SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

  • Konbuyu başlatan Ogün Güneş
  • Başlangıç tarihi
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Beyin fırtınası adlı başlıkta konunun ilgi görmesi üzerine , lisanslama sınavlarına ilişkin bilgilerin tek başlık altında toplanıp kullanıcılara yarar sağlaması dileğiyle....
_________________________________________________

SPK Lisanslama sınavların genel amacı, sermaye piyasası alanında ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli, değerleme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir. Kurul tarafından düzenlenen lisanslama sınavları aksine bir karar alınmadıkça her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yapılmaktadır.
 
Üyelik
27 May 2008
Mesajlar
95
Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

ewet ve sınav sonuçları ilan edildiği tarihte açıklanıyor.1 hafta veya en geç 10 gün içinde
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

IV- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı için adayların ;

a) Müflis olmamaları ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkum bulunmamaları,
b) Sermaye piyasası mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi iptal edilmiş olan kuruluşlarda yetki iptaline neden olan bağımsız denetim faaliyetlerinde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması,
c) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş işletmelerde iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
d) Sermaye Piyasası Kanununa muhalefetten dolayı haklarında verilmiş mahkumiyet kararının bulunmaması,
e) Sermaye Piyasası Kanunu?nun ilgili maddeleri uyarınca sermaye piyasalarında işlem yapmalarının yasaklanmış olmaması, şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Bağımsız denetçi yardımcılarının; hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletmecilik, bankacılık, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarından birinde en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları, diğer alanlarda yükseköğrenim görmüş olanların ise sayılan alanların birinde yüksek lisans derecesi almış olmaları zorunludur.

Bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsız denetim ile görevlendirdiği bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu başkan ve üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür gibi unvanları taşıyan yöneticilerin;

a) 3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanını almış ya da yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belge sahibi olmaları,
b) Türkiye?de yerleşik olmaları,
c) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına sahip olmaları
d) Sorumlu ortak baş denetçilerin, en az iki yıl süreyle Kurulun listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanını ile çalışmış olmaları,
e) Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları, şarttır.

Bağımsız denetçi ve yöneticiler için yukarıda (a) bendinde belirtilen koşulun sağlanması bakımından; yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belgelerin tanınmasında 3568 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca mütekabiliyet esası aranır.

*****************************
Sınav klavuzu için
 
Üyelik
24 Ocak 2008
Mesajlar
172
Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

Teşekkür ederiz sayın Güneş. Bilgi isteyen arkadaşlarla diğer forumda değil burada paylaşım yapmak daha yerinde olur.
Sınava giriş şartları ile ilgili yeterince detay ihtiva eden bilgi SPK'nın sitesinde zaten mevcut.
Ancak ilave olarak çalışma kaynaklarına değinmek isterim.
Piyasada sadece 1 adet hazırlık kitabı var. O da Gazi Yayınlarının.
Ancak farklı kaynaklarla desteklenebilir.
Bağımsız denetim dersi için SPK'nın 22 nolu tebliğinden çalışmak en iyisi.
(orjinal kaynak metin)
SPK mevzuatını konu alan ders için ise http://www.tspakb.org.tr/ 'de ders notları var.Sadece birkaç yüz sayfa. Onlara çalışmak gerekir.

UFRS ise malumunuz zor iş. Ya Türkçe yayınlanmış birkaç tane UFRS kitabından ki bunların en iyisinin Gazi Yayınevi olduğunu duymuştum, ya da UFRS kursları ile hazırlanmak gerekiyor.

Şu anda başarı yüzdesi %4 civarında.
Sınava girenler SMMM ya da YMM.(Lisans düzeyinde eğitim önşart) Ya da SMMM ruhsatı almak üzere olanlar.
Genelde bağımsız denetim şirketlerinde bağımlı çalışanlar ve serbest çalışıp tam tasdik faaliyetlerine, bağımsız denetim faaliyetini ilave etmek isteyen YMM'ler bu sınava katılıyor.

