zirve

Tasfiye Sonunda Geçmiş Yıllardaki Dağıtılmamış Karlar

Üyelik
29 Eki 2008
Mesajlar
67
arkadaşlar

limited şirkette tasfiye sonunda bilançodaki geçmiş yıllara ait dağıtılmamış karları dağıtılmış gibi görerek stopajını yatıracağızmı yoksa ortaklarla karşılaştırıp bırakacakmıyız. ? Şimdiden teşekkürler kolay gelsin
 
Üyelik
5 Haz 2008
Mesajlar
553
Konum
İSTANBUL
Ynt: tasfiye sonunda geçmiş yıllardaki dağıtılmamış karlar

Aynı sorun bendede var tasfiye sonunda stopajın ödenmesi lazım diye biliyorum.

Ama ben herhangi bir ödeme yapmayacağım bulabileceklerinide sanmıyorum defter incelemeye girmeden bulunması ve istenmesi zor incelemeye girse bile dikkat edileceğini sanmıyorum En son 2006 da eklemiştim sermayeye 130.000 TL ondan öncesini hatırlamıyorum.Benim bile karar defterine falan bakmam lazım eskileri karıştırmam lazım hatırlayabilmek için. Şimdiye kadar tasfiyesini bitirdiğim şirketlerin hiç birini incelemeye almadılar inşallah bunuda istemezler.

Kolay gelsin eğer bu konunun farklı bir uygulaması varsa meslektaşlarımızın görüşlerini bekliyoruz.
 
Üyelik
5 Haz 2008
Mesajlar
553
Konum
İSTANBUL
Ynt: Tasfiye Sonunda Geçmiş Yıllardaki Dağıtılmamış Karlar

Bu konu ile ilgili görüşlerinizi bekliyoruz.

Kolay gelsin
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Ynt: Tasfiye Sonunda Geçmiş Yıllardaki Dağıtılmamış Karlar

Kar Dağıtımından dolayı stopaj ödemesi yapılması gerekir. Ancak ödenmemesi için gerekli işlemleri yapar iseniz yasal olarak ödemezsiniz. Örneğin : Sermaye artırımı yaparak daha sonra tasfiye ye girmek olabilir.
 
Üyelik
5 Haz 2008
Mesajlar
553
Konum
İSTANBUL
Ynt: Tasfiye Sonunda Geçmiş Yıllardaki Dağıtılmamış Karlar

Dinçer bey İlginize teşekkür ederim .

Zaten biz geçmiş yıl karlarını sermaye eklemiştik. Sorunumuz tasfiye sonunda geçmiş yıl karlarıda ortaklara dağıtılmış sayılacakmıdır. Eğer sayılırsa bundan kaçınmanın bir yolu varmı

Yoksa sizce sermayeye eklenince niteliği değişir ve herhangi bir sorun olmazmı .

Bununla ilgili bir makale okumuştum vergilendirilmesi gerekir diye Bir hesap uzmanındanda aynı görüşü almıştım bana göre de stopaj ödememize gerek yok. Ama net bir bilgi ve belge lazım.


Kolay gelsin
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Tasfiye Sonunda Geçmiş Yıllardaki Dağıtılmamış Karlar

Sermayeye eklenen geçmiş yıl karı sıfırlanmış olur. Artık o rakam sermaye olarak adlandırılır.
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Ynt: Tasfiye Sonunda Geçmiş Yıllardaki Dağıtılmamış Karlar

Geçmiş yıl karlarını sermayeye ilave ettiğiniz zaman geçmiş yıl karlarından dolayı stopaj ayırmanıza gerek kalmayacak çünki ilgili muhasebe kaydını yaptığınız zaman geçmiş yıl karı hesabı sıfırlanacak ve sermaye ye ilave edilecektir. Ancak sizin demek istediğiniz ilgili dönemdeki tasfiye dolayısı ile ilgili yıllar itibari ile oluşan tasfiye geçmiş yıl karları var ise onun için aynı işlemi yapmanız gerekecektir.
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: Tasfiye Sonunda Geçmiş Yıllardaki Dağıtılmamış Karlar

gecmış yıl karlarını sermayeye ekleyip daha sonra tasfiyeye giren şirketlerde kar dağıtımı yapıyormus gıbi stopaj odemek zorundalar.
 
Üyelik
5 Haz 2008
Mesajlar
553
Konum
İSTANBUL
Ynt: Tasfiye Sonunda Geçmiş Yıllardaki Dağıtılmamış Karlar

tkank ' Alıntı:
gecmış yıl karlarını sermayeye ekleyip daha sonra tasfiyeye giren şirketlerde kar dağıtımı yapıyormus gıbi stopaj odemek zorundalar.

