi, ödemeye bağlı olmayıp teslime bağlı olduğundan, malın teslimi veya hizmetin ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı andan itibaren düzenlenmesi gerekmektedir.

Yine VUK FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN VESİKALAR başlıklı ikinci kısmında Perakende satış fişleri ile ödeme kayıt edici cihazlara ait fişlerinde fatura yerine geçen vesika olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda da anlaşılacağı üzere faturanın kesilmesi malın teslimine bağlandığından, bu durumu Ödeme kayıt edici cihazla yapılan satışlara da uyarlamak mümkündür.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

Elbette faturanın düzenlenmesi ödemeye bağlı değil, ön ödeme durumlarında avans olur zaten,hasılat yazmak ta gerekmez,fatura veya PSV düzenlemekte. Ancak burada farklı bir durum var, showroomda satış akdi tamamlandığı anda hükmen teslimin gerçekleşmiş olması. Hükmen teslim de bir teslim çeşididir. Aynen kısa elden teslim gibi. Şunu unutmayalım KDV Kanundaki "teslim" ile VUK'taki teslim farklı şeyler. Yok KDV de böyle ben bunu kıyas yaparak VUK'a da uygularım derseniz üniversitede vergi hukukunun ilk dersinde hocamızın söylediği bir söz aklıma gelir. "Vergi hukukunda birinci kural verginin kanunilik ilkesi, ikinci değişmez kural ise kıyas yasağıdır"
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

Koray Bey,
Teslim ile ilgili VUK'da çok açık şu ifade yer alıyor. "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. "
Bu hükümden benim anladığım malın fiilen tüketiciye teslimidir. Diğer tarafdan Kıyas hakkında Vergi Kanunlarında çok ince bir çizgi vardır.
VUK 3. maddeyi unutmayınız.
A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan "Vergi Kanunu" tabiri işbu Kanun ile bu Kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder.

Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

Medeni Hukuka göre hükmen teslimin, VUK'ta yer alan teslim ibaresinin kapsamına girmediğini bana yasal gerekçesiyle açıklayın,ikna olacağım-:))
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

Koray Bey, Daha öncede söylediğim gibi biz fikirlerimizi forumda paylaşıyoruz. Sizle de, gerçekten faydalı fikir paylaşımları yapıyoruz. Bizim vergi kanunlarımız yazılırken. Nereye çekersen oraya gider cinsinden yazıldığı için az da olsa bazen farklı düşünüyoruz. Bundan da eminim sizde keyif alıyorsunuzdur. :)
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

Elbette keyif alıyorum,hem farklı bakış açılarını görüyoruz, hem de mesleki anlamda ciddi bir egzersiz oluyor. Yalnız beni üzen bir şey var, siz ve bir kaç değerli forumdaş dışında bu teorik tartışmalara pek katılan yok. Acaba biz mi gerçek dünyadan koptuk, yoksa diğer meslek mensupları günlük rutin koşuşturmaları arasında teorik düşünme ve yorum yaparak pratiğe geçirme melekelerinden uzaklaştılar bilemiyorum. Herkes hemen googledan bir özelge bulayım, bulamazsam özelge isterim derdinde. Oysa idareden özelge isterken bile onu yazmanın incelikleri vardır, öyle bir özelge talebinde bulunursunuz ki tam olarak istediğiniz şeyleri alabilirsiniz bazen teorik altyapısı sağlamsa. Aynı şey vergi yargısı için de geçerli. Teorik altyapımız ne kadar sağlam olursa, pratik uygulamada o kadar başarılı oluruz.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

Showromm da yapılan sadece satış vaadidir. Menkul malların mülkiyeti teslimle geçer. Bu nedenle satış ancak teslimle tamamlanır ve VUK belgesi düzenlenir.
Bunu sadece showroom olarak düşünmeyin. Bir hizmet satılması ile ilgili olabilir, bir malın 2 ay sonra teslimi ile ilgili sözleşme olabilir.
Bu sözleşmenin hükümlerinin tamamlanması karşılıl edimlerin yerine getirilmesi ile oluşur.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

Sn Mohican,
Sanırım yanlış yerde cevapladınız. Bu öteki başlıktı. :)
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

Bu konuda benim aykırı bir fikir savunduğum ve bu konuda mutabık kalamayacağımız belli, ben olsam risk almayıp hem showrooma hem de depoya ödeme kaydedici cihaz koyardım.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

Depo da tahsilat yapılmıyor anladığım kadarı ile. Zaten usulden değildir. Genelde depo sadece sevk amacıyla kullanılır. Tahsilat yapılmaz. Sevk de irsaliye ile yapılır. faturası daha sonra merkez ofisten kesilip yollanır.
 
Üyelik
16 May 2006
Mesajlar
318
Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

Tüm cevaplar için teşekkür ederim.
Buradan benim çıkardığım sonuç risk almamak için showrooma bir yazar kasa koymak. Vergi dairesine ve Ticaret odasında şube olarak bildirmek.
 

Benzer konular

Üst