SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı

Üyelik
12 Şub 2009
Mesajlar
270
arkadaşlar

çalıştığı işinde ayrılıp gelen personellerinizden devreden vergi matrahı bilgilerini istiyormusunuz.bu bir gereklilikmidir? şimdiye kadar birkaç işyerinde yaptım ama çoğunlukla bu bilgiye ulaşmakta sıkıntı yaşadığım için genelde yapamadım. sorun olurmu?
cevaplar için teşekkür ederim.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı

Merhaba,
Öyle bir zorunluluk yok. Her işyeri kendisindeki çalışma karşılığı ödediği ücretten ve kesilmesi gereken vergiden sorumludur. Birden fazla işyerinde çalışılması ve yasadaki sınırların aşılması durumunda, beyan edilmesinden ve çıkacak ilave verginin ödenmesinden çalışan sorumludur.
 
Üyelik
12 Şub 2009
Mesajlar
270
Ynt: SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı

cevap için teşekkür ederim.doğru söylüyosunuz fakat o zaman benim ödeyeceğim vergi de değiştiği için soruyorum zaten. çalışan vergi dilimini önceki çalıştığı yerde aşmış olabilir o zaman benim o kişi için ödemem gereken gelir vergisi daha yüksek olmaz mı? ben mi yanlış düşünüyorum?
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı

Her koyun kendi bacağından asılır. Daha önceki matrah sizin firmanızı ilgilendirmez. (aynı firmanın şubeleri arası geçiş hariç.)
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı

T U R K O ' Alıntı:
Her koyun kendi bacağından asılır. Daha önceki matrah sizin firmanızı ilgilendirmez. (aynı firmanın şubeleri arası geçiş hariç.)

Merhaba ;

Sn TURKO ,sizin firmanızı ilgilendirmez diyorsunuz ama 255 seri nolu GVK tebliğinin10.2 başlığına göre yeni firmanın da sorumluluğu bulunmaktadır.
10.2. İşveren Değiştiren Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması

Bir işveren nezdinde ücretli olarak çalışmakta iken, iş değiştirmek suretiyle başka bir işveren nezdinde çalışmaya başlayan ücretliler, işveren değiştirdiği takvim yılına ilişkin vergi bildirimini en son çalıştığı işverene verecektir.

Ancak bu ücretliler, daha önce çalıştığı işverenden kendilerine ödenen ücretlerin vergi matrahını, bu matrahtan kesilen gelir vergisini ve bu verginin beyan edilmiş (tahakkuk fişine bağlanmış) olduğunu gösterir bir belgeyi alarak, en son çalıştığı işverene ibraz edecektir. Bu yazının bir örneği yeni işveren tarafından eski işverenin muhtasar beyanname yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bir yazıyla gönderilecektir. Bildirimin verildiği işveren, bu belgeleri de dikkate alarak bu Tebliğin 8 inci bölümde açıklanan esaslara göre işlem yapacaktır.
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı

Yazdığınız mazide kalan ve çeşitli adlar altında kanunlarımızda yer alan halk dilinde fiş parası olarak adlandırılan fiş fatura karşılığı alınan para ile alakalı. Eğer mevzuattan böyle cımbızla çeker gibi bütününü göz önüne almadan alıntı yaparsanız hata yaparsınız.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı

Merhaba ;

Uygulayan vardır ya da yoktur , orasını bilemem ama halen yürürlükte olan tebliğin ilgili başlığını alıntı yapmak hata ise ...........

En azından yanıt yazarken kestirip atmamak gerekir diye de düşünüyorum.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı

Sn. Muhasebe;

Bu verdiğiniz eskiden vergi iadesi diye bilinen uygulama ile ilgilidir.
Yeni uygulamada 19,000 ytl tek işveren sınırı söz konusudur.Forumda arama yaparsanız daha önce tartışılmıştı.
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı

Kanunu/maddesi yürürlükten kalktıktan sonra gerisi ne işe yarar. Geçmişse yönelik yani uygulandığı dönemde geçerli olmak üzere tebliğ/sirküler açıklamasına bakılacağı için durur. Çoğunlukla uygulama şekli değişmedikçe eski kanun ve maddeleri ile alakalı çıkarılan tebliğ/sirküler için yürürlükten kalkma diye bir işlem yapılmaz.
-/-
Ayrıca M.B. konu ile ilgili her yeni firmada matrahın sıfırlanacağını belirten açıklamaları mevcut.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı

Merhaba ,

Ben soruyu yanlış mı yorumluyorum ?

Sorulan soru ;

" çalıştığı işinde ayrılıp gelen personellerinizden devreden vergi matrahı bilgilerini istiyormusunuz.bu bir gereklilikmidir? "
şeklindedir.