TTK taslağında bu sınava çok somut bir atıf yok. Ancak bağımsız denetim için şirketleri büyüklüklerine göre ikiye ayırıyor. Küçük olanları iki SMMM ya da YMM. Büyük olanları bağımsız denetim şirketleri denetler diyor. Bağımsız denetim şirketine kurucu ortak olamanın şartı ise bu lisans ile 2 yıl çalışmak.

Eylül 2009'da geçiş süresi bitiyor. Bu tarihten sonra bağımsız denetçi olmak için bu lisansa sahip olmak gerekiyor.

Esas soru şu: Gelecekte SMMM ya da YMM olmak bağımsız denetçi olmak için yeterli olacak mı / olmalı mı?

Turmob evet yeterli diyor. SPK hayır kendi lisanslamamı yaparım diyor.

Diğer forumda konuşulan birleşip büyüme fikirlerine katkı yapması dileğiyle,
Saygılar,
 
Üyelik
24 Ocak 2008
Mesajlar
172
Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

sınav ücretlerine değinmeyi unutmuşum.
sınav giriş ücreti sadece 90 YTL.
Lisans ücretini bilmiyorum http://www.tspakb.org.tr/'de muhtemelen yazıyordur. Lisanslama işlemlerini TSPAKB yapıyor. SPK sadece sınavı yapıyor.
Sonuçlar ise 10-15 gün içinde şipşak belli oluyor.
(Aylarını TURMOB'dan sınav sonucu bekleyerek geçirenlere duyurulur.)
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

Sayın maviefe , lisans ın süresi var mı? Belirli dönemler halinde lisansı güncel tutmak adına sınavlara giriliyor mu?
 
Üyelik
5 Şub 2007
Mesajlar
307
Konum
Ankara
Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

Bende aşağıdaki bilgiye ulaşabildim. umarım faydası olur.
Aslında tebliği baştan aşağı okumak öğrenmek gerekli.
Sadece lisanslama belgesini almakta yetmiyo daha sonra böyle bir oluşum için SPK'dan izin almak gerekiyormuş.

Tebliğ
Sermaye Piyasası Kurulundan:
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Standartları Hakkında Tebliğ
(Seri: X, No: 22)


