Sigorta Acentesi Hakkında...

aşkınbulduk

Tanınmış Üye
Üyelik
20 Ara 2008
Mesajlar
2,369
Konum
istanbul
mükellef; poliçe düzenliyor...mesela 500.lira ancak müşterisinden 400 lira alıyor...100 iskonta yapıyor...kendi karından ...

tabii bu iskontayı poliçe belirtemiyor...Ve bu şekilde indirimi çok fazla...

bu aradaki 100 lirayı giderleştirmem gerekir diye düşünüyorum...

ancak hangi belge ile yapabilirim bulamadım...
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,439
Konum
İstanbul
Aşkın kerdeşim selam
Her ne kadar konuyu görüşmüş olsakta,aşağıdaki özelgeyi paylaşalım ki,diğer arkadaşlara da bu konuda yardımcı olmuş olalım..
Görüşmek üzere

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)
SAYI
:
B.07.1.GİB.4.44.15.01/GVK -
KONU
:
Poliçelerden Alınan Komisyonlarda yapılan İskontonun gider yazılamayacağı
İlgi : 25.02.2008 tarih ve 1514 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde 06.02.2006 tarihinden bu yana Ak Sigorta acenteliğini alıp sigortacılığa başladığınızı piyasada yeni olmanız nedeni ile müşteri edinebilmek için kesilen poliçelerden aldığınız komisyonları iskonto ettiğinizi ve bu durumda almadığınız komisyonlara vergi vermemeniz gerektiğini ve ikinci olarakta bankalardan almış olduğunuz işletme ile bağlantılı olmayan ve şahsınıza aldığınız bireysel kredi faizlerinin gider yazılması gerektiğini? belirterek bu konularda Başkanlığımızın görüşünü talep etmektesiniz.
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 nci maddesiyle banka ve sigorta şirketlerinin 10.06.1985 tarihli ve 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların banka veya sigorta muameleleri vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı kanunun 31.nci maddesinde ise banka ve sigorta muameleleri vergisinin matrahının 28 nci maddede yazılı paraların tutarıdır denilmekte yine Vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamaz. hükmü bulunmaktadır.
Diğer tarafdan, konu ile ilgili olarak yayımlanan 2005/1 Sıra Nolu Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi İç Genelgesinde 7397sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında her ne ad altında olursa olsun sigorta şirketine tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belli bir yer veya bölge içinde daimi bir surette Türkiyedeki sigorta şirketlerinin sigorta sözleşmelerine aracılık eden veya bunları sigorta şirketi adına yapan gerçek ve tüzel kişilere sigorta acentesidenildiği, aynı maddenin dördüncü fıkrasında, sigorta sözleşmeleri yapma ve prim tahsil etme yetkilerinin sigorta şirketlerine ait olduğu ve bu yetkilerin acentelik sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla sigorta acentelerine devredilebileceği belirtilmiştir.
Bu hükümlere göre; sigorta şirketlerince kendilerine şirket nam ve hesabına sigortalı ile sigorta sözleşmeleri yapma ve prim tahsil etme yetkisi verilen acenteler, aynen bir sigorta şirketi gibi değerlendirilmesi gerektiğinden, banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefi olacak ve yapmış oldukları her nevi muameleler nedeniyle lehe aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulacaktır.
Bu çerçevede, sigorta sözleşmeleri yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunan sigorta acenteleri söz konusu verginin mükellefi olup. İmzalanan acentelik sözleşmelerindeki yetkiye istinaden düzenlenen poliçeler ve bunlara bağılı olarak tahsil edilen primler üzerinden sigorta acentelerince % 5 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisinin hesaplanması ve vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir, denilmiştir.
Buna göre; düzenlemiş olduğunuz poliçelerden lehe nakden veya hesaben alınan paralardan dolayı ödenmesi gereken banka ve sigorta vergisinden; almış olduğunuz komisyonlardan iskonto yaptığınızdan bahisle indirim yapılamayacağı, öte yandan kullandığınız şahsınıza ait bireysel kredilerden dolayı ödediğiniz faizlerin matrahtan gider olarak düşülemeyeceği hususlarını;
Bilgilerinize rica ederim.
 

Benzer konular

Üst