İlginize teşekkürler

Bununla ilgili bir belge varmı.Ben bir makale okudum ama bulamıyorum

Kolay gelsin
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: Tasfiye Sonunda Geçmiş Yıllardaki Dağıtılmamış Karlar

Önceki yıllarda şirket sermayesine eklenmiş olan geçmiş yıl karlarının, şirketin sermaye azaltımı yapması veya tasfiye edilmesi sebebiyle ortaklara dağıtılması durumunda, kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Daha önce sermayeye eklenmiş olan pasif kalemlere ait enflasyon fark hesaplarının, şirketin sermaye azaltımı yapması veya tasfiye edilmesi sebebiyle ortaklara dağıtılması halinde, işletmeden çekilen tutarların öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulması, vergi sonrası dağıtılan kazancın da kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.Aşağıda konu ile ilgili bir özelgeye yer verilmiştir.T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-94/6-

Konu :Tasfiye sonu kar dağıtımı vergilendirilmesi hakkında.

..

Üsküdar-İSTANBUL

İlgi

:

a)../05/2006 tarihli dilekçeniz.

b)../06/2006 tarihli yazımız.

c)../09/2006 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçelerinizde sorulan hususlar Bakanlık Makamına intikal ettirilmiş olup, konu hakkında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı?ndan alınan ?/02/2008 tarih ? sayılı yazıda;

??Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının 5 inci bendinde "... Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulur. Ancak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kar dağıtımı sayılmaz." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Bilanço esasında ticari kazancın tespiti" başlıklı 38 inci maddesinin birinci fıkrasında ise, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı hükmüne yer verilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Tasfiye" başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasında her ne sebeple olursa olsun tasfiye haline girmiş kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye döneminin geçerli olacağı, tasfiyenin kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlayacağı ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona ereceği, başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu

dönemden sonraki her takvim yılı ve sonraki dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönemin bağımsız bir tasfiye dönemi sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan maddenin dördüncü fıkrasında ise tasfiye halindeki kurumların vergi matrahının tasfiye karı olduğu, tasfiye karının da tasfiye döneminin sonundaki servet değeri ile tasfiye döneminin başındaki servet değeri arasındaki olumlu fark olduğu, tasfiye karı hesaplanırken, ortaklara veya kurum sahiplerine tasfiye esnasında avans olarak veya diğer şekillerde yapılan her türlü ödemelerin tasfiye sonundaki servet değerine; mevcut sermayeye ilave olarak ortaklar veya sahipleri tarafından yapılan ödemeler ile tasfiye esnasında elde edilen ve vergiden istisna edilmiş olan kazanç ve iratların tasfiye döneminin başındaki servet değerine ekleneceği; beşinci fıkrasında da tasfiye döneminin başındaki ve sonundaki servet değerinin, kurumun tasfiye dönemi başındaki ve sonundaki bilançosunda görülen öz sermayesi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından, 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında da tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar payları üzerinden bu Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulanlar hariç olmak üzere vergi kesintisi yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde ise tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından birinci fıkrada belirtilenler tarafından tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

22.07.2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi kesintisi oranları,

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı

kar payları üzerinden %15,

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu madde üçüncü fıkrasında yazılı kar payları üzerinden %15,

Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) %15,

- Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) %15 olarak belirlenmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, daha önceki yıllarda şirket sermayesine eklenmiş olan geçmiş yıl karlarının, şirketin sermaye azaltımı yapması veya tasfiye edilmesi sebebiyle ortaklara dağıtılması durumunda, kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, daha önce sermayeye eklenmiş olan pasif kalemlere ait enflasyon fark hesaplarının, şirketin sermaye azaltımı yapması veya tasfiye edilmesi sebebiyle ortaklara dağıtılması halinde, işletmeden çekilen tutarların öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulması, vergi sonrası dağıtılan kazancın da kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir. ?? denilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Grup Müdür V.Özgür Biyan, Mali Hukuk Bilim Uzmanı
 
Üyelik
2 Eyl 2008
Mesajlar
785
Konum
İZMİR
Ynt: Tasfiye Sonunda Geçmiş Yıllardaki Dağıtılmamış Karlar

Geçmiş yıllar karlarını (düzeltilmiş geç yıl. karları dahil) sermayeye ilave edip 5 yıl sonra tasfiyeye girersek Stopaj ödemesi çıkmıyor diye bir YMMM den bilgi aldım . Doğrumudur?
 
Üst