Ssk Da Zaman Aşımı

Üyelik
20 Eyl 2006
Mesajlar
20
merhaba arkadaşlar ssk bizim mükelefin evraklarını istiyor.
199-2004 arası
zaman aşımı konusunda şüpheye düştük.
bir kaynak 10 yıl olan zaman aşımı 5 yıla düştü diyor
bazı üstadlara sorduk 10 yıl dediler
kanun biliyorsunuz değişip duruyor
son durum nedir bilgi verirseniz sevinirim
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Ssk Da Zaman Aşımı

5 Yıllık zaman aşımı VUK hükmüdür. SSK 10 yıllık zaman aşımına tabidir.
 
Üyelik
27 Ocak 2007
Mesajlar
545
Ynt: Ssk Da Zaman Aşımı

http://www.alomaliye.com/ssk_genelge_16_320_ek.htm
adresten SSK genelgesini incelemenizi öneririm. zamanaşımı konusunda V ve VI nolu başlıklar fikir edinmenize faydalı olacaktır.


bu arada; zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğuna dair kaynak nedir? geçen yıl ben de buna benzer bir haber hatırlıyorum ancak şimdi ne o yazıya ulaşabildim, ne de tam olarak hatırlayabildim :-\
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,059
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Ssk Da Zaman Aşımı

Merhaba ;

Sn CER ,aradığınız madde aşağıdaki olabilir mi ?

V.U.K.
Zamanaşımı Süreleri

Madde 114 - Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlıyarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.

şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkur komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren işlemeye devam eder.
 
Üyelik
27 Ocak 2007
Mesajlar
545
Ynt: Ssk Da Zaman Aşımı

hayır,aslında bahsettiğim -daha doğrusu sayın nesser'in gündeme taşıdığı- SSK'da zamanaşımı süresinin 5 yıla düşürülmüş olduğu görüşünü edinmemize sebep olan yazı..bahsettiği kaynağı paylaşır ise konuya açıklık getirmek için faydalı olacaktır.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Ssk Da Zaman Aşımı

http://www.ssk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_HQ?cpid=215
...
Kurumun sigorta primlerinden doğan alacakları, genel hükümlere göre 10 yıllık zaman aşımı süresine tabi iken, 80’inci maddedeki son değişiklik sonucu, prim ve diğer alacakların tahsilinde 6183 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanması gerektiğinden, zaman aşımı süresi, anılan Kanunun 102 nci maddesindeki “Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlardaki zaman aşımı hükümleri mahfuzdur.” hükmü gereğince Kurum alacakları da 5 yıllık zaman aşımı süresine tabi olmaktadır.
...
http://www.ssk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_HQ?cpid=218
...
f) İşyeri kayıt ve belgelerini talep edilmesine karşın yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen 30 günlük sürede incelemeye çıkarılmaması, (3910 sayılı Yasa ile kayıt ve belgelerin incelemeye çıkarılma süresi 15 gün olarak belirtilmiştir.)
Hallerinde yönetmelikte belirlenen tutarlar üzerinden idari para cezası verilmesi uygulamaya konulmuştur.
İdari para cezaları, yönetmeliğin 26 ncı maddesindeki, işveren ve aracılar prim bildirgelerinde yazılı olanlara ilişkin defter ve belgelerini 10 yıl süreyle saklamak zorunda oldukları ifadesine uygun olarak 10 yıllık süre için uygulanmakta iken, 506 sayılı Kanunda ve Yönetmelikte idari para cezalarının uygulama süresi yönünden bir hüküm bulunmadığından (3910 sayılı Kanunla değişik 140ıncı maddede 10 yıllık zamanaşımı süresi vardır.) Türk Ceza Kanununun 102. maddesi 4?üncü bendindeki azami beş yıl amir hükmüne ve yargı kararlarına istinaden uygulama beş yıla indirilmiştir.
...
İdari para cezalarının tahakkuk ve tahsilatında 10 yıllık zaman aşımı süresi uygulanır.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,059
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Ssk Da Zaman Aşımı

Merhaba ;

5 yıllık kaynak nedir ? sorunuz Sn nguroy'un mesajının hemen altında olduğu için VUK ' nunda soruyorsunuz diye düşünmüştüm.

Bu arada Sn nane bu konuda araştırma yapmış ve aktarmış.
 
Üst