BİRİNCİ BÖLÜM
Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirilmelerine, Yönetici ve
Bağımsız Denetçilerine İlişkin Esaslar
Kuruluş şartları
MADDE 3 - (1) İşletmelerin finansal tablolarının bağımsız denetimi ile görevlendirilecek bağımsız
denetim kuruluşlarının;
a) Anonim şirket şeklinde kurulmuş olması ve hisse senetlerinin nama yazılı olması,
b) Ticaret unvanlarında ?bağımsız denetim? ibaresinin bulunması,
c) Ortaklarının Tebliğin bu Kısmının ?Yönetici ve bağımsız denetçiler? başlıklı maddesinde sayılan
nitelikleri haiz gerçek kişilerden olması (söz konusu maddenin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (h) bentlerindeki
şartlar ortakların tamamı için aranmaz. Ayrıca merkezi yurtdışında bulunan bir kuruluşun aynı çalışma
yöntemleri ile ülkemizdeki bir bağımsız denetim kuruluşuna katılması halinde bu şart aranmaz),
ç) Esas sermayenin en az %51?inin sorumlu ortak baş denetçilere ait olması,
d) Sadece bağımsız denetim ve mesleki alanda faaliyet göstermeleri,
6
e) Organizasyon, mekan, teknik donanım, belge ve kayıt düzeninin bağımsız denetim işini yürütecek
düzeyde bulunması ve
f) Hazine Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarafından belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları
şarttır.
Yönetici ve bağımsız denetçiler
MADDE 4 - (1) Yönetici ve bağımsız denetçilerin;
a) 3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanını almış
ya da yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belge sahibi olmaları,
b) Müflis olmamaları ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkum bulunmamaları,
c) Türkiye'de yerleşik olmaları,
ç) Sorumlu ortak baş denetçilerin, en az iki yıl süreyle Kurulun listesinde yer alan bağımsız denetim
kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen
denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanı ile çalışmış olmaları,
d) Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesine sahip olmaları,
e) Sermaye piyasası mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi iptal edilmiş
olan kuruluşlarda yetki iptaline neden olan bağımsız denetim faaliyetlerinde sorumluluklarının tespit edilmemiş
olması,
f) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş
işletmelerde iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
g) Kanuna muhalefetten dolayı haklarında verilmiş mahkumiyet kararının bulunmaması,
ğ) Kanunun ilgili maddeleri uyarınca sermaye piyasalarında işlem yapmalarının yasaklanmış olmaması ve
h) Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları
şarttır.
(2) Yukarıda (a) bendinde belirtilen koşulun sağlanması bakımından; yabancı ülkelerde bağımsız denetim
yetkisi sağlayan belgelerin tanınmasında 3568 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca mütekabiliyet esası
aranır, ayrıca Kurulda, meslek personeli yardımcılığında geçen süreler dahil en az on yıl meslek personeli olarak
çalışmış olanlar ile Kurul üyesi olarak görev yapanlar bu koşulu yerine getirmiş sayılırlar.
(3) Bağımsız denetçi yardımcılarının yukarıda (b) ve (c) bentlerinde sayılan koşullara sahip olmaları ve
hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletmecilik, bankacılık, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarından
birinde en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları, diğer alanlarda yüksek öğrenim görmüş olanların ise bu
maddede sayılan alanların birinde yüksek lisans derecesi almış olmaları zorunludur.
Kurula başvuru ve yetkilendirilme
MADDE 5 - (1) Bağımsız denetim faaliyetlerinde bulunmak isteyen ve Tebliğin bu Kısmının ?Kuruluş
şartları? başlıklı maddesinde yer alan şartları taşıyan kuruluşlar aşağıda yazılı hususları içeren bilgi ve belgeler
ile Kurula başvururlar.
a) Kuruluşun esas sözleşmesi,
b) Merkez ve varsa şube adresleri,
c) Sermaye paylarının ortaklar arasında dağılımı, taahhüt edilen ve ödenen tutarlar,
ç) Başvuru tarihindeki mizan veya son bilanço,
d) (Değişik: Seri: X, No: 23 sayılı Tebliğ ile) Ortak, yönetici ve bağımsız denetçilere ilişkin bilgiler ile
Tebliğin bu Kısmının ?Yönetici ve bağımsız denetçiler? başlıklı maddesinde sayılan niteliklere sahip
olunduğunu gösteren belgeler (nüfus cüzdanı örneği, imza sirküleri, mesleki ruhsat örneği, sermaye piyasasında
bağımsız denetim lisans belgesi, diploma örneği, müflis olunmadığına ve mesleki faaliyetler dışında ticari hiçbir
işle uğraşılmadığına ilişkin beyan, adli sicil kaydı, ikametgah belgesi, sorumlu ortak baş denetçilerin mesleki
deneyim süresinin en az iki yılını fiilen bağımsız denetim kuruluşlarında geçirdiğine ve görev aldıkları
bağımsız denetim işlerine ilişkin belge ve Kurulca istenen diğer belgeler),e) Kuruluşun organizasyonu,
donanımı, istihdam ettiği destek personel ve finansal durumu hakkında genel bilgiler,
f) Bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bağımsız denetim sözleşmesi, işletme türleri
itibariyle ayrı ayrı hazırlanmış ve Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin tüm düzenlemelerini
kapsayan genel bağımsız denetim programı ve çalışma kağıdı örneği ile program ve çalışma kağıtlarını
ilişkilendiren kodlama sistemini tanıtan bilgiler,
g) Merkezi yurtdışında bulunan bir başka şirket ile hukuki bir bağlantının bulunması durumunda söz
konusu şirket ile yapılan sözleşmenin kuruluş yetkilerince onaylanmış bir örneği.
(2) Kurul, başvuruların değerlendirilmesi sırasında, gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge isteyebilir.
Kurulca eksikliği tespit edilen veya ek olarak istenen bilgi ve belgelerin, kuruluşa bildirim tarihini müteakip en
geç 3 ay içerisinde Kurula gönderilmesi zorunludur. Belirtilen sürenin aşılması halinde ilgili kuruluşun
başvurusu işlemden kaldırılır.
(3) Kurula iletilen bilgi ve belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, aranan koşulları
taşıyanlar Kurul tarafından sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilirler.
7
(4) Kurulca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları, faaliyetleri sırasında Tebliğin bu Kısmın
?Kuruluş şartları? başlıklı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen mesleki sorumluluk sigortasını
yaptırmaya devam ederler.Bağımsız Denetçilerin Nitelikleri
Bağımsız denetçi unvanları
MADDE 6 - (1) Bağımsız denetim kuruluşunda çalışan bağımsız denetçilerin alabilecekleri unvanlar
kıdem sırasına göre; sorumlu ortak baş denetçi, baş denetçi, kıdemli denetçi, denetçi, denetçi yardımcısıdır.
(2) Sorumlu ortak baş denetçi, bağımsız denetim kuruluşunda pay sahibi olup baş denetçi unvanını haiz
ve bağımsız denetim çalışmasını kuruluş adına kendi kişisel sorumluluğu ile yürüten ve kuruluş adına bağımsız
denetim raporlarını imzalamaya yetkili gerçek kişidir.
(3) Baş denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 10 yıl, kıdemli denetçi unvanının kazanılması için
en az fiilen 6 yıl ve denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 3 yıl mesleki deneyim şarttır. Denetçi
yardımcılığında geçen süre bu hesaplamada dikkate alınır. Bilgi, deneyim ve yetenekleri bir üst kıdemin
gerektirdiği nitelikte olmayanlar sürelerini doldursalar dahi bağımsız denetim kuruluşunun yetkili organlarınca
bir üst unvana terfi ettirilemezler.
 
