Transit ticaret

Üyelik
5 Tem 2005
Mesajlar
28
Konum
Adana
transit ticarette usül nedir..? bizim kestiğimiz fatura KDV'siz.. Alınan faturada KDV'siz.. KDV'de beyan ederken istisnada mı bildirmem gerek..? Defter kayıtlarında farklı bir durum varmı..? Teşekkür ederim
 
Üyelik
27 Tem 2005
Mesajlar
55
Ynt: transit ticaret

transit ticaret olarak yaptığın satışl zaten 601 hesapta gösterim beyannamede de transit olan yerde göstericeksin
 
Üyelik
9 Şub 2010
Mesajlar
148
Ynt: transit ticaret

arkadaşlar,
bir firmamız yurtdışı firmaya mal satacak ve y.dışına faturasını kesecek para y.dışından gelecek. ancak, mal y.dışına gitmeyecek y.dışı firmanın belirttiği yurtiçi bir adrese teslim edilecek bu işlemde bir sorun olur mu olması gereken nedir.
cevap verirseniz sevinirim.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,892
Konum
ADANA
Ynt: transit ticaret

a-ce ' Alıntı:
arkadaşlar,
bir firmamız yurtdışı firmaya mal satacak ve y.dışına faturasını kesecek para y.dışından gelecek. ancak, mal y.dışına gitmeyecek y.dışı firmanın belirttiği yurtiçi bir adrese teslim edilecek bu işlemde bir sorun olur mu olması gereken nedir.
cevap verirseniz sevinirim.
Alışılagelmiş bir şey değil, çok da mantıklı gelmiyor. Ancak özellikle keseceğiniz faturada kdv hesaplanması gerekir. Fatura yurtdışı firmaya kesiliyor diye kdv yi atlamayınız. Ayrıca Bs de nasıl beyan edebilirsiniz o da tartışmalı bir durum...
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Transit ticaret

Mal yurt dışı olmadığı için bu ihracat olmaz. KDV li fatura keserseniz sorun kalmaz.
 
Üyelik
6 Eyl 2007
Mesajlar
266
Konum
İZMİR
Ynt: Transit ticaret

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü


Sayı :B.07,1.GİB.4.99.16.01/01 VUK Mük. 257/2009/-MUK-34 06.05.09/15130
Konu : Transit ticaret kapsamında yapılan
alım satım işlemlerinin katma değer
vergisi beyannamesine ve Ba-Bs
formlarına dahil edilip edilmeyeceği

İlgi:?????.. tarihli dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde; transit ticaret kapsamında yapılan alım satım işlemlerinin katma değer vergisi beyannamesine ve Ba-Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt oluştuğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1.maddesinde Türkiye?de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV?ne tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Kanunun 2.maddesinin 1.bendinde teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi, şeklinde tanımlandıktan sonra bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdiinin de teslim hükmünde olduğu, belirtilmiştir.
Anılan Kanunun 6?ıncı maddesinde; işlemlerin Türkiye?de yapılması ile malların teslim anında Türkiye?de bulunmasının ifade edildiği hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan;06.06.2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat Yönetmeliğinin 4?ncü maddesinin (n) fıkrasında; transit ticaret yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılması, şeklinde tanımlanmıştır.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 Sıra No?lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir. Söz konusu düzenleme ile Katma Değer Vergisi mükelleflerinin beyanlarının oto-kontrolüne imkan vermek ve bu formlar sayesinde mükelleflerin mal alım ve satımları ile katma değer vergisi beyanlarının çapraz kontrole tabi tutulabilmesi amaçlanmaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; transit ticarete konu mallar şirketin mal varlığına girip çıkmasına ve satışın fatura ile belgelenmesine rağmen, millileştirilmeksizin satışa konu olduğu için katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Dolayısıyla, katma değer vergisinin konusuna girmeyen işlemler ?Katma Değer Vergisi Beyannamesinde?, ?Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Ba)? ve "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" de hiçbir şekilde yer almayacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Transit ticaret

Ne ilgisi var arkadaşım" transit ticaretle "bunun Mal yurt içinde yapılıyor, yurt içinde bir firmaya teslim ediliyor. Gümrükten çıkıp yurt dışı olmuyor.
Kendi kopyaladığınız özelgeyi okumadınız mı?
 
Üyelik
9 Şub 2010
Mesajlar
148
Ynt: Transit ticaret

değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederim ,faturayı kdv li keseceğiz.
 
Üyelik
6 Eyl 2007
Mesajlar
266
Konum
İZMİR
Ynt: Transit ticaret

Çok şükür okuma yazmamız var.
Siz Maksimus un sorduğu soruyu okumadınız anlaşılan
Ben size tekrarlayayım;

1)Transit ticarette usül nedir..?
2)KDV'de beyan ederken istisnada mı bildirmem gerek..? denmiştir.

Özelgede tam bu soruların karşılığıdır.
 
Üyelik
31 Eki 2008
Mesajlar
1,611
Konum
İstanbul
Ynt: Transit ticaret

metintacer ' Alıntı:
Çok şükür okuma yazmamız var.
Siz Maksimus un sorduğu soruyu okumadınız anlaşılan
Ben size tekrarlayayım;

1)Transit ticarette usül nedir..?
2)KDV'de beyan ederken istisnada mı bildirmem gerek..? denmiştir.

Özelgede tam bu soruların karşılığıdır.

peki buna istinaden bende cevap yazayım,

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 01.07.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-219 sayılı özelgesinde transit ticaret kapsamında yapılan alım satım işlemlerinin Ba-Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği konusunda görüş değiştirmiştir.Özelge şöyledir;

?İlgi dilekçenizde, transit ticaret kapsamında yapılan alım satım işlemlerinizin Ba-Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmekte olup, konuyla ilgili olarak gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştıır.Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 148, 149 ve Mükerrer 257? nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını ?Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)? ile; mal ve hizmet satışlarını ise ?Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)? ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir.

Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Aynı Tebliğin 1.2.1 bölümündeki açıklamalara göre, bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.Ayrıca, 396 Sıra No.lu Genel Tebliğin 1.2.2. bölümünde ?Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, ?Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)? ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise ?Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)? nun Tablo II alanında bildirilecektir.? açıklaması bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan açıklamalara göre; transit ticaret kapsamında şirketiniz tarafından yapılan işlemlerin belgelendirilmesi halinde Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmektedir.?
 

Benzer konular

Üst