Yani vergi iadesi ya da yeni adı ile AGİ ile nasıl bağlantı kuruyorsunuz anlamış değilim.

Ücretliden kesilecek olan ücret bordrosundaki gelir vergisi nin dilimlerden dolayı az vergi tahakkuk ettirmek söz konusu olacaktır.

Ya da ben anlamadım.

Sn nguroy ;

Bahsettiğiniz 19.000 TL rakamı ile ;

2008 yılında elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda olanlar aşağıda sayılmıştır;

" Birden fazla işverenden alınan ve kesinti yoluyla vergilendirilen ücretlerden, birinciden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 19.800 TL? yi (Gelir Vergisi Kanununun 103?üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşan ücretler."

GİB sayfasından ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ bölümünden alıntıdır.

cümlesindeki 19.800 TL yi kastediyorsunuz sanırım.

Hele hele forumdan arama yaparsanız uyarısı da çok hoştu doğrusu. :)

Sn TURKO ;

" Ayrıca M.B. konu ile ilgili her yeni firmada matrahın sıfırlanacağını belirten açıklamaları mevcut. "


Bu ifadeyi içeren bir belge sunar iseniz zaten sorunun özünde anlaşmış olacağız.

Bu arada bende hemen aramaya başlıyorum.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup MüdürlüğüSayı : B.07.1.GİB.4.34.l6.01/GVK-103
Konu : İşveren değiştiren personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi hk.

?.

Bağcılar-İSTANBUL

İLGİ : ? tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde 2007 yılının 10.ayına kadar bir işyerinde çalıştığınızı, 01/11/2007 tarihinde bu işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde işe başladığınızı, bu iki işyerinin birbiriyle ilişkisinin olmadığını, ancak yeni işyeriniz tarafından eski işyerinizden toplam gelir vergisi matrahını içeren yazı istendiğini belirterek farklı sektörde, tamamen bağımsız olarak faaliyet gösteren yeni işyerinizce ücretinizin vergilendirme aşamasında vergilendirmeye esas olacak toplam matrahın nasıl belirlenmesi gerektiği konusunda görüşümüz sorulmaktadır.

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 61. maddesinde; ?Ücret işverene tabi ve belirle bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.............? denilmiş 62. maddede ise ?İşverenler hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir.? hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan aynı Kanunun 86. maddesinde ise, ?(4842 sayılı Kanunun 9. maddesiyle 24/04/2003 tarihinden geçerli olmak üzere değişen şekli) (2003 yılı gelirleri dahil) Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

1- Tam mükellefiyette

????.

b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (4962 sayılı Kanunun 17/D maddesiyle değişen parantez içi hüküm 07/08/2003 tarihinden geçerli olmak üzere) (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplam 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)?? hükmü yer almaktadır.

c) Vergiye tabi gelir toplamının (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye?de tevkifata tabi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları?..hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, konuyla ilgili olarak 160 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, ??Buna göre, bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi, her bir işverenin ödediği ücrete, diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır. Ancak, söz konusu ücretlerin gayrisafi tutarları toplamının, Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesinde belirtilen haddi aşması halinde, bu ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.? açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, yeni başladığınız işyerinde çalışacağınız süre içerisinde elde edeceği ücret gelirinin Gelir Vergisi Kanununun 61, 94 ve 103. maddeleri uyarınca vergilendirilmesi aşamasında daha önce çalışmış olduğunuz işyerinizden elde ettiğiniz kümülatif ücret matrahının yeni çalışacağınız işyerindeki süre içerisinde elde edeceğiniz ücret matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Bir başka anlatımla elde edeceğiniz ücretlerin tevkif suretiyle vergilendirilmesine esas olarak başlangıçta ?0? matrahın dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, yıl içerisinde birinci işverenden almış olduğunuz ücretin hangisi olacağı tarafınızdan serbestçe belirlenecek olup, başkaca bir geliriniz olmaması şartıyla 2007 yılı içinde birinci işverenden sonraki ücretlerinizin toplamının 19.000YTL.?yi aşmaması halinde beyanname vermenize gerek bulunmamaktadır. Ancak, birinci işverenden sonraki ücret gelirlerinizin toplamının 19.000 YTL?yi aşması halinde ise birinci işverenden alınan da dahil olmak üzere ücret gelirinizin tamamının tarafınızdan yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Başkan a.

Grup Müdür V.