Üyelik
24 Ocak 2008
Mesajlar
172
Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

lisans belgesini aktif kullananlar ve kullanmayanlar için farklı yenileme eğitim yükümlülükleri var diye biliyorum. Ancak detaylı inceleme fırsatım olmadı.

Lisans ve deneyim sonrası şirket kurulması izne tabii. Ancak lisans sahibi olup bordrolu şekilde bir bağımsız denetim şirketinde çalışılabilir, bordrolu olarak çalışmak için izne gerek yok ancak kısa bir süre sonra lisans şartı aranacak. Lisans sahibi bordrolu çalışanlar da iki yıl çalışma süresini müteakip sorumlu ortak olabilme imkanına erişecekler.
 
Üyelik
19 Haz 2008
Mesajlar
116
Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

sayın ilgililer ben tek dersten (meslek) . yeterlilik sınavına giriyorum temmuzda geçeceğim insallah bu arada spk bağımsız denetim sınavlarına başlayabilir miyim. eylül için kayıt olurken smmm belgesi istenir mi veya bağımsız denetim şirketinde çalışmak şart mı. ders çalışmaktan yana sıkıntım yok sadece sınavla ilgili bilgim yok test midir. aöf yapıyorsa test olmalı. sadece lisans mezunu ve smmm belgesi yeterli mi. ileride normal büro açmaktansa denetim şirketi açmak daha mı mantıklı. bunun için 2 yıl çalışma şartı var sanırım.
 
Üyelik
19 Haz 2008
Mesajlar
116
Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

arkadaşlar ben işletme mezunuyum smmm ruhsatımı ekim gibi alacağım, spk bağımsız denetim sınavına girebilir miyim. çalışma şartı aranıyor mu. ve temmuz da kayıtlar başlayınca mı aöf ün modülü açılır.. şu an sınav sonuçlarını veriyor sadece..bir de bu sınav smmm yeterlilikten zor mu, biliyorsunuz smmm yazılı sınav. ve ders içerikleri yoğun, sadece denetim lisansı için 3 ders çalışmak yeterli mi.
bu iş 2 ayda yapılabilir birşey midir..şimdiden bilgi paylaşanlara teşekkürler
 
Üyelik
24 Ocak 2008
Mesajlar
172
Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

Sn.Akara,
Sorularınızla ilgili detaylı bilgiyi spk.gov.tr adresinden temin edebilirsiniz.
Sınava girmek için SMMM ya da YMM ruhsatı sahibi olmanıza gerek yok. Ancak lisans alma aşamasında ruhsat şart.
Sınav çoktan seçmeli. Çıkmış sorular da sitede mevcut. bakabilirsiniz.
 
