Taşıt Kiralama

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üyelik
15 Kas 2005
Mesajlar
14
Şirket ortaklarına ait taşıtların kiralanarak şirket işleri ile ilgili kullanılması için nasıl bir yol izlenir? Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Üyelik
13 Eki 2005
Mesajlar
61
Sayın taner

Araç kiralayan şirket ortağı ile şirket arasında araç kiralama söleşmesi düzenlenir. Aylık veya üç aylık muhtasar beyanname ile stopaj olarak vergi ödemesi yapılır.
 
Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
29
merhaba,
cevap için çok gel oldu ama yukarıdaki cevaba birşey ilave etmek istiyorum.bir de aylık olarak 2 nolu kdv beyanı vermeniz gerekiyor.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Sayın taner,

KDV YÖNÜNDEN

Gerçi sayın efelis cevaplamış, ancak kanuni dayanaklarını göstermek amacıyla;

3065 SAYILI KDV KANUNU
Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler

Madde 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:
......................................
f) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,
......................................


KDV Kanunun 1/3-f maddesine istinaden, ödemiş olduğun net tutar üzerinden brüt tutar hesaplayıp, bu tutar üzerinden % 18 KDV hesaplayıp Vergi Sorumlusu olarak 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan etmen gerekmektedir.

GV YÖNÜNDEN

G.V. KANUNU VERGİ TEVKİFATI
Madde 94 - Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar……. aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.
......................................

5. a) 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %22,
......................................

GVK’ nun 94/5-a maddesine istinaden ödemenin yapıldığı dönemde gelir vergisi kesilip, ödemenin yapıldığı döneme ait muhtasar beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Saygılar.
 
Üyelik
21 Mar 2006
Mesajlar
57
arkadaşlar bu kiralama olayı ile ilgili forumlarda yazılanlara genelde katılıyorum ama;
Maliye Bakanlığı; 2003/3 seri nolu Gelir Vergisi İç Genelgesinin “Araçların hususiye Çevrilmesi” başlıklı bölümünde; Nakliyecilikte kullanılan araçlar özel ve ticari kullanıma yönelik olup olmaması yönünden bir ayrıma tutularak; özel ihtiyaçlarda kullanılmaya elverişli olan minibüs, kamyonet, ve benzeri araçların hususiye çevrilerek mükellefiyetlerinin terkin edilebileceğini belirtmiştir. Özel kullanıma elverişli olmayan otobüs, kamyon ve benzeri araçların hususiye çevrilmesinde ise; hususiye çevrilmeyi yeterli bulmayıp, (bu araçların ticari işletme kavramı içerisinde düşünülmesi şeklinde yorumlanmalıdır) işi bırakmış sayılabilmeleri için trafikten çekilmesi veya takoza alınması gerektiği belirtilmiştir. İdarenin bu konudaki görüşünün GVK 70’inci maddesinde de aynı yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle bu tür araçların kiralanmasında ticari kazanç yönünden mükellefiyet gerekir. ve gerçek usulde KDV mükellefi olur
 
Üyelik
16 Mar 2006
Mesajlar
33
Konum
ankara
Sayın ozmly
Bende tamamen size katılıyorum. Ama yukardı arkadaşımızın sorduğu soru yanılmıyorsam hususi araçlar için sorulmuş.
Örneğin: Şirket ortağının bir kamyonu var ve bunu şirkete kiralıyorsa, bu şirket ortağının gerçek usulde mükellef olması gerekir. Şirket ortağının şirketten elde ettiği kira geliri içinde fatura düzenlemesi gerekir. Çünkü kamyon hususi amaçla kullanılacak bir araç değildir. Sizin bahsettiğini iç genelge de bundan bahsetmektedir.
Güzel bir konuya temas etmişsiniz. Teşekkür ederiz.
 
Üyelik
23 Mar 2006
Mesajlar
39
taşı kiralama örnegi

arkadaşlar biz şirket ortaklarının bir kaçının araçlarını kiralıcagızda eyer örnek varsa bana taşıt kiralama sözleşmesi yollarmısınız
 
Üyelik
10 Tem 2006
Mesajlar
71
Konum
mersin
30 seri nolu kdvk genel tebliğinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır ....

1. Kiralama İşlemlerine Sorumluluk Uygulaması:
Katma Değer Vergisi Kanununun 1'inci maddesinin 3/f bendinde, Gelir Vergisi Kanununun 70'inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinin, verginin konusuna girdiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, sözkonusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi katma değer vergisine tabi olacaktır.
Bu kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisi;
a) Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması,
b) Kiralayanın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması,
Şartlarının birlikte varolması halinde kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Bu kapsamdaki kiralamalarda, kiraya verenler tarafından beyanname verilmeyeceği tabiidir.
Kiraya verenlerin başka faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaları halinde, sorumluluk uygulaması sözkonusu olmayacak, kiraya verenler, kiralama faaliyetleri ile ilgili katma değer vergisini diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edeceklerdir.
 