Sanırım bu yeterlidir.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı

"Hele hele forumdan arama yaparsanız uyarısı da çok hoştu doğrusu. "


Bu ifadenin anlamı nedir sn Muhasebe;


Demek ki forumda soru cevaplanmış. Üstelik sn. Başkan bunu yazdı . Şimdi de belirttiği gibi.
Bende bunu söyledim. ??? ???
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı

muhasebe ' Alıntı:
Merhaba ;

Bu konu ile ilgili bir özelgeyi paylaşmak istiyorum.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.l6.01/GVK-103
Konu : İşveren değiştiren personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi hk.
?.

Bağcılar-İSTANBUL

İLGİ : ? tarihli dilekçeniz.
.....
Bu hüküm ve açıklamalara göre, yeni başladığınız işyerinde çalışacağınız süre içerisinde elde edeceği ücret gelirinin Gelir Vergisi Kanununun 61, 94 ve 103. maddeleri uyarınca vergilendirilmesi aşamasında daha önce çalışmış olduğunuz işyerinizden elde ettiğiniz kümülatif ücret matrahının yeni çalışacağınız işyerindeki süre içerisinde elde edeceğiniz ücret matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Bir başka anlatımla elde edeceğiniz ücretlerin tevkif suretiyle vergilendirilmesine esas olarak başlangıçta ?0? matrahın dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, yıl içerisinde birinci işverenden almış olduğunuz ücretin hangisi olacağı tarafınızdan serbestçe belirlenecek olup, başkaca bir geliriniz olmaması şartıyla 2007 yılı içinde birinci işverenden sonraki ücretlerinizin toplamının 19.000YTL.?yi aşmaması halinde beyanname vermenize gerek bulunmamaktadır. Ancak, birinci işverenden sonraki ücret gelirlerinizin toplamının 19.000 YTL?yi aşması halinde ise birinci işverenden alınan da dahil olmak üzere ücret gelirinizin tamamının tarafınızdan yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim
:-X
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı

Merhaba ;

Sn BAŞKAN'ın ve Sn TURKO'nun da alıntı yaptığı söz konusu özelgeyi alıntıdan da görüleceği üzere 13.Kasım.2008 tarihinde başka bir başlık altında ben de alıntı yaparak o günkü konuda görüş belirtmişim.

Bu başlık altında ise olaya farklı açıdan baktığım için yanılgıya düştüğümü ifade etmek istiyorum.
 
Üyelik
12 Şub 2009
Mesajlar
270
Ynt: SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı

soruyu soran kişi olarak çok teşekkür ederim.gerçekten bu yazıyla içim rahatladı. çünkü personellerden bunu temin etmek gerçekten çok sıkıntılı oluyordu.
 
Üyelik
24 Mar 2011
Mesajlar
3
Ynt: SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı

Merhaba;

Dayanak olarak gosterilen evrakta kırmızı ile işaretlenmiş paragraftan sonraki pragrafta aşağıdaki gibi ibare var.

"Ancak, birinci işverenden sonraki ücret gelirlerinizin toplamının 19.000 YTL?yi aşması halinde ise birinci işverenden alınan da dahil olmak üzere ücret gelirinizin tamamının tarafınızdan yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeniz gerekmektedir."

Buradan anlaşılması gereken yeni işverendeki kazancın 19.000TL'yi gececek olması durumunda kümüle gelir vergisi matrahı eski işverdenkinden devam etmeli, yeni işverendeki kazanç bu bedelden az olacak olursa sıfırdan başlatılması gerektiği midir?

Ben su an is degistirme surecinde olan biriyim.Yeni is yerim benden eski işyerimdeki kümüle gelir vergisi matrahını gosteren bir evrak istiyor. Yılın geri kalanındaki kazancım bu bedelin(19.000TL) üzerinde olacak.Bu konuda bilgi verebilirseniz sevinirim.

Saygılarımla
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı

19000 değil . 2010 için 22000 tl.
 
Üyelik
24 Mar 2011
Mesajlar
3
Ynt: SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı

Merhaba;

Hızlı dönüşünüz için teşekkür ederim.

Söylemiş olduğum mantık doğru mu? Yani yılın geri kalanındaki kazancım 22.000TL'yi gececek ise, eski işyerimden kümüle vergi matrahımı gösteren evrağı alıp, yeni işyerime bu evrağı verdikten sonra gelir vergisi matrahının oradan devam etmesini mi sağlamalıyım?

Yoksa yanlış bir değerlendirmeme mi yapıyorum?Çünkü forumlara baktığımda bu detaya hiç girilmeden cogunluk eski işyerindeki kümüle vergi matrahının dikkate alınmadan yeni işyerinde gelir vergisi matrahının sıfırdan başlaması gerektiğini bildiriyor.

Açıkcası bu konularda çok fazla bilgim olmadıgı icin biraz kafam karıştı.Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Saygılarımla
 

Benzer konular

Üst