zirve

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 Sayılı Kanun)

Üyelik
6 Eyl 2005
Mesajlar
1,802
Konum
İstanbul
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 Sayılı Kanun)


28 Kasım 2013 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28835

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN


Kanun No. 6502
Kabul Tarihi: 7/11/2013

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 – (1)
Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

.....
 
Son düzenleme:
Üst