Üyelik
7 Şub 2007
Mesajlar
19
Ynt: Taşıt Kiralama

merhaba arkadaşlar, gerçek usuldeki gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin
hususi araç kiralamasıyla ilgili şimdiye kadar yazılanlara göre hem gelir vergisi kesintisi yapıp muhtasar beyanname ile ödeyeceğiz hemde 2 nolu kdv beyannamesi ile kdv ödeyeceğimizi anlıyoruz.
bu durumda 2007 yılı içinde aylık 150 ytl ödemek kaydıyla hususi araç kiralayan mükellefim yıl sonunda (araklık/2007'de) 7 aylık 1050 ytl kira tutarı ödemiş mükellefimin muhtasar ve kdv 2 deki beyan rakmaları ne olacaktır ?

bence
brüt kira : 1.312,50
G.V. : 262.50
Kdv mat : 1.050.00
kdv : 189.00

yorum ve değerlendirmelerinizi bekliyorum
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: Taşıt Kiralama

Merhaba,
Sayın Ahmet Şen, öncelikle bu beyanların ilgili aylarda yapılmış olması gerektiğini belirterek, KDV rakamının 1.312,50 YTL brüt tutar üzerinden 236,25 YTL olarak hesaplanması gerektiğini söylemek istiyorum.
 
Üyelik
7 Şub 2007
Mesajlar
19
Ynt: Taşıt Kiralama

Sayın Tamer Başkan ;
kdv2 ödeme yapıldığında doğan bir kdv değilmidir ? yoksa normal kdv gibi teslimde mi doğar, eğer ödemeyle doğarsa yıl sonunda toplu ödemede beyan edilebileceğini düşünüyorum birde gelir vergisi stopajı konusuna yorum yapmamışsınız ? GV kesintisine gerek yokmu ?
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: Taşıt Kiralama

Merhaba,
Katma Değer Vergisinde, malın teslimi veya hizmetin ifasıyla vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olur. Bu nedenle ödenmese bile aylık kira dönemlerinde KDV tahakkuku yapılarak beyan edilmeliydi.
Yapabileceğiniz ya hiç bir şey yokmuş gibi tamamını şimdi beyan etmek veya ilgili dönemler için düzeltme beyannamesi vermektir.

Kod:
   Hizmet:
   Madde 4 - 1. Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir.
   Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir.
   2. Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilirler.


   Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi:
   Madde 10 - Vergiyi Doğuran Olay :
   a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,
   b) ........,
   c) ........,

Alıntıdaki kanun maddelerinde göreceğin gibi ödeme şartı değil hizmetin ifası koşulu vardır.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: Taşıt Kiralama

Kod:
Tekrar Merhaba,
Gelir Vergisi açısından gerçek kişiden kiralama yapıldığına göre mesajında yazdığın gibi vergi stopajı yaparak beyan edeceksiniz. Bunun dışında öğrenmek istediğinin ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Eğer sormak istediğin ödeme yapılmadığı için geçmiş döneme ait aylık kira bedellerinden stopaj yapılıp yapılmayacağı ise, eğer kira bedellerini defterlerinize kaydetmediyseniz (sorunuzdan kaydetmediğinizi anlıyorum) ödeme yaptığınız dönemde beyan ederek ödeyebilirsiniz.

[code"193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu"]   Vergi tevkifatı
 Madde 94 - 
 5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan [b]ödemelerden[/b],
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: Taşıt Kiralama

ahmetsen ' Alıntı:
Sayın Tamer Başkan ;
kdv2 ödeme yapıldığında doğan bir kdv değilmidir ? yoksa normal kdv gibi teslimde mi doğar, eğer ödemeyle doğarsa yıl sonunda toplu ödemede beyan edilebileceğini düşünüyorum birde gelir vergisi stopajı konusuna yorum yapmamışsınız ? GV kesintisine gerek yokmu ?

cevaplar verilmiş ama ben genede cevaplamak istedim.
1-gvk ya göre muhtasar beyan vereceksiniz.
2-kiraya verenin vergi mük.varsa kdv 2 vermeyeceksiniz.
vergi mükellefiyetliği yoksa,sorumlu sıfatıyla kdv 2 verip,kdv1 dede indirimini
yapabilirsiniz.
 
Üyelik
7 Şub 2007
Mesajlar
19
Ynt: Taşıt Kiralama

Merhaba Tamer bey,
açıklamalarınız sayesinde kdv konusundaki bir yanılgımı düzelttim 2 nolu kdv ile beyan gereken durumlarda ben ödeme esasının geçerli olacağını düşünüyordum ama sizin yorumunuz kdv nin teslimde doğduğu yönünde oldu;
şimdi hesaplama yöntemini anlayamadım
aralık ayında 1050 ytl net ödeme yapıldı bence hesaplamalar aşağıdaki gibi olmalı
---muhtasar beyannamedeki durum
brüt kira : 1.312,50 (net ödenenden/80*100 formulü ile gelir vergisi matrahı)
G.V. : 262.50
---2 nolu kdv deki durum
Kdv mat : 1.050.00 (net ödenen üzerinden %18 kdv )
kdv : 189.00

Siz 1.312,50 üzerinden %18 kdv hesaplamışsınız şayet böyle yaparsak 362,50 ytl lik Gelirvergisini de kdv matrahının içine katmış olmuyormuyuz ?
sizden ricam beyan edilecek rakamları benim yazdığım gibi açıklayarak yazmanızdır
Saygılarımla iyi ghünler...
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Ynt: Taşıt Kiralama

Merhaba,
Olması gereken aşağıdaki gibidir. Kiraya verenin hakettiği ücret 1.312,50 YTL ve bu hakettiği bedel (Brüt kira bedeli) üzerinden KDV hesaplanmalıdır. KDV matrahı işlemin toplam bedeli üzerinden hesaplanır. Matrahı bulurken KDV kanunu 20/2 gereğince cebinizden çıkan toplam parayı göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

ahmetsen ' Alıntı:
1050 ytl net ödeme yapıldı bence hesaplamalar aşağıdaki gibi olmalı
---muhtasar beyannamedeki durum
brüt kira : 1.312,50 (net ödenenden/80*100 formulü ile gelir vergisi matrahı)
G.V. : 262.50

ahmetsen ' Alıntı:
---2 nolu kdv deki durum
Kdv mat : 1.312.50 (net ödenen üzerinden %18 kdv )
kdv : 236.25


3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu' Alıntı:
Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah:
Madde 20 - 1. Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir.
2. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne
suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet
ve değerler toplamını ifade eder.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Taşıt Kiralama

Merhabalar

KDVK?nun Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnaları düzenleyen 17- 4/d) maddesinde:

? İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri,?denilerek, iktisadi işletmeye dahil olmayan gayrımenkul kiralarının KDV?tabi olmadığı belirtilmiştir.

Diğer taraftan GVK!nun ?Gayrimenkul sermaye iradının tarifi? başlıklı 70/8. maddesinde

?8. (Değişik: 4.12.1985-3239/55 md.) Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu
araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.?


Denilmek suretiyle nakil vasıtalarının kiralanmasından elde edilen gelirler de gayrimenkul
sermaye iradı kapsamında mütalaa edilmiştir.

Sonuç olarak; şirket ortağının kiralanan nakil vasıtası eğer ayrı bir firmanın bilançosunda kayıtlı değilse, buna ödenen kira KDV?ye tabi olmaz.

...................
 
Üyelik
28 Kas 2006
Mesajlar
70
Konum
istanbul
Ynt: Taşıt Kiralama

merhaba;
herkese kolaylıklar dilerim.

30 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 20021
Resmi Gazete Tarihi 16/12/1988
Kapsam

A
.............
B
............
C
...........
D
...........
E
..............

F _ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI :

Katma Değer Vergisi Kanununun 9. maddesinde; Maliye ve Gümrük Bakanlığının, gerekli görülen hallerde, vergiye tabi işlemlere taraf olanları, verginin ödenmesinden sorumlu tutulabileceği hükme bağlanmıştır. Bu yetkiye dayanılarak bazı kiralama ve reklam hizmetlerinde, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

1. Kiralama İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması :

Katma Değer Vergisi Kanununun; 1. maddesinin 3/f bendinde, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinin, verginin konusuna girdiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa da dahi katma değer vergisine tabi olacaktır.

Bu kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisi;

a) Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması,

b) Kiralayanın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması,

Şartlarının birlikte varolması halinde, kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Bu kapsamdaki kiralamalarda kiraya verenler tarafından beyanname verilmeyeceği tabiidir.

Kiraya verenlerin başka faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaları halinde, sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacak, kiraya verenler, kiralama faaliyetleri ile ilgili katma değer vergisinin diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edeceklerdir.

2. Reklam Verme İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması :
.............
tekrar kolaylıklar dilerim.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Benzer konular

Üst