SSK Yapılandırma

Üyelik
11 Eki 2013
Mesajlar
69
Konum
tarsus
Merhaba, bizim iş yerinin 6111 göre geçmiş dönem ssk borçlarına istinaden yapılandırılması var. Bir mali yıl içinde 2 defa ödeme yapmama hakkın var. Aylık ödene SSK primlerinin 2013 yılı içinde 2 defa ödeme yapılmamış fakat yapılandırma düzenli ödenmiş. Bu ay biraz sıkışığız. Yapılandırmaya ödeme yapmazsak iptal edilirmi yapılandırmamız. Yapılandırmaya 2013 düzenli ödenmiş fakat 2013 SSK primlerinde 2 defa ödenmemiş. Birbirini etkilermi yoksa ikisini ayrı ayrı 2 şer defa ödememe hakkımız var mı
 
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,396
Konum
Lüleburgaz
b) Cari aylara ilişkin primlerin ödeme yükümlülükleri açısından:
6111 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu madde ile 12 nci ve 13 üncü madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.” hükmü yer almaktadır.


Borçlarını anılan Kanuna göre taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, ilk taksit ödeme süresinin başladığı ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin ve/veya işsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bahse konu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.


Yeniden yapılandırılmış taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getiriliyor olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin primlerin çok zor durum hali olmaksızın süresi içinde ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı, üçüncü cari aya ilişkin primlerin yasal ödeme süresinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlanılarak kaybedilmiş sayılacaktır.
 
Üst