zirve

Taslak Değerlendirmeleri hk.

Üyelik
6 Eyl 2007
Mesajlar
666
Konum
İSTANBUL
Değinilen noktalarda gri nokta kalmadı hepinize hayırlı olsun ...SOB konusunda değerlendirme devam ediyor.

Tebrikler.... :D
 
Üyelik
26 Mar 2011
Mesajlar
187
Konum
izmir
Ynt: Taslak Değerlendirmeleri hk.

özelden yazıştıklarınızı bana da yollarmısınız.
 
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
17
Ynt: Taslak Değerlendirmeleri hk.

deeper-blue kardeşim bu zamana kadar SPK lisanslılar olarak lisansların kabulü ile ilgili beraber mücadele ettik 40 a yakın fax -mail gönderdik KGK.na şimdi özelimden konuşalım dediğiniz zaman SPK lisanslıları dışlıyorsunuz. Eğer bu formda konuşmayı gereksiz buluyorsanız saygı duyarım.

SABRİ ORTA
SMMM&SPK LİSANSLI
[email protected]
 
Üyelik
2 Tem 2006
Mesajlar
125
Ynt: Taslak Değerlendirmeleri hk.

SPKcı arkadaşlar.
Gözünüz aydın demiş işte anlayın. Ama yine de belli olmaz. KGK bir yandan tebliğle ilgili değişiklik önerileri alıyor. Bir yandan da düzenleme yapıyor. SPKcılara hak tanıyor, eğitim sınavını kaldırıyor...İSMMMO bu tebliğe karşıyız diyor. Gerçi ben sonuna kadar karşıyım ama İSMMMO'nun dediği gibi karşı değilim.
 
Üyelik
6 Eyl 2007
Mesajlar
666
Konum
İSTANBUL
Ynt: Taslak Değerlendirmeleri hk.

gerekli açıklama uygun ortamlarda meslektaşlar ile paylaşılmıştır. Genel bir açıklama maalesef maksadını aşan şekilde konunun dejenere edilip saptırılmasından dolayı yapılmamıştır. Yapılmayacaktır.

Sevgilerimle;
 
Üyelik
22 Ara 2011
Mesajlar
60
Konum
İstanbul
Ynt: Taslak Değerlendirmeleri hk.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM/Yetkilendirme

Denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi/MADDE 13- (1) Denetim alanında faaliyet izni talebinde bulunan kuruluşun;

g) 26 ncı maddedeki şartları sağlayan en az iki sorumlu ortak denetçisinin bulunması,
Bilindiği üzere Yeni TTK sermaye şirketlerinde tek ortaklı yapıya izin vermiştir Denetim şirketlerinde de Tek Ortak (Sorumlu Ortak Baş Denetçi Unvanı) ile faaliyet gösterilmesine olanak tanınmalıdır aksi durumda bu maddenin TTK nın ilgili maddesi ile çelişeceğini düşünmekteyim.
 
Üyelik
22 Ara 2011
Mesajlar
60
Konum
İstanbul
Ynt: Taslak Değerlendirmeleri hk.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM/Yetkilendirme

Uygulamalı mesleki eğitim/MADDE 15- (1) Denetçi olmak isteyenlerin en az üç yıl süreyle, finansal tablo denetimi dahil olmak üzere mesleki konularda uygulamalı eğitim almaları; bu eğitimin en az 2 yılını denetçi yanında tamamlamaları şarttır.
İlgili madde bugüne kadar şirketlerin Mali İşler - Muhasebe bölümlerinde çalışan meslek mensupları için bir soru işareti oluşturmaktadır. Belli yaşa gelmiş bir kişinin bu maddeye dayanılarak bir denetim şirketinde 2 yıl çalılşmak zorunda bırakılması sorun teşkil edecek gibi gözükmektedir. Her ne kadar ilgili kişi denetimi fiilen yapmış olmasada pekala çalıştığı kurum eğer bağımsız denetimden geçiyorsa bir denetçi kadar konuya vakıf durumdadır sadece işin farklı boyutunda yer almaktadır. Geçiş döneminde ilgili çalışma süresi olmamalıdır.
 
Üyelik
22 Ara 2011
Mesajlar
60
Konum
İstanbul
Ynt: Taslak Değerlendirmeleri hk.

BEŞİNCİ BÖLÜM/Denetim Kuruluşlarının ve Denetçilerin Yükümlülükleri

Sürekli eğitim/MADDE 23- (3) Sicile tescilinden itibaren denetçilerin her beş yılda bir sürekli eğitim programı şartlarını karşılamaları esastır.
5 yıllık sürenin çok uzun olduğunu düşünüyorum SPK olduğu gibi 2 yılda bir yenileme eğitimlerinin yapılması ve şartları taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesi taraftarıyım.
 
Üyelik
22 Ara 2011
Mesajlar
60
Konum
İstanbul
Ynt: Taslak Değerlendirmeleri hk.

BEŞİNCİ BÖLÜM/Denetim Kuruluşlarının ve Denetçilerin Yükümlülükleri

Sürekli eğitim/MADDE 23- (5) Sürekli mesleki eğitime ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından düzenlenir.


Sürekli eğitime ilişkin usul ve esaslar Kurum ve Bağımsız Denetçileri temsilen seçilmiş yönetimce belirlenmeli bu meslekte kaliteyi artırır diye düşünüyorum.
 
Üyelik
22 Ara 2011
Mesajlar
60
Konum
İstanbul
Ynt: Taslak Değerlendirmeleri hk.

YEDİNCİ BÖLÜM/Geçici ve Son Hükümler

Denetçilere ilişkin geçiş hükümleri/GEÇİCİ MADDE 1- (2) 31/12/2013 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde, dördüncü fıkrada belirtilen konularda 15 yıl süreyle mesleki tecrübe kazandıracak hizmeti bulunup meslek mensubu olmaya hak kazananlardan, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan niteliği haiz olan ve Kurum tarafından yürütülecek teorik ve uygulamalı eğitim programlarını başarıyla tamamlayanlar, 14 ve 15 inci maddelerde belirtilen mesleki teorik eğitim ve uygulamalı mesleki eğitim şartlarını sağlamış olurlar ve 16 ncı maddede belirtilen sınavda, (f) bendi hariç olmak üzere, başarılı olmuş sayılırlar.15 Yıllık kıdemin denetçi seçiminde bir muafiyet olarak ortaya konmasından rahatsızım bu durum 14 yıllık süresi olanlar için bir handikap oluşturmaktadır. SPK Bağımsız Denetim Lisans Belgesi sahibi olanlar dışında tüm denetçi adaylarının sınav yükümlülüğünü yerine getirmesinin eleştirileri önleyeceği kanaatindeyim. Birde Üniversitede akademik kadroda yer alan belli unvanlara sahip kişilere muafiyet tanınabilir diye düşünüyorum. Her şartta SPK lisansı ile ilgili eleştiriler kazanılmış hak kapsamında savuşturulabilir fakat 15 yıılık süreye dayanarak yetki verilmesi mesleki adaletsizliğe ve kurumun tepki almasına yol açacaktır.
 
Üst