Üyelik
28 Ocak 2008
Mesajlar
17
Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

Yazılarınızdan dolayı teşekkür etmeyi bir borç bilirim maviefe ve diğer arkadaşlarıma...
İnsanları bilgilendirmeniz ve aydınlatmanız çok hoş bi durum...
Bu arada bende yörüğüm, efeler diyarı yani:):):)
 
Üyelik
25 Tem 2008
Mesajlar
6
Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

Merhaba arkadaşlar.Spk bapımsız denetim sınavına Eylül ayında gireceğim.Merak ettiğim bu sınavı kazandığımızda belge veriyorlar mı ? Teşekkürler
 
Üyelik
24 Ocak 2008
Mesajlar
172
Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

Veriyorlar,
Belgeyi almak için o anda bir bağımsız denetim şirketinde çalışıyor olmak gerekmiyor. Eğer mali müşavir iseniz ya da yeminli iseniz ve en az lisans düzeyinde eğitim almışsanız belgeyi alırsınız.
 
Üyelik
25 Tem 2008
Mesajlar
6
Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

Teşekkür sayın mavi efe.bi sorum daha olacaktı bu belgeyi bizati gidip Ankara dan yani Spk dan mı alacağız yoksa posta ile gönderiyorlar mı ?
 
Üyelik
28 Mar 2008
Mesajlar
322
Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

spk nın sitesinden sınav başvuru formunu inceledim ve bağımsız denetim işaretlenen bölümde sadece 3 dersin adı geçiyor.
1-sadece 3 dersten başarılı olmakla bağımsız denetim lisansı alınabiliyor mu?
2-ikinci bir sınav yada mülakat isteniyormu
3-lisansı aldıktan sonra güncellemek için dönem dönem sınavlara girmeye gerek varmı?
bilgilendirirseniz sevinirim.teşekkürler.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,214
Konum
İstanbul
Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

Bu 3 sınav ile ilgili ders/çalışma notu olan varmı arkadaşlar elinde, paylaşmak isteyen.
 
Üyelik
24 Ocak 2008
Mesajlar
172
Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

Belgeyi veren kurum SPK değil. SPK sadece sınavları yapıyor. Belge Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından veriliyor. Postalarlar mı bilmiyorum. Benim daha bir dersten geçmem gerektiği için henüz almak için başvurmadım.

Önşartları sağlayıp üç dersten geçmek lisans için yeterli. Ancak sadece 60 alıp geçmekle olmuyor. Ortalamanın 70 olması lazım. Zor olan da bu.

Bildiğim kadarıyla güncellemeler için sınav değil ancak eğitim şartı var. Güncelleme sıklığı lisansın kullanılıp kullanılmadığına bağlı olarak değişiyor.

Ders notu bende yok. Piyasada konu ile ilgili tek bir kitap var. O da Gazi yayınlarından çıkmış. Ayrıca SPK'nın tebliğlerinden çalışılabilir.
 
Üyelik
28 Mar 2008
Mesajlar
322
Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

yazılanlardan anladığım kadarıyla sınavda 3 dersten sorumluyuz.bir tanesinden 60 ortalama 70 alırsak geçiyoruz.peki

1-smmm yeterlilik gibi geçtiğmiz dersten kurtulup sonra kaldıklarımıza girebiliyormuyuz.

2-bu sınavlara girme hakkımız kaç sefer bir sınır varmı acaba.

sayın zindan ve maviefe verdiğiniz bilgiler ve kaynaklar için teşekkürler.
 
Üst