Şirket Ortağının Sağlık Harcamaları Hk.

Üyelik
18 Mar 2006
Mesajlar
374
Arkadaşlar,
LTD. Şti. ortağımızın 50.000.00 YTL civarında özel hastane sağlık harcaması olacak. Bu harcamaların gider yazılması mümkün mü ? Biz yazılamayacağı kanaatindeyiz, ancak firma ısrarcı. Mevzuat bilgisi verebilir misiniz ?
Selamlar..
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Ortağının Sağlık Harcamaları Hk.

Kanun Ad KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (YENİ)
Madde No 6
Kapsam
(1) Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanır.
(2) Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. Ziraî faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetinden doğan kazançlarının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu maddesinin son fıkra hükmü de dikkate alınır.

Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler

Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU
Madde No 41
Kapsam
Aşağıda yazılı ödemelerin gider olarak indirilmesi kabul olunmaz.

1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler (Aynen alınan değerler emsal bedeli ile değerlenerek teşebbüs sahibinin çektiklerine ilave olunur.)
 
Üst