zirve

Toplu Fatura Kesimi ?

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
İnternet üzerinden satış yapan bir firmamız sattığı ürünü (Fiziki birşey değil) yine internet üzerinden mail yolu ile alıcıya teslim ediyor.Alıcıda parayı banka hesabına gönderiyor.
Bu şekilde hafta da belkide 1000 den fazla ft. kesiyor firma.Müşterilerin çoğunun ismi banka havale bilgisinde yer alıyor.İsmi belli olmayanlara da Muhtelif Müşteri diye ft. kesiyor.
Bu kestiğimiz fatura sayısını azaltmak için haftalık/7 günlük olarak birleştirerek kesebilir miyiz.?
Müşterilere kesinlikle fatura gitmiyor, kimse de istemiyor!Cevaplar için teşekkürler.
İyi günler.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Toplu fatura kesimi?

VUK'un 230'uncu maddesinin birinci fıkrasının 3'üncü bendine göre faturada müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarasının bulunması zorunludur. Topluca fatura kesmek kesinlikle VUK'un ilgili hükümlerine aykırıdır.
Yine de yaparsanız VUK.md.353/1'e göre müşteriye kesilmeyen her bir fatura için en az 180.-TL özel usulsüzlük cezası kesilebilir, yıllık üst sınır ise 88.000-TL olacak.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Toplu fatura kesimi?

Sayın Zİndan, İnternet Satışları için özelge istemeniz uygundur. Sizin durumunuza benzer özellikler taşıyan kuruluşlarla ilgili olarak VUK 385. Nolu tebliği okumanızı tavsiye ederim.
Aşağıda tebliğin bir kısmı mevcuttur. Bu tebliği de özelge talep formuna eklemeniz halinde olumlu bir özelge alacağınızı düşünmekteyim.
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 385
2 - Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzeni
Günlük yaşamda otomatik makinelerin tüketicilere doğrudan ulaşmanın bir yolu olarak yiyecek, içecek v.b mal veya
hizmetlerin satışında yaygın bir şekilde kullanılmakta olduğu görülmektedir. Özellikle satılan mal veya hizmet bedelinin çok
düşük, müşteri sirkülasyonunun ise yoğun olduğu alanlarda söz konusu satışlar, müşteri ile muhatap olacak bir personel
bulundurulmaksızın, müşteriler tarafından satış bedelleri ödenerek doğrudan otomatik makineler ile yapılmaktadır.
a) Otomatik satış makineleri kullanılmak suretiyle yapılan mal veya hizmet satışlarının, anılan makinelerin aşağıda
belirtilen şekilde kullanılması kaydıyla, tebliğin bu bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde belgelendirilmesi uygun
görülmüştür. 2
- Söz konusu makinelerle yapılan mal veya hizmet satışlarına ilişkin bilgiler, makinenin hafızasından silinemeyecek ve
değiştirilemeyecek bir şekilde kaydedilecektir.
- Kaydedilen bilgilere dışarıdan herhangi bir müdahale yapılamayacaktır.
- Gün sonunda makineden günlük satış raporu alınabilecektir.
Bu şartların sağlanması durumunda malın satışı veya hizmetin verilmesi anında Vergi Usul Kanununda yer alan
belgelerden herhangi biri düzenlenmeyecek ancak gün sonlarında makineden alınacak raporlara istinaden "muhtelif müşteriler"
ibareli bir fatura düzenlenecektir.
b) Otomatik satış makinelerinin yukarıda sayılan şartları taşımaması ve herhangi bir düzeneğinin olmaması nedeniyle
satışın para atılmak suretiyle yapılması halinde, malın sevk edildiği tarihten itibaren azami yedi gün içinde satılan malları
içerecek şekilde "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenmesi gerekmektedir.
Her iki halde de, söz konusu otomatik satış makinelerine yerleştirilmek üzere taşınan mallar için "muhtelif müşteriler"
ibareli sevk irsaliyesi düzenlenecek ve yukarıda bahsi geçen şekilde düzenlenecek faturalar ile irtibatlandırılacaktır.
c) Sadece hizmet sunan makinelerde yukarıda bahsedildiği şekilde düzeneğin olmaması durumunda ise gün sonunda
cihazda birikmiş paranın sayılarak toplam hasılat tutarı üzerinden "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenecektir.
Ayrıca, söz konusu makineleri farklı işyerlerine yerleştirmek suretiyle komisyon ödenmesi karşılığında komisyon tutarını
gösterir faturanın düzenleneceği ise tabiidir.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Toplu fatura kesimi?

Sayın Mohicans bahse konu olayda 285 nolu VUK Genel Tebliği emsal olamaz. Çünkü hayatın olağan akışı gereği otomatik satış makinelerinde her müşterinin kimlik bilgilerini tespit etmek mümkün değil,oysa internet sitesi üzerinden yapılan satışlarda her bir müşterinin kimlik bilgilerini tespit etmek mümkün. Siteye kimlik bilgilerini doldurmayı gerektiren bir elektronik form koyarsınız olur biter.Mükellef bunu yapmaktan erinirse, cezai sonuçlarına da katlanacaktır.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Toplu fatura kesimi?

Sayın Koray Bey,
Latife olsun diye söylüyorum. İyi ki, Maliye Bakanlığında görev yapmıyorsunuz. :)
Bırakın buna özelge veren memurlar karar versin.

İnternette herkesin bilgilerini doğru vereceğini düşünmüyorum. Dikkat ederseniz fiziki bir ürün satışı yok ancak mail yoluyla elektronik bir satış söz konusudur. Bence bu tebliğ esas alınarak sorulacak bir soruya leyhte bir özelge alınabilir.
Hiç değilse böylece maliye nezninde internetten yapılan satışlara fatura kesmede yaşanan sorunlar gündeme gelmiş olur.
Dikkat ederseniz, Haftada net yoluyla yapılan satışlarda 1000 den fazla fatura kesiliyor. Buda demektirki yılda 52000 fatura kesiliyor. Bu duruma Özellikle VUK 385. sayılı tebliğ hükümleri dikkate alındığında Maliyenin farklı bir özelge vereceğini düşünmüyorum.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Toplu fatura kesimi?

Açıkçası kanun öyle emrediyorsa 52.000 de olsa,152.000 de olsa kesecek faturayı. Büyük telekom şirketleri yılda 200.000.000 civarında fatura kesiyor,altyapıları buna göre. Hem çözüm bulmak istedikten sonra e-fatura dediğimiz bir çözüm de var şu anda.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Toplu fatura kesimi?

koraykarakaya ' Alıntı:
Açıkçası kanun öyle emrediyorsa 52.000 de olsa,152.000 de olsa kesecek faturayı. Büyük telekom şirketleri yılda 200.000.000 civarında fatura kesiyor,altyapıları buna göre. Hem çözüm bulmak istedikten sonra e-fatura dediğimiz bir çözüm de var şu anda.
Sayın Koray Bey,
E fatura uygulamasının amaçlarından biride 200.000.000 civarında kağıt ortamında fatura kesilmesine engel olmak ve firmalar üzerindeki maliyeti azaltmak amacıyla yapıldı. Ancak bu aşamaya gelene kadar bakanlığa çok yazı yazıldı. Ben bunu böyle söylemekle amaçlağım husus bakanlığın bu soruna bir çözüm üreticeğini düşünmemdendir. Yoksa elbette kanun hükümlerine uymak gereklidir.
Tebliğin gerekçesine dikkat ederseniz. Neden Özelgenin olumlu olacağını düşündüğümü anlarsınız.
Günlük yaşamda otomatik makinelerin tüketicilere doğrudan ulaşmanın bir yolu olarak yiyecek, içecek v.b mal veya
hizmetlerin satışında yaygın bir şekilde kullanılmakta olduğu görülmektedir. Özellikle satılan mal veya hizmet bedelinin çok
düşük, müşteri sirkülasyonunun ise yoğun olduğu alanlarda söz konusu satışlar, müşteri ile muhatap olacak bir personel
bulundurulmaksızın
, müşteriler tarafından satış bedelleri ödenerek doğrudan otomatik makineler ile yapılmaktadır.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Toplu fatura kesimi?

Tabi özelge istemeye karar verecek olan kişi Sayın Zindandır. Ben görüşlerimi açıklamış oldum.
Sizin görüşünüzede elbette saygım vardır. Kolay gelsin.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Toplu fatura kesimi?

Burada hatırlamak istediğim diğer bir nokta özelge istense ve de olumlu cevap verilse dahi, özelgenin VUK md.369'a göre sadece vergi ziyaı cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlamasıdır. Oysa mükellefin karşı karşıya olduğu potansiyel tehlike özel usulsüzlük cezası,yani özelgenin koruma sağlamadığı bir ceza.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Toplu fatura kesimi?

Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No 331
Kapsam
Vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları (4369 sayılı Kanunun 81/A-13 üncü maddesiyle değiştirilen ibare) (vergi ziyaı cezası(*) ve usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalarla cezalandırılırlar.

Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No 369
Kapsam
(6009 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle değişen madde Yürürlük; 01.08.2010)Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmez ve gecikme faizi hesaplanmaz.

Sayın Koray bey, dikkat ederseniz ilgili madde Vergi ziyaı cezası demiyor. VUKa göre genelleme yaparak vergi cezası kesilmez diyor.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Toplu fatura kesimi?

Vergi Usul Kanunu'nun 369'uncu maddesi kapsamında "yanılma" nedeniyle kesilmeyecek
olan veya kesilmiş olması halinde ortadan kaldırılması gereken ceza vergi ziyaı cezası ve
usulsüzlük cezalarıdır.
Kemal AKMAZ
Vergi Denetmeni
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Toplu fatura kesimi?

Evet haklısınız 369'uncu madde her türlü vergi cezasını kapsıyor, tekrar kanunu açıp bakınca yanlış hatırladığımı gördüm. Sanırım 371'inci madde ile karıştırdım bir an için. Uyarınız için teşekkür ederim
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: Toplu fatura kesimi?

Arkadaşlar her ikinize de konuya olan ilginizden dolayı teşekkür ederim.
Maliye bu internetten satışlar konusunda gerçekten bir düzenleme yapmak zorunda artık.
Çok fatura kesiyorsan, alt yapını kuracaksın demek, müşterileri de yasal dışına itiyor biraz.O alt yapıyı yapmak gerçekten maliyetli ve bu faturaların basımı için bile bir eleman olması demek.

Bu konu için Özelge isteyeceğiz sanırım.
 

Benzer konular

Üst