zirve

Şirket Aktifine Kayıtlı Aracın Satış Ya Da Bağışı

calculator

Katkı Sunan Üye
Üyelik
27 Şub 2007
Mesajlar
178
Konum
Bolu
Merhaba,
Şirket aktifine kayıtlı 32.000,00 TL bedelli minibüs Belediyeye bağışlanmak ya da çok düşük bir bedelle satılmak istenmektedir. aracın birikmiş amortismanı 32.000,00 TL.dir.
bağış yapılması durumunda araç alımında indirilen kdv nin 391 hesaplan kdv ye eklenmesi nedeniyle şirkete ek bir maliyet olacağından,
1000 TL rakamla araç satışının gerçekleştirilmesi düşünülmektedir ancak bu durumda da Kasko değerinin altında bir satış yapılmış olacağı için tereddüte düşülmüştür.
Konu ile ilgili değerli görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı rica ederim.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,110
Konum
İSTANBUL
BağışAmacıyla Yapılan Teslim ve Hizmetler:


KDV Kanununun 17. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan insani, dini ve sosyal amaçlı mal teslimi veya hizmet ifası şeklindeki bağışlar, Katma Değer Vergisine tabii olmadığı gibi bu işlemler için bir üst sınırda öngörülmemiştir. Katma Değer Vergisi istisnasından faydalanabilmek için iki şart aranmaktadır:
-Bağış, kanun maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılmalıdır.
- Teslim veya hizmet bedelsiz olmalıdır.
Yapılan bağışın ilgili kurum ve kuruluş tarafından nasıl ve hangi amaçla kullanılacağının önemi yoktur


Bağışlanan Mal veya Hizmetlere Ait KDV'nin Düzeltilmesi:


Katma Değer Vergisi Kanununun 30/amaddesin de; “vergiye tabii olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan Katma Değer Vergisinin indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.


Katma Değer Vergisi mükellefleri kanunun 17. maddesinin 1 ve 2 (a) fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yaptıkları mal ve hizmetlere ilişkin ilgili belgelerde gösterilen Katma Değer Vergilerini indirim konusu yapamayacaklardır.


Bedelsiz teslimlere ait olup indirim konusu yapılamayan Katma Değer Vergileri anılan kanunun 58.maddesi uyarınca gelir veya kurumlar matrahının tespitinde gider olarak kabul edilebilecektir.


Konuyla ilgili olarak 23 nolu KDV tebliğinin (F) bölümünde şu açıklamalara yer verilmiştir:
“ Kanunun 30/a ve 32. maddeleri hükümlerine göre 17. madde kapsamına giren işlemler kısmi istisna niteliğindedir. Buna göre madde kapsamına göre işlemleri yapanlar, bu işlemlerle ilgili alış ve giderler dolayısıyla yüklendikleri vergileri indirim konusu yapamayacak, bu vergiler gelir ve kurumlar vergisi uygulamaları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak göz önüne alınabilecektir.


Kanun ve Tebliğ hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, KDV Kanununun 11,13, 14 ve 15. maddelerin de yer alan istisnalar mutlak istisna niteliğinde 17. maddedeki istisnalar ise kısmi istisna niteliğindedir.


KDV den istisna olarak bağışlanan mallar nedeniyle yüklenilen KDV'nin tamamının yada bir bölümünün bağışın yapıldığı tarihte indirilmiş olması halinde,indirilen verginin bağışın yapıldığı dönemde düzeltilmesi gerekecektir. Düzeltme işlemi, bağışlanan malın alımı sırasında yüklenilip indirilmiş bulunan verginin, bağışın yapıldığı dönem beyannamesinin 47. satırında gösterilerek,hesaplanan vergiye ilave edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.Bu şekilde hesaplanan vergiye ilave edilmek suretiyle KDV Kanunu'nun 30/a ve 58. maddelerine göre Gelir ve Kurumlar Vergisi yönünden gider olarak dikkate alınabilecektir.


Öte yandan, KDV Kanununun 3/a ve 5.maddelerine göre vergiye tabii malların ( veya hizmetlerin) vergiye tabii işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi veya hizmetten karşılıksız yararlandırılması şeklindeki işlemler,anılan kanunun 27. maddesi uyarınca emsal bedeli üzerinden vergiye tabiidir. Bu şekilde bedelsiz teslim veya hizmetler ile reklam,tanıtım, temsil, ağırlama veya satışı artırmak amacıyla yapılan promosyonlu satışlardaki “bedelsiz teslim ve hizmetler konumuzun dışındadır. Bunlar, işle ilgili olduklarından alış veya imalatları nedeniyle yüklenilen vergiler indirilebilecektir. Kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindeki bedelsiz teslim veya hizmetlere ait KDV ise, anılan kanunun 30/d maddesine göre indirilemeyecektir.
 
Son düzenleme